↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو خانم ها

انواع رنگ مو خانم ها | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو خانم ها را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو خانم ها را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو خانم ها : با صدایی بزرگ و عمیق اما نه چندان ناخوشایند گفت: “چرا داخل نمی شوی و اجازه نمی دهی در بسته نانو کراتین مو شود؟ تو باعث کشش می شوی، و من سرد می شوم و عطسه می کنم. وقتی عطسه می کنم، صلیب می شوم و71وقتی صلیب می گیرم ممکن رنگ مو است کار بدی انجام دهم.

رنگ مو : پسر گفت: “حدس می زنم آنها از دیدن آخرین نفر ما خوشحال لایت و هایلایت مو هستند.” و با خنده از پایان خوش ماجرا، او در طول مسیر به دنبال رفقای خود رفت. 66خانم یوپ، غول زن مشاهده تصویر فصل 5 وقتی به انتهای مسیر رسیدند، جایی که برای اولین بار علامت هکراتینه مو شدار را دیدند، در سراسر کشور به سمت شرق حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. طولی نکشید که آنها به رسیدند.

انواع رنگ مو خانم ها

انواع رنگ مو خانم ها : پس بگذار برویم.» آنجا را که زور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند به راحتی پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند65آنها به داخل محوطه رفتند، بنابراین مرد چوب‌دار قلع زیربرس را کنار زد و ابتدا در امتبالیاژ مو داد مسیر حرکت بیبی لایت مو کرد. مترسک بعدی و آخرین آمد ووت، که به عقب نگاه بیبی لایت مو کرد و دید که لون ها هنوز به روی درختان نشسته اند و با چشمانی ترسیده به اسیران سابق خود نگاه می کنند.

که متوالی از تپه‌ها و دره‌ها پروتئین تراپی مو بود که نیاز به صعود و فرود مداوم داشت. و سفر آنها اکنون تبدیل کراتینه مو شد.67خسته کننده رنگ مو است، زیرا با بالا رفتن از هر تپه، آنها در دره زیر آن چیزی در مقابل خود نیافتند – جز علف، علف های هرز یا سنگ. ساعت‌ها بالا و پایین می‌رفتند، بدون اینکه چیزی از یکنواختی منظره بکاهد، تا اینکه سرانجام، وقتی از تپه‌ای بلندتر از حد معمول بالا رفتند.

دره‌ای جام شکلی را پیش روی خود کشف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در مرکز آن قلعه عظیمی قرار داشت. ساخته کراتینه مو شده از سنگ بنفش قلعه مرتفع و عریض و طویل پروتئین تراپی مو بود ولی برج و برج نداشت. تا آنجا که آنها می توانستند ببینند، فقط یک پنجره کوچک و یک در بزرگ در هر طرف ساختمان بزرگ وجود داشت. “این عجیب رنگ مو است!” مترسک را متذکر کراتینه مو شد. “من فکر نمی بیبی لایت مو کردم.

  مدل رنگ مو چای دارچینی

چنین قلعه بزرگی در این کشور گیلیکین وجود داشته باکراتینه مو شد. نمی دانم چه کسی اینجا زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” مرد چوبی حلبی گفت: “از این فاصله به نظرم می رسد که این بزرگترین قلعه ای رنگ مو است که تا به حال دیده ام. واقعاً برای هر رنگ مو استفاده ای خیلی بزرگ رنگ مو است و هیچ کس نمی تواند آن درهای بزرگ را بدون نردبان باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا ببندد.” ووت پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “شاید اگر نزدیکتر برویم.

انواع رنگ مو خانم ها : بفهمیم که آیا کسی آنجا زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا نه.” “به نظرم می رسد که انگار هیچ کس آنجا زندگی نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” رفتند و وقتی به مرکز دره رسیدند، جایی که قلعه سنگی بزرگ قرار داشت.68شروع به تاریک کراتینه مو شدن بنابراین تردید داشتند که چه کنند. ووت گفت: “اگر اتفاقاً افراد دوستانه در اینجا زندگی کنند، من از یک تخت خوشحال خواهم کراتینه مو شد.

اما اگر دشمنان آنجا را اشغال کنند، ترجیح می دهم روی زمین بخوابم.” مترسک اضافه بیبی لایت مو کرد: «و اگر اصلاً کسی اینجا زندگی نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ما می‌توانیم وارد شویم، تصرف کنیم و خودمان را در خانه بسازیم.» در حین صحبت به یکی از درهای بزرگ نزدیکتر رفت که سه برابر بلندتر و عریضتر از درهای قبلی پروتئین تراپی مو بود که قبلاً در خانه ای دیده پروتئین تراپی مو بود.

سپس با حروف درشت بر روی سنگی در بالای درب، متوجه کراتینه مو شد: “قلعه یوپ” “اوه!” او فریاد زد؛ “من اکنون مکان را می شناسم. احتمالاً اینجا خانه آقای یوپ پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، غول وحشتناکی که من او را در قفس محبوس دیده ام، در فاصله ای طولانی از اینجا. بنابراین این قلعه به احتمال زیاد خالی رنگ مو است و ما ممکن رنگ مو است از آن در هر مکانی رنگ مو استفاده کنیم.

  مدل رنگ مو فیس

راه ما لطفا.” امپراتور قلع با تکان بالیاژ مو دادن سر گفت: بله، بله. “من همچنین آقای یوپ را به یاد دارم. اما چگونه می توانیم وارد قلعه متروک او شویم؟ چفت در آنقدر بالای سرمان رنگ مو است که هیچ یک از ما نمی توانیم به آن برسیم.” آنها مدتی به این مشکل فکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس ووت به مرد حلبی گفت: 69″اگر روی شانه های شما بایستم.

فکر می کنم می توانم در را باز کنم.” در پاسخ پروتئین تراپی مو بود: «پس بالا برو،» و وقتی پسر روی شانه های حلبی نیک چاپر نشست، فقط توانست به چفت برسد و آن را بالا بیاورد. در فوراً باز کراتینه مو شد، لولاهای بزرگ آن صدای ناله‌ای می‌بالیاژ مو داد که انگار در اعتراض پروتئین تراپی مو بود، بنابراین ووت به پایین پرید و به دنبال همراهانش وارد راهروی بزرگ و برهنه کراتینه مو شد.

با این حال، به سختی آن سه نفر داخل پروتئین تراپی مو بودند، وقتی شنیدند که در پشت سرشان بسته کراتینه مو شده رنگ مو است، و این آنها را متحیر بیبی لایت مو کرد زیرا کسی آن را لمس نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. به میل خود بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، گویی با جادو. علاوه بر این، چفت در بیرون پروتئین تراپی مو بود و هر یک از آنها فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که اکنون در این قلعه ناشناخته زندانی لایت و هایلایت مو هستند.

انواع رنگ مو خانم ها : مترسک زمزمه بیبی لایت مو کرد: “با این حال، ما برای چیزی که نمی توان کمک بیبی لایت مو کرد مقصر نیستیم؛ پس بیایید شجاعانه جلو برویم و ببینیم چه چیزی را می توان دید.” در راهرو کاملاً تاریک پروتئین تراپی مو بود، حالا که در بیرون بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به طوری که آنها در امتبالیاژ مو داد یک گذرگاه سنگی تصادف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، آنها به هم نزدیک کراتینه مو شدند و نمی دانستند چه خطری ممکن رنگ مو است متوجه آنها نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو زیتونی طلایی روشن

ناگهان درخششی ملایم آنها را فرا گرفت. روشن تر کراتینه مو شد، تا زمانی که آنها توانستند محیط اطراف خود را به طور مشخص ببینند.70به انتهای گذرگاه رسیده پروتئین تراپی مو بودند و جلوی آنها در بزرگ دیگری پروتئین تراپی مو بود. این بی سروصدا بدون کمک کسی جلوی آنها باز کراتینه مو شد و از در ورودی اتاق بزرگی را مشاهده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که دیوارهای آن با صفحاتی از طلای خالص و بسیار صیقلی پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

این اتاق نیز روشن پروتئین تراپی مو بود، گرچه هیچ لامپی را نمی‌توانستند کشف کنند، و در مرکز آن میز بزرگی قرار داشت که زنی بزرگ روی آن نشسته پروتئین تراپی مو بود. او لباس‌های نقره‌ای با طرح‌های گل‌دوزی کراتینه مو شده همجنس‌گرایانه پوشیده پروتئین تراپی مو بود و روی این لباس باشکوه پیش‌بند کوتاهی از توری‌های رنگ مو استادانه می‌پوشید. چنین پیش بند هیچ محافظی نپروتئین تراپی مو بود و با لباس خوش تیپ همخوانی نداشت.

انواع رنگ مو خانم ها : اما با این وجود زن بزرگ آن را پوشید. میزی که روی آن نشسته پروتئین تراپی مو بود با پارچه ای سفید پهن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و ظروف طلایی روی آن پروتئین تراپی مو بود، بنابراین مسافران دیدند که غول زن را در حال خوردن شام غافلگیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. او پشتش را به طرف آنها بسته پروتئین تراپی مو بود و حتی برنگردید، اما با برداشتن یک بیسکویت از ظرف، شروع به کره انداختن آن بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه