↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو برای موهای سفید

انواع رنگ مو برای موهای سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو برای موهای سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو برای موهای سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو برای موهای سفید : در حالی که طاقچه ای در صخره درست بالای آن، شباهت بی ادبانه ای به یکی از صندلی های توخالی که توسط اجبالیاژ مو داد ما رنگ مو استفاده می کراتینه مو شد، می بالیاژ مو داد. شکی نداشتم که اینجا «صندلی شیطان» در ام اس به آن اشاره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : اما، در این رمز خاص، ما فقط تا حدی به کمک آن نیاز داریم. از آنجایی که کاراکتر غالب ما 8 رنگ مو است، آن را با فرض e به عنوان e الفبای طبیعی شروع می کنیم. برای تأیید این فرض، اجازه دهید مشاهده کنیم که آیا عدد 8 اغلب در زوج‌ها دیده می‌نانو کراتین مو شود – زیرا e در انگلیسی با فرکانس زیاد دو برابر می‌نانو کراتین مو شود – در کلماتی مانند در نمونه کنونی شاهد دو برابر کراتینه مو شدن آن کمتر از پنج برابر بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

انواع رنگ مو برای موهای سفید

انواع رنگ مو برای موهای سفید : با شمارش همه، جدولی به این صورت ساختم: از شخصیت 8 33 وجود رنگ مو دارد قابل توجه رنگ مو است که به ندرت یک جمله فردی با هر طولی دیده می نانو کراتین مو شود که در آن خصلت غالب نباکراتینه مو شد. در اینجا، پس، ما در همان ابتدا، زمینه ای بیش از حدس و گمان را داریم. رنگ مو استفاده کلی که ممکن رنگ مو است از جدول انجام نانو کراتین مو شود واضح رنگ مو است.

اگرچه رمزنگاری مختصر رنگ مو است. «بگذارید 8 را به عنوان e فرض کنیم. در حال حاضر، از تمام کلمات در زبان، “the” معمول ترین رنگ مو است. بنابراین، اجازه دهید ببینیم که آیا هیچ سه کاراکتر تکراری وجود نرنگ مو دارد، به همان ترتیب هم‌آهنگی که آخرین آنها 8 رنگ مو است. . پس از بررسی، ما کمتر از هفت ترتیب از این قبیل را پیدا می کنیم که شخصیت ها 48 لایت و هایلایت مو هستند.

بنابراین، ممکن رنگ مو است فرض کنیم که؛ نشان‌دهنده t، 4 نشان‌دهنده h، و 8 نشان‌دهنده e رنگ مو است – آخرین مورد اکنون به خوبی تأیید کراتینه مو شده رنگ مو است. بنابراین گام بزرگی برداشته کراتینه مو شده رنگ مو است. «اما با تثبیت یک کلمه واحد، ما قادر به ایجاد یک نکته بسیار مهم بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. یعنی چندین شروع و خاتمه کلمات دیگر. اجازه دهید برای مثال به آخرین مورد اشاره کنیم که در آن ترکیب ;48 رخ می دهد.

  جدیدترین رنگ مو دودی

نه چندان دور از انتهای رمز. ما می دانیم که ; بلافاصله پس از آن شروع یک کلمه رنگ مو است، و از شش شخصیتی که پس از این “the” قرار می گیرند، ما کمتر از پنج شخصیت را نمی شناسیم. اجازه دهید این شخصیت‌ها را با حروفی که می‌دانیم آنها را نشان می‌دهند تنظیم کنیم و فضایی برای ناشناخته‌ها باقی بگذاریم- تی. در اینجا ما می‌توانیم فوراً «ام» را کنار بگذاریم.

انواع رنگ مو برای موهای سفید : من به اندازه کافی گفته ام تا شما را متقاعد کنم که رمزهای با این ماهیت به راحتی قابل حل لایت و هایلایت مو هستند، و به شما بینشی در مورد منطق توسعه آنها ارائه دهم. اما مطمئن باشید که نمونه‌ای که پیش روی ما قرار رنگ مو دارد مربوط به ساده‌ترین گونه‌های رمزنگاری رنگ مو است. اکنون فقط می‌ماند که ترجمه کامل شخصیت‌های روی پوست را به‌عنوان نامفهوم به شما ارائه دهیم.

ایناهاش: یک لیوان خوب در خوابگاه اسقف در صندلی شیطان چهل و یک درجه و سیزده دقیقه شمال شرقی و در سمت شمال شاخه اصلی، اندام هفتم سمت شرقی، از چشم چپ سر مرگ، یک زنبور از درخت از طریق شات پنجاه شلیک کنید. پاها بیرون.» من گفتم: «اما این معما به نظر می رسد که هنوز هم مثل همیشه در وضعیت بدی قرار رنگ مو دارد.

چگونه می توان از این همه اصطلاحات در مورد «صندلی های شیطان»، «سرهای مرگ» و «خوابگاه های اسقف» معنایی اخاذی بیبی لایت مو کرد؟» لگراند پاسخ بالیاژ مو داد: «اعتراف می‌کنم که وقتی با یک نگاه معمولی به آن نگاه می‌نانو کراتین مو شود، موضوع هنوز جنبه جدی رنگ مو دارد. اولین تلاش من این پروتئین تراپی مو بود که جمله را به تقسیم طبیعی مورد نظر رمزنگار تقسیم کنم. “یعنی نقطه گذاری آن؟” “چیزی از این نوع.” “اما چگونه ممکن پروتئین تراپی مو بود این موضوع را تحت تاثیر قرار دهد؟” من فکر بیبی لایت مو کردم که نوشتن کلماتش با هم بدون تقسیم بندی، به گونه ای که دشواری حل را افزایش دهد.

  زیباترین رنگ مو برای پوست تیره

انواع رنگ مو برای موهای سفید : برای نویسنده یک نکته مهم پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. در حال حاضر، یک مرد نه بیش از حد، در تعقیب چنین هدفی، تقریباً مطمئن رنگ مو است که در این موضوع زیاده روی خواهد بیبی لایت مو کرد. هنگامی که در جریان آهنگسازی، به وقفه‌ای در موضوع خود رسید که طبیعتاً به یک مکث یا یک نقطه نیاز داشت، بسیار مستعد اجرای شخصیت‌هایش در این مکان، بیش از حد معمول نزدیک به هم پروتئین تراپی مو بود.

اگر ام اس را مشاهده کنید، در نمونه کنونی، پنج مورد از این قبیل ازدحام غیرعادی را به راحتی تشخیص خواهید بالیاژ مو داد. با توجه به این اشاره تقسیم بندی را به این صورت انجام بالیاژ مو دادم: “یک لیوان خوب در خوابگاه اسقف در صندلی شیطان – چهل و یک درجه و سیزده دقیقه – شمال شرقی و شمال – شاخه اصلی هفتم اندام شرقی – از چشم چپ سر مرگ شلیک کنید.

یک خط زنبور از درخت از میان شات پنجاه فوت بیرون». گفتم: «حتی این تقسیم هم مرا در تاریکی رها می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» لگراند پاسخ بالیاژ مو داد: «من را نیز برای چند روز در تاریکی رها بیبی لایت مو کرد. در طی آن، من در همسایگی جزیره سالیوان، برای هر ساختمانی که به نام «هتل اسقف» نامیده می کراتینه مو شد، پرس و جو بیبی لایت مو کردم. زیرا، البته، من کلمه منسوخ کراتینه مو شده “خوابگاه” را حذف بیبی لایت مو کردم.

از آنجایی که هیچ اطلاعاتی در مورد این موضوع به دست نیاوردم، قصد داشتم دامنه جستجوی خود را گسترش دهم و به شیوه ای سیستماتیک تر ادامه دهم، زمانی که یک روز صبح ناگهان به ذهنم خطور بیبی لایت مو کرد که این “خوابگاه اسقف” ممکن رنگ مو است مقداری داشته باکراتینه مو شد. اشاره به یک خانواده قدیمی به نام بسوپ، که مدتی دور از ذهن، صاحب خانه ای برنگ مو استانی در حدود چهار مایلی شمال جزیره پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مو هایلایت تیره

بر این اساس به مزرعه رفتم و دوباره پرس و جوهایم را در میان سیاه پوستان مسن تر آن محل برقرار بیبی لایت مو کردم. در نهایت یکی از مسن‌ترین زنان گفت که نام مکانی به نام قلعه بسوپ را شنیده رنگ مو است و فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که می‌تواند مرا به آنجا راهنمایی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما این یک قلعه و نه میخانه نیست، بلکه صخره‌ای بلند رنگ مو است. من به او پیشنهاد بالیاژ مو دادم که تاوان زحمتش را بدهم، و پس از مدتی ابهام، او رضایت بالیاژ مو داد.

انواع رنگ مو برای موهای سفید : که مرا تا محل همراهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ما آن را بدون مشکل زیادی پیدا بیبی لایت مو کردیم، زمانی که با اخراج او، اقدام به بررسی مکان بیبی لایت مو کردم. «قلعه» از مجموعه‌ای نامنظم از صخره‌ها و صخره‌ها تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که یکی از این صخره‌ها به دلیل ارتفاع و همچنین ظاهر عایق‌کراتینه مو شده و مصنوعی‌اش بسیار قابل توجه رنگ مو است. من به راس آن صعود بیبی لایت مو کردم.

و سپس در مورد اینکه چه کاری باید انجام نانو کراتین مو شود بسیار متضرر کراتینه مو شدم. «در حالی که مشغول انعکاس پروتئین تراپی مو بودم، چشمم به یک برآمدگی باریک در وجه شرقی صخره افتاد، شاید یک یارد زیر قله ای که روی آن ایستاده پروتئین تراپی مو بودم. این تاقچه در حدود هجده اینچ بیرون آمده پروتئین تراپی مو بود، و عرض آن بیش از یک فوت نپروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه