↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو تنباکویی با مش

رنگ مو تنباکویی با مش | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو تنباکویی با مش را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو تنباکویی با مش را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو تنباکویی با مش : من برای هر دوی شما یک معما می گذارم و مردی که بهترین پاسخ را می دهد باید تلیسه داشته باکراتینه مو شد. آیا موافق لایت و هایلایت مو هستید؟” کشاورز و چوپان این پیشنهاد را پذیرفتند و صاحب خانه گفت: “خب پس معمای من اینجرنگ مو است: سریع ترین چیز در جهان چیست؟ شیرین ترین چیز چیست؟ ثروتمندترین چیست؟ به پاسخ های خود فکر کنید.

رنگ مو : اما پاهای لرزان از حرکت خودداری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جادوگر کتابی را بیرون آورد و شروع به زمزمه بیبی لایت مو کردن یک افسون بیبی لایت مو کرد. ناگهان زمین لرزید، آسمان رعد و برق بیبی لایت مو کرد و با صدای سوت خش خش بزرگ، اژدهای هیولایی از غار به پرواز درآمد. این مار پادشاه پیر پروتئین تراپی مو بود که هفت سالش تمام کراتینه مو شد و حالا تبدیل به اژدهای پرنده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. از دهان بزرگش آتش و دود بیرون می بالیاژ مو داد.

رنگ مو تنباکویی با مش

رنگ مو تنباکویی با مش : بزرگ‌تر و وحشتناک‌تر می‌کراتینه مو شد، باچا قسم خود را فراموش بیبی لایت مو کرد و همه چیز را اعتراف بیبی لایت مو کرد. جادوگر گفت: حالا با من بیا. “صخره را به من نشان بده. گیاه جادویی را به من نشان بده.” باچا چه کاری می توانست بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند جز اطاعت؟ او رهبری بیبی لایت مو کرد جادوگر به صخره رفت و یک برگ از گیاه جادویی را برداشت. جادوگر دستور بالیاژ مو داد “صخره را باز کن.” باتچا برگ را روی صخره گذاشت و فوراً سنگ باز کراتینه مو شد. “برو تو!” جادوگر دستور بالیاژ مو داد.

با دم بلندش در میان درختان جنگل به ررنگ مو است و چپ می چرخید و این درختان مثل شاخه های کوچک شکستند و شکستند. جادوگر که هنوز از کتابش زمزمه می بیبی لایت مو کرد، افساری به باچا بالیاژ مو داد. “این را بیانداز دور گردنش!” او دستور بالیاژ مو داد. باچا افسار را گرفت اما آنقدر وحشت داشت که نمی توانست عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جادوگر دوباره صحبت بیبی لایت مو کرد و باچا یک قدم نامشخص در جهت اژدها برداشت.

  رنگ موی قهوه ای مسی روشن بدون دکلره

او دستش را بلند بیبی لایت مو کرد تا افسار را روی سر اژدها بیندازد، وقتی اژدها ناگهان روی او چرخید، زیر او رفت و قبل از اینکه باچا بفهمد چه اتفاقی می‌افتد، خودش را روی پشت اژدها دید و احساس بیبی لایت مو کرد که او را بالا، بالا، بالا می‌برند. ، بالای بالای درختان جنگلی، بالای خود کوه ها. آنها می رفتند و در میان ستارگان بهشت ​​می چرخیدند آنها می رفتند و در میان ستارگان بهشت ​​می چرخیدند برای لحظه ای آسمان آنقدر تاریک کراتینه مو شد.

که فقط آتشی که از چشم و دهان اژدها فوران می بیبی لایت مو کرد، آنها را در راه روشن بیبی لایت مو کرد. اژدها با خشم به این طرف و آن طرف شلاق زد، سیل‌های بزرگی از آب جوش بیرون ریخت، خش خش بیبی لایت مو کرد، غرش بیبی لایت مو کرد، تا اینکه باتچا که به پشتش چسبیده پروتئین تراپی مو بود، از ترس نیمه مرده پروتئین تراپی مو بود. سپس به تدریج عصبانیت او فروکش بیبی لایت مو کرد. او از آروغ زدن آب جوش دست کشید، نفس آتش را متوقف بیبی لایت مو کرد، صدای خش خش او کمتر وحشتناک کراتینه مو شد.

باچا نفس نفس زد. “شاید حالا او در زمین غرق نانو کراتین مو شود و من را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” اما اژدها هنوز با مجازات باچا به خاطر شکستن سوگندش تمام نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او هنوز بالاتر رفت تا اینکه کوه‌های زمین مانند تپه‌های مورچه کوچک به نظر می‌رسیدند، تا زمانی که حتی اینها ناپدید کراتینه مو شدند. آنها رفتند و در میان ستارگان بهشت ​​غوغا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سرانجام اژدها از پرواز باز ایستاد و بی حرکت در فلک آویزان کراتینه مو شد.

  رنگ موی قهوه ای سوخته شماره چنده

برای باچا این حتی وحشتناک تر از حرکت پروتئین تراپی مو بود. “چه کنم؟ چه کنم؟” او در عذاب گریه بیبی لایت مو کرد. “اگر به زمین بپرم خود را می کشم و من نمی توانم تا بهشت ​​پرواز کنم! ای اژدها، به من رحم کن! به زمین برگرد و مرا رها کن و در پیشگاه خدا قسم می‌خورم که دیگر تا زمان مرگ تو را آزار نخواهم بالیاژ مو داد!» التماس باچا سنگی را به جای تاسف برانگیخت، اما اژدها، با تکان خشمگین دمش، فقط قلبش را سخت بیبی لایت مو کرد.

ناگهان باتچا صدای شیرین آسمانی را شنید که در حال صعود به آسمان پروتئین تراپی مو بود. “اسکای لارک!” او تماس گرفت. ” آسمان‌خرد عزیز، پرنده‌ای که خدا دوستش رنگ مو دارد، کمکم کن، زیرا من در دردسر بزرگی لایت و هایلایت مو هستم! به آسمان پرواز کن و به خدای متعال بگو که باتچا، چوپان، در هوا بر پشت اژدها آویزان کراتینه مو شده رنگ مو است. به او بگو که باچا او را برای همیشه ستایش می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از او التماس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

که او را نجات دهد.» تالار آسمان این پیام را به آسمان برد و خداوند متعال با دلسوزی به چوپان بیچاره چند برگ توس برداشت و با حروف طلا روی آن نوشت. او آنها را در اسکناس اژدها گذاشت و به او گفت که آنها را روی سر اژدها بیندازد. بنابراین، تالار آسمان از بهشت ​​بازگشت و در حالی که بر فراز باتچا شناور پروتئین تراپی مو بود، برگ های توس را روی سر اژدها انداخت. اژدها فوراً به زمین فرو رفت.

  رنگ موی استخوانی سوزنی

چنان سریع که باتچا از هوش رفت. وقتی به خودش آمد جلوی کلبه خودش نشسته پروتئین تراپی مو بود. او به او نگاه بیبی لایت مو کرد. صخره اژدها ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وگرنه همه چیز مثل هم پروتئین تراپی مو بود. اواخر بعدازظهر پروتئین تراپی مو بود و دونای، سگ، گوسفندان را به خانه می راند. زنی پروتئین تراپی مو بود که از مسیر کوه بالا می آمد. باچا آه بزرگی کشید. “خدایا شکرت که برگشتم!” با خودش گفت “چقدر خوب رنگ مو است که صدای پارس دانی را بشنوی!

و همسرم می آید، خدا رحمتش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! او مرا سرزنش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می دانم، اما حتی اگر این کار را بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، چقدر خوشحالم که او را می بینم!” مانکا باهوش درنگ مو استان دختری که می دانست چه بگوید یک خانه مانکا باهوش روزی کشاورز ثروتمندی پروتئین تراپی مو بود که به همان اندازه که ثروتمند پروتئین تراپی مو بود فهیم و بی وجدان پروتئین تراپی مو بود. او همیشه یک معامله سخت را انجام می بالیاژ مو داد و همیشه از همسایه های فقیر خود بهتر می کراتینه مو شد.

یکی از این همسایه ها چوپانی متواضع پروتئین تراپی مو بود که در ازای خدمت، از کشاورز یک تلیسه دریافت می بیبی لایت مو کرد. وقتی زمان پرداخت فرا رسید، کشاورز از بالیاژ مو دادن تلیسه به چوپان امتناع بیبی لایت مو کرد و چوپان مجبور کراتینه مو شد موضوع را به صاحبخانه بگذارد. صاحب خانه که مردی جوان پروتئین تراپی مو بود و هنوز خیلی باتجربه پروتئین تراپی مو بود، به حرف های هر دو طرف گوش بالیاژ مو داد و وقتی به فکر افتاد گفت: “به جای تصمیم گیری در این مورد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه