نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

پلاتینه یعنی چی

پلاتینه یعنی چی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پلاتینه یعنی چی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پلاتینه یعنی چی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

پلاتینه یعنی چی : گویی از دریچه. بارک با تمسخر گفت: “نگران تیپ نرم کار نباش، وصله متقاطع قدیمی.” “چه فایده ای رنگ مو دارد؟” ولپات که زیر سقف شکننده و ناپایدار کاپوت روغنی‌اش پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که آب از شیب‌های درخشانش می‌ریخت، و ظرف خالی‌اش را برای باران نگه داشته تا آن را تمیز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ولپات غرغر بیبی لایت مو کرد: «من آدم بدی نیستم، نه. کمی از آن – و من به خوبی می‌دانم که این افراد باید در عقب باشند.

رنگ مو : درست در آن لحظه رهگذر دیگری شروع به ضربه زدن به پنجره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – دیگری که برای یک لقمه قهوه می مرد. ماریت کنار در باز به جلو خم کراتینه مو شد و گریه بیبی لایت مو کرد: “یک ثانیه. ! “سپس بسته ای را که آماده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود در آغوشم گذاشت. من یک بند انگشت ژامبون خریده پروتئین تراپی مو بودم – برای شام – برای ما – برای ما دو نفر – و یک لیتر شراب خوب. اما، ما فوی! وقتی دیدم! شما پنج نفر پروتئین تراپی مو بودید.

پلاتینه یعنی چی

پلاتینه یعنی چی : شما مهمان من لایت و هایلایت مو هستید.” “اوه، خانم، ما نمی توانیم آن را داشته باشیم!” “و چگونه آنها در مقابل یکدیگر تظاهرات و تعارف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند! پیرمرد، می توانی هر چه دوست داری بگوئیم – شاید ما فقط شیاطین بیچاره باشیم، اما حیرت آور پروتئین تراپی مو بود، آن خوش اخلاقی کوچک. بیایید همراه باشید! “آنها یکی یکی بیرون می روند. من تا آخرین لحظه می مانم.

نیم دقیقه – ناراضی – خدای من، دلیلی برای این کار وجود داشت – اما خوشحالم که ماریت پسرها را مانند سگ بیرون نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و من مطمئن پروتئین تراپی مو بود که او هم از من خوشش می آید که این کار را نبیبی لایت مو کردم. یکی از مرخصی‌ها در حالی که دامن شنلش را بلند می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در جیب کتش می‌چرخد، گفت: «اما این تمام نیست. ما برای قهوه‌ها به شما چه بدهکاریم؟» “هیچ، زیرا شب را با من ماندی.

  ترکیب رنگ موی نسکافه ای صورتی

من نمی‌خورنگ مو استم آنقدر تقسیم کنم، و الان هم کمتر می‌خواهم، ژامبون، نان و شراب رنگ مو است، آنها را به شما می‌دهم تا خودتان از آنها لذت ببرید. پسر من. در مورد آنها، ما به اندازه کافی به آنها بالیاژ مو داده ایم. ایودور آه می ککراتینه مو شد: «بیچاره ماریت». “پانزده ماه از زمانی که او را دیده پروتئین تراپی مو بودم. و کی دوباره او را ببینم؟ تا به حال؟ – این تصور از او جالب پروتئین تراپی مو بود.

او همه آن چیزها را در کیف من جمع بیبی لایت مو کرد-” کیسه بوم قهوه ای اش را نیمه باز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “ببین، اینجا لایت و هایلایت مو هستند! ژامبون اینجا، نان، و مشروب. ما، دوستان قدیمی؟ IX خشم ولپات وقتی ولپات از مرخصی رنگ مو استعلاجی خود آمد، پس از دو ماه غیبت، او را محاصره بیبی لایت مو کردیم. اما او عبوس و ساکت پروتئین تراپی مو بود و سعی بیبی لایت مو کرد دور نانو کراتین مو شود. “خوب، در مورد آن؟ ولپات، چیزی برای گفتن به ما ندارید؟” “همه چیز را در مورد بیمارستان و مرخصی بیمار، خروس پیر، از روزی که با بانداژهایت به راه افتادی، با پوزه ات در پرانتز به ما بگو! حتماً چیزی از مغازه های رسمی دیده اید.

پلاتینه یعنی چی : پس صحبت کن، نوم دو دیو! ” ولپات گفت: «اصلاً نمی‌خواهم در این مورد چیزی بگویم. “این چیه؟ در مورد چی حرف میزنی؟” “من خسته کراتینه مو شدم – این چیزی رنگ مو است که لایت و هایلایت مو هستم! مردم آنجا، من از آنها حالم به هم می خورد – آنها مرا وادار می کنند که اسپری کنم، و شما می توانید به آنها بگویید که اینطور رنگ مو است!” “آنها با شما چه بیبی لایت مو کرده اند؟” “خیلی چمن، آنها لایت و هایلایت مو هستند!” ولپات می گوید.

  انواع رنگ مو شامپویی

او آنجا پروتئین تراپی مو بود، با سرش از گذشته، گوش‌هایش «دوباره چسبیده» و گونه‌های مغولی‌اش – سرسختانه در وسط دایره گیجی که او را محاصره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، قرار داشت. و ما احساس بیبی لایت مو کردیم که روزه بسته کراتینه مو شدن دهان در سکوت شوم به معنای فشار کراتینه مو شدید خشم جوشان در اعماق اوست. بالاخره چند کلمه از او سرریز کراتینه مو شد. چرخید – رو به عقب و پایه ها – و مشت خود را در فضای بی نهایت تکان بالیاژ مو داد.

بین دندان هایش گفت: تعبالیاژ مو دادشان زیاد رنگ مو است! به نظر می رسید که او دریای خروشان فانتوم ها را تهدید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دفع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کمی بعد، دوباره از او بازجویی بیبی لایت مو کردیم، زیرا خوب می‌دانستیم که نمی‌توان خشم او را در خود نگه داشت و سکوت وحشیانه در اولین فرصت منفجر می‌نانو کراتین مو شود. در یک سنگر ارتباطی عمیق، دورتر، جایی پروتئین تراپی مو بود که بعد از یک صبح که در حفاری گذرانده پروتئین تراپی مو بودیم.

برای صرف غذا دور هم جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودیم. باران سیل آسا می بارید. سیل ما را در هم ریخته و خیس بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و در زیر آسمان در حال انحلال ایستاده غذا می خوردیم. فقط با شاهکارهای مهارتی می‌توانستیم از نان و قلدرها در برابر فواره‌هایی که از هر نقطه در فضا می‌ریختند محافظت کنیم. و در حالی که غذا می خوردیم دست و صورت خود را تا حد امکان زیر غلاف خود می گذاشتیم.

  رنگ مو تنباکویی عسلی

باران می‌لرزید و می‌پرید و روی زره‌های سست بافته‌ی ما جاری می‌کراتینه مو شد، و با بی‌رحمی آشکار یا پنهان‌کاری حیله‌گرانه روی خودمان و غذایمان تأثیر می‌گذاشت. پاهایمان دورتر و دورتر فرو می‌رفت و در جویباری که در امتبالیاژ مو داد کف رسی سنگر می‌ریخت، ریشه عمیقی می‌گرفت. برخی از چهره ها می خندیدند، هرچند سبیل هایشان چکه می بیبی لایت مو کرد.

دیگران به نان اسفنجی و گوشت شل و ول، یا به موشک هایی که از هر طرف پوست آنها را مورد حمله قرار می بالیاژ مو دادند، در هر نقصی در صفحه زرهی سنگین و کثیفشان، بداخلاق می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بارکه که قلع آشغالش را در قلبش بغل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، به ولپات زمزمه بیبی لایت مو کرد: “خب پس، تو می گویی، خیلی از خربزه ها آنجا را دیده ای؟” “برای مثال؟” بلر فریاد زد.

پلاتینه یعنی چی : در حالی که غوغایی مضاعف می لرزید و کلمات او را پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می بیبی لایت مو کرد. “در راه چمن چه دیده ای؟” ولپات شروع بیبی لایت مو کرد: “آنها وجود تمام دکلره مو دارند – و سپس – تعبالیاژ مو داد آنها بسیار زیاد رنگ مو است، نام دو دیو! وجود رنگ مو دارد -” او سعی بیبی لایت مو کرد بگوید مشکل او چیست، اما فقط توانست تکرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “تعبالیاژ مو داد آنها خیلی زیاد رنگ مو است!” مظلوم و نفس نفس زدن او یک لقمه نان خمیری را قورت بالیاژ مو داد.

که گویی توده‌ای بی‌نظم و خفقان‌آور خاطراتش با آن همراه رنگ مو است. “آیا این شرکرهایی لایت و هایلایت مو هستند که می خواهید در مورد آنها صحبت کنید؟” “بوسیله خداوند!” او بقیه گوشت گاو خود را روی جان پناه انداخته پروتئین تراپی مو بود و این گریه، این نفس نفس زدن، به کراتینه مو شدت از دهانش خارج کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه