نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو با تناژ قرمز

جدیدترین رنگ مو با تناژ قرمز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو با تناژ قرمز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو با تناژ قرمز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو با تناژ قرمز : اگر شما فلر کنید باید بروم آنجا پایین. مرا بساز، اما-” قهوه یکی دیگر از سیگارهای خیاطی زندانی را روشن بیبی لایت مو کرد. او با مهربانی گفت: «پنج دقیقه دیگر به شما فرصت دهید. “فکر نمی کنم که این جنگ را خراب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” آنها دوباره با خیال راحت نشستند، در حالی که گاز مه تمام زمین را از پشت خاکستری نامرئی بیبی لایت مو کرد، خاکستری که صداهای جنگ از آن می آمد. در تانک که مقر پروتئین تراپی مو بود، هوای کرنش تلفظ می کراتینه مو شد.

رنگ مو : ده ها درخشش قرمز قابل مشاهده پروتئین تراپی مو بود که از یک تا ده ها جرقه سفید در اطراف آنها آویزان پروتئین تراپی مو بود. به نظر می رسید که کل خط مقدم در شرف تابش خیره کننده قرمز رنگ مو است، در حال تبدیل کراتینه مو شدن به یک مسیر طولانی درگیری در ابهام غیرقابل نفوذ رنگ مو است، جایی که هیولاهای فلزی غرش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، غرش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به هم می کوبیدند، و شعله را فریاد می زدند و آروغ می زدند.

جدیدترین رنگ مو با تناژ قرمز

جدیدترین رنگ مو با تناژ قرمز : جایی که جرقه های درخشان می خزیدند، کمی سوسو می زد. وایت اسپارکس تانک های آمریکایی پروتئین تراپی مو بودند. فلاش های آبی برای مشاهده و گزارش تانک های دشمن پروتئین تراپی مو بود که معمولاً در فاصله سه ثانیه ای بین شناسایی آنها و انهدام پست دیده بانی که آنها را گزارش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. درخشش های قرمز نشان دهنده برخورد بین تانک های آمریکایی و دشمن پروتئین تراپی مو بود.

همدیگر را وحشیانه، در حالی که از آنها مایعاتی می چکید که نفسشان را مرگ می بیبی لایت مو کرد. درگیری‌های کابوس‌آمیزی در زیر پوشش مه در جریان پروتئین تراپی مو بود که شاید در نبردهای زیردریایی بین زیردریایی‌ها در جنگ قبلی اروپا بی‌نظیر پروتئین تراپی مو بود. رئیس ستاد به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد. صورتش کشیده کراتینه مو شده او با لحن تند گفت: “ژنرال، به نظر می رسد یک حمله جبهه ای در سراسر خط ما باکراتینه مو شد.” سیگار ژنرال رفته پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو سوسکی

رنگ پریده پروتئین تراپی مو بود، اما آرام با خونسردی آهنین. او پذیرفت: “بله.” “اما شما آن نقطه خالی در صف ما را فراموش می کنید. ما نمی دانیم آنجا چه اتفاقی می افتد.” “فراموش نمی کنم. اما دشمن از ما دو بر یک پیشی می گیرد…” ژنرال گفت: “من منتظرم که از آن دو پیاده نظام که مدتی پیش از یک شنود در منطقه مرده گزارش بالیاژ مو دادند، بشنوم.” رئیس ستاد به طرحی اشاره بیبی لایت مو کرد.

که توسط درخشش های قرمز رنگی که تانک ها در حال نبرد پروتئین تراپی مو بودند شکل گرفته پروتئین تراپی مو بود. “آن دعواها خیلی طولانی رنگ مو است!” با تندی گفت ژنرال، نمی بینید، آنها خط ما را عقب می رانند، اما آنقدر سریع که انگار تمام وزن خود را روی آن می اندازند، آن را عقب نمی رانند! تانک‌هایی را که روبه‌روی آن‌ها داریم پاک کنید؛ درست روی آن‌ها می‌غلطند! این یک ظاهر رنگ مو است!

آنها در فضای مرده تمرکز می‌کنند-” ژنرال به آرامی گفت: منتظر شنیدن آن دو پیاده نظام لایت و هایلایت مو هستم. دوباره به تابلو نگاه بیبی لایت مو کرد و به آرامی گفت: “سیگنال تماس را بفرستید، ممکن رنگ مو است پاسخ دهند.” او یک کبریت زد تا سیگار مرده اش را دوباره روشن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. انگشتانش به سختی میلرزیدند وقتی مسابقه را برگزار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ممکن رنگ مو است هیجان باکراتینه مو شد.

اما ممکن رنگ مو است پیشگویی هم باکراتینه مو شد. او در حالی که مسابقه را روشن نگه داشت، گفت: “به هر حال، ماشین‌آلات و مخازن تدارکاتی ما آماده حرکت لایت و هایلایت مو هستند. البته هر هواپیمای آماده رنگ مو است تا سیگنال‌های هوایی را دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما پرسنل زمینی هواپیما را وارد کنید. تانک های مسافرتی آنها بلافاصله.” در حالی که ژنرال پف بیبی لایت مو کرد، صداها شروع به زمزمه بیبی لایت مو کردن دستورات آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ موی یخی قطبی بدون دکلره

جدیدترین رنگ مو با تناژ قرمز : او به طور پیوسته تابلو را تماشا بیبی لایت مو کرد. اگر چیزی از این پیاده نظام شنیده کراتینه مو شد به من اطلاع دهید…» در داخل تانک که مقر پروتئین تراپی مو بود، هوای فشار مشخصی وجود داشت. این نوعی تنش پروتئین تراپی مو بود که به نظر می رسید از خود ژنرال سرچشمه می گرفت. با این حال، جایی که قهوه و والیس و زندانی روی زمین چمباتمه زده پروتئین تراپی مو بودند، هیچ نشانی از فشار وجود نداشت.

صدایی پیوسته به گوش می رسید. “چه نوع جیره ای به شما می دهند؟” با علاقه از قهوه پرسید. اسیر دشمن آنها را با اظهار نظرهای جانبی توهین آمیز فهرست بیبی لایت مو کرد. والیس با ناراحتی گفت: جهنم. “باید ببینید چه چیزی به دست می آوریم! هفته گذشته آنها به ما سگ های بدتری غذا بالیاژ مو دادند. یک غذاخوری -” “مردان تانک شما، با آنها رفتار فانتزی می نانو کراتین مو شود؟” از زندانی پرسید.

قهوه پاسخی را بالیاژ مو داد که تقریباً منحصراً از جملات پرقدرت تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وحشیانه تمام بیبی لایت مو کرد: «- و پیاده نظام هر بار آن را در گردن می گیرد. “ما کار را انجام می دهیم -” اسلحه ها شروع به بوق زدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، خیلی دور. والیس گوش هایش را خم بیبی لایت مو کرد. او با ناراحتی قضاوت بیبی لایت مو کرد: “تانک ها به هم می رسند.” “اگر همه آنها یکدیگر را به جهنم منفجر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

جدیدترین رنگ مو با تناژ قرمز : اجازه دهید پیاده نظام در این نبرد بجنگیم” “لعنت به تانک ها!” اسیر دشمن با شرارت گفت. “اینجا را نگاه کنید، شما فلرها. به من نگاه کنید. آنها یک گردان از ما را به بیرون فرستادند، در دو موج. ما با قطب نما در میان مه پیاده روی می کنیم، که قرار رنگ مو است پنج قدم از هم فاصله داشته باکراتینه مو شد. ما روی یک جعبه قرص یا پست گوش بالیاژ مو دادن می آییم.

  رنگ موی عسلی با مش کنفی

ما آن را گاز می‌زنیم و ادامه می‌دهیم. سعی می‌کنیم سر و صدا نکنیم. سعی می‌کنیم قبل از رنگ مو استفاده از بنزین دیده نشویم. تا جایی که می‌توانیم در خطوط شما ادامه می‌دهیم. صدای یکی از تانک‌های شما را می‌شنویم، طفره می‌رویم. اگر بتوانیم، بنابراین اصلا دیده نمی شویم. ما از تانک‌های خودمان درخورنگ مو است سیگنال‌های شناسایی می‌کنیم.

و می‌گویند که ما هیچ یک از تانک‌هایمان را تا پایان نبرد نخواهیم دید. این برای شما زیبا نیست؟” “تو موج دوم؟” با علاقه از قهوه پرسید. زندانی سری تکان بالیاژ مو داد. او با تلخی گفت: “در حال پاک بیبی لایت مو کردن، اولین موج باقی مانده رنگ مو است. این کار هیچ لذتی نرنگ مو دارد! ما با مرده های گازکشی همراه می شویم، و “تمام مدت تانک های شما در حال چرخیدن لایت و هایلایت مو هستند.

تا بفهمیم چه اتفاقی برای شنیدن آنها می افتد”. آنها به ما برخورد می کنند-” قهوه با دلسوزی سر تکان بالیاژ مو داد. والیس با ناراحتی گفت: “پیاده نظام همیشه انتهای چوب کثیف را می گیرد.” در جایی، چیزی با یک انفجار کراتینه مو شدید منفجر کراتینه مو شد. سر و صدای جنگ در دوردست ها سنگین تر و سنگین تر می کراتینه مو شد. زندانی در حالی که گوش می‌بالیاژ مو داد.

جدیدترین رنگ مو با تناژ قرمز : گفت: «با قدرت پیش می‌روم». قهوه گفت: آره. به ساعت مچیش نگاه بیبی لایت مو کرد. “بگو، بیست دقیقه تمام کراتینه مو شد. تو اول برو پایین، پسر بزرگ.” آنها کنار جعبه قرص کوچک ایستادند. زانوهای زندانی می لرزید. او با التماس گفت: “بگویید فلرها، آنها به ما گفتند که ظرف بیست دقیقه مواد پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می نانو کراتین مو شود، اما شما ماسک مرا شکستید. مال شما در برابر این گاز خوب نیست.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه