↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو روی پایه 8

انواع رنگ مو روی پایه 8 | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو روی پایه 8 را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو روی پایه 8 را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو روی پایه 8 : هیچ جا یک قطعه صادقانه وجود نرنگ مو دارد. همش دروغه من در برابر مردم دروغگو و دزد لایت و هایلایت مو هستم. اموالی که دارم مال من نیست، بلکه از مردی دزدیده کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : تمام چهره و چهره او هر نشانه ای از ضعف و فرسودگی جسمی را پوشانده پروتئین تراپی مو بود. اما چشمانش متناقض پروتئین تراپی مو بود. سرخ و بی قرار پروتئین تراپی مو بودند. در اتاق ناهار خوری خصوصی، مهمانی شام در بهترین روحیه پروتئین تراپی مو بود. ساموئل والکات خوشحال پروتئین تراپی مو بود. روبه روی میز او میس ویرجینیا سنت کلر پروتئین تراپی مو بود، درخشان و رنگی در گونه هایش. در هر دو طرف، خانم میریام رنگ مو استیویزانت و مارشال سنت کلر درخشان و سبک‌دل پروتئین تراپی مو بودند.

انواع رنگ مو روی پایه 8

انواع رنگ مو روی پایه 8 : او ظاهراً اهل جنوب و مردی با قدرت غیرعادی پروتئین تراپی مو بود. آتشی بر روی اجاق گاز شعله ور کراتینه مو شد. شبی آرام در اوایل پاییز پروتئین تراپی مو بود، و با آن حس غم انگیزی که همیشه از زمستان آینده خبر می دهد، حتی در وسط یک شهر. چهره مرد خسته و زشت به نظر می رسید. دست های سفید بلندش محکم به هم گره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

والکات به دختر جوان نگاه بیبی لایت مو کرد و میزان عبادت او پر پروتئین تراپی مو بود. او برای هزارمین بار متعجب کراتینه مو شد که چگونه ممکن رنگ مو است او را دوست داشته باکراتینه مو شد و با چه معجزه ای زمینی او را پذیرفته رنگ مو است، و چگونه می تواند همیشه او را در آن سوی میز قرار دهد، میز خودش در خانه خودش. آنها می خورنگ مو استند از روی میز بلند شوند که یکی از پیشخدمت ها وارد اتاق کراتینه مو شد و یک پاکت به والکات بالیاژ مو داد.

سریع آن را در جیبش فرو بیبی لایت مو کرد. در سردرگمی برخرنگ مو استن، دیگران متوجه او نکراتینه مو شدند، اما صورتش سفید خاکستری پروتئین تراپی مو بود و دستانش به کراتینه مو شدت می لرزیدند که دور شانه های سحر آمیز میس سنت کلر قرار می گرفت. او گفت: «مارشال»، و علی‌رغم تلاش قدرتمندی که صدایش توخالی پروتئین تراپی مو بود، «شما می‌بینید که خانم‌ها به سلامت مراقبت می‌شوند.

  مدل رنگ موی دخترانه کره ای

من برای شرکت در یک موضوع مهم فراخوانده کراتینه مو شده‌ام.» مرد جوان با ذات خوب پاسخ بالیاژ مو داد: “باشه، والکات، تو خیلی جدی لایت و هایلایت مو هستی، پیرمرد، یورتمه باشی.” خانم رنگ مو استیویزانت، پس از اینکه والکات به آنها کمک بیبی لایت مو کرد تا به کالسکه بروند و برگشت تا از پله های باشگاه بالا برود، زمزمه بیبی لایت مو کرد: “عزیز بیچاره،” “عزیز بیچاره سخت ضربه می زند.

انواع رنگ مو روی پایه 8 : و مردها وقتی به کراتینه مو شدت ضربه می خورند، موجودات بامزه ای لایت و هایلایت مو هستند.” ” ساموئل والکات، طبق سرنوشتش، مستقیماً به اتاق نوشتن خصوصی رفت و در را باز بیبی لایت مو کرد. چراغ ها روشن نکراتینه مو شدند و در تاریکی میسون را بی حرکت در کنار طاقچه ندید. به سرعت از اتاق به طرف میز تحریر رفت، یکی از چراغ ها را روشن بیبی لایت مو کرد و پاکت را از جیبش بیرون آورد و آن را پاره بیبی لایت مو کرد.

سپس در کنار نور خم کراتینه مو شد تا مطالب را بخواند. وقتی چشمش روی کاغذ دوید، فکش افتاد. پوست از روی رنگ مو استخوان‌های گونه‌اش جدا کراتینه مو شد و صورتش به معنای واقعی کلمه فرورفته پروتئین تراپی مو بود. زانوهایش زیر او فرو رفت و اگر دست‌های بلند میسون نپروتئین تراپی مو بود که دور او بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و او را بالا نگه می‌داشت. اقتصاد بشر همیشه مرموز رنگ مو است. لحظه‌ای که خطر جدید تهدید می‌کراتینه مو شد.

قدرت نهفته انسان به‌عنوان حیوانی که در مراکز هوش پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، خود را نشان بالیاژ مو داد. دستش کاغذ را گرفت و با نیم اسلاید در آغوش میسون چرخید. برای لحظه ای به مرد زشتی خیره کراتینه مو شد که بازوهای لاغرش شبیه سیم طناب پروتئین تراپی مو بود. میسون گفت: “آه، تو زیر زمین افتاده ای.” حیله گری دشمن من عالی رنگ مو است. “دشمن شما؟” والکات نفس نفس زد. «چه زمانی وارد آن کراتینه مو شدید؟ به نام خدا از کجا فهمیدی؟ دشمنت چطوره؟” میسون به چشم‌های برآمده مرد نگاه بیبی لایت مو کرد. “چه کسی بهتر از من باید بداند؟” او گفت. آیا من تمام تله‌ها و نقشه‌هایی را که او می‌توانست ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، شکسته‌ام؟» “او؟ او تو را به دام انداخت؟» صدای مرد پر از وحشت پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو مش جلو سر

میسون زمزمه بیبی لایت مو کرد: «مدیر قدیمی. «شکر پیر ترسو، از پشت ضربه بزند. اما ما می توانیم او را شکست دهیم او روی کمک من به شما حساب نمی بیبی لایت مو کرد – من که او را به خوبی می شناسم. صورت میسون قرمز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و چشمانش می سوخت. در میان آن همه دستانش را انداخت و به سمت آتش رفت. ساموئل والکات با نفس نفس زدن بلند کراتینه مو شد و به میسون نگاه بیبی لایت مو کرد و دستانش را پشت سرش روی میز قرار بالیاژ مو داد. طبیعت طبیعی قوی و مدرسه سفت و سختی که مرد در حال حاضر در آن آموزش دیده پروتئین تراپی مو بود شروع به گفتن بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو روی پایه 8 : خونسردی او تا حدودی برگشت و به سرعت فکر بیبی لایت مو کرد. این مرد عجیب چه می دانست؟ آیا او صرفاً حدس‌های زیرکانه می‌بیبی لایت مو کرد، یا دانش مرموزی از این موضوع داشت؟ والکات نمی‌توانست بداند که منظور میسون فقط سرنوشت رنگ مو است و معتقد رنگ مو است که او دشمن بزرگ اوست. والکات پیش از این هرگز به توانایی خود برای مقابله با هر شرایط اضطراری شک نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

این تند و تند قدرتمند او را از پا درآورده پروتئین تراپی مو بود. او بی قرار و وحشت زده پروتئین تراپی مو بود. به هر حال این مرد قول کمک بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. او آن را می گرفت. کاغذ و پاکت را با احتیاط در جیبش گذاشت، کت ژولیده اش را صاف بیبی لایت مو کرد و به سمت میسون رفت و روی شانه اش لمس بیبی لایت مو کرد. او گفت: «بیا، اگر می‌خواهی به من کمک کنی، باید برویم.» مرد برگشت و بدون هیچ حرفی دنبالش رفت.

  رنگ موی هایلایت روشن استخوانی

در سالن میسون کلاه و کتش را پوشید و آن دو به خیابان رفتند. والکات از یک تاکسی رنگ مو استقبال بیبی لایت مو کرد و آن دو را به خانه اش در خیابان بردند. والکات کلید چفتش را بیرون آورد، در را باز بیبی لایت مو کرد و راه را به سمت کتابخانه برد. او چراغ را روشن بیبی لایت مو کرد و به میسون اشاره بیبی لایت مو کرد که خودش را روی میز بنشیند. سپس به اتاق دیگری رفت و در حال حاضر با یک بسته کاغذ و یک ظرف براندی برگشت.

او لیوانی از مشروب را بیرون ریخت و به میسون عرضه بیبی لایت مو کرد. مرد سرش را تکان بالیاژ مو داد. والکات محتویات لیوان را در گلوی خودش ریخت. سپس ظرف را گذاشت و یک صندلی در کنار میز در مقابل میسون کشید. والکات، با صدایی عمدی، اما توخالی مثل یک قبر، گفت: «آقا، من تمام کراتینه مو شده ام. سرانجام خداوند انتهای تور را جمع بیبی لایت مو کرد و گره محکمی بسته کراتینه مو شد.» “من اینجا نیستم که به شما کمک کنم؟” میسون گفت وحشیانه برگشت. “من می توانم سرنوشت را شکست دهم.

انواع رنگ مو روی پایه 8 : جزئیات تله او را به من بدهید.» به جلو خم کراتینه مو شد و دستانش را روی میز گذاشت. موهای خاکستری رگه هایش چروکیده و سیخ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و صورتش زشت پروتئین تراپی مو بود. یک لحظه والکات جوابی نبالیاژ مو داد. او کمی در سایه حرکت بیبی لایت مو کرد. سپس دسته کاغذهای زرد کهنه را پیش رویش پهن بیبی لایت مو کرد. او گفت: «برای شروع، من یک دروغ زنده، یک قلاب جنایتکار طلاکاری کراتینه مو شده، هر ذره از خودم لایت و هایلایت مو هستم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه