↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی تنباکویی روی موی مشکی

رنگ موی تنباکویی روی موی مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی تنباکویی روی موی مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی تنباکویی روی موی مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی تنباکویی روی موی مشکی : و تهدید و فحاشی، و چانه زنی و دسیسه، صاحبان بیست و چهار لات در خانه گروتی گرد هم آمده پروتئین تراپی مو بودند و نام خود را، زن و شوهر، امضا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. توافق جامعه، به این معنا که هیچ یک از آنها جدا از دیگران اجاره نخواهند بالیاژ مو داد.

رنگ مو : که دیگر تغییری ایجاد نکنیم؟” “این یک موضوع بسیار کوچک رنگ مو است، قربان…” اما آقای راس پانزده دقیقه دیگر اینجا خواهد پروتئین تراپی مو بود و آماده ثبت نام رنگ مو است! “این یک جزئیات رنگ مو است که می توان آن را در پنج دقیقه تغییر بالیاژ مو داد.” سکوت شومی حاکم کراتینه مو شد. “خب، تغییر شما چیست؟” آقای مریودر گفت: «فقط همین رنگ مو است. صراحتاً باید بیان نانو کراتین مو شود.

رنگ موی تنباکویی روی موی مشکی

رنگ موی تنباکویی روی موی مشکی : ساعت تعیین کراتینه مو شده برای جلسه. و همه به اطراف نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، منتظر پروتئین تراپی مو بودند تا شخص دیگری شروع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در نهایت یک غریبه بلند کراتینه مو شد، یک شش پا بزرگ با کشش آلایت و هایلایت مو هسته، خود را به عنوان آقای وکیل آقا و خانم بلک، صاحبان گوشه جنوب غربی معرفی بیبی لایت مو کرد. به توصیه او، این طرفین خورنگ مو استند تغییر جزئی در متن اجاره نامه بخواهند. ” تغییرات در اجاره نامه؟ این آقای هنک با صورت هچت پروتئین تراپی مو بود که از جا پرید. “من فکر بیبی لایت مو کردم توافق کراتینه مو شده رنگ مو است.

که در تعیین محدوده برای تخصیص حق الامتیاز، باید به ماده قانونی توجه نانو کراتین مو شود که حقوق نفت تا مرکز خیابان و مرکز کوچه در عقب رنگ مو است. ” ” آن چیست؟ چشم‌ها و دهان‌ها باز کراتینه مو شد و زمزمه‌ای از تعجب و مخالفت به گوش می‌رسید. “اینو از کجا میاری؟” آقای هنک گریه بیبی لایت مو کرد. “من آن را از اساسنامه ایالت کالیفرنیا دریافت می کنم.” “خب، نه از این اجاره نامه می گیرید و نه از من!” یک گروه کر از حمایت وجود داشت: “من نباید فکر کنم! کی همچین چیزی شنیده؟ مسخره – مضحک!” آقای بروملی پیر گفت: «فکر می‌کنم اینجا از طرف اکثریت صحبت می‌کنم.

  رنگ مو کرم قهوه ای تیره

ما چنین درکی نداشتیم. ما فرض بیبی لایت مو کردیم که مساحت زمین‌هایی که قرار رنگ مو است گرفته نانو کراتین مو شود همانی رنگ مو است که در نقشه‌های شرکت آمده رنگ مو است.» «مطمئناً، قطعاً!» گریه خانم گروتی. آقای دیبل، وکیل، پاسخ بالیاژ مو داد: «من فکر می کنم، خانم گروتی، به دلیل ناآشنایی شما با قوانین نفتی ایالت، یک حادثه ناگوار رخ بالیاژ مو داده رنگ مو است.

مفاد اساسنامه روشن رنگ مو است.» “اوه، بله، البته!” خانم گروتی را گرفت. “نیازی نیست که به ما گفته نانو کراتین مو شود که شما چه می گویید، زیرا شما نماینده یک بخش گوشه ای لایت و هایلایت مو هستید، و لات های گوشه دو برابر پول بیشتری دریافت می کنند!” «به این بدی نیست، خانم گروتی. فراموش نکنید که سهم شما تا مرکز بلوار لاس روبلز که هشتاد فوت عرض رنگ مو دارد خواهد رفت.» “بله، اما سهم شما به مرکز خیابان فرعی نیز خواهد رسید-” “بله، خانم گروتی، اما خیابان ال سنترو تنها شصت فوت عرض رنگ مو دارد.” “معنی فقط این رنگ مو است.

شما لات های خود را نود و پنج فوت لات کنید، به جای شصت و پنج فوت لات، همانطور که همه فکر می بیبی لایت مو کردیم وقتی تسلیم کراتینه مو شدیم و رضایت بالیاژ مو دادیم که لات های بزرگ سهم بیشتری داشته باشند.” “و شما قرار پروتئین تراپی مو بود به ما اجازه دهید آن را امضا کنیم!” فریاد زد آقای هنک. “تو نشسته پروتئین تراپی مو بودی و با این کلاهبرداری روی ما کار می بیبی لایت مو کردی!” «آقایان! آقایان!» صدای آقای گولایتی، آشتی دهنده، بلند کراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو شکلاتی تیره

رنگ موی تنباکویی روی موی مشکی : آبه لولکر، خیاط، گفت: «اجازه دهید این را درست بگویم. «جاده الدورادو به اندازه بلوار لوس روبلز عریض نیست، بنابراین ما که در نیمه شرقی می‌رویم به اندازه بقیه پول نمی‌گیریم.» آقای مریودر گفت: «این عملاً چیزی نیست. “شما می توانید بفهمید -” “مطمئناً می توانم تجسم کنم! اما پس از آن، اگر چیزی به حساب نمی‌آید، برای چه به اینجا می‌آیید و اجاره‌مان را در مورد آن می‌گیرید؟» “من می توانم.

همین الان به شما بگویم!” آقای هنک گریه بیبی لایت مو کرد. شما هرگز نمی توانید مرا مجبور به امضای چنین توافقی کنید. خانم اسنایپ، پرستار آموزش دیده، یک خانم جوان مصمم با عینک، گفت: «نه من. من فکر می کنم ما خیلی ها سهم خود را از تحمیل تحمل بیبی لایت مو کرده ایم.» آقای هنک افزود: «آنچه من می گویم، بیایید به توافق اولیه بازگردیم، تنها توافق معقول، به اشتراک بگذاریم و به اشتراک بگذاریم.

همه موارد برابر، همان طور که رای می دهیم.» آقای دیبل با کمال وقار گفت: «اجازه دهید به چیزی اشاره کنم، آقای هنک. “آیا این تصور درست رنگ مو است که شما صاحب یکی از زمین های کوچک مجاور کوچه لایت و هایلایت مو هستید؟” “بله، دارم.” «خب، پس، آیا فکر بیبی لایت مو کرده‌اید که قانون به شما این حق را می‌دهد که در سراسر آن کوچه پانزده فوت اضافی داشته باشید.

این شما را تا حدودی جلوتر از متوسط ​​قرار می دهد.» فک فانوس آقای هنک افتاد پایین. “اوه!” او گفت. و خانم گروتی از خنده منفجر کراتینه مو شد. “اوه! اوه که البته تغییرش میده! این ما لات های متوسط ​​بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که اکنون درگیر بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم – ما که نیمی از اجاره نامه را تشکیل می دهیم!» “و ما تعبالیاژ مو داد کمی که در کوچه نیستیم!” خانم کیث، همسر یک بازیکن بیسبال گریه بیبی لایت مو کرد. “من و شوهرم چطور؟” آقای سهم، گچ کار، گفت: «به نظر من ما کاملاً از کار افتاده ایم.

  رنگ مو پرکلاغی با مش

ما نمی دانیم که دیگر به چه کسی تعلق داریم.» مانند بسیاری از مردان اتاق، او یک مبالیاژ مو داد و کاغذ بیرون آورده پروتئین تراپی مو بود و سعی می بیبی لایت مو کرد این ترتیب جدید را رقم بزند. و هر چه بیشتر می فهمید، عوارض بیشتری را کشف می بیبی لایت مو کرد. IV این والتر براونز پروتئین تراپی مو بود که ایده “توافقنامه جامعه” را برای این بلوک آغاز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. دو یا سه قطعه برای یک چاه کافی پروتئین تراپی مو بود، اما برای چنین اجاره‌ای فقط می‌توانستید نگرانی کوچکی داشته باشید.

رنگ موی تنباکویی روی موی مشکی : و انگار نه انگار که به دست یک دلال می‌افتید، و ممکن رنگ مو است توسط یک «سندیکا» مورد سوء رنگ مو استفاده قرار گیرد. در “واحد” فروخته می نانو کراتین مو شود، یا در یک قراربالیاژ مو داد شکسته بسته کراتینه مو شده رنگ مو است، و باید بنشینید و تماشا کنید تا دیگران نفت را از زیر زمین شما تخلیه کنند. نه، کاری که باید انجام بالیاژ مو داد این پروتئین تراپی مو بود که یک بلوک کامل را با هم جمع کنیم.

پس از آن برای نیم دوجین چاه کافی پروتئین تراپی مو بود و می توانستی با یکی از شرکت های بزرگ معامله کنی، و سریع حفاری می بیبی لایت مو کردی، و مهمتر از آن، وقتی به دست آوردی از حق امتیاز خود مطمئن می کراتینه مو شدی. بنابراین، پس از زحمت زیاد، و کشیدن و کشیدن.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه