↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بلوند تنباکویی خیلی روشن

رنگ مو بلوند تنباکویی خیلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بلوند تنباکویی خیلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بلوند تنباکویی خیلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو بلوند تنباکویی خیلی روشن : زیرا آقای واتکینز گفت که آنها فقط قیمت معمولی را که برای تخم مرغ، شیر و پاره ها در فروشگاه می گیرند، نمی گیرند و آنها نمی خواهند. بدون پرداخت هزینه برای کمپینگ، زیرا این مشکلی برای آنها نپروتئین تراپی مو بود، آنها از دیدن غریبه ها خوشحال پروتئین تراپی مو بودند. آنها در این تپه های اینجا زندگی تنهایی داشتند و اگر خداوند و انجیل او نپروتئین تراپی مو بودند، از زندگی لذت بسیار کمی می بردند.

رنگ مو : غوغایی بلند کراتینه مو شد، نفخ و ناله – بزها که این حس را حتی کمتر از انسان ها دوست داشتند، هیچ تصوری از ساختارهای زمین و گسل های زمین شناسی نداشتند تا ذهنشان را ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و سپس نوع دیگری از غوغا آمد – از طرف خانواده واتکینز، که ظاهراً با عجله از کابین خود بیرون آمده پروتئین تراپی مو بودند. «جلال هالویا! عیسی، ما را نجات بده!

رنگ مو بلوند تنباکویی خیلی روشن

رنگ مو بلوند تنباکویی خیلی روشن : او بلند کراتینه مو شد و بانی نشست – دو دستش را بیرون آورد تا خودش را ثابت نگه رنگ مو دارد. “به جیمینی!” بابا گریه بیبی لایت مو کرد “زلزله!” مطمئناً یک زلزله! و بگو، احساس بیبی لایت مو کردن زمین محکمی که روی آن حساب می بیبی لایت مو کردی، عجیب پروتئین تراپی مو بود و اینطوری تو را می لرزاند! درخت روی سرشان شروع به خش‌بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد، انگار باد آن را تکان می‌دهد. پریدند و از زیر بیرون آمدند.

بخشش داشته باشید سرورم!” پدر گفت: «الان تمام کراتینه مو شده رنگ مو است. بیایید داخل بخزیم، وگرنه از آن‌ها می‌خواهیم که اینجا برای ما دعا کنند.» بانی اطاعت بیبی لایت مو کرد و آنها بی حرکت دراز کشیدند. “آخ، این یک زلزله وحشتناک پروتئین تراپی مو بود!” پسر زمزمه بیبی لایت مو کرد «فکر می‌کنید این شهرها را خراب بیبی لایت مو کرد؟» پدر پاسخ بالیاژ مو داد: «احتمالاً محلی پروتئین تراپی مو بود. “آنها تعبالیاژ مو داد زیادی از آنها را اینجا در این کشور تپه ای تمام دکلره مو دارند.” “پس فکر می کنید واتکینزها به آنها عادت بیبی لایت مو کرده اند.” حدس می‌زنم آنها از سروصدا بیبی لایت مو کردن لذت می‌برند.

  رنگ مرواریدی چه رنگی میشه

آنها در زندگی خود هیجان چندانی نتمام دکلره مو دارند.» و این تمام چیزی پروتئین تراپی مو بود که پدر باید می گفت. او در زندگی خود هیجانات فراوانی داشت و علاقه خاصی به زلزله نداشت و به هیاهوی دیوانگان مذهبی علاقه خاصی نداشت. خیلی زود دوباره به خواب عمیقی رفت. اما بانی دراز کشید و گوش بالیاژ مو داد. خانواده واتکینز «رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند» و در حال برگزاری یک مراسم پرش مقدس پروتئین تراپی مو بودند.

آنجا زیر ستاره‌های سفید سرد. فریاد می زدند، دعا می خواندند، می خندیدند و آواز می خواندند، گریه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند «شکوه! شکوه!» و “آمین!” و “سلاح!” و کلمات دیگری که بانی آنها را نمی فهمید، اما ممکن رنگ مو است یونانی یا عبری باکراتینه مو شد، یا در غیر این صورت گفتار فرشته های بزرگ. صدای آبل واتکینز پیر غالب پروتئین تراپی مو بود و فریادهای تند بچه ها صدای کر را درآورد و صدای بلع بزها مانند تعبالیاژ مو داد زیادی کنترباس در یک ارکستر پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو بلوند تنباکویی خیلی روشن : لرزهای سرد بر پشت بانی بالا و پایین می رفت. زیرا به هر حال، ذهن علمی در او که از ساختارهای زمین و گسل‌های زمین‌شناسی می‌دانست، تنها یک یا دو قرن قدمت داشت، در حالی که ذهن غریزی که طلسم را تلفظ می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هزاران و شاید صدها هزار سال قدمت رنگ مو دارد. کاهنان دیوانگی بیبی لایت مو کرده اند و عذابی صادر بیبی لایت مو کرده اند، و چون کشیشان آنها را باور بیبی لایت مو کرده اند و قربانیان آنها را باور بیبی لایت مو کرده اند.

کار بیبی لایت مو کرده اند و به همین دلیل بیش از هر زمان دیگری به آنها باور می نانو کراتین مو شود. و حالا اینجا افسونی در برابر زلزله پروتئین تراپی مو بود – و مردم زانو زده اند، با دستانشان در هوا و بدنشان در حال تاب خوردن – ارابه ها به جلال، ارابه ها به جلال، ارابه هایی برای شکوه با بره مقدس!» بانی بالاخره چرت زد. و وقتی دوباره چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد، سپیده دم پشت تپه ها صورتی رنگ پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو طلایی زیتونی

بابا در لباس های شکار خاکی اش می لغزید. بانی دست از مالیدن چشمانش نکشید، از رختخواب بیرون آمد و سریع لباس هایش را پوشید – آن سرما فقط رنگ مو استخوان های شما را منجمد بیبی لایت مو کرد! او از دامنه تپه بالا رفت و شروع به کشیدن برس مرده بیبی لایت مو کرد و آتش روشن کراتینه مو شد و قابلمه روشن کراتینه مو شد. و بعد الی آمد، بشقاب ها و چیزهای تمیز را آورد و پرسید.

که آیا آنها شیر دیشب را که سرد پروتئین تراپی مو بود می خواهند یا شیر امروز صبح را که گرم رنگ مو است. «و بگو، آیا آن زلزله سال را احساس بیبی لایت مو کردی؟» الی با هیجان پرسید. «بگو، آن سال زلزله وحشتناکی پروتئین تراپی مو بود! آیا همه شما در قسمت‌های همه‌تان زلزله‌های سالی دارید؟» الی موهای زرد کم رنگی داشت که مدتی پروتئین تراپی مو بود کوتاه نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و از «زلزله سال» شانه نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

چشمان آبی کم رنگی داشت که کمی بیرون زده پروتئین تراپی مو بودند و نگاه مشتاقانه ای به او می انداخت. او گردن درازی داشت با سیب آدم برجسته. پاهایش برای شلوار فرسوده‌ای که قرار پروتئین تراپی مو بود آن‌ها را بپوشاند خیلی سریع رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و کفش‌های الی را بدون جوراب نشان می‌بالیاژ مو داد. او همانجا ایستاده پروتئین تراپی مو بود و به تمام جزئیات تجهیزات و لباس های این غریبه های شهر خیره می کراتینه مو شد.

رنگ مو بلوند تنباکویی خیلی روشن : در عین حال سعی می بیبی لایت مو کرد روح آنها را بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “این کلمه واقعی در مورد زلزله های سال چه چیزی را آموزش می دهد؟” بابا مشغول سرخ بیبی لایت مو کردن بیکن و تخم‌مرغ پروتئین تراپی مو بود و گفت که آن‌ها از شیر امروز صبح می‌خواهند – که راهی برای خلاص کراتینه مو شدن از شر الی پروتئین تراپی مو بود. اما طولی نکشید که الی برگشت و ایستاد و هر لقمه غذایی را که در دهان آنها می رفت دنبال بیبی لایت مو کرد.

  ترکیب رنگ موی مشکی و بلوند

و او به آنها گفت که خانواده بر سر آن زلزله سال “دعای نیرومندی بیبی لایت مو کرده اند” و لرزش های سال به این معنی رنگ مو است که روح القدس از زنا و مستی و دروغگویی در جهان خسته کراتینه مو شده رنگ مو است، و آیا آنها هر یک از آنها را انجام می بالیاژ مو دادند؟ بانی فکر مبهمی در مورد فحشا داشت، اما می‌دانست که پدر درست مدت کوتاهی قبل از آن «زلزله سال» دروغ بزرگی گفته پروتئین تراپی مو بود.

و در حالی که فکر می‌بیبی لایت مو کرد واتکینزها چه نشانه‌ای از آن خواهند داشت، با خود قهقهه زد. آنها می دانستند! پیرمرد آمد تا مطمئن نانو کراتین مو شود که همه خوب لایت و هایلایت مو هستند. آقای واتکینز نسخه بزرگتر و بلندتر پسرش پروتئین تراپی مو بود، با همان چشمان آبی کمرنگ برجسته و سیب بزرگ آدم. صورتش در اثر آب و هوا، به کراتینه مو شدت پر از مراقبت پروتئین تراپی مو بود، و می توانستید ببینید که او پیرمردی مهربان، صادق و خوب پروتئین تراپی مو بود، با همه دیوانگی هایش.

رنگ مو بلوند تنباکویی خیلی روشن : او همچنین درباره «زلزله‌های سال» صحبت بیبی لایت مو کرد و درباره زلزله‌ای گفت که چند سال پیش ساختمان‌های آجری و بتنی را در روزویل خراب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. سپس گفت که میلی و سعدی به مدرسه می روند و اگر غریبه ها بخواهند مقداری نان می آورند. بنابراین بابا یک دلار به او بالیاژ مو داد، و آنها کمی بحث آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه