↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موی بنفش یاسی

انواع رنگ موی بنفش یاسی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موی بنفش یاسی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موی بنفش یاسی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موی بنفش یاسی : هیچ کس جایگاه ادبی برتر دومی را انکار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگرچه، همانطور که رانگلر ارکراتینه مو شد آکسفورد اعتراض بیبی لایت مو کرد، “این چه چیزی را ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” اما من به امرسون متوسل می شوم که در شعر خود “کوه و سنجاب” اصل بحث را با شادی بی نظیری چنین بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: – به یاد خواهید آورد که دو قهرمان درنگ مو استان با هم اختلاف داشتند که ریشه در این واقعیت داشت. که اولی دومی را «پریگ کوچک» نامید.

رنگ مو : بر این اساس، لکوک به یک چهره در درنگ مو استان تبدیل می نانو کراتین مو شود، و شرلوک، در حالی که هنوز یک تازگی پروتئین تراپی مو بود، تقریباً به اندازه پیچیدگی هایی که خود درگیر آن پروتئین تراپی مو بود، جذاب پروتئین تراپی مو بود. با این حال، نویسندگان درنگ مو استان معما به طور کلی با این شرمساری مواجه می شوند که کارآگاه آنها مجبور رنگ مو است آنقدر به خدمات حرفه ای که مقتضیات درنگ مو استان از او می خواهد توجه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به طوری که او فرصت بسیار کمی برای توضیح معادلات شخصی خود رنگ مو دارد.

انواع رنگ موی بنفش یاسی

انواع رنگ موی بنفش یاسی : معما باید بازگشایی می کراتینه مو شد. و چه کسی می تواند این کار را به طور طبیعی و آسان به عنوان یک کارآگاه انجام دهد؟ کارآگاه، همانطور که پو او را دید، وسیله ای برای رسیدن به این هدف پروتئین تراپی مو بود. و تنها پس از آن پروتئین تراپی مو بود که نویسندگان در دسترس پروتئین تراپی مو بودن او را به عنوان یک شخصیت درک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بلکه از آنجایی که نگرش نگاه بیبی لایت مو کردن به سنگ آسیاب به خودی خود برای روشن کراتینه مو شدن خود مفید نیست. وقف حرفه ای بقیه را پنهان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین، ما معمولاً متوجه می‌شویم که نویسنده ما فردیت کارآگاه خود را با چند طرح کلی سیاه و سفید قوی رد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و کار اصلی خود را صرف چیزی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که احساس می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند خواننده عمدتاً نبوغ خود را به آن مشغول می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی بلوند بژ پلاتینه بدون دکلره

یعنی شرح و بسط معما. خود خواننده و نویسنده به یک بازی می نشینند، به قولی، با شانس، البته، در مجموع از طرف دومی، جدا از این واقعیت که یک نویسنده گاهی اوقات به خود اجازه می دهد کمی تقلب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بیشتر اوقات اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد کارآگاه در دستمزد نویسنده رنگ مو است و با هدایت خواننده به رایحه‌های دروغین به فریبکاری کمک می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

به هر حال، کارآگاه حرفه ای در 9 مورد از هر ده مورد، ساختگی با سوء قصد رنگ مو است. و ممکن رنگ مو است به طور قابل قبولی رنگ مو استدلال نانو کراتین مو شود که به نفع هنر ناب، این همان چیزی رنگ مو است که او باید باکراتینه مو شد. اما نبوغ همیشه راهی را پیدا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بهتر از قوانین باکراتینه مو شد، و من فکر می‌کنم که درمی‌یابیم که بهترین درنگ مو استان‌های معمایی به گونه‌ای طراحی می‌شوند.

انواع رنگ موی بنفش یاسی : که شخصیت‌ها و معماها را در کنار هم هدایت کنند و هر کدام را به نحوی تأثیر دیگری را تقویت کنند. در صورتی که من به نام کارآگاه نه تنها مرد اداره مرکزی، بلکه هرکسی را که نویسنده برای اهداف خود می‌تواند واجد شرایط بهتری برای آن وظیفه بداند، در نظر بگیرم، قصد بند بالا را دقیق‌تر بیان می‌کنم. این دومی تا آنجایی که به مقتضیات درنگ مو استان مربوط می نانو کراتین مو شود.

و آنچه که پس از آن برای او اتفاق می افتد، هیچ کس نیازی به مراقبت نرنگ مو دارد، یک کارآگاه حرفه ای رنگ مو است – دیگر چیزی وجود نرنگ مو دارد که مانع تبدیل کراتینه مو شدن او، به تنهایی، به جذاب ترین نوع بشر نانو کراتین مو شود. اما علاوه بر ساختگی کارآگاه، یا مواردی که تنها لغزش شرایط جای او را می گیرد، دلیل دیگری نیز وجود رنگ مو دارد که تصور ما از درنگ مو استان معما را تا حدی که نام جایگزین دلالت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، محدود کنیم.

  رنگ مو رزگلد روشن

و این بدان معنرنگ مو است که نه تعبالیاژ مو داد کمی از جذاب ترین درنگ مو استان های معمایی موجود را حذف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برای مثال، در «انتقام‌جوی» دی کوئینسی، علاقه به گنانو کراتین مو شودن وب نیست، بلکه در بافتن آن رنگ مو است. همین نکته در مورد «درنگ مو استان عجیب» بولور نیز صدق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این غرابت رنگ مو است که چیزی رنگ مو است. به طور خلاصه، در تعمق صرف در مورد رمز و راز و خطر بخت و اقبال، جذابیت غیرقابل انکار وجود رنگ مو دارد.

و حیف رنگ مو است که آنها را از توجه خود دور کنیم، تنها به این دلیل که هیچ جادوگر ثانویه ای در دسترس نیست تا آنها را به یک واقعیت آشکار تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال، ما نباید خیلی لیبرال باشیم. و یک درنگ مو استان ارواح را تنها در صورتی می توان وارد حلقه جذاب و جذاب ما بیبی لایت مو کرد که ما تصمیم خود را به باور ارواح ببندیم. در غیر این صورت معرفی آنها یک معامله مربع نخواهد پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ موی بنفش یاسی : به عبارت دیگر، عادلانه نخواهد پروتئین تراپی مو بود که معمایی را بر اساس ماتریالیسم ظاهری مطرح کنیم، و سپس، در حالی که هیچ کلید دیگری مناسب نیست، یک روح بی‌جسم را از ما دور کنیم. از قبل به من بگویید که سناریوی شما شامل هر دو جهان رنگ مو است و من مخالفتی ندارم. من به سادگی ذهن خود را با دامنه گسترده تر هماهنگ می کنم.

  زیباترین رنگ مو فندقی

اما من در یک سرزمین ارواح ناشناس شورش می کنم و رک و پوست الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می گویم که درنگ مو استان شما باورنبیبی لایت مو کردنی رنگ مو است. و من باید اعتراف کنم که من مثل یک زندگی دوست دارم که ارواح به طور کلی از آنها دور نگه داشته شوند. درنگ مو استان‌های آن‌ها کتابخانه بسیار خوبی را در خود ایجاد می‌کنند، و نیازی به برچسب زدن خودشان به بخش دیگری از درنگ مو استان نتمام دکلره مو دارند.

با این وجود، وقتی درنگ مو استان ارواح با هنر کامل یک خانم ویلکینز و یکی دو نفر دیگر در لیست ما روایت می‌نانو کراتین مو شود، ثبات در این زمینه دیگر جواهری نیست. هنر مقاومت ناپذیر رنگ مو است در مورد درنگ مو استان های ماجراجویی، حاشیه ای از آنها وجود رنگ مو دارد که زیر سر درنگ مو استان معما قرار می گیرد. اما در بیشتر موارد درنگ مو استان معما پس از پایان ماجراها آغاز می نانو کراتین مو شود.

ما باید یک شرط را در نظر بگیریم، نه به تماشای رویبالیاژ مو دادهایی که در نهایت در آن رخ می دهد. کارآگاه ما، یا هر کس دیگری، البته ممکن رنگ مو است در راه حل معما با اتفاقات و حوادث ناگواری روبرو نانو کراتین مو شود. اما یک نویسنده زیرک چنین حوادثی را خیلی واضح رنگ نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مبادا این خطر را داشته باکراتینه مو شد که مشغله ذهنی ما را با مشکلی که برای مطالعه آن مطرح بیبی لایت مو کرده ایم از دست بدهد.

انواع رنگ موی بنفش یاسی : در یک کلام، یک چیز در یک زمان! ممکن رنگ مو است چنین اخلاق‌گرایان سفت و سختی که تصمیم گرفته‌اند درنگ مو استان‌های کارآگاهی یا معمایی را به‌عنوان بخشی از ادبیات محترم تلقی نکنند، بررسی فوق‌الذکر ناخورنگ مو استه به نظر برسد. با آن فرقه، در همان ابتدا اعلام می کنم که کاملاً از همدردی خارج لایت و هایلایت مو هستم. نیازی به مقایسه “اشکال طلا” با “بهشت گمکراتینه مو شده” نیست.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه