نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی شرابی و ماهاگونی

رنگ موی شرابی و ماهاگونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی شرابی و ماهاگونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی شرابی و ماهاگونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ موی شرابی و ماهاگونی : برای به دست آوردن نام در درنگ مو استان، و آنجا، جایی که خورشید روز طلوع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، خورشید جلال ما طلوع بیبی لایت مو کرد. هر دو در ظهر در قد آلنا شعله ور کراتینه مو شدند.

رنگ مو : بقیه فراخوان‌های پادگان، مانند نگهبانی و خستگی، به سارق پیاده‌نظام رنگی اختصاص بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، زیرا پیاده‌نظام اکنون موفق به انجام کارهای معمول در فورت رایلی قدیمی کراتینه مو شده‌اند. سواره نظام چیز بهتری داشت. در حالی که در یک مأموریت به خانه ژنرال پروتئین تراپی مو بود، ند تدارکات را در آنجا شنید. قبل از پله های ایوان اسب ژنرال فیل شریدان ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی شرابی و ماهاگونی

رنگ موی شرابی و ماهاگونی : و سپس به همان اندازه که به دنیا آمده اید، از آن ناراحت خواهید کراتینه مو شد. و “تماس بیمار”: برو قرصاتو بگیر برو قرصاتو بگیر برو قرصاتو بگیر برو قرصاتو بگیر برو قرصاتو بگیر برو قرصاتو بگیر برو قرصاتو بیار برو قرصاتو بیار [61] با این حال، در این روز که قرار پروتئین تراپی مو بود سواره نظام هفتم به راهپیمایی برود، تعبالیاژ مو داد کمی از مردان بیمار وجود داشت.

در داخل، ژنرال با خانم کرنگ مو استر خداحافظی می بیبی لایت مو کرد. ند می توانست بشنود که او به «بانوی پیر» (که عنوان حیوان خانگی خانم کرنگ مو استر پروتئین تراپی مو بود، به غیر از لیبی) اطمینان می بالیاژ مو داد که این یک کمپین کوتاه خواهد پروتئین تراپی مو بود. که هندی ها از ایجاد مشکل می ترسند و او خیلی زود برمی گردد. خانم لیبی. الیزا به او دلداری بالیاژ مو داد. «به هر حال، این کمپین که در دشت برگزار می‌نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو مش ساده

در ویرجینی کمپین نیست. تو این را می دانی، نه؟» ژنرال بیرون آمد و با شمشیر و شمشیر به صدا در آمد. او اکنون کت پوستین خود را پوشیده پروتئین تراپی مو بود. او در لباس خستگی کامل یک سرهنگ دوم سواره نظام پوشیده پروتئین تراپی مو بود. او هنوز کلاه کج و مشکی اش را با طناب طلایی و منگوله بر سر داشت. سگ‌هایش با خوشحالی از چشم‌انداز یک تاخت، جلوی او می‌دویدند. ظاهرا قرار پروتئین تراپی مو بود بروند.

رنگ موی شرابی و ماهاگونی : آجودان مویلان از مقر صادر کراتینه مو شد و آماده سوار کراتینه مو شدن پروتئین تراپی مو بود. مجهز به سابر خودش و[62] هفت تیر، مانند هر شیپوری، ند توجه را به خود جلب بیبی لایت مو کرد. آجودان دستور بالیاژ مو داد: چکمه و زین صدا. ند بالش را روی لبانش گذاشت و نوار پرشور «چکمه و زین» را با صدای بلند و واضح دمید. سربازان به این طرف و آن طرف به دنبال اصطبل می چرخیدند تا زین و افسار کنند. و به نظر می رسید که برخی از آنها قبلاً این کار را بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

تیم‌سازان آخرین مهار را بر روی قاطرهای خود می‌کوبیدند و آنها را به سمت یورتمه برای ردیابی هدایت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ژنرال کرنگ مو استر، با چشم آبی، قفل طلایی، صورت برنزی، باریک اما شیطون، روی ایوان خانه اش ایستاده پروتئین تراپی مو بود و در حالی که شلوغی را تماشا می بیبی لایت مو کرد، دستکش هایش را می کشید. خانم کرنگ مو استر با دایانای زیبا (که به طرز مشکوکی چشم قرمز داشت، ند تصور بیبی لایت مو کرد) بیرون رفت و در کنار او فشار آورد.

  رنگ مو بژ شکلاتی روشن

بازویش را روی او گذاشت. از در پشت در، چهره سیاه رنگ الیزا، با عمامه ای قرمز رنگ، نگاه می بیبی لایت مو کرد. آجودان ند گفت: «به اسب. ند صدای «به اسب» را بالیاژ مو داد. سربازان را از اصطبل بیرون آوردند و اسب هایشان را به سمت تشکیل خطوط گروه هدایت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ژنرال با عجله خم کراتینه مو شد و خانم کرنگ مو استر را بوسید. از پله‌ها پایین می‌آمد.

کلاه خمیده‌اش با زاویه‌ای سواره، شنل افسری‌اش، با خط زرد، شناور و زیر آن کراوات زرشکی‌اش را نشان می‌بالیاژ مو داد. او افسار را از پسر رنگ مو گرفت و به فیل شریدان رفت. آجودان مویلان سوار کراتینه مو شد و ند تاب خورد[63] سوار بر اسب مخصوص خود، باکی، در یک یورتمه سواری برای تعقیب در سراسر میدان رژه. گروه ها تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و منتظر پروتئین تراپی مو بودند و هر مردی در راس اسب خود پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی شرابی و ماهاگونی : طبل ها و بوق های پیاده نظام نیز به صدا درآمده پروتئین تراپی مو بودند. همه چادرها زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و خطوط آبی و سفید با یک “لباس مناسب” در کنار یک کالسکه ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. “برای سوار کراتینه مو شدن آماده شوید!” ژنرال کرنگ مو استر با کشیدن شمشیر فریاد زد. “برای سوار کراتینه مو شدن آماده شوید!” فرماندهان گروهان تکرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هر سرباز چرخید.

چکمه چپ را در رکاب گذاشت و دست روی یال و زین، منتظر ماند. “کوه!” با یک حرکت بلوزهای آبی بالا آمدند و در زین پروتئین تراپی مو بودند. چند اسب فرو رفتند، اما در صف نگه داشتند. تیم‌سازان واگن روی صندلی‌هایشان نشسته پروتئین تراپی مو بودند، خطوطشان کشیده، شلاق‌هایشان آماده پروتئین تراپی مو بود. در پله‌ها یا ایوان‌های تمام اتاق‌های افسران، زنان دست تکان می‌بالیاژ مو دادند.

  مدل رنگ مو شکلاتی طلایی

سعی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند لبخند بزنند (و برخی موفق می‌کراتینه مو شدند و برخی نه). در بیرون پست، فرمان افسران پیاده و توپخانه به گوش می رسید. ژنرال به صراحت گفت: “پیشروی را صدا کنید.” همانطور که ند این کار را انجام بالیاژ مو داد، در تماسی مشابه توسط بوق های پیاده نظام پاسخ بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. “چهار نفر ررنگ مو است – راهپیمایی!” گروه جدید با شجاعت به جلو رفتند.

ژنرال اسبش را می چرخاند،[64] به دنبال او، سارق او، با سرعت یورتمه ای حرکت بیبی لایت مو کرد تا رهبری را به دست آورد. همه گروهان، که چهار نفره پروتئین تراپی مو بودند، پشت سر هم قرار گرفتند، راهنماهای سواره نظام دم چلچله ای سفید و قرمز در نسیم با خوشحالی در حال بال زدن پروتئین تراپی مو بودند. گروه جدید با آهنگی فریاد زدند. این بار نه «گاریوون»، بلکه «دختری که پشت سرم گذاشتم».

رنگ موی شرابی و ماهاگونی : ساعت غمگین پروتئین تراپی مو بود من خدمتکار را ترک بیبی لایت مو کردم، گرفتن خداحافظی آه ها و اشک های او قدم هایم را به تأخیر انداختند- فکر بیبی لایت مو کردم قلبش داره میشکنه با کلمات شتابزده نام او را برکت بالیاژ مو دادم نذرهایی را دمیدم که مرا به بند می آورد، و به قلب من در اندوه فشرده کراتینه مو شده رنگ مو است دختری که پشت سرم گذاشتم سپس به سمت شرق دور کراتینه مو شدیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه