↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

قیمت رنگ مو آرایشگاه زنانه

قیمت رنگ مو آرایشگاه زنانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت قیمت رنگ مو آرایشگاه زنانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با قیمت رنگ مو آرایشگاه زنانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

قیمت رنگ مو آرایشگاه زنانه : مرد پشمالو سگ کوچولو را رها بیبی لایت مو کرد و نشست تا اطرافش را نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوروتی یکی از دندان های جلویش را حس می بیبی لایت مو کرد که با ضربه زدن به زانویش هنگام افتادن، لق کراتینه مو شد.

مو : او از درختی دیگر میله ای بلند و باریک را برید که وقتی شاخه هایش را کوتاه می بیبی لایت مو کرد و به صورت عمودی در مرکز قایق محکم می بیبی لایت مو کرد، به عنوان دکل عمل می بیبی لایت مو کرد. او از روی سینه یک سیم پیچ طناب و یک دسته بزرگ بوم کشید و با آن ها – که هنوز آوازش را زمزمه می بیبی لایت مو کرد – بادبانی درست بیبی لایت مو کرد و آن را طوری مرتب بیبی لایت مو کرد که بتوان آن را روی دکل بالا یا پایین آورد. دوروتی از دیدن این که این چیز به این سرعت جلوی چشمانش رکراتینه مو شد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

قیمت رنگ مو آرایشگاه زنانه

قیمت رنگ مو آرایشگاه زنانه : هر چه جانی دویت می خواند، او قطعاً کارهایی انجام می بالیاژ مو داد، و همه آنها با تعجب به او نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او تبر را گرفت و با چند قطعه درختی را قطع بیبی لایت مو کرد. سپس یک اره برداشت و در عرض چند دقیقه تنه درخت را به صورت تخته های پهن و بلند اره بیبی لایت مو کرد. سپس تخته ها را به شکل یک قایق به هم میخکوب بیبی لایت مو کرد که حدود دوازده فوت طول و چهار فوت عرض داشت.

با تعجب نفس نفس زد و هم باتن برایت و هم پولی با همان علاقه جذب کراتینه مو شده به آن نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جانی دویت در حالی که ابزارش را دوباره داخل سینه می‌اندازد، گفت: “باید رنگ نانو کراتین مو شود، زیرا این کار باعث می‌نانو کراتین مو شود زیباتر به نظر برسد. اما اگر می‌توانم آن را در سه ثانیه برای شما رنگ کنم، خشک کراتینه مو شدن آن یک ساعت طول می‌ککراتینه مو شد. این اتلاف وقت رنگ مو است.” مرد پشمالو گفت: “به ما اهمیتی نمی دهد که چگونه به نظر می رسد.

  آموزش رنگ مو مش کلاهی

اگر ما را از صحرا ببرد.” جانی دویت گفت: “این کار را انجام خواهد بالیاژ مو داد.” “تنها چیزی که نیاز به نگرانی دارید، واژگونی رنگ مو است. آیا تا به حال با کشتی قایقرانی بیبی لایت مو کرده اید؟” مرد پشمالو گفت: “من یکی را دیده ام که دریانوردی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “خوب. با این قایق همانطوری که کشتی را دیدی حرکت کن و قبل از اینکه بفهمی از ماسه ها عبور می کنی.” با این کار او درب سینه را به هم کوبید و صدا باعث کراتینه مو شد همه آنها چشمک بزنند.

در حالی که چشمک می زدند، کارگر، ابزار و همه چیز ناپدید کراتینه مو شد. 12. صحرای مرگبار عبور بیبی لایت مو کرد “اوه این خیلی بد رنگ مو است!” دوروتی فریاد زد. می‌خورنگ مو استم از جانی دویت به خاطر همه محبت‌هایش به ما تشکر کنم.» مرد پشمالو پاسخ بالیاژ مو داد: “او وقت نرنگ مو دارد به تشکر گوش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “اما من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که او می داند که ما سپاسگزاریم. فکر می کنم او در حال حاضر در جایی دیگر از جهان مشغول به کار رنگ مو است.

آنها اکنون با دقت بیشتری به قایق شنی نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دیدند که ته آن با دو دونده تیز طراحی کراتینه مو شده رنگ مو است که از میان شن و ماسه می چرخند. جلوی قایق شنی مانند کمان یک کشتی اشاره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و سکانی در سمت عقب وجود داشت که باید از آن عبور بیبی لایت مو کرد. درست در لبه صحرا ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به طوری که تمام طولش روی شن های خاکستری پروتئین تراپی مو بود به جز قسمت بعدی که هنوز روی نوار علف قرار داشت.

  زیباترین رنگ موی دنیا جهانبخت

قیمت رنگ مو آرایشگاه زنانه : مرد پشمالو گفت: “عزیزان من وارد شوید.” “من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که می توانم این قایق را به خوبی هر ملوانی مدیریت کنم. تنها کاری که باید انجام دهید این رنگ مو است که در جای خود بی حرکت بنشینید.” دوروتی در حالی که توتو در آغوش داشت سوار کراتینه مو شد و در ته قایق درست روبروی دکل نشست. باتن-برایت جلوی دوروتی نشست، در حالی که پولی روی کمان خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. مرد پشمالو پشت دکل زانو زد.

وقتی همه آماده کراتینه مو شدند، بادبان را تا نیمه بلند بیبی لایت مو کرد. باد آن را گرفت. یکباره قایق شنی به جلو حرکت بیبی لایت مو کرد – ابتدا به آرامی و سپس با سرعتی بیشتر. مرد پشمالو بادبان را به سمت بالا کشید و آنها چنان سریع بر فراز صحرای مرگبار پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که هرکس محکم به کناره های قایق چسبید و به سختی جرات نفس کشیدن داشت. شن‌ها به شکلی دراز افتاده پروتئین تراپی مو بود و در جاهایی بسیار ناهموار پروتئین تراپی مو بود.

به طوری که قایق به طرز خطرناکی از این طرف به آن طرف تکان می‌خورد. اما هرگز کاملاً واژگون نکراتینه مو شد و سرعت آنقدر زیاد پروتئین تراپی مو بود که خود مرد پشمالو ترسید و شروع به تعجب بیبی لایت مو کرد که چگونه می تواند کشتی را الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندتر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوروتی با خود فکر بیبی لایت مو کرد: «ما در این شن‌ها ریخته‌ایم، در وسط بیابان، ما تا چند دقیقه دیگر چیزی جز خاک نخواهیم پروتئین تراپی مو بود، و این پایان کار ما خواهد پروتئین تراپی مو بود.» اما آنها ریخته نکراتینه مو شدند و که به کمان چسبیده پروتئین تراپی مو بود و مستقیم به جلو نگاه می بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو سفید یخی

قیمت رنگ مو آرایشگاه زنانه : خط تیره ای را جلوی آنها دید و متعجب کراتینه مو شد که آن چیست. هر ثانیه ساده تر می کراتینه مو شد، تا اینکه متوجه کراتینه مو شد که ردیفی از سنگ های دندانه دار در انتهای بیابان رنگ مو است، در حالی که در بالای این صخره ها می توانست زمینی از چمن سبز و درختان زیبا را ببیند. “مراقب باش!” او به مرد پشمالو فریاد زد. “آلایت و هایلایت مو هسته برو، وگرنه به صخره ها می کوبیم.” او صدای او را شنید و سعی بیبی لایت مو کرد بادبان را پایین بککراتینه مو شد.

اما باد بوم پهن را رها نمی بیبی لایت مو کرد و طناب ها در هم پیچیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. نزدیک‌تر و نزدیک‌تر به صخره‌های بزرگ می‌رسیدند، و مرد پشمالو در ناامیدی پروتئین تراپی مو بود، زیرا نمی‌توانست کاری برای جلوگیری از هجوم وحشیانه قایق شنی انجام دهد. آنها به لبه صحرا رسیدند و به صخره ها برخورد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هنگامی که دوروتی، باتن-برایت، توتو و پولی در منحنی مانند موشک های آسمانی در هوا پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

قیمت رنگ مو آرایشگاه زنانه : یکی پس از دیگری بر روی چمن فرود آمدند، تصادفی رخ بالیاژ مو داد، جایی که قبل از اینکه بتوانند جلوی خود را بگیرند، برای مدتی غلتیدند و غلتیدند. مرد پشمالو به دنبال آنها پرواز بیبی لایت مو کرد، اول سر، و در پشته ای در کنار توتو روشن کراتینه مو شد، توتو که در آن زمان بسیار هیجان زده پروتئین تراپی مو بود، یکی از گوش های الاغ را بین دندان هایش گرفت و تکان بالیاژ مو داد و آن را تا جایی که می توانست نگران بیبی لایت مو کرد، با عصبانیت غرغر بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه