↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو قهوه ای با شماره

انواع رنگ مو قهوه ای با شماره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو قهوه ای با شماره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو قهوه ای با شماره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو قهوه ای با شماره : که نزدیک به هم قرار داشتند و هر کدام دری در دیوار جلویی داشتند. هیچ یک از این خانه‌ها بیش از شش فوت عرض نداشتند، اما اسکودلرها افراد لاغری پروتئین تراپی مو بودند و به فضای زیادی نیاز نداشتند.

رنگ مو : شروع به گریه بیبی لایت مو کرد: «نمی‌خواهم سوپ شوی». دختر کوچولو در حالی که سعی می بیبی لایت مو کرد به او دلداری دهد گفت: “ساکت، عزیزم.” “ما هیچ یک از ما نمی خواهیم سوپ باشیم. اما نگران نباشید، مرد پشمالو از ما مراقبت خواهد بیبی لایت مو کرد.” “آیا او؟” از پلی کروم پرسید که اصلاً اسکودلرها را دوست نداشت و به دوروتی نزدیک پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو قهوه ای با شماره

انواع رنگ مو قهوه ای با شماره : بنابراین آنها سیاه پروتئین تراپی مو بودند. “اما شما ما را برای چه می خواهید؟” مرد پشمالو با ناراحتی پرسید. “سوپ!” همه آنها فریاد زدند، گویی با یک صدا. “شما!” آنها فریاد زدند “شما!” آنها فریاد زدند “خدایا!” دوروتی با کمی لرز گفت. “اسکودلرها باید آدمخوارهای معمولی باشند.” باتن برایت اعتراض بیبی لایت مو کرد.

گنبد آنقدر وسیع پروتئین تراپی مو بود که فضای بزرگی در وسط غار، جلوی همه این خانه‌ها وجود داشت، جایی که موجودات ممکن پروتئین تراپی مو بود مانند تالار بزرگی در آنجا جمع شوند. دیدن کتری آهنی بزرگی که با زنجیر محکمی در وسط محل آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

مرد پشمالو قول بالیاژ مو داد: “سعی می کنم.” اما او نگران به نظر می رسید. درست در همان لحظه که آهنربای عشق را در جیب خود احساس بیبی لایت مو کرد، با اطمینان بیشتری به موجودات گفت: “مگه تو منو دوست نداری؟” “آره!” همه با هم فریاد زدند. مرد پشمالو با قاطعیت گفت: “پس نباید به من یا دوستانم آسیب برسانی.” “ما تو را در سوپ دوست داریم!” آنها فریاد زدند و در یک چشمک، پهلوهای سفید خود را به سمت جلو چرخاندند. “چقدر وحشتناک!” گفت دوروتی. “این زمانی رنگ مو است.

مرد پشمالو، زمانی که شما بیش از حد دوست داشته می شوید.” “نمیخوای سوپ بشی!” دوباره باتون-برایت ناله بیبی لایت مو کرد. و توتو با ناراحتی شروع به ناله بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد، انگار که او هم نمی‌خورنگ مو است سوپ باکراتینه مو شد. مرد پشمالو با لحن آلایت و هایلایت مو هسته ای به دوستانش گفت: “تنها کاری که باید انجام بالیاژ مو داد این رنگ مو است که هر چه زودتر از این جیب در صخره ها بیرون بیاییم و اسکودلرها را پشت سرمان بگذاریم. عزیزان من را دنبال کنید.

  رنگ مو نسکافه ای گپ

انواع رنگ مو قهوه ای با شماره : و به آنچه انجام می دهند یا می گویند توجه نکنید.” با این کار او شروع به راهپیمایی در امتبالیاژ مو داد جاده به سمت دهانه صخره های پیش رو بیبی لایت مو کرد و بقیه پشت سر او ایستادند. اما جلو را بستند، انگار که می‌خواهند راهشان را ببندند، و بنابراین مرد پشمالو خم کراتینه مو شد و یک سنگ شل را برداشت و آن را به سمت موجودات پرتاب بیبی لایت مو کرد تا آنها را از مسیر بترساند.

در این هنگام زوزه ای بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دو نفر از آنها سرهایشان را از روی شانه هایشان برداشتند و با چنان قدرتی به سمت مرد پشمالو پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که او با حیرت به کراتینه مو شدت به پشته افتاد. آن دو اکنون با جهش های سریع به جلو دویدند، سر خود را گرفتند و دوباره پوشیدند و پس از آن به موقعیت خود روی صخره ها برگشتند.

تصویر در دسترس نیست فرار از کتری سوپ مرد پشمالو بلند کراتینه مو شد و خودش را احساس بیبی لایت مو کرد تا ببیند آیا صدمه دیده رنگ مو است یا نه. اما او نپروتئین تراپی مو بود. یکی از سرها به سینه و دیگری به شانه چپش برخورد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اگرچه آنها او را به زمین انداخته پروتئین تراپی مو بودند، سرها آنقدر سخت نپروتئین تراپی مو بود که او را کپروتئین تراپی مو بود کنند. با قاطعیت گفت: بیا. “باید یه جوری از اینجا بریم” و دوباره شروع بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو قهوه ای شکلاتی دخترانه

شروع به فریاد زدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سرهای خود را به تعبالیاژ مو داد زیاد به سمت دوستان ترسیده ما پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مرد پشمالو دوباره کوبیده کراتینه مو شد، و همینطور باتن برایت، که پاشنه هایش را به زمین کوبید و تا جایی که می توانست زوزه کشید، گرچه کمی آسیب ندید. یک سر به توتو اصابت بیبی لایت مو کرد که اول بالیاژ مو داد زد و سپس سرش را گرفت و با آن شروع به فرار بیبی لایت مو کرد.

اسکودلرهایی که سرشان را انداخته پروتئین تراپی مو بودند، با سرعتی شگفت انگیز شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به پایین آمدن و دویدن تا آنها را بلند کنند. اما کسی که توتو سرش را دزدیده پروتئین تراپی مو بود به سختی توانست دوباره آن را پس بگیرد. سر نمی توانست جسد را با دو جفت چشمش ببیند، زیرا سگ در راه پروتئین تراپی مو بود، بنابراین اسکودلر بی سر از روی صخره ها تلو تلو خورد و بیش از یک بار در تلاش برای به دست آوردن قله خود، روی آنها کوبید.

انواع رنگ مو قهوه ای با شماره : توتو سعی می بیبی لایت مو کرد از صخره ها بیرون بیاید و سرش را از تپه پایین بیاورد. اما برخی دیگر از اسکودلرها به کمک رفیق بدبخت خود آمدند و سگ را با سر خود پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه او مجبور کراتینه مو شد بار خود را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با عجله به سمت دوروتی برگردد. دختر کوچولو و دختر رنگین کمان هر دو از رگبار سرها فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، اما اکنون دیدند که فرار از دست اسکودلرهای مخوف بی فایده رنگ مو است.

مرد پشمالو با صدای غمگینی که دوباره روی پاهایش ایستاد گفت: “ما نیز ممکن رنگ مو است تسلیم شویم.” رو به دشمنانشان بیبی لایت مو کرد و پرسید: “می خواهی چه کار کنیم؟” “بیا!” آنها در یک گروه کر پیروزمندانه گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بلافاصله از صخره ها بیرون آمدند و اسیران خود را از هر طرف محاصره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یک چیز خنده دار در مورد این پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو سرمه ای کبالتی

که آنها می توانستند در هر جهتی راه بروند، بیایند یا بروند، بدون اینکه بچرخند. زیرا آنها دو صورت و به قول دوروتی «دو طرف جلو» داشتند و پاهایشان به شکل حرف T وارونه پروتئین تراپی مو بود ( تصویر حرف T وارونه). آنها با سرعت زیادی حرکت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و چیزی در چشمان پر زرق و برق و رنگ های متضاد و سرهای قابل جابجایی آنها وجود داشت که وحشت زندانیان بیچاره را برانگیخت و آنها را مشتاق فرار بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو قهوه ای با شماره : تصویر در دسترس نیست اما موجودات اسیران خود را از صخره ها و جاده دور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از طریق مسیری فرعی از تپه به پایین بردند تا اینکه به کوهی کم ارتفاع از صخره که شبیه کاسه ای بزرگ واژگون کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود رسیدند. در لبه این کوه یک خلیج عمیق وجود داشت – آنقدر عمیق که وقتی به آن نگاه می بیبی لایت مو کردی چیزی جز سیاهی در زیر وجود نداشت.

آن سوی خلیج یک پل باریک از صخره و در انتهای دیگر پل دهانه ای قوسی شکل پروتئین تراپی مو بود که به کوه منتهی می کراتینه مو شد. اسکودلرها از طریق این پل، زندانیان خود را از طریق دهانه به داخل کوه هدایت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، که آنها متوجه کراتینه مو شدند گنبدی توخالی عظیم رنگ مو است که توسط چندین سوراخ در سقف روشن کراتینه مو شده رنگ مو است. دور تا دور فضای دایره‌ای شکل، خانه‌های صخره‌ای ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه