↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو شکلاتی

انواع رنگ مو شکلاتی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو شکلاتی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو شکلاتی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو شکلاتی : قبل از اینکه بادبان جلویی تکه تکه نانو کراتین مو شود، هنگامی که طوفان برخرنگ مو استیم و با این کار برای چند ساعت بسیار خوب عمل بیبی لایت مو کردیم، کشتی بسیار پیوسته تر از قبل به سمت دریا حرکت می بیبی لایت مو کرد. با این حال، باد همچنان ادامه داشت و ما هیچ نشانه ای از کاهش آن را مشاهده نبیبی لایت مو کردیم. پیدا کراتینه مو شد که دکل‌ها نامناسب پروتئین تراپی مو بوده و به کراتینه مو شدت تحت فشار قرار گرفته پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : از جمله: من عصبی پروتئین تراپی مو بودم – چای سبز پررنگ بیش از حد می‌نوشیدم و شب‌ها مریض می‌خوابیدم – در واقع، برای دو شب نمی‌توانستم بگویم که اصلاً بخوابم. اکنون، اتاق دولتی من به کابین اصلی یا اتاق ناهارخوری باز کراتینه مو شد، همانطور که اتاق تمام مردان مجرد داخل هواپیما باز کراتینه مو شد. سه اتاق وایات در کابین بعدی قرار داشت که با یک در کشویی جزئی از اتاق اصلی جدا می کراتینه مو شد و حتی در شب هرگز قفل نمی کراتینه مو شد.

انواع رنگ مو شکلاتی

انواع رنگ مو شکلاتی : من در طول بقیه گذر، با توصیه کاپیتان، که به نظر می رسید در دیدگاه من در مورد دیوانگی او کاملاً با من مطابقت رنگ مو دارد، از او اجتناب بیبی لایت مو کردم، اما به من هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد که در این مورد به هیچ فردی که در کشتی رنگ مو است چیزی نگویم. شرایط متعددی بلافاصله پس از این تناسب وایت رخ بالیاژ مو داد که به تکراتینه مو شدید کنجکاوی من کمک بیبی لایت مو کرد.

آنجایی که تقریباً دائماً در جریان باد پروتئین تراپی مو بودیم، و نسیم کمی سفت نپروتئین تراپی مو بود، کشتی به‌طور قابل توجهی به سمت عقب کشیده کراتینه مو شد. و هر زمان که سمت ررنگ مو است او رو به باد می رفت، در کشویی بین کابین ها باز می کراتینه مو شد و به همین ترتیب باقی می ماند و هیچ کس زحمت بلند کراتینه مو شدن و بستن آن را نمی کشید.

  رنگ موی دودی تیره مشکی

اما اسکله من در موقعیتی قرار داشت که وقتی در اتاق دولتی خودم باز پروتئین تراپی مو بود و همچنین درب کشویی مورد نظر (و درب خودم همیشه به دلیل گرما باز پروتئین تراپی مو بود) می‌توانستم بعد را ببینم. کابین کاملاً مشخص، و دقیقاً در آن قسمت از آن نیز، جایی که اتاق های دولتی آقای وایات قرار داشت. خوب، در طول دو شب (نه متوالی) در حالی که بیدار پروتئین تراپی مو بودم.

به وضوح خانم دبلیو را دیدم، حدود ساعت یازده هر شب، با احتیاط از اتاق دولتی آقای دبلیو دزدی بیبی لایت مو کرد و وارد اتاق اضافی کراتینه مو شد. در آنجا ماند تا سپیده دم، شوهرش او را صدا زد و برگشت. اینکه آنها تقریباً از هم جدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند کاملاً مشخص پروتئین تراپی مو بود. آنها آپارتمان های جداگانه داشتند – بدون شک در فکر طلاق دائمی تر. و اینجا، بعد از همه چیز من فکر می بیبی لایت مو کردم رمز و راز اتاق اضافی رنگ مو است.

یه مورد دیگه هم پروتئین تراپی مو بود که خیلی برام جالب پروتئین تراپی مو بود. در طول دو شب بیدار مورد بحث، و بلافاصله پس از ناپدید کراتینه مو شدن خانم وایات در اتاق خواب اضافی، من جذب برخی از صداهای محتاطانه و آرام در صدای شوهرش کراتینه مو شدم. پس از مدتی گوش بالیاژ مو دادن به آنها، با توجه متفکرانه، در طول مدت در ترجمه کامل آنها موفق کراتینه مو شدم. آنها صداهایی پروتئین تراپی مو بودند که توسط هنرمند در باز بیبی لایت مو کردن جعبه مستطیلی به وسیله اسکنه و چکش ایجاد می کراتینه مو شد.

انواع رنگ مو شکلاتی : دومی ظاهراً توسط مقداری ماده پشمی یا پنبه ای نرم که سرش در آن پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود خفه می کراتینه مو شد یا مرده می کراتینه مو شد. به این ترتیب تصور می‌بیبی لایت مو کردم می‌توانم لحظه دقیقی را تشخیص دهم که او درپوش را کاملاً باز بیبی لایت مو کرد – همچنین می‌توانستم تعیین کنم که چه زمانی آن را به طور کامل برداشته رنگ مو است، و چه زمانی آن را روی اسکله پایینی اتاقش گذاشته رنگ مو است.

  مدل رنگ مو یخی جدید

این نکته اخیر را، برای مثال، با ضربه های مختصری که درپوش به لبه های چوبی اسکله می زد، می دانستم، در حالی که او سعی می بیبی لایت مو کرد آن را بسیار آرام بگذارد – جایی برای آن روی زمین وجود نداشت. پس از آن سکوت مرده ای حاکم کراتینه مو شد و من در هر دو مورد دیگر چیزی نشنیدم تا نزدیک صبح. مگر اینکه شاید بتوانم به صدای هق هق یا زمزمه کم اشاره کنم.

آنقدر سرکوب کراتینه مو شده که تقریباً نامفهوم باکراتینه مو شد – اگر در واقع، کل این نویز دوم توسط تخیل من تولید نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد. من می گویم که به نظر می رسید شبیه هق هق یا آه رنگ مو است – اما، البته، نمی توانست اینطور باکراتینه مو شد. من بیشتر فکر می کنم این صدای زنگ در گوش من پروتئین تراپی مو بود. آقای وایات، بدون شک، طبق عادت، صرفاً کنترل یکی از سرگرمی‌های خود را به دست می‌آورد.

غرق در یکی از شور و شوق هنری‌اش. جعبه مستطیلی خود را باز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود تا به گنجینه تصویری درونش بنشیند. با این حال، هیچ چیزی در این کار وجود نداشت که او را هوس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین، تکرار می‌کنم که باید صرفاً یک عجایب خیالی من باکراتینه مو شد که با چای سبز کاپیتان هاردی خوب آشفته کراتینه مو شده رنگ مو است. درست قبل از سپیده دم.

انواع رنگ مو شکلاتی : در هر یک از دو شبی که من صحبت می‌کنم، به وضوح شنیدم که آقای وایات درب جعبه مستطیل را عوض بیبی لایت مو کرد و میخ‌ها را با رنگ مو استفاده از پتک خفه‌کراتینه مو شده به جای قدیمی‌شان فرو برد. پس از انجام این کار، او با لباس کامل از اتاق دولتی خود بیرون آمد و با خانم دبلیو از خانه او تماس گرفت. ما هفت روز در دریا پروتئین تراپی مو بودیم و اکنون از کیپ هاتراس خارج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودیم که ضربه کراتینه مو شدیدی از جنوب غربی وارد کراتینه مو شد.

  رنگ مو استخوانی زیبا

با این حال، ما تا حدودی برای آن آماده پروتئین تراپی مو بودیم، زیرا آب و هوا مدتی پروتئین تراپی مو بود که تهدیدات را حفظ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. همه چیز راحت، پایین و بالا ساخته کراتینه مو شد. و همانطور که باد به طور پیوسته تازه می کراتینه مو شد، ما درازا زیر شمشیر و جلوی بادبان، هر دو دو ریف دراز کشیدیم. در این تریم، چهل و هشت ساعت به اندازه کافی ایمن سوار کراتینه مو شدیم – کشتی ثابت بیبی لایت مو کرد که از بسیاری جهات یک قایق دریایی عالی رنگ مو است.

و هیچ گونه آب حمل نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال، در پایان این دوره، طوفان به طوفان تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و بادبان بعدی ما به نوارهایی تقسیم کراتینه مو شد و ما را به قدری در تنگه آب آورد که بلافاصله چندین دریای شگفت انگیز را یکی پس از دیگری حمل بیبی لایت مو کردیم. در این حادثه ما سه مرد را با کابوسه و تقریباً کل سنگرهای تخته را از دست بالیاژ مو دادیم. به ندرت حواس خود را به دست آورده پروتئین تراپی مو بودیم.

انواع رنگ مو شکلاتی : و در روز سوم ضربه، حدود پنج بعدازظهر، دکل مرنگ مو است ما، در حالی که به کراتینه مو شدت رو به باد پروتئین تراپی مو بود، از کنار تخته رفت. برای یک ساعت یا بیشتر، به دلیل غلت زدن شگفت‌انگیز کشتی، سعی بیبی لایت مو کردیم از شر آن خلاص شویم. و قبل از اینکه ما موفق شویم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه