نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو وانیلی شماره ۹

رنگ مو وانیلی شماره ۹ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو وانیلی شماره ۹ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو وانیلی شماره ۹ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو وانیلی شماره ۹ : انحراف او زنان پروتئین تراپی مو بود. نیم دوجین نفر پروتئین تراپی مو بودند: دو یا سه نفر اول، یک هنرپیشه (به شکلی جزئی)، یک زن علف بیوه، و یک سبزه کوچک احساساتی که ازدواج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و در خانه ای کوچک در جرسی سیتی زندگی می بیبی لایت مو کرد. آنها در یک کشتی قایق با یکدیگر ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : ساموئل برای کاری از نیویورک عبور می بیبی لایت مو کرد (در این زمان چندین سال کار می بیبی لایت مو کرد) و به او کمک بیبی لایت مو کرد تا به دنبال بسته ای بگردد که در لهو رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “آیا اغلب می آیی؟” او به طور اتفاقی پرسید. با خجالت گفت: فقط برای خرید. او چشمان قهوه ای عالی و دهان کوچکی داشت.

رنگ مو وانیلی شماره ۹

رنگ مو وانیلی شماره ۹ : اما هم انرژی و هم تأثیر داشت، بنابراین از توانایی قبلی‌اش به عنوان یک نیمه‌پشت طفره‌روی در چرخش در میان جمعیت وال رنگ مو استریت به عنوان دونده برای یک بانک رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد.

من فقط سه ماه رنگ مو است که ازدواج بیبی لایت مو کرده‌ام و زندگی در اینجا ارزان‌تر رنگ مو است.» “آیا او – آیا شوهرت دوست رنگ مو دارد اینگونه تنها باشی؟” او خندید، یک خنده جوان شاد. “اوه، عزیزم، نه. قرار پروتئین تراپی مو بود برای شام همدیگر را ملاقات کنیم، اما من باید محل را اشتباه متوجه کراتینه مو شده باشم. او به کراتینه مو شدت نگران خواهد کراتینه مو شد.” ساموئل با نارضایتی گفت: “خوب، او باید باکراتینه مو شد.

  رنگ مو فانتزی ته مو

رنگ مو وانیلی شماره ۹ : اگر به من اجازه بدهی، تو را در خانه می بینم.” او پیشنهاد او را خوشبختانه پذیرفت، بنابراین آنها با هم سوار تله کابین کراتینه مو شدند. وقتی از مسیر خانه کوچک او رفتند، نوری در آنجا دیدند. شوهرش قبل از او آمده پروتئین تراپی مو بود. او با خنده عذرخواهی اعلام بیبی لایت مو کرد: “او به طرز وحشتناکی حسود رنگ مو است.” ساموئل با سختی پاسخ بالیاژ مو داد: “خیلی خوب.” “بهتره تو رو اینجا بذارم.” از او تشکر بیبی لایت مو کرد و با دست تکان بالیاژ مو دادن یک شب بخیر، او را ترک بیبی لایت مو کرد.

اگر یک هفته بعد یک روز صبح در خیابان پنجم همدیگر را نمی دیدند، این کاملاً تمام می کراتینه مو شد. او شروع بیبی لایت مو کرد و سرخ کراتینه مو شد و از دیدن او آنقدر خوشحال به نظر می رسید که آنها مانند دوستان قدیمی صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او به خیاطش می رفت، ناهار را به تنهایی در Taine’s می خورد، تمام بعدازظهر را خرید می بیبی لایت مو کرد و ساعت پنج با همسرش در کشتی ملاقات می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو وانیلی شماره ۹ : ساموئل به او گفت که شوهرش مرد بسیار خوش شانسی رنگ مو است. دوباره سرخ کراتینه مو شد و به سرعت رفت. ساموئل تمام راه را به سمت دفترش سوت زد، اما حدود ساعت دوازده شروع به دیدن آن دهان کوچک و جذاب و رقت انگیز در همه جا بیبی لایت مو کرد – و آن چشمان قهوه ای. وقتی به ساعت نگاه بیبی لایت مو کرد بی قرار کراتینه مو شد.

  رنگ مو قرمز مایل به قهوه ای

او به کباب پز پایین پله ها که در آن ناهار می خورد و گفتگوی سنگین مردانه آن فکر بیبی لایت مو کرد و مخالف آن عکس دیگری ظاهر کراتینه مو شد. یک میز کوچک در Taine’s با چشمان قهوه ای و دهان در چند قدمی. چند دقیقه قبل از ساعت دوازده و نیم، کلاهش را کوبید و به سمت تله کابین دوید. او از دیدن او کاملا متعجب کراتینه مو شد.

رنگ مو وانیلی شماره ۹ : او گفت: “چرا – سلام.” ساموئل می‌توانست بگوید که به طرز دلپذیری ترسیده رنگ مو است. “فکر بیبی لایت مو کردم ممکن رنگ مو است ناهار را با هم بخوریم. غذا خوردن با مردان بسیار کسل کننده رنگ مو است.” او تردید بیبی لایت مو کرد. “چرا، فکر می کنم هیچ ضرری در آن وجود نرنگ مو دارد. چگونه ممکن رنگ مو است وجود داشته باکراتینه مو شد!” به ذهنش رسید که شوهرش باید ناهار را با او می‌برد.

اما او معمولاً ظهر عجله داشت. او همه چیز را در مورد او به ساموئل گفت: او کمی کوچکتر از ساموئل پروتئین تراپی مو بود، اما، اوه، بسیار زیباتر. او حسابدار پروتئین تراپی مو بود و درآمد چندانی نداشت، اما آنها بسیار خوشحال پروتئین تراپی مو بودند و انتظار داشتند ظرف سه چهار سال ثروتمند شوند. بیوه علف ساموئل به مدت سه یا چهار هفته در حال نزاع پروتئین تراپی مو بود و از طریق تضاد، او از این ملاقات لذت خاصی برد.

رنگ مو وانیلی شماره ۹ : او بسیار تازه و جدی پروتئین تراپی مو بود و به کراتینه مو شدت ماجراجو پروتئین تراپی مو بود. نام او مارجوری پروتئین تراپی مو بود. آنها نامزد دیگری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در واقع، آنها به مدت یک ماه دو یا سه بار در هفته با هم ناهار می خوردند. وقتی مطمئن کراتینه مو شد که شوهرش تا دیروقت کار خواهد بیبی لایت مو کرد، ساموئل او را با کشتی به نیوجرسی برد و او را همیشه در ایوان کوچک جلو رها بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو قهوه ای تیره دودی

بعد از اینکه او داخل کراتینه مو شد و گاز را روشن بیبی لایت مو کرد تا از امنیت حضور مردانه‌اش در بیرون رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این به یک مراسم تبدیل کراتینه مو شد – و او را آزار بالیاژ مو داد. هر زمان که درخشش راحت از پنجره های جلویی بیرون می افتاد، آن محل جمع او پروتئین تراپی مو بود . با این حال او هرگز پیشنهاد نبیبی لایت مو کرد که وارد نانو کراتین مو شود و مارجوری او را دعوت نبیبی لایت مو کرد.

رنگ مو وانیلی شماره ۹ : سپس، زمانی که ساموئل و مارجوری به مرحله‌ای رسیدند که گاهی اوقات به آرامی بازوهای یکدیگر را لمس می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، فقط برای اینکه نشان دهند که دوستان بسیار خوبی لایت و هایلایت مو هستند، مارجوری و شوهرش یکی از آن دعواهای فوق‌العاده حساس و فوق‌بحرانی داشتند که زوج‌ها هرگز در آن افراط نمی‌کنند، مگر اینکه به آنها اهمیت دهند.

مقدار زیادی در مورد یکدیگر با یک قطعه سرد گوشت گوسفند یا نشتی در جت گاز شروع کراتینه مو شد – و یک روز ساموئل او را با سایه‌های تیره زیر چشمان قهوه‌ای‌اش و نفخ وحشتناکی در تین پیدا بیبی لایت مو کرد. در این زمان ساموئل فکر می بیبی لایت مو کرد که عاشق مارجوری رنگ مو است – بنابراین او به خاطر ارزش آن دعوا را انجام بالیاژ مو داد. او بهترین دوست او پروتئین تراپی مو بود و دستش را نوازش بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی مسی قهوه ای روشن

رنگ مو وانیلی شماره ۹ : و به فرهای قهوه ای رنگش خم کراتینه مو شد در حالی که او با هق هق های کوچک آنچه را که شوهرش آن روز صبح گفته پروتئین تراپی مو بود زمزمه بیبی لایت مو کرد. و زمانی که او را با هنسوم به کشتی برد کمی بیشتر از بهترین دوستش پروتئین تراپی مو بود. وقتی او را طبق معمول در ایوان ترک بیبی لایت مو کرد، به آرامی گفت: «مارجوری»، «اگر هر وقت خورنگ مو استی با من تماس بگیری، به یاد داشته باش که من همیشه منتظرم، همیشه منتظرم.» سرش را به کراتینه مو شدت تکان بالیاژ مو داد و هر دو دستش را در دستان او گذاشت.

او گفت: می دانم. “می دانم که تو دوست من لایت و هایلایت مو هستی، بهترین دوست من.” سپس زن به داخل خانه دوید و او آنجا را تماشا بیبی لایت مو کرد تا زمانی که گاز خاموش کراتینه مو شد. هفته بعد ساموئل در یک آشفتگی عصبی پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱