↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو خاکستری روشن

انواع رنگ مو خاکستری روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو خاکستری روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو خاکستری روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو خاکستری روشن : نه یک مرد حلبی و نه مترسکی، زیرا فردا صبح قصد دارم همه شما را به شکل های دیگر درآورم. تا نتوانید شناسایی کنید.” این تهدید آنها را پر از ناامیدی بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : غول زن گفت: “خوب، چه بهانه ای برای ارائه دارید؟” مترسک توضیح بالیاژ مو داد: “ما نمی دانستیم کسی اینجا زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، خانم”. پس چون در این نقاط مسافر و غریبه پروتئین تراپی مو بودیم و می خورنگ مو استیم جایی برای خواب دوست پسرمان پیدا کنیم، جرأت بیبی لایت مو کردیم وارد قلعه شما شویم. “فکر می کنم می دانستی این ملک خصوصی رنگ مو است؟” او گفت و یک بیسکویت دیگر را کره زد. “ما کلمات “قلعه یوپ” را بالای در دیدیم.

انواع رنگ مو خاکستری روشن

انواع رنگ مو خاکستری روشن : ای غریبه های احمق وارد شوید. بفرمایید تو، بیا تو!” آنها با اصرار وارد اتاق کراتینه مو شدند و به میز نزدیک کراتینه مو شدند تا جایی که با غول زن بزرگ روبرو کراتینه مو شدند. او به خوردن ادامه بالیاژ مو داد، اما با نگاهی کنجکاوانه به آنها لبخند زد. ووت متوجه کراتینه مو شد که بعد از ورود آنها در بی صدا بسته کراتینه مو شده رنگ مو است و این اصلاً او را خوشحال نبیبی لایت مو کرد.

اما می دانستیم که آقای یوپ زندانی در قفس در قسمتی دور از سرزمین اوز رنگ مو است، بنابراین تصمیم گرفتیم که اکنون کسی در خانه نیست. و اینکه بتوانیم از قلعه برای شب رنگ مو استفاده کنیم.” غول زن گفت: “می بینم”، سرش را تکان بالیاژ مو داد و دوباره به آن شکل کنجکاو لبخند زد – راهی که ووت را به لرزه در آورد. «شما نمی دانستید که آقای72یوپ ازدواج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

یا اینکه بعد از دستگیری ظالمانه، همسرش همچنان در قلعه او زندگی می بیبی لایت مو کرد و آن را به تناسب خودش اداره می بیبی لایت مو کرد.” “چه کسی آقای یوپ را دستگیر بیبی لایت مو کرد؟” ووت با نگاهی جدی به زن بزرگ پرسید. “دشمنان شرور. مردمی که خودخواهانه مخالف پروتئین تراپی مو بودند که یوپ گاوها و گوسفندهایشان را برای غذایش ببرد. اما باید اعتراف کنم که یوپ بدخلقی داشت و عادت داشت چند خانه را بزند.

  رنگ مو مش زیتونی

گاه و بیگاه، زمانی که او پروتئین تراپی مو بود. خشمگین.بنابراین یک روز مردم کوچولو در یک جمعیت بزرگ آمدند و آقای یوپ را دستگیر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و او را به قفسی در جایی در کولایت و هایلایت مو هستان بردند. من نمی دانم کجرنگ مو است و برای شوهرم اهمیتی نمی دهم. گاهی اوقات با من بد رفتار می بیبی لایت مو کرد و احترامی که یک غول به یک غول زن رنگ مو دارد را فراموش می بیبی لایت مو کرد. او اغلب به ساق پام لگد می زد.

در حالی که من منتظرش نپروتئین تراپی مو بودم. بنابراین خوشحالم که او رفته رنگ مو است.” ووت گفت: “عجب رنگ مو است که مردم شما را نیز دستگیر نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.” او با خنده‌ای ناگهانی گفت: «خب، من برای آنها خیلی باهوش پروتئین تراپی مو بودم. خانم یوپ ادامه بالیاژ مو داد: “من مردم را دیدم که می آیند.”73خودم را به موش انداختم و در کمد پنهان کراتینه مو شدم. بعد از اینکه آنها رفتند و شوهر ساق پام را با خود حمل بیبی لایت مو کردم.

انواع رنگ مو خاکستری روشن : دوباره به شکل سابقم برگشتم و از آن زمان تاکنون در آرامش و آسایش زندگی بیبی لایت مو کرده ام.” “پس تو یک جادوگر لایت و هایلایت مو هستی؟” از ووت پرسید. او پاسخ بالیاژ مو داد: «خب، دقیقاً یک جادوگر نیست، اما من یک هنرمند در تحولات لایت و هایلایت مو هستم. به عبارت دیگر، من بیشتر یک یوکوهو لایت و هایلایت مو هستم تا یک جادوگر، و البته شما می دانید که یوکوهوها باهوش ترین جادو لایت و هایلایت مو هستند.

کارگران در جهان.” مسافران مدتی سکوت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به این جمله و تأثیری که ممکن رنگ مو است بر آینده آنها بگذارد، فکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بدون شک غول زن عمدا آنها را زندانی خود بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. با این حال، او با صدای درشت خود چنان با شادی صحبت می بیبی لایت مو کرد که تا به حال آنها کمترین نگرانی را نداشتند. در کنار مترسک، که مغزهای مختلطش به طور پیوسته کار می بیبی لایت مو کرد.

  مدل مو عروس با رنگ و مش

از زن پرسید: “خانم یوپ، آیا شما را دوست خود بدانیم، یا قصد دارید دشمن ما باشید؟” او با لحنی واقعی گفت: “من هیچ وقت دوستانی ندارم، زیرا دوستان بیش از حد آشنا می شوند و همیشه فراموش می کنند که به کار خود فکر کنند. اما من دشمن شما نیستم، به هر حال نه هنوز. در واقع، من لایت و هایلایت مو هستم.74خوشحالم که آمدی، زیرا زندگی من در اینجا نسبتاً تنهرنگ مو است.

از زمانی که پلی کروم، دختر رنگین کمان را به یک پرنده قناری تبدیل بیبی لایت مو کردم، هیچ کس را برای صحبت با او نداشتم. “چطور موفق به انجام این کار کراتینه مو شدی؟” مرد قلع با تعجب پرسید. “پلی کروم یک پری قدرتمند رنگ مو است!” غول زن گفت : “او پروتئین تراپی مو بود .” “اما اکنون او یک پرنده قناری رنگ مو است. یک روز پس از باران، پلی کروم از رنگین کمان رقصید و روی تپه کوچکی در این دره، نه چندان دور از قلعه من به خواب رفت.

خورشید بیرون آمد و رنگین کمان را دور بیبی لایت مو کرد و قبل از پلی از خواب بیدار کراتینه مو شدم، او را دزدیدم و در قفس طلایی که با الماس پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، او را به یک پرنده قناری تبدیل بیبی لایت مو کردم. قفس طوری پروتئین تراپی مو بود که او نمی توانست پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. انتظار داشتم که آواز بخواند و صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اوقات خوبی را با هم داشته باشیم. او به هیچ وجه با من همراهی نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

انواع رنگ مو خاکستری روشن : از لحظه تغییر شکلش، او حتی یک کلمه هم از حرف زدن خودداری بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” “او الان کجرنگ مو است؟” ووت که درنگ مو استان های پلی کروم دوست داشتنی را شنیده پروتئین تراپی مو بود و علاقه زیادی به او داشت، پرسید. غول زن در حال خوردن یک بیسکویت دیگر گفت: “قفس در اتاق خواب من آویزان رنگ مو است.” مسافران اکنون ناآرام تر و مشکوک تر پروتئین تراپی مو بودند75از غول زن نسبت به قبل اگر پلی کروم.

  مدل رنگ مو جدید جلو مو

دختر رنگین کمان، که یک پری واقعی پروتئین تراپی مو بود، توسط این زن عظیم الجثه که ادعا می بیبی لایت مو کرد یوکوهو رنگ مو است، دگرگون کراتینه مو شده و به بردگی گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، چه بلایی سر آنها می آمد ؟ مترسک در حالی که سر پر کراتینه مو شده اش را به طرف خانم یوپ می چرخاند، گفت: “آیا می دانید، خانم، ما کی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم؟” او گفت: «البته. “مرد نی، مرد حلبی و پسر.” مرد چوبی حلبی اعلام بیبی لایت مو کرد: “ما افراد بسیار مهمی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” او پاسخ بالیاژ مو داد: “بهتر رنگ مو است.” او به آرامی اضافه بیبی لایت مو کرد: “من از جامعه شما بیشتر لذت خواهم برد.

زیرا منظورم این رنگ مو است که شما را تا زمانی که زنده لایت و هایلایت مو هستم اینجا نگه دارم، وقتی که تنها کراتینه مو شدم مرا سرگرم کنم. آنها اصلاً از این سخنرانی خوششان نیامد، بنابراین مترسک طوری اخم بیبی لایت مو کرد که خانم یوپ لبخند زد، در حالی که چوب‌دار حلبی چنان خشن به نظر می‌رسید که خانم یوپ خندید. مترسک مشکوک پروتئین تراپی مو بود که او می‌خواهد بخندد.

انواع رنگ مو خاکستری روشن : بنابراین پشت دوستانش لغزید تا از باد نفس او فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از این موقعیت امن با هکراتینه مو شدار گفت: ما دوستان قدرتمندی داریم که به زودی برای نجات ما خواهند آمد.»76 77 مشاهده تصویر بزرگتر 78با لهجه تمسخر آمیز گفت: «بگذارید بیایند. “وقتی به اینجا برسند نه پسری خواهند یافت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه