↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو نارنجی شده چیکار کنم

رنگ مو نارنجی شده چیکار کنم | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو نارنجی شده چیکار کنم را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو نارنجی شده چیکار کنم را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو نارنجی کراتینه مو شده چیکار کنم : که زندانی گرانقدر چگونه در حال فرار رنگ مو است، بلافاصله هوشیار و بیدار کراتینه مو شدند و همه در امتبالیاژ مو داد پای دیوار شروع به تعقیب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. البته بلو اسکین های پا دراز می توانستند سریعتر از بیچاره بدود.

مو : تروت به آرامی این طناب را دنبال بیبی لایت مو کرد و در اتاق رختکن به کاپن بیل برخورد بیبی لایت مو کرد که روی یک سالن خوابیده پروتئین تراپی مو بود و با قدرت زیاد خروپف می بیبی لایت مو کرد. دستانش را به بدنش بسته پروتئین تراپی مو بودند و بدنش را سریع به سالن بسته پروتئین تراپی مو بودند. پای چوبی با زاویه به اتاق چسبیده پروتئین تراپی مو بود و کفش یک پایش را درآورده پروتئین تراپی مو بودند تا انتهای بند ناف به انگشت شست ملوان بسته نانو کراتین مو شود. این ترتیب یک فکر هوشمندانه از پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو نارنجی کراتینه مو شده چیکار کنم

رنگ مو نارنجی کراتینه مو شده چیکار کنم : سرانجام او وارد اتاق خواب خود پادشاه کراتینه مو شد و بولورو را در رختخواب و خوابیده با یک کلاه شبانه بامزه بر سر تخم مرغی شکلش بسته پروتئین تراپی مو بود. همانطور که تروت به او نگاه بیبی لایت مو کرد، با تعجب دید که او یک پایش را از تخت بیرون آورده رنگ مو است وکه به انگشت شست پایش طناب بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که از اتاق خواب به داخل رختکن کوچکی آن طرف می رفت.

پادشاه ظالم بلوز از ترس فرار زندانی مهمش قبل از وصله زدن او، مانند گیپ گیزیزل، کاپن بیل را در آپارتمان شخصی خود نگه داشته و انگشت شست پای خود را به انگشت شست پا زندانی بسته پروتئین تراپی مو بود، به طوری که اگر ملوان هر تلاشی برای فرار می بیبی لایت مو کرد، بند ناف را می کشید و این باعث بیدار کراتینه مو شدن بولورو می کراتینه مو شد. تروت به یکباره این نقشه حیله گرانه را دید.

بنابراین اولین کاری که بیبی لایت مو کرد این پروتئین تراپی مو بود که طناب را از انگشت شست پا کپن بیل باز بیبی لایت مو کرد و دوباره آن را به پایی از سالن باز بیبی لایت مو کرد. سپس بند های دوستش را باز بیبی لایت مو کرد و خم کراتینه مو شد تا صورت چرمی او را بوسید. کاپن بیل نشست و چشمانش را مالید. به اطراف اتاق نگاه بیبی لایت مو کرد و دوباره چشمانش را مالید و کسی را ندید که بتواند او را ببوسد. سپس متوجه کراتینه مو شد که پیوندهایش برداشته کراتینه مو شده رنگ مو است و یک بار دیگر چشمانش را مالید تا مطمئن نانو کراتین مو شود که خواب نمی بیند.

  مدل رنگ مو شیک زنانه

دخترک به آرامی خندید. “تروت!” ملوان با تشخیص صدای او فریاد زد. سپس تروت بالا آمد و دست او را گرفت، لمس بلافاصله او را برای او قابل مشاهده بیبی لایت مو کرد. “عزیز من!” ملوان گیج گفت: “اما شما به اینجا رسیدید، رفیق، در لانه خود آیا شهر آبی تسخیر کراتینه مو شده رنگ مو است؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “هنوز نه.” “اما تو لایت و هایلایت مو هستی، کپن، و من آمده ام تا تو را نجات دهم.” “تنها، تروت؟” “به تنهایی، کپن بیل. اما باید انجام نانو کراتین مو شود.

همینطور.” و سپس در مورد حلقه جادویی که روزالی به او قرض بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود توضیح بالیاژ مو داد که او را در حین پوشیدن آن نامرئی می بیبی لایت مو کرد – مگر اینکه به موجود زنده ای دست بزند. کاپن بیل بسیار علاقه مند پروتئین تراپی مو بود. او گفت: “من حاضرم نجات پیدا کنم، رفیق.” “تو کی لایت و هایلایت مو هستی که باهاش ​​وصله کنی؟” او پرسید. “پرنده ای به نام تیگل، که شرمنده رنگ مو است، زیرا کراوات سلطنتی را برای من مخلوط بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مو نارنجی کراتینه مو شده چیکار کنم : تروت تصحیح بیبی لایت مو کرد: «این شهد پروتئین تراپی مو بود، نه کراوات. “اما لازم نیست “از پروتئین تراپی مو بودن” با تیگل وصله کنی، “چون من او را رها بیبی لایت مو کردم. تا این لحظه او در مخفی رنگ مو است، جایی که نمی توان او را پیدا بیبی لایت مو کرد.” کاپن بیل با تکان بالیاژ مو دادن سر تایید گفت: “این خوب رنگ مو است.” “ولیاول بولرو مقصر مطمئناً یکی دیگر را پیدا خواهد بیبی لایت مو کرد. چه باید بیبی لایت مو کرد، رفیق؟” تروت لحظه ای به آن فکر بیبی لایت مو کرد. سپس به یاد آورد.

  بهترین برند رنگ مو در ایران

که چگونه مردی ناشناس شب قبل با دیواری که از پنجره همان اتاقی که زن در آن خوابیده پروتئین تراپی مو بود از قصر فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. Cap’n Bill ممکن رنگ مو است به راحتی همین کار را انجام دهد. و نردبان طنابی که او رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به ملوان کمک می بیبی لایت مو کرد تا از بالای دیوار پایین بیاید. “آیا می توانی از نردبان طناب پایین بروی، کپن؟” او پرسید. او گفت: “به اندازه کافی.” “من این کار را بارها در کشتی انجام بالیاژ مو داده ام.

او به او یادآوری بیبی لایت مو کرد: “اما تو آن موقع پای چوبی نداشتی.” او به او اطمینان بالیاژ مو داد: “پای چوبی خیلی اذیت نمی نانو کراتین مو شود.” بنابراین تروت یک بالشتک کوچک مبل را دور انتهای پای چوبی‌اش بست، تا صدایی از کوبیدن روی زمین ایجاد نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و سپس ملوان را آرام از اتاق بولورو و چند اتاق دیگر هدایت بیبی لایت مو کرد تا اینکه آمدند. به پاساژ اینجا سربازی نگهبانی می‌بالیاژ مو داد، اما برای اینکه رنگ مو استراحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یک لحظه خوابش برده پروتئین تراپی مو بود.

آنها بدون ایجاد مزاحمت از این پوست آبی رد کراتینه مو شدند و به زودی به اتاق روبروی سوئیت شش شاهزاده خانم اسنوبنوس رسیدند، که می توانستند صدای آنها را بشنوند که هنوز با صدای بلند بین خود نزاع می کنند. تروت در را از داخل قفل بیبی لایت مو کرد، بنابراین کسی نتواند مزاحم نانو کراتین مو شودو سپس ملوان را به سمت پنجره هدایت بیبی لایت مو کرد. باغ درست زیر آن پروتئین تراپی مو بود. او فریاد زد: “اما-خوب من بخشنده! این یک قطره ده فوت رنگ مو است.

رنگ مو نارنجی کراتینه مو شده چیکار کنم : تروت.” او با خنده گفت: “و تو فقط یک پا برای انداختن داری، کپن.” “نمیتونی با یکی از ملحفه های تخت خودت رو ناامید کنی؟” او دوباره گفت: “سعی می کنم.” “اما، آیا می توانی آن بازی سیرک را انجام دهی، تروت؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “اوه، من می خواهم اینجا بمانم و چتر جادویی را پیدا کنم.” “نامرئی پروتئین تراپی مو بودن، کپن، من به اندازه کافی امن لایت و هایلایت مو هستم. کاری که می‌خواهم انجام دهم این رنگ مو است.

  رنگ موی استخوانی بدون دکلره

که تو را با پینکی‌ها در امان ببینم، و پس از آن می‌توانم خودم را خوب نگه دارم، هرگز نترس.” بنابراین یک ملحفه آبی آوردند و یک سر آن را به ستونی از تخت آبی گره زدند و سر دیگر را از پنجره آبی آویزان آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. کاپن بیل که برای فرود آمدن آماده می کراتینه مو شد گفت: “خداحافظ، رفیق.” “بی پروا نشو.” “نخواهم بیبی لایت مو کرد، کپن. نگران نباش.” سپس با دو دست برگه را گرفت و به راحتی خود را به دیوار رها بیبی لایت مو کرد.

تروت به او گفته پروتئین تراپی مو بود که نردبان طنابی را که رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، کجا پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و چگونه آن را به چوب پرچم شکسته بچسباند تا بتواند به میدان بیرون شهر برود. به محض اینکه روی دیوار ایمن کراتینه مو شد، کپن بیل شروع به تکان خوردن در امتبالیاژ مو داد بالای عریض به سمت دیوار اتصال بیبی لایت مو کرد.تمام شهر را احاطه بیبی لایت مو کرد – درست همانطور که گیپ-گیزیزل انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود – و تروت با نگرانی از پنجره او را تماشا بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو نارنجی کراتینه مو شده چیکار کنم : اما شهر آبی اکنون شروع به زنده کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. یکی از سربازان از خانه ای آمد، در حالی که خواب آلود خمیازه می کشید و خود را دراز می بیبی لایت مو کرد، و در حال حاضر چشمانش به شکل عظیم کاپن بیل که با شتاب در امتبالیاژ مو داد بالای دیوار می رفت، روشن کراتینه مو شد. سرباز فریاد زد که تعبالیاژ مو دادی از همرزمانش را برانگیخت و آنها را در حال غلت زدن به خیابان آورد. وقتی دیدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه