↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو فندقی

انواع رنگ مو فندقی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو فندقی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو فندقی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو فندقی : اما لبخندش شیرین پروتئین تراپی مو بود و چشمانش مهربان. “چرا نخورنگ مو استی به باترفیلد بروی؟” او پرسید. “چون مردی آنجا زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که پانزده سنت به من بدهکار رنگ مو است، و اگر به باترفیلد بروم و او مرا ببیند، می خواهد پول را به من بدهد. من پول نمی خواهم، عزیزم.” “چرا که نه؟” او پرسید. مرد پشمالو گفت: “پول مردم را مغرور و مغرور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؛ من نمی خواهم مغرور و مغرور باشم. تنها چیزی که می خواهم این رنگ مو است.

رنگ مو : برای محافظت از این سیب‌ها در جیبم، خانم، تا کسی آنها را نبرد. مرد پشمالو با یک دست سیب را گرفت و شروع به خوردن بیبی لایت مو کرد و با دست دیگر توتو را از جیبش بیرون آورد و روی زمین انداخت. البته توتو بلافاصله برای دوروتی آماده کراتینه مو شد و با خوشحالی پارس از جیب تاریک بیرون آمد. وقتی کودک با محبت سرش را نوازش بیبی لایت مو کرد، در حالی که زبان قرمزش از یک طرف دهانش آویزان پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو فندقی

انواع رنگ مو فندقی : آنها در یک مکان می مانند تا مردم بتوانند در آنها راه بروند.” دستش را در جیب کناری‌اش گذاشت و سیبی را بیرون آورد، سریع، قبل از اینکه توتو دوباره او را گاز بگیرد. سگ کوچولو این بار سرش را بیرون آورد و گفت: “بوووو!” آنقدر بلند که باعث کراتینه مو شد دوروتی بپرد. “ای توتو!” او گریست؛ “اهل کجایی؟” مرد پشمالو گفت: من او را با خود آوردم. “برای چی؟” او پرسید.

روبروی او نشست و با چشمان قهوه‌ای روشنش به صورت او نگاه بیبی لایت مو کرد، انگار از او می‌پرسد که بعداً چه کار باید بکنند. دوروتی نمی دانست. او با نگرانی به اطراف خود برای یافتن یک نقطه عطف آشنا نگاه بیبی لایت مو کرد. اما همه چیز عجیب پروتئین تراپی مو بود بین شاخه‌های بسیاری از جاده‌ها، چمن‌زارهای سبز و چند درختچه و درخت وجود داشت، اما او نمی‌توانست جایی را ببیند.

  رنگ موی پلاتینه پادینا

خانه مزرعه‌ای را که تازه از آن آمده پروتئین تراپی مو بود، یا هیچ چیز دیگری را که قبلاً دیده پروتئین تراپی مو بود. به جز مرد پشمالو و توتو. علاوه بر این، او بارها دور خود چرخیده پروتئین تراپی مو بود و سعی می بیبی لایت مو کرد بفهمد کجرنگ مو است، که حالا حتی نمی توانست تشخیص دهد که خانه مزرعه باید در کدام جهت باکراتینه مو شد. و این باعث نگرانی او کراتینه مو شد و او را مضطرب بیبی لایت مو کرد. او با آهی گفت: “من می ترسم، مرد پشمالو، که ما گم کراتینه مو شده ایم!” او پاسخ بالیاژ مو داد: “این چیزی نیست که از آن بترسی” و لایت و هایلایت مو هسته سیب خود را دور انداخت و شروع به خوردن یک سیب دیگر بیبی لایت مو کرد. “هر کدام از این جاده ها باید به جایی منتهی نانو کراتین مو شود.

وگرنه اینجا نیست. پس چه اهمیتی رنگ مو دارد؟” او گفت: “من می خواهم دوباره به خانه بروم.” “خب، چرا نمی کنی؟” او گفت. “نمی دانم کدام راه را انتخاب کنم.” او در حالی که سر پشمالو خود را به کراتینه مو شدت تکان می دهد گفت: خیلی بد رنگ مو است. “کاش می توانستم به شما کمک کنم، اما نمی توانم. من در این قسمت ها غریبم.” او در حالی که کنار او نشسته پروتئین تراپی مو بود.

گفت: “به نظر می رسد که من هم لایت و هایلایت مو هستم.” ” خنده دار رنگ مو است. چند دقیقه پیش من در خانه پروتئین تراپی مو بودم و فقط آمدم تا راه باترفیلد را به شما نشان دهم —” “پس من نباید اشتباه کنم و برم اونجا…” “و حالا من خودم را گم بیبی لایت مو کرده ام و نمی دانم چگونه به خانه برگردم!” مرد پشمالو و با گونه های قرمز زیبا به او پیشنهاد بالیاژ مو داد: «یک سیب بخور». دوروتی و آن را کنار زد و گفت: گرسنه نیستم.

  نمونه رنگ مو خاکستری

انواع رنگ مو فندقی : او گفت: “اما شما ممکن رنگ مو است فردا باشید، پس از اینکه سیب را نخوردید متاسف خواهید کراتینه مو شد.” دوروتی قول بالیاژ مو داد: “اگر باشم، آن موقع سیب را خواهم خورد.” او برگشت و خودش شروع بیبی لایت مو کرد به خوردن سیبی که گونه قرمز داشت. او ادامه بالیاژ مو داد: “سگ ها گاهی بهتر از مردم می توانند راه خانه را پیدا کنند.” “شاید سگ شما بتواند شما را به مزرعه برگرداند.” “آیا توتو؟” دوروتی پرسید.

توتو دمش را به کراتینه مو شدت تکان بالیاژ مو داد. دختر گفت: بسیار خوب. “بریم خونه.” توتو یک دقیقه به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد و یکی از جاده ها را زیر پا گذاشت. دوروتی را صدا زد: «خداحافظ مرد پشمالو» و دنبال توتو دوید. سگ کوچولو برای مدتی به سرعت در حال حرکت پروتئین تراپی مو بود. وقتی برگشت و پرسشگرانه به معشوقه اش نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: “اوه، به من نگاه نکنید تا چیزی به شما بگویم.

من راه را نمی دانم.” “شما باید خودتان آن را پیدا کنید.” اما توتو نتوانست. دمش را تکان بالیاژ مو داد و عطسه بیبی لایت مو کرد و گوش هایش را تکان بالیاژ مو داد و به همان جایی که مرد پشمالو رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند برگشت. از اینجا در امتبالیاژ مو داد جاده دیگری شروع کراتینه مو شد. سپس برگشت و دیگری را امتحان بیبی لایت مو کرد. اما هر بار راه را عجیب می یافت و تصمیم می گرفت که آنها را به خانه مزرعه نبرد.

  مدل رنگ مو امسال چیه

سرانجام، وقتی دوروتی از تعقیب او خسته کراتینه مو شد، توتو با نفس نفس زدن در کنار مرد پشمالو نشست و تسلیم کراتینه مو شد. دوروتی هم خیلی متفکر نشست. دختر کوچک از زمانی که برای زندگی در مزرعه آمده پروتئین تراپی مو بود با ماجراهای عجیب و غریب روبرو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اما این عجیب ترین از همه آنها پروتئین تراپی مو بود. گم کراتینه مو شدن در عرض پانزده دقیقه، آنقدر نزدیک به خانه اش و در ایالت غیرعاشقانه کانزاس، تجربه ای پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو فندقی : که او را گیج بیبی لایت مو کرد. “آیا مردم شما نگران خواهند کراتینه مو شد؟” مرد پشمالو در حالی که چشمانش به طرز دلپذیری برق می زد پرسید. دوروتی با آهی پاسخ بالیاژ مو داد: «فکر می‌کنم چنین رنگ مو است. “عمو هنری می‌گوید همیشه اتفاقی برای من می‌افتد، اما من همیشه در آخر سالم به خانه آمده‌ام. پس شاید او راحت نانو کراتین مو شود.

و فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که این بار سالم به خانه می‌آیم.” مرد پشمالو با لبخند به او سر تکان بالیاژ مو داد: «مطمئنم که این کار را می کنی. “دخترهای خوب هرگز به هیچ آسیبی نمی رسند، می دانید. به سهم خودم، من هم خوب لایت و هایلایت مو هستم؛ بنابراین هیچ چیز به من صدمه نمی زند.” دوروتی با کنجکاوی به او نگاه بیبی لایت مو کرد. لباس هایش پشمالو، چکمه هایش پشمالو و پر سوراخ و موها و سبیل هایش پشمالو پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه