↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو و مش سال

جدیدترین رنگ مو و مش سال | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو و مش سال را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو و مش سال را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو و مش سال : این الکساندر به همه ما خائن رنگ مو است. و او نمی تواند به من آسیب برساند! من با او مخالفت می کنم. به او نگاه کنید! من با او مخالفت می کنم تا از سلاح شیطانی خود علیه من رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!” درک ساکت پروتئین تراپی مو بود. یک حرکت نامطلوب و چاقوی روحبار به گلوی هوپ می خورد.

رنگ مو : او با عجله گفت: “به تو می گویم به آن اتاق برگرد!” اشراف باقی مانده پیش از او فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دوباره به سمت ریل بالکن چرخید. “مردم من – بله، من الکساندر لایت و هایلایت مو هستم – فکر نمی بیبی لایت مو کردم به این زودی مرا بشناسی. اما شما درست می گویید – وقت آن رسیده رنگ مو است که من ارث خود را مطالبه کنم. و من بر شما عادلانه حکومت خواهم بیبی لایت مو کرد.” رنگ مو استوانه اش هنوز در دستش پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ مو و مش سال

جدیدترین رنگ مو و مش سال : یک لحظه. پرتو نقره ای درک روی آنها بازی بیبی لایت مو کرد. شنل قرمز آنها با درخشش نقره ای رنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. برق می زدند! نفس نفس زدم، خیره کراتینه مو شدم. بزرگان دیگر، فراتر از پرتو، عقب افتاده پروتئین تراپی مو بودند. و آنها هم ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و با وحشت خیره می کراتینه مو شدند. یک لحظه دیگر سه چهره متزلزل کراتینه مو شدند. من چهره یکی از آنها را دیدم که هنوز شوک وحشت باورنبیبی لایت مو کردنی در آن وجود داشت.

چهره ای که نورانی می نانو کراتین مو شود! چهره ای پاک کراتینه مو شده و تنها با چشمان خیره کراتینه مو شده که مشخص می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کجا پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است! لحظه ای پروتئین تراپی مو بود که سه مرد آسیب دیده مانند ارواح درخشان ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و پرتوهای مرگبار درک روی آنها پروتئین تراپی مو بود. بعد رفتند! به نظر می رسید، درست زمانی که ناپدید کراتینه مو شدند، از کف بالکن می افتادند… درک اشعه اش را قطع بیبی لایت مو کرد

  رنگ مو ابی کاربنی

نگاه هوشیارانه ای را پشت سرش کشید. به روحبار فکر بیبی لایت مو کردم. او در اتاق کناری، با پادشاه پروتئین تراپی مو بود. آیا آنها این حمله به درک را دیده پروتئین تراپی مو بودند؟ آنها باید صدای جمعیت را شنیده باشند که “الکساندر!” عجیب به نظر می رسید که ظاهر نکراتینه مو شدند. اکنون به یاد می‌آورم که به این لحظه در بالکن نگاه می‌کنم، که ناگهان به امید امید فکر بیبی لایت مو کردم. درست قبل از حمله اشراف کنار من پروتئین تراپی مو بود.

الان ندیدمش. من تعجب بیبی لایت مو کردم، اما فکر او از ذهنم بیرون رانده کراتینه مو شد. از داخل قصر صدای جیغ بلند کراتینه مو شد. دختری که فریاد می زند اما این صدای هوپ نپروتئین تراپی مو بود. دختری که فریاد می زند و بعد فریاد می زند: “شاه مرده رنگ مو است!” درک با عجله به سمت من آمد. “چارلی، که…” دوباره شنیدیم. “شاه مرده رنگ مو است!” با عجله وارد اتاق مجاور کراتینه مو شدیم. هیچ کس نپروتئین تراپی مو بود که جلوی ما را بگیرد.

هیچ کس در اینجا نپروتئین تراپی مو بود که جرأت مخالفت با درک را داشته باکراتینه مو شد. اشراف زاده وحشت زده در اتاق به کراتینه مو شدت در مقابل او افتادند. “الکساندر – از ما در امان باش! ما به تو وفادار بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم!” با قدم های بلند از کنار آنها گذشت. در آپارتمان مجاور، پادشاه را دیدیم که روی زمین دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود. زخمی در گلویش به رنگ زرشکی پروتئین تراپی مو بود. ظاهراً او اینجا تنها دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود.

همین حالا توسط دختری که وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود پیدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او کاملاً نمرده پروتئین تراپی مو بود. درک روی او خم کراتینه مو شد. چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد. نفس ضعیفی کشید:روحبار-من رو کشت.روحبار و اون-سنسوای زرشکی لعنتی… صدایش از بین رفت. نور از چشمان خیره اش خارج کراتینه مو شد. درک او را به آرامی روی زمین گذاشت. و گویی از قبل خبر مرگ او به طور معجزه آسایی پخش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو جدید جلوی سر

زنگ در برج قلعه شروع به به صدا درآوردن بیبی لایت مو کرد. الان زنگ نمیزنه آهنگین، با لهجه آلایت و هایلایت مو هسته و موقر. ظاهراً جمعیت آن را تشخیص بالیاژ مو دادند. فریادها را می شنیدیم: “مرگ، مرگ آمد!” چشمان درک در حالی که از جایش بلند می کراتینه مو شد می درخشید. “پایان، چارلی! من این را برنامه ریزی نمی بیبی لایت مو کردم، اما ….” او تمام نبیبی لایت مو کرد. چرخید، با عجله به اتاق دیگر و به بالکن برگشت.

صحنه دوباره در سردرگمی پروتئین تراپی مو بود، جمعیتی که فریاد می زدند: “شاه مرده رنگ مو است!” در لبه باغ، صدای خنده هیستریک زنی بلند کراتینه مو شد. درک گفت: “بله، پادشاه مرده رنگ مو است!” او مکث بیبی لایت مو کرد. سپس افزود: «اگر مرا می‌خواهی، اگر وفاداری تو را داشته باشم، تاج و تخت خود را خواهم خواند». غوغایی او را قطع بیبی لایت مو کرد. “الکساندر! پادشاه الکساندر!” دست هایش را باز بیبی لایت مو کرد.

جدیدترین رنگ مو و مش سال : اما نتوانست آنها را ساکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “پادشاه مرده، زنده باد پادشاه الکساندر!” موجی از آن باغ را درنوردید و قلعه را فرا گرفت. در ورودی اصلی، سربازان لئونتو عبوس ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و به آن گوش می بالیاژ مو دادند. درک پیروز ایستاد. دستانش دراز پروتئین تراپی مو بود، کف دستش پایین پروتئین تراپی مو بود. اما بالای پل مدور بالای برج ناگهان غوغایی به پا کراتینه مو شد.

سربازان آنجا ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و به داخل برج برگشتند تا جایی برای چهره های دیگر باز کنند. متعجب و متحیر خیره کراتینه مو شدم. مردی عظیم الجثه با لباس های چرمی آنجا پروتئین تراپی مو بود که شمشیری در کمربند پهنش گیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. مردی با سر گلوله، صورت سنگینی که به پایین خیره کراتینه مو شده رنگ مو است… رهبر! و هیکل باریک دختری را در مقابل خود نگه داشت.

  رنگ مو قهوه ای طلایی دخترانه

امید! او را در آغوش گرفت، بازوی ضخیمش دور سینه‌اش حلقه زد. با قلب غرق کراتینه مو شده متوجه کراتینه مو شدم چه اتفاقی افتاده رنگ مو است. امید از من دور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. همه در اتاق به درک توجه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. روحبار بی سر و صدا وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پس از قتل شاه، امید را گرفته پروتئین تراپی مو بود، فریاد او را خفه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و او را به داخل برج برده پروتئین تراپی مو بود. و من به درک قول بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم.

که این دختر را از آسیب محافظت کنم! وحشت آن – محکومیت خود به آن – مرا فرا گرفت، تا حد بی حسی منجمد بیبی لایت مو کرد. نمی توانستم فکر کنم؛ فقط می توانستم بایستم و خیره شوم. روحبار امید را مانند سپری در برابر خود نگه داشته رنگ مو است. نرده پایین به سختی به زانوهایش می رسید. یک قطره محض به باغ زیر. او را محکم گرفت و در دست آزادش دیدم که به طرز تهدیدآمیزی به گلوی سفیدش می آید.

جدیدترین رنگ مو و مش سال : صدایش صدا زد: “ساکت، آن پایین! الکساندر، ای خائن! سکوت!” درک به بالا خیره کراتینه مو شد. پیروزی از او محو کراتینه مو شد. او خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. جمعیت خیره کراتینه مو شد. سربازان روی سکوی پایین فریاد خود را متوقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به این بازیگران جدید خیره کراتینه مو شدند که به طور غیرمنتظره ای روی صحنه آمده پروتئین تراپی مو بودند. روحبار دوباره این بار به نگهبانان زنگ زد: “من نماینده پادشاه شما لئونتو لایت و هایلایت مو هستم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه