↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو بلوند بژ روشن

انواع رنگ مو بلوند بژ روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو بلوند بژ روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو بلوند بژ روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو بلوند بژ روشن : چطور جرات بیبی لایت مو کردی وارد اتاق خصوصی من بشی و از من جاسوسی کنی؟» و همانطور که او این را به سرعت با یک انرژی عصبی وحشتناک به زبان می آورد، من چهره ای رنگ پریده با موهای خاکستری بلند را دیدم که با حالتی از خشم و وحشت به من خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : و به کمک جراحی فوری نیاز رنگ مو دارد. من از شما می خواهم که فوراً نزد او بیایید.» طراوت و ملودی صدایش مرا مبهوت بیبی لایت مو کرد. چنین صداهایی به ندرت از هر فرمی به جز زیبا بیرون می آیند. با دقت به او نگاه بیبی لایت مو کردم، اما، به دلیل گونه‌ای از شال نامشخص که سرش را در آن پیچیده پروتئین تراپی مو بودند، چیزی فراتر از آن چیزی که به نظر می‌رسید رنگ پریده، لاغر و چشم‌های درشت به نظر می‌رسید، تشخیص نبالیاژ مو دادم.

انواع رنگ مو بلوند بژ روشن

انواع رنگ مو بلوند بژ روشن : در حالی که در دفترم چراغی می زدم، می توانستم صدای دندان هایش را در سالن تاریک بشنوم، تا جایی که به نظر می رسید اسکلتی به هم می خورد. به محض اینکه چراغی به دست آوردم از او التماس بیبی لایت مو کردم که وارد اتاق نانو کراتین مو شود و بدون اینکه خودم را به خصوص در مورد ظاهرش مشغول کنم، ناگهان از او پرسیدم که کارش چیست؟ او گفت: «پدرم با یک تصادف کراتینه مو شدید مواجه کراتینه مو شده رنگ مو است.

لباسش مایه تاسف پروتئین تراپی مو بود. یک ابریشم کهنه، با رنگی که اکنون قابل تشخیص نیست، در آن چین های لنگی که بسیار گویا از بدبختی رنگ مو است، به هیکلش چسبیده پروتئین تراپی مو بود. چین‌هایی که در آن تا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تقریباً ساییده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و لبه‌های دامن به گونه‌ای از حاشیه‌های نامنظم پوسیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که لخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با گل تغییر رنگ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. کفش‌های او – که نیمی از آن با این لباس کم پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ مو برای چشم قهوه ای

بی‌شکل و نرم با رطوبت پروتئین تراپی مو بودند. دست‌هایش زیر انتهای شالی که سرش را پوشانده پروتئین تراپی مو بود و روی نیم تنه‌ای آویزان پروتئین تراپی مو بود، پنهان پروتئین تراپی مو بود، خطوطی که اگرچه زاویه‌دار پروتئین تراپی مو بود، اما به نظر می‌رسید که دارای ظرافت باکراتینه مو شد. فقر، وقتی تا حدی پوشیده نانو کراتین مو شود، به ندرت مورد توجه قرار نمی گیرد: شاهد مجسمه گدای محجبه، اثر مونتی باشید.

پدرت به چه شکلی آسیب دیده رنگ مو است؟ با لحنی که به طور قابل توجهی از لحنی که اولین سوالم را در آن مطرح بیبی لایت مو کردم، نرم کراتینه مو شده پرسیدم. او خود را منفجر بیبی لایت مو کرد، قربان، و به طرز وحشتناکی زخمی کراتینه مو شده رنگ مو است. «آه! پس او در یک کارخانه رنگ مو است؟» “نه، آقا، او یک شیمیدان رنگ مو است.” “یک شیمی دان؟ چرا او برادر حرفه ای رنگ مو است.

یک لحظه صبر کن، من کتم را می پوشم و با تو می روم. دور از اینجا زندگی می کنی؟» در خیابان هفتم، دو بلوک بیشتر از انتهای این خیابان فاصله نرنگ مو دارد.» «خیلی بهتر. تا دقایقی دیگر با او خواهیم پروتئین تراپی مو بود. آیا کسی را برای او حاضر بیبی لایت مو کردی؟» “نه آقا. او به هیچ کس جز من اجازه نمی دهد که وارد آزمایشگاه او نانو کراتین مو شود.

انواع رنگ مو بلوند بژ روشن : و در حالی که او مجروح کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نتوانستم او را ترغیب کنم که آن را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» “در واقع! او مشغول تحقیقات بزرگی رنگ مو است، شاید؟ من چنین مواردی را می شناسم.» از زیر تیر چراغ رد می کراتینه مو شدیم و زن ناگهان برگشت و با چنان وحشت وحشیانه ای به من خیره کراتینه مو شد که برای یک لحظه بی اختیار به اطرافم نگاهی انداختم با این تصور که خطر وحشتناکی که از من دیده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مروارید

هر دوی ما را تهدید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. . او با نفس نفس زدن گفت: “نرو- هیچ سوالی از من نپرس.” او همه چیز را به شما خواهد گفت. اما، اوه، عجله کن! خدا خوب! او ممکن رنگ مو است تا این زمان مرده باکراتینه مو شد!» جوابی نبالیاژ مو دادم، اما به او اجازه بالیاژ مو دادم دستم را بگیرد، این کار را با کلاچ رنگ مو استخوانی و عصبی انجام بالیاژ مو داد، و به سختی تلاش بیبی لایت مو کرد تا با گام‌های بلند همگام نانو کراتین مو شود.

شاید بتوانم آنها را مرز بنامم، زیرا به نظر می‌رسیدند که چشمه‌های حیوان وحشی به جای قدم های یک دختر جوان – که با آن زمین را پوشانده پروتئین تراپی مو بود. حتی یک کلمه بیشتر به زبان نیامد تا اینکه جلوی یک خانه مسکونی کهنه و قدیمی در خیابان هفتم، نرسیده به خیابان بیست و سوم ایستادیم. او با فشار تشنجی در را باز بیبی لایت مو کرد.

و در حالی که هنوز دستم را گرفته پروتئین تراپی مو بود، به معنای واقعی کلمه مرا به طبقه بالا کشاند تا جایی که به نظر می رسید یک انشعاب پشتی از ساختمان اصلی باکراتینه مو شد، شاید به بلندی طبقه چهارم. در یک لحظه دیگر خود را در یک اتاقک با اندازه متوسط ​​دیدم که توسط یک لامپ روشن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در گوشه‌ای، بی‌حرکت روی تخت پالت فلاکت‌باری کشیده پروتئین تراپی مو بودم.

انواع رنگ مو بلوند بژ روشن : آنچه را که قرار پروتئین تراپی مو بود پیکر بیمارم باکراتینه مو شد، دیدم. دختر گفت: او آنجرنگ مو است. “برو پیش او. ببینید آیا او مرده رنگ مو است – من جرات ندارم نگاه کنم. راهم را تا آنجا که می توانستم از میان ابزارهای شیمیایی بی شماری که در اتاق پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، طی بیبی لایت مو کردم. یک ظرف چفیه فرانسوی که بر روی سه پایه آهنی تکیه بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود واژگون کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و روی زمین افتاده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی مش هایلایت

در حالی که ذغال، هنوز گرم، در جهات مختلف در اطراف پخش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بوته‌ها، آلمبیک‌ها و قاب‌ها در گوشه‌های مختلف انباشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و روی میز کوچکی دیدم که در بطری‌های جداگانه تعبالیاژ مو دادی مواد معدنی و فلزی توزیع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که آن‌ها را آنتیموان، جیوه، پلمباگو، آرسنیک، بوراکس و غیره تشخیص بالیاژ مو دادم. در واقع آپارتمان یک شیمیدان فقیر. همه دستگاه ها هوای دست دوم پروتئین تراپی مو بودن را داشت.

هیچ درخششی از شیشه های آنیل کراتینه مو شده و فلزات بسیار صیقلی، مانند نمونه های خیره کننده در آزمایشگاه این تحلیلگر موفق وجود نداشت. بدبختی های فقر در همه جا نمایان پروتئین تراپی مو بود. بوته ها شکسته می کراتینه مو شدند و یا به جای بوته از گالیپوت رنگ مو استفاده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آزمایش های رنگی در ویال های شفاف معمولی نپروتئین تراپی مو بودند، بلکه در بطری های معمولی سیاه قرار گرفتند.

هیچ چیز غم انگیزتر از دیدن علم یا هنر در پریشانی نیست. یک محقق نخ نما، یک کتاب پاره پاره، یا یک ویولن کتک خورده برای ما همدردی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به تخت پالت بدبختی که قربانی شیمی روی آن دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود نزدیک کراتینه مو شدم. نفس سنگینی کشید و سرش را به سمت دیوار چرخانده پروتئین تراپی مو بود. بازویش را به آرامی بلند بیبی لایت مو کردم تا توجهش را برانگیختم. “چطور رنگ مو است.

انواع رنگ مو بلوند بژ روشن : دوست بیچاره من؟” از او پرسیدم. “کجا آسیب دیدی؟” در یک لحظه، گویی از صدای من مبهوت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در رختخواب خود بلند کراتینه مو شد و مانند حیوان وحشی رانده کراتینه مو شده به خلیج به دیوار خم کراتینه مو شد. “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟ من شما را نمی شناسم. کی تو رو آورده اینجا؟ شما یک غریبه لایت و هایلایت مو هستید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه