نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی خیلی روشن

مدل رنگ موی خیلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی خیلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی خیلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی خیلی روشن : ند، مانند سایر مردان صفوف، دقیقاً نمی دانست که افسران درباره چه چیزی صحبت بیبی لایت مو کرده اند. اما در ساعت 11:30 صدای بی‌صدا – که با دست و کم حرفی گروهبان‌ها و سرجوخه‌ها پروتئین تراپی مو بود – “صدا کراتینه مو شد” و هنگ با یک ستون چهار نفره از میان غروب غبارآلود بیرون رفت.

رنگ مو : که رودخانه بعدی آن سوی رزباد پروتئین تراپی مو بود. غرب دور تا جایی که می توانست همراهی می بیبی لایت مو کرد. اما تمام سواره نظام هفتم قرار پروتئین تراپی مو بود از به سمت مسیر هندی حرکت کنند و ببینند که مسیر به کجا می رسد. سپس، اگر سرخپوستان بخواهند از شرق یا جنوب شرقی فرار کنند، هفتم آنها را برمی گرداند. و اگر آنها سعی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به سمت شمال در پایین شاخ بزرگ فرار کنند.

مدل رنگ موی خیلی روشن

مدل رنگ موی خیلی روشن : ژنرال تری و ژنرال گیبون و ژنرال کرنگ مو استر با او در جایی که او را به ساحل بسته پروتئین تراپی مو بودند و تدارکاتش را تخلیه می بیبی لایت مو کرد، مشورت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. و نتایج مشخص کراتینه مو شد. قرار پروتئین تراپی مو بود «ستون مونتانا» به سمت کرانه جنوبی عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و آنها، و پیاده نظام، تحت فرماندهی ژنرال[276] تری و ژنرال گیبون قرار پروتئین تراپی مو بود به سمت جنوب رودخانه بیگ هورن حرکت کنند.

ستون دیگر آنها را می چرخاند. اکنون همه سربازان علاقه زیادی داشتند، اما هیچ کدام بیشتر از “Autie” علاقه نداشتند. بنابراین او به دنبال ند کهنه سرباز رفته پروتئین تراپی مو بود تا با او مشورت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. «آوتی» که برادرزاده ژنرال پروتئین تراپی مو بود، همیشه مملو از اطلاعات داخلی پروتئین تراپی مو بود که از میان افسران می گرفت. بنابراین با هم تیم خوبی ساختند. «فکر می‌کنی چند اینجون وجود خواهد داشت؟» در کنار آتش کمپ، «آوتی» را پرسید.

سرگرد رنو می‌گوید که سیصد و هشتاد لژ را حساب بیبی لایت مو کرده، اینطور نیست؟ ند پاسخ بالیاژ مو داد. «چارلی رینولدز می‌گوید که این یعنی در مجموع هزار و چهارصد. چهار یا پانصد رزمنده، اگر پسرها را هم در نظر بگیریم. پسران هندی بالای چهارده سال می توانند به سختی مردان مبارزه کنند. آنها به واشیتا حمله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.» اوتی گفت: “بلودی نایف و ریس از قبل ترسیده اند.” آنها دارو درست می کنند.

  رنگ مو تیره زنانه

اما نیمه زرد چهره و فرفری و کلاغ های دیگر نمی ترسند. (برخی از سرخ پوستان کلاغ به پیشاهنگان آریکاری پیوسته پروتئین تراپی مو بودند تا با دشمن سیو بجنگند.)[277] به هر حال من آنها را بهترین دوست دارم. آنها به اندازه هر یک از ما شاد لایت و هایلایت مو هستند.» ند عاقلانه موافقت بیبی لایت مو کرد: «بله. “آنها درباره بهترین هندی هایی لایت و هایلایت مو هستند که من تا به حال دیده ام.” صدایی خرخر بیبی لایت مو کرد: “سیو می تواند آنها را شلاق بزند.” این مال اشعیا پروتئین تراپی مو بود، پیشاهنگ رنگ مو.

مدل رنگ موی خیلی روشن : ما می توانیم از تمام سیوهایی که می آیند مراقبت کنیم. سه تا بیشتر نیستن[278] بر اساس گزارش وزارت هند، هزار نفر از آنها از رزرو خارج کراتینه مو شده اند. و فقط شش یا هشتصد نفر از اینها جنگجو لایت و هایلایت مو هستند. سواره نظام هفتم می تواند آنها را شلاق بزند .» اشعیا غرغر بیبی لایت مو کرد: «می بینی. «به تعبالیاژ مو داد سیوکس رزرو کراتینه مو شده وجود رنگ مو دارد. سیوکس من. او می داند.» اوتی دوباره به تمسخر گفت: “ما اهمیتی نمی دهیم.” وقتی هفتم شروع کراتینه مو شد.

ظهر روز بعد، با سبک شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها قبل از ژنرال تری و ژنرال گیبون و ژنرال کرنگ مو استر مورد بررسی قرار گرفتند. ژنرال و کاپیتان تام و آجودان کوک و کاپیتان کیوگ کت و شلوارهای پوستین خود را پوشیدند. همه هنگ نازک و کاسبکار پروتئین تراپی مو بودند. گروه را نواخت – اما آنها باید پشت سر بگذارند، این بار گروه پروتئین تراپی مو بودند. ژنرال تری لبخندی زد و به هر یک از نیروهای نظامی که در جوخه ها رد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، سلام بیبی لایت مو کرد.

ژنرال در هنگام پرکراتینه مو شدن دندی صاف و مغرور نشست، زیرا این هنگ کرک او پروتئین تراپی مو بود. عصر آن روز «آوتی» از شورای افسران که در چادر ژنرال برگزار کراتینه مو شد، گزارش بالیاژ مو داد. “عمو اوتی” گفته پروتئین تراپی مو بود که هنگ باید سیو را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، حتی اگر مسیر به آژانس های نبراسکا منتهی نانو کراتین مو شود. و باید در جیره پانزده روز انجام نانو کراتین مو شود. دقیقا شبیه ژنرال پروتئین تراپی مو بود. همانطور که ژنرال شریدان یک بار اعلام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو با لباس مشکی نقره ای

وقتی می خورنگ مو است کاری را سریع انجام دهد، کرنگ مو استر را فرستاد. رزباد یک نهر کوچک اما پرسرعت پروتئین تراپی مو بود که به سمت شمال از میان کشوری برهنه و پر آب می گذشت. هندی[279] دنباله روز بعد زده کراتینه مو شد. نشانه‌های میله‌های لژ و ردهای اسب‌سواری، و برس‌های کوچک فیتی‌آپ وجود داشت که انگار سگ‌ها زیر آن‌ها خوابیده‌اند.

مدل رنگ موی خیلی روشن : پیشاهنگان ری و کلاغ، و چارلی رینولدز و آیزایا و دیگر پیشاهنگانی که هندی نپروتئین تراپی مو بودند، در پیشروی سوار کراتینه مو شدند و تمام علائم را از نزدیک بررسی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که مسیر حدود ده روزه رنگ مو است. در سمت ررنگ مو است رودخانه بیگ هورن قرار داشت که به موازات رودخانه رزباد در شمال شرقی جریان داشت. اما بین شاخ بزرگ کوچک پروتئین تراپی مو بود.

که در شمال غربی جریان داشت و به شاخ بزرگ تخلیه می کراتینه مو شد. تئوری این پروتئین تراپی مو بود که گاو نشسته یا روستای اسب دیوانه یا هر دو در شاخ کوچک یا شاخ بزرگ قرار تمام دکلره مو دارند. هفتم قرار پروتئین تراپی مو بود در یک منحنی تاب بخورد و با پیاده نظام و ستون گیبون در مورد جایی که شاخ کوچک به شاخ بزرگ می پیوندد ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اینکه سرخپوستان در جایی در آنجا حضور داشتند.

مسلم به نظر می رسید. برای امروز، شنبه، 24 ژوئن، پیشاهنگ کلاغ فرفری از طریق مترجم میچ بویر گزارش بالیاژ مو داد که آنها آهنگ های تازه هندی پیدا بیبی لایت مو کرده اند. و دودهای سیگنال را در غرب یا سمت ررنگ مو است دیدند. مسیر اصلی بسیار عریض پروتئین تراپی مو بود و سم‌های بسیاری از اسب‌ها به خاک سپرده کراتینه مو شدند. اوتی که بسیار نگران پروتئین تراپی مو بود، در اردوگاه ظهر که ند را پیدا بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو نسکافه ای بلوند

شکایت بیبی لایت مو کرد: «آیک می‌گوید گرد و غباری که ما ایجاد می‌کنیم، مطمئناً توسط سیوها دیده خواهد کراتینه مو شد. “شاخ بزرگ کوچک توسط سیوکس “رودخانه چمن چرب” نامیده می نانو کراتین مو شود. درست فراتر از آن تپه هرنگ مو است. آنها کوه های گرگ لایت و هایلایت مو هستند. این[280] ممکن رنگ مو است اینجون ها بالای سر ما باشند و از ما جاسوسی کنند. شاید آنها را نگیریم.» با این حال، ژنرال کرنگ مو استر به اندازه ایزایا می دانست.

مدل رنگ موی خیلی روشن : به گروه ها دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که در فواصل زمانی وسیع تری راهپیمایی کنند تا تا حد امکان گرد و غبار ایجاد نانو کراتین مو شود. و در آن شب، اردوگاه زیر یک بلوف کناری قرار گرفت و به محض اینکه شام ​​پخته کراتینه مو شد، آتش خاموش کراتینه مو شد. مسیر از دره گل رز منحرف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. به سمت غرب حرکت بیبی لایت مو کرد، گویی می خواهد از شاخ بزرگ کوچک عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گروهبانان اول این خبر را در میان گروهان پخش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

که مردان آماده راهپیمایی مجدد در ساعت یازده و نیم باشند. پس از ضربه زدن، به نظر می رسید که شورای افسران دیگری، با نور شمع در مقر وجود رنگ مو دارد. ند که در پتویش دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، در میان تاریکی، در حالی که افسران در راه به سمت ژنرال از روی او رد کراتینه مو شدند، ند می‌توانست بگوید که چیزی در جریان رنگ مو است. هوا پر از رمز و راز و انتظار پروتئین تراپی مو بود. از آنجایی که «آوتی» جوان در پتوی خود به خواب رفته پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه