نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی تنباکویی چیست

رنگ موی تنباکویی چیست | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی تنباکویی چیست را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی تنباکویی چیست را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی تنباکویی چیست : شبانه روز یکدیگر را بمباران می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و هزاران نفر به همان طرز وحشتناکی که با چنگ زدن در ته چاه شکسته می کراتینه مو شدند. اما شما قصد نداشتید که اجازه دهید این شام شکرگزاری شما را خراب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نه کمی! آن مردها به اندازه بلدرچینی که قرار پروتئین تراپی مو بود روز بعد بکشی برایت مهم نپروتئین تراپی مو بودند! خوب، پزشکی قانونی آمد، و جسد جو گانها را روی یک تپه، کمی دورتر از دید، و با یک صلیب چوبی برای مشخص بیبی لایت مو کردن محل دفن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : اما شما باید آن را انجام دهید. انگار نه انگار که ممکن رنگ مو است زندگی در او باکراتینه مو شد. شاخک ها را به گونه ای خم کنید که با سوراخ مناسب شوند و به زور از بدنه عبور کنند. ادامه دهید و آن را به پایان برسانید، و بیایید امیدوار باشیم که به بقیه شما چیزی بیاموزد.” پدر از ماشین پیاده کراتینه مو شد و به بانی گفت که وسایلش را به محل راسکوم بررنگ مو دارد و خبر را به روت بدهد. او ناراحت می نانو کراتین مو شود، به خصوص اگر او را بشناسد.

رنگ موی تنباکویی چیست

رنگ موی تنباکویی چیست : وقتی آن بدن پاره پاره از سوراخ بیرون آمد، بانی فهمید که پدر نمی‌خورنگ مو است او در اطراف باکراتینه مو شد. و چون کاری از دستش بر نمی آمد، در سکوت ماشین را چرخاند و دور کراتینه مو شد. در ذهنش مردانی را دید که «چنگ» را روی ساقه مته پیچ می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – ابزاری که برای عبور از موانعی که در سوراخ می‌افتند و برای گرفتن آنها با قلاب‌های تیز ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو تلی

آنها ممکن رنگ مو است جو گانها را از پا درآورند و ممکن رنگ مو است او را از روی صورتش بگیرند – اوه، هر چه کمتر به چنین چیزی فکر کنید، برای لذت بردن شما از بازی نفت بهتر رنگ مو است! بابا بعد از یکی دو ساعت اومد تو کابین و کمی دراز کشید تا رنگ مو استراحت کنه. او گفت که جسد را بیرون آورده پروتئین تراپی مو بودند و برای پزشکی قانونی تماس گرفته پروتئین تراپی مو بودند.

او به عنوان هیئت منصفه چند نفر از آنها را سوگند یاد می بیبی لایت مو کرد و شهادت دیگران را می شنید و به جسد نگاه می بیبی لایت مو کرد و سپس جواز دفن می بالیاژ مو داد. پل به تخت خواب مرد مرده رفته پروتئین تراپی مو بود و به چیزهای او نگاه بیبی لایت مو کرد و همه آنها را در جعبه گذاشت تا برای همسرش بفرستد. پدر در جیبش نیم دوجین نامه ای داشت که در میان چیزها پیدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

و چون نمی خورنگ مو است بانی فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که پول آسان به دست می آید یا زندگی همه چیز بازی رنگ مو است، این نامه ها را به او بالیاژ مو داد و بانی در آنجا نشست. گوشه ای و آنها را بخوانید: پیغام های کوچک رقت انگیز، خط خورده در دستی کودکانه، که می گوید چگونه دکتر گفته رنگ مو است که قلب سوزی برای مدت طولانی بعد از آنفولانزا ضعیف می نانو کراتین مو شود و بچه دو دندان دیگر در می آورد و کراس افتضاح رنگ مو است.

  رنگ مو سال زنانه

و خاله مری تازه برای دیدن او وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و گفت که ویلی در شیکاگو رنگ مو است و کارهای خوبی انجام می دهد. علامت های متقاطع و دایره هایی وجود داشت که بوسه های مادر، سوزی و نوزاد پروتئین تراپی مو بود. یک جمله برای شاد بیبی لایت مو کردن بابا و بانی پروتئین تراپی مو بود: “خوشحالم که چنین رئیس خوبی دارید.” خوب، این یک شب غم انگیز شکرگزاری را برای آنها رقم زد. آنها اندکی از ضیافتی که روت تدارک دیده پروتئین تراپی مو بود.

خوردند، اما بدون لذت واقعی. آنها در مورد تصادفات صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و پدر از چیزی گفت که در اولین چاهی که حفر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود – آنها فقط سی فوت پایین پروتئین تراپی مو بودند، زمانی که یک نوزاد به داخل سرداب خزیده پروتئین تراپی مو بود و به داخل سوراخ سر خورده پروتئین تراپی مو بود. چند مرد توانمند لازم پروتئین تراپی مو بود تا مادر را نگه تمام دکلره مو دارند، در حالی که بقیه سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند کودک را بیرون بیاورند.

رنگ موی تنباکویی چیست : آنها با یک قلاب بزرگ در انتهای طناب برای آن ماهی گرفتند و قلاب را زیر بدن نوزاد گرفتند و به آرامی آن را چند قدمی بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما سپس بدن به نوعی گوه کراتینه مو شد و آنها درمانده کراتینه مو شدند. کودک آنجا آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، جیغ نمی زد، فقط صدای ناله و آلایت و هایلایت مو هسته ای از خود در می آورد. آنها می توانستند آن را به وضوح بشنوند. آنها بیست فوتی از چاه شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و شالی را حفر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  مدل رنگ مو بلوند صدفی

به اندازه‌ای بزرگ که دو مرد در آن کار کنند، زمین را با میله‌های کلاغ شکستند، آن را در سطل‌هایی با بیل‌های بزرگ تراشیدند، و مردان بالای آن سطل‌ها را با طناب بیرون آوردند. وقتی به زیر بچه رسیدند، یک طرف دویدند و بچه را بیرون آوردند. قلاب در گوشت ران فرو رفته پروتئین تراپی مو بود، اما بدون شکستن پوست. کپروتئین تراپی مو بودی بهپروتئین تراپی مو بود یافته پروتئین تراپی مو بود و در عرض چند روز حال کودک خوب کراتینه مو شد.

یک چیز عجیب زندگی پروتئین تراپی مو بود! اگر بانی آن روز در خانه می‌ماند، رزی تینتور را به بازی فوتبال می‌برد و در لحظه‌ای که جو گاندا بیچاره به هلاکت رسیده پروتئین تراپی مو بود، بانی سرش را از چند متری که تیمش به دست آورده پروتئین تراپی مو بود فریاد می‌زد. . و حالا، عصر، او در حال رقص پروتئین تراپی مو بود. بله، برتی در واقع در یک رقص پروتئین تراپی مو بود، در خانه یکی از دوستان شیک پوش خود، یا در یک هتل مجلل که در آنجا جشن می گرفتند.

بانی می‌توانست در چشم ذهنش، شانه‌ها و سینه‌های درخشان او، لباس‌های درخشان، گونه‌های درخشان و چهره‌ای زنده را ببیند. او در آغوش اشلی ماتیوس، هموطن جوانی که همین الان عاشقش پروتئین تراپی مو بود، شامپاین می خورد یا در اتاق می چرخید. عمه اما همه لباس پوشیده پروتئین تراپی مو بود و در یک مهمانی کارت بازی می بیبی لایت مو کرد.

و مادربزرگ با شلوار کوتاه و جوراب ابریشمی در حال نقاشی یک لرد جوان یا دوک یا کسی پروتئین تراپی مو بود که دست عشق خانمش را می بوسید! بله، زندگی عجیب و بی رحمانه پروتئین تراپی مو بود. شما در دایره باریک آگاهی خود زندگی می بیبی لایت مو کردید، و همانطور که مردم می گفتند، آنچه نمی دانستید به شما آسیبی نمی رساند. شام شکرگزاری شما خراب کراتینه مو شد.

  رنگ مو تنباکویی خاکستری

رنگ موی تنباکویی چیست : زیرا یک کارگر فقیر در چاهی که شما صاحب آن پروتئین تراپی مو بودید سر خورده پروتئین تراپی مو بود. اما ده‌ها و شاید صدها مرد در چاه‌های دیگر در سراسر کشور صدمه دیده پروتئین تراپی مو بودند، و این شما را کمی ناراحت نبیبی لایت مو کرد. برای این موضوع، به تمام مردانی فکر کنید که در آنجا در اروپا در حال مرگ پروتئین تراپی مو بودند! در تمام مسیر از فلاندر تا سوئیس، ارتش ها در سنگرها پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱