↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو بلوند دودی

انواع رنگ مو بلوند دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو بلوند دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو بلوند دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو بلوند دودی : اما این همه بسیار مشکوک رنگ مو است. [1] جمعیت پر سر و صدا. در واقع، راز همه این درنگ مو استان تا به امروز هرگز کشف نکراتینه مو شده رنگ مو است. آیا واقعاً گنجی در آن مکان دفن کراتینه مو شده رنگ مو است یا خیر. آیا، اگر چنین رنگ مو است، آن را در شب توسط کسانی که آن را دفن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند حمل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : جسد او را معاینه بیبی لایت مو کردم. متوجه کراتینه مو شدم که بازوها، قسمتی از سینه و قسمتی از صورت به طرز وحشتناکی سوخته رنگ مو است. اما به نظرم می رسید که چیزی جز درد وجود نرنگ مو دارد. “شما چیزی را که ممکن رنگ مو است در اینجا یاد سامبره مو بگیرید فاش نمی کنید؟” پیرمرد گفت: در حالی که من یک پماد تسکین دهنده بر روی سوختگی ها می زدم.

انواع رنگ مو بلوند دودی

انواع رنگ مو بلوند دودی : با ملایمت پاسخ بالیاژ مو دادم: «من جاسوس نیستم. «شنیدم که تصادف بیبی لایت مو کرده‌ای و برای درمانت آمده‌ای. من دکتر اقصر لایت و هایلایت مو هستم و کارت من اینجرنگ مو است.» پیرمرد کارت را گرفت و مشتاقانه آن را اسکن بیبی لایت مو کرد. “شما یک پزشک لایت و هایلایت مو هستید؟” او با بی اعتمادی پرسید. “و جراح نیز.” “شما قسم خورده اید که اسرار بیماران خود را فاش نکنید.” “بی شک.” او با حالتی کم‌حال ادامه بالیاژ مو داد: «می‌ترسم صدمه ببینم». فرصت را غنیمت شمردم.

چشمانش را ضعیف روی صورتم دوخت. “تو به من قول می دهی.” سرمو به تایید تکون بالیاژ مو دادم “پس من به شما اعتماد خواهم بیبی لایت مو کرد. مرا درمان کن – من پول خوبی به تو خواهم بالیاژ مو داد.» به ندرت توانستم کمکی به لبخند زدن کنم. اگر لورنزو دو مدیچی، که از میلیون‌ها دوکات در خزانه‌اش آگاه پروتئین تراپی مو بود، با زالوهای آن دوره صحبت می‌بیبی لایت مو کرد.

نمی‌توانست با هوای بلندتر از این ساکن طبقه چهارم یک خانه مسکونی در خیابان هفتم صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جواب بالیاژ مو دادم: «باید ساکت بمونی. “اجازه نده هیچ چیز شما را عصبانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من پیش نویس آهنگسازی را برای دخترتان می گذارم که بلافاصله به شما می دهد. صبح میبینمت یک هفته دیگر خوب خواهی کراتینه مو شد.» “خدا را شکر!” از گوشه غروب نزدیک در زمزمه بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو فندقی دودی بدون دکلره

برگشتم و طرح تاریک دختر را دیدم که با دستان به هم چسبیده در تاریکی اتاقک ایستاده پروتئین تراپی مو بود. “دخترمن!” پیرمرد فریاد زد، یک بار دیگر با نشاط دوباره روی تخت پرید. پس تو او را دیده ای؟ چه زمانی؟ جایی که؟ آه، هزاران بار…» «پدر! پدر! هر چیزی – هر چیزی جز آن. نکن، به من فحش نده!» و دختر بیچاره که با عجله وارد کراتینه مو شد.

انواع رنگ مو بلوند دودی : خود را با هق هق بر روی زانوهایش در کنار پالت او پرت بیبی لایت مو کرد. «آه، راهزن! تو اونجا لایت و هایلایت مو هستی؟ آقا، رو به من بیبی لایت مو کرد، گفت: من بدبخت ترین مرد دنیا لایت و هایلایت مو هستم. صحبت از سیزیف که سنگ همیشه در حال عقب نشینی را می غلتاند – پرومتئوس که از بدو تولد توسط کرکس می خورد. افسانه ها هنوز زنده اند سنگ من آنجرنگ مو است، برای همیشه مرا خرد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!

کرکس ابدی من آنجرنگ مو است که از قلب من تغذیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! آنجا! آنجا! آنجا!” و با ژست هولناکی از نفرت و نفرت، با دست زخمی‌اش، با بانداژ بسته و بی‌شکل، به زنی هق هق و هق هق و بی کلام کنارش اشاره بیبی لایت مو کرد. من آنقدر وحشت زده پروتئین تراپی مو بودم که حتی سعی نمی بیبی لایت مو کردم او را آرام کنم. خشم خون در برابر خون دارای نیروی الکتریکی رنگ مو است که تماشاگران را فلج می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او ادامه بالیاژ مو داد: «به من گوش کن، آقا، در حالی که من پوست این افعی نقاشی کراتینه مو شده را می کنم. من سوگند شما را دارم؛ فاش نخواهی بیبی لایت مو کرد من یک کیمیاگ او نزدیک کراتینه مو شدن بازمانده را شنید و وحشت او دوباره زنده کراتینه مو شد. او دید، جایی که نمای صخره ها در برابر افق بالا می رود، شکل انسانی در حال پیشروی رنگ مو است. او نمی تواند اشتباه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این باید بوکانیر باکراتینه مو شد.

  مش رنگ مو هایلایت عروس

کجا باید پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ – یک طرف پرتگاه پروتئین تراپی مو بود، یک طرف یک قاتل. دشمن نزدیک کراتینه مو شد – او نزدیک پروتئین تراپی مو بود. ولفرت سعی بیبی لایت مو کرد خود را از روی صخره پایین بیاورد. شنل او در خاری که روی لبه آن رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود گرفتار کراتینه مو شد. او از روی پاهایش تکان خورده پروتئین تراپی مو بود و در هوا آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نخی که زن مراقبش لباس را به دور گردنش بسته پروتئین تراپی مو بود، نیمه خفه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

ولفرت فکر بیبی لایت مو کرد آخرین لحظه اش فرا رسیده رنگ مو است. از قبل روحش را به سنت نیکلاس سپرده پروتئین تراپی مو بود، زمانی که ریسمان پاره کراتینه مو شد، و او از کرانه به پایین افتاد، سنگی به سنگ و بوته ای به بوته دیگر برخورد بیبی لایت مو کرد، و شنل قرمز را مانند بنر خونینی در هوا به اهتزاز درآورد. مدت زیادی گذشت تا اینکه ولفرت به خودش آمد. وقتی چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو بلوند دودی : رگه های گلگون صبح از قبل آسمان را بالا می برد. او متوجه کراتینه مو شد که به کراتینه مو شدت کتک خورده و در ته یک قایق دراز کشیده رنگ مو است. او سعی بیبی لایت مو کرد بنشیند، اما آنقدر دردناک و سفت پروتئین تراپی مو بود که نمی توانست حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. صدایی با لهجه ای دوستانه از او خورنگ مو است که آرام بخوابد. چشمانش را به طرف سخنران چرخاند. درک والدرون پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی قهوه ای فندقی دودی

او به درخورنگ مو است جدی دیم وبر و دخترش که با کنجکاوی ستودنی جنسیتشان، به مشاوره های مخفیانه ولفرت و دکتر مراجعه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، او به این مهمانی پایبند پروتئین تراپی مو بود. دیرک در تعقیب اسکیف سبک ماهیگیر کاملاً فاصله گرفته پروتئین تراپی مو بود و تازه به موقع آمده پروتئین تراپی مو بود تا حفار پول بیچاره را از تعقیبش نجات دهد. بدین ترتیب این کار خطرناک پایان یافت.

دکتر و بلک سام چندین بار راه خود را به منهتو پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و هر کدام درنگ مو استان وحشتناکی از خطر برای گفتن داشتند. در مورد ولفرت بیچاره، به جای اینکه پیروزمندانه بازگردد، مملو از کیسه های طلا، او را با کرکره ای به خانه بردند، و به دنبال آن، خارپشت های کنجکاو را در هم کوبیدند[1]. همسر و دخترش از دور مراسم غم انگیز را دیدند.

با فریادهای خود محله را نگران آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که مرد فقیر به طور ناگهانی بدهی بزرگ طبیعت را در یکی از حالات سرکش خود تسویه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. اما با یافتن او که هنوز زنده رنگ مو است، سریعاً او را به رختخواب بردند، و هیئت منصفه ای متشکل از حامیان قدیمی محله گرد هم آمدند تا تعیین کنند که او چگونه باید تحت درمان قرار گیرد.

انواع رنگ مو بلوند دودی : تمام شهر در هیاهوی ماجرای حفار پول پروتئین تراپی مو بود. بسیاری به صحنه ماجراهای شب قبل تعمیر کراتینه مو شدند. اما با وجود اینکه محل حفاری را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، چیزی کشف نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که دردسرشان را جبران الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برخی می گویند که تکه های یک صندوق بلوط و یک درب دیگ آهنی را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که به کراتینه مو شدت از پول پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در طاق قدیمی خانواده آثاری از عدل و جعبه وجود داشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه