نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره

انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره : نشانه خرابی پروتئین تراپی مو بود که بر من وارد کراتینه مو شد؟ روح من با محبت در تصاویر برادرم و فرزندانش ساکن کراتینه مو شد. با این حال آنها فقط غم و اندوه مرا افزایش بالیاژ مو دادند.

رنگ مو : به راحتی می توان تصور بیبی لایت مو کرد که من در مورد شخص و رفتار ملاقات کننده ما تا حدودی کنجکاو پروتئین تراپی مو بودم. بعد از چند لحظه مکث به سمت در رفتم و از او مراقبت بیبی لایت مو کردم. تعجب من را قضاوت کنید وقتی همان چهره ای را دیدم که نیم ساعت قبل در بانک ظاهر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. فانتزی من تصویر بسیار متفاوتی را ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره

انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره : اهمیت این شرایط در ادامه متجلی خواهد کراتینه مو شد. نحوه تأثیرگذاری من در این مناسبت، به نظر خودم، موضوعی شگفت‌آور پروتئین تراپی مو بود. لحن ها واقعاً به گونه ای پروتئین تراپی مو بودند که قبلاً هرگز نشنیده پروتئین تراپی مو بودم. اما اینکه آنها باید در یک لحظه، انگار که من را در اشک فرو می برند، به راحتی توسط دیگران باور نمی نانو کراتین مو شود، و من به سختی می توانم آن را درک کنم.

شکل و نگرش و لباسی فوراً ایجاد کراتینه مو شد که شایسته همراهی با چنین سخنوری باکراتینه مو شد. اما این شخص، از همه جهات قابل مشاهده، معکوس این فانتوم پروتئین تراپی مو بود. هر چند ممکن رنگ مو است عجیب به نظر برسد، من نتوانستم به سرعت خودم را با این ناامیدی آشتی دهم. به جای اینکه به شغلم برگردم، خودم را روی صندلی که روبروی در قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود انداختم و غرق در فکر فرو رفتم.

  مدل رنگ مو صدفی دودی

توجه من در چند دقیقه توسط مرد غریبه به یاد آورد که با فنجان خالی در دست برگشت. من به این شرایط فکر نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم، یا مطمئناً باید صندلی دیگری را انتخاب می بیبی لایت مو کردم. او به زودی خود را نشان بالیاژ مو داد، اما احساس گیج‌کننده‌ای از نامناسب پروتئین تراپی مو بودن، بر ناگهانی پروتئین تراپی مو بودن مصاحبه افزود، که من چون پیش‌بینی نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم، آمادگی لازم را برای آن انجام نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم، و مرا به دردناک‌ترین حالت خجالت کشاند.

او یک ابروی آرام با خود آورد. اما به محض اینکه او چشمانش را به من انداخت، چهره‌اش مانند من پر از نور کراتینه مو شد. او فنجان را روی نیمکت گذاشت، با لکنت زبان تشکر بیبی لایت مو کرد و بازنشسته کراتینه مو شد. مدتی طول کشید تا بتوانم خونسردی خود را به دست بیاورم. من نمایی از قیافه غریبه را رپروتئین تراپی مو بوده پروتئین تراپی مو بودم. تصوری که از آن ایجاد کراتینه مو شد واضح و پاک نکراتینه مو شدنی پروتئین تراپی مو بود.

گونه‌هایش رنگ پریده و کم‌رنگ، چشم‌هایش فرورفته، پیشانی‌اش تحت الشعاع موهای زمختی قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود، دندان‌هایش بزرگ و نامنظم، هر چند سالم و به‌خوبی سفید، و چانه‌اش به‌واسطه تیرگی تغییر رنگ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. پوست او دانه ای درشت و رنگ تیره پروتئین تراپی مو بود. هر ویژگی زیبایی گسترده ای داشت و طرح کلی صورتش شما را به یاد مخروطی وارونه می انداخت.

  مدل رنگ مو دورنگ جدید

انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره : و با این حال، پیشانی‌اش، تا آنجا که قفل‌های پشمالو اجازه می‌دهد دیده نانو کراتین مو شود، چشم‌هایش به‌طور درخشان سیاه رنگ مو است، و در میان دلتنگی، درخششی غیرقابل بیان آرام و نیرومند، و چیزی در بقیه ویژگی‌هایش که می‌توانست. توصیف بیهوده رنگ مو است، اما برای نشان بالیاژ مو دادن ذهنی در بالاترین درجه مفید پروتئین تراپی مو بود، اجزای اساسی در پرتره پروتئین تراپی مو بودند. این، در تأثیراتی که بلافاصله از آن سرازیر کراتینه مو شد.

من یکی از خارق‌العاده‌ترین حوادث زندگی‌ام به حساب می‌آورم. این چهره که برای لحظه‌ای دیده می‌کراتینه مو شد، برای ساعت‌ها ادامه داشت تا ذهنم را به خود مشغول الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تقریباً هر تصویر دیگری را کنار بگذارد. پیشنهاد بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم که شب را با برادرم بگذرانم. اما من نتوانستم در برابر تمایل به شکل بالیاژ مو دادن طرحی بر روی کاغذ از این چهره به یاد ماندنی مقاومت کنم.

چه الهام عجیبی به دست من کمک بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد، چه من فریب تصورات دوست داشتنی خود را خورده باشم، این پرتره، اگرچه با عجله اجرا کراتینه مو شده رنگ مو است، به سلیقه خودم غیرقابل قبول به نظر می رسد. من آن را در تمام فاصله ها و در همه چراغ ها قرار بالیاژ مو دادم. چشمانم به آن دوخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود نیمی از شب در بیداری و در تأمل در این تصویر گذشت.

  رنگ مو شامپاینی رنگ شامپاینی

ذهن انسان بسیار انعطاف پذیر و در عین حال سرسخت رنگ مو است! آنقدر مطیع تکانه ها گذرا ترین و کوتاه ترین، و در عین حال به طور تغییرناپذیر جهتی که به آن بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود! پس چقدر اندک خاتمه آن زنجیره ای را پیش بینی بیبی لایت مو کردم که شاید بتوان آن را اولین حلقه آن دانست! روز بعد در تاریکی و طوفان برخرنگ مو است. سیل باران در طول روز بارید.

انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره : همراه با رعد و برق بی وقفه، که با پژواک های خیره کننده از شیب مقابل طنین انداز کراتینه مو شد. بدی هوا اجازه نمی بالیاژ مو داد بیرون بروم. من واقعاً تمایلی به ترک آپارتمانم نداشتم. من خودم را به تأمل در این پرتره، که زمان جذابیت‌هایش به جای کاهش یافتن افزایش یافته پروتئین تراپی مو بود، واداشتم. مشاغل معمولم را کنار گذاشتم و در حالی که خود را پشت پنجره می نشینم.

روز را به طور متناوب با نگاه بیبی لایت مو کردن به طوفان و خیره کراتینه مو شدن به تصویری که روی میزی پیش روی من قرار داشت سپری بیبی لایت مو کردم. شاید این رفتار را تا حدی منحصر به فرد تلقی کنید و آن را به ویژگی های خاصی از خلق و خوی نسبت دهید. من از چنین ویژگی هایی آگاه نیستم. من نمی توانم دلیل ارادت خود به این تصویر را جز با این فرض که ویژگی های آن کمیاب و شگفت انگیز رنگ مو است، توضیح دهم.

  رنگ مو بلوطی

شاید گمان کنید که این اولین هجوم های یک شور و اشتیاق به قلب هر زن پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، که غالباً با وسایلی حتی ناچیزتر و غیر محتمل تر از این ها جایگاهی پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من معقول پروتئین تراپی مو بودن این ظن را مورد مناقشه قرار نمی دهم، اما شما را آزاد می گذارم که از روایت من چه نتیجه ای را می خواهید سامبره مو بگیرید. شب برگشت و طوفان متوقف کراتینه مو شد.

انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره : هوا یک بار دیگر صاف و آرام پروتئین تراپی مو بود و تضاد تأثیرگذاری با آن هیاهوی عناصری داشت که قبل از آن ایجاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ساعت‌های تاریک را سپری بیبی لایت مو کردم، همانطور که روز را با تفکر و نشستن پشت پنجره سپری بیبی لایت مو کردم. چرا ذهن من غرق در افکار شوم و دلخراش پروتئین تراپی مو بود؟ چرا سینه ام از آه و چشمانم پر از اشک کراتینه مو شد؟ آیا طوفانی که به تازگی از آن عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱