↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی کاراملی تنباکویی

رنگ موی کاراملی تنباکویی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی کاراملی تنباکویی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی کاراملی تنباکویی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی کاراملی تنباکویی : زیرا تلگراف و کابل اخبار را به دورترین نقاط تمدن رساندند. بزرگترین حمله نفتی در تاریخ کالیفرنیای جنوبی، میدان پراسپکت هیل! به نظر می رسید که درون زمین از آن سوراخ بیرون زده رنگ مو است.

رنگ مو : پسر، که خیلی سر به فلک کشیده پروتئین تراپی مو بود، به یاد آورد که او جی. آرنولد راس، جونیور، و نماینده پدرش در یک معامله مهم پروتئین تراپی مو بود، با مرد دست بالیاژ مو داد و گفت: «عصر بخیر، آقای اسکات. آیا اوراق آماده رنگ مو است؟» فصل دوم اجاره نامه من شماره خانه 5746 بلوار لوس روبلز پروتئین تراپی مو بود و باید این سرزمین امید را می شناختید تا متوجه شوید که در یک کلم زار قرار رنگ مو دارد.

رنگ موی کاراملی تنباکویی

رنگ موی کاراملی تنباکویی : و دو سه مایلی دورتر، جایی که این بلوار در قلب شهر ساحلی شروع می کراتینه مو شد، چهار درخت بلوط زنده وجود داشت. اما در اینجا یک شیب برهنه از تپه، کاملاً تند، اما نه آنقدر تند که بتوان آن را شخم زد و سنگر بیبی لایت مو کرد و با کلم پوشانده کراتینه مو شد، با چغندر قند در پایین تخت. چشم امید، با کمک ابزار نقشه برداری، مشخص بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که روزی بلوار وسیعی در این خط خواهد گذشت.

چون بابا هنوز نمی توانست بیاید، بابا مجبور کراتینه مو شد ماشین را در پارکینگ بگذارد. بنابراین بانی قدم به قدم وارد کراتینه مو شد و به دنبال لابی بن اسکات، پیشاهنگ نفت، که «سگ اجاره ای» پدر پروتئین تراپی مو بود، رفت. او آنجا پروتئین تراپی مو بود، روی یک صندلی چرمی بزرگ نشسته پروتئین تراپی مو بود، سیگار را پف می بیبی لایت مو کرد و در را تماشا می بیبی لایت مو کرد. وقتی بانی را دید از جایش بلند کراتینه مو شد و بدن بلند و لاغرش را دراز بیبی لایت مو کرد و صورت لاغر و زشتش را به لبخندی خوش آمد گفت.

و بنابراین یک جاده خاکی وجود داشت، و در هر گوشه پست های سفید با یک بال شمالی و یک بال شرقی – بلوار لس روبلز-خیابان پالومیتاس. و غیره دو سال پیش، «تقسیم‌کنندگان» با لباس‌های پرچم‌های کوچک قرمز و زرد اینجا پروتئین تراپی مو بودند. آگهی‌های تمام صفحه در روزنامه‌ها، سواری خودکار رایگان از شهر ساحلی، و یک ناهار رایگان وجود داشت.

  رنگ مو قهوه ای طلایی دخترانه

شامل ساندویچ هات داگ، یک تکه پای سیب و یک فنجان قهوه. در آن زمان مزارع از کلم پاک کراتینه مو شده و درجه بندی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و مزارع با علائم کوچکی شکوفا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود: «فروخته کراتینه مو شد». این قرار پروتئین تراپی مو بود به لات اشاره الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما به مرور زمان به خریدار مراجعه بیبی لایت مو کرد. شرکت متعهد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که در حاشیه ها و پیاده روها، آب و گاز و فاضلاب قرار دهد.

رنگ موی کاراملی تنباکویی : اما کسی پول را ترک بیبی لایت مو کرد و شرکت ورشکست کراتینه مو شد و در حال حاضر علائم جدیدی ظاهر کراتینه مو شد: “برای فروش، توسط مالک” یا “معامله: به اسمیت و هدموتون، املاک و مستغلات مراجعه کنید.” و وقتی این علائم جوابی نبالیاژ مو داد، صاحبان آهی کشیدند و فکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که روزی وقتی ویلی کوچک بزرگ کراتینه مو شد، از این سرمایه گذاری سود خواهد برد.

در ضمن، آنها پیشنهاد باغبان کامیون ژاپنی را می پذیرفتند که زمین را برای یک سوم محصول کشاورزی کنند. اما سه چهار ماه پیش یک اتفاق غیرمنتظره رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. مردی که مالک یک یا دو هکتار زمین در بالای تپه پروتئین تراپی مو بود، باعث کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود چند کامیون موتوری با الوارهای مربعی بزرگ از کاج اورگان با زحمت از شیب بالا بروند. نجارها شروع به کار روی اینها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و محله خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

فکر می بیبی لایت مو کرد چه نوع خانه عجیبی می تواند باکراتینه مو شد. ناگهان خبر در انفجاری از هیجان منتشر کراتینه مو شد: یک نفتکش! یک نماینده از مالک خورنگ مو است تا معنی آن را بفهمد. او به آنها اطمینان بالیاژ مو داد که این “گربه وحشی” خالص پروتئین تراپی مو بود. او اتفاقاً صد هزار دلار برای بازی داشت و این ایده او از بازی پروتئین تراپی مو بود. با این وجود، تابلوهای معامله از مزارع کلم فرود آمدند و با «تعبالیاژ مو داد نفت برای فروش» جایگزین کراتینه مو شدند.

  مدل رنگ موی هیدن لایت

سفته بازان شروع به جستجوی نام و آدرس مالکان آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پیشنهاداتی ارائه کراتینه مو شد – شایعاتی وجود داشت که برخی از آنها به هزار دلار رسیده اند، تقریباً دو برابر قیمت اصلی لات ها. اتومبیل‌های موتوری از جاده‌های خاکی، بالا و پایین خطوط عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و بعدازظهرهای شنبه و یکشنبه جمعیتی وجود داشت که به دریچه خیره می کراتینه مو شدند. حفاری شروع کراتینه مو شد و یکنواخت و بدون حادثه ادامه یافت.

روزنامه های محلی نتایج را گزارش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند در ارتفاع 1478 فوتی، در تشکیل ماسه سنگ سخت و بدون هیچ نشانه ای از نفت قرار داشت. در 2000 و در 3000 یکسان پروتئین تراپی مو بود. و سپس برای هفته‌ها دکل برای یک مته شکسته «ماهیگیری» می‌بیبی لایت مو کرد و همه علاقه خود را از دست بالیاژ مو دادند. چیزی جز یک «چاله خشک» نپروتئین تراپی مو بود، و مردمی که از قیمت های دو برابری برای سهم خود امتناع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به فحش بالیاژ مو دادن به خود برای احمق ها. به هر حال «گربه وحشی» چیزی جز قمار نپروتئین تراپی مو بود – کاملاً متفاوت از سرمایه گذاری محافظه کارانه در زمین های شهری. سپس روزنامه ها گزارش بالیاژ مو دادند که دوباره در حال حفاری رنگ مو است. در ارتفاع 3059 فوتی قرار داشت، اما مالکان هنوز امید خود را برای ضربه زدن به چیزی از دست نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. سپس اتقاق عجیبی رخ بالیاژ مو داد. کامیون‌هایی آمدند.

  رنگ مو بلوند بژ طلایی

پر از وسایل، که با احتیاط با بوم پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. به همه افراد مرتبط با شرکت هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود یا به آنها رشوه بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که ساکت شوند. اما پسران کوچک در حالی که کامیون‌ها با موتورهای خروشان از تپه بالا می‌رفتند، زیر بوم را نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و آنها گزارش بالیاژ مو دادند که ورقه‌های بزرگ فلزی منحنی، با سوراخ‌هایی در امتبالیاژ مو داد لبه‌ها برای پیچ‌ها. این فقط یک چیز می تواند باکراتینه مو شد.

تانک ها. و در همان زمان شایعاتی منتشر کراتینه مو شد مبنی بر اینکه DH Culver زمین دیگری را در این تپه خریداری بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. معنی همه اینها واضح پروتئین تراپی مو بود: پرسپکت شماره 1 وارد شن های نفتی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود! کل تپه با تبلیغات شروع به شکوفا کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرد و کارگزاران املاک و مستغلات به سمت “میدان” هجوم آوردند.

رنگ موی کاراملی تنباکویی : اکنون یک کلمه جادویی – نه مزرعه کلم یا مزرعه چغندرقند، بلکه ” مزرعه !” دلالان خود را در چادرها می‌گذاشتند، یا با خودروهایی که در کنار جاده طراحی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، با تابلوهای بوم بر روی آنها کار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تمام روز رفت و آمد داشت، و انبوهی از مردم جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند تا به سنگ شکن خیره شوند و به صدای یکنواخت مته سنگینی که تمام روز دور و بر می‌چرخید گوش دهند.

موتور متفاوت رنگ مو است. دوری کن – این یعنی تو! یک علامت آشکار اعلام بیبی لایت مو کرد. آقای دی اچ کالور و کارمندانش به نحوی تمام پرورش خوب خود را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. اما ناگهان امکان پنهانکاری وجود نداشت. به معنای واقعی کلمه همه جهان می دانستند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه