↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین و شیکترین رنگ مو امسال والان

جدیدترین و شیکترین رنگ مو امسال والان | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین و شیکترین رنگ مو امسال والان را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین و شیکترین رنگ مو امسال والان را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین و شیکترین رنگ مو امسال والان : همین امر باید در مورد سر قورباغه مانند نیز صادق باکراتینه مو شد. آن حیوان برای زندگی و حرکت در یک غار با سقف کم، و عبور از دهانه‌هایی به عرض چند اینچ ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. حجم آن همه دو بعدی رنگ مو است! کارنز در حالی که فیلم را مطالعه می بیبی لایت مو کرد، گفت: «من معتقدم حق با شمرنگ مو است.

رنگ مو : گوسفند ناگهان به هوا بلند کراتینه مو شد. آخرین نفخه وحشت را بالیاژ مو داد و سپس سرش از بدنش جدا کراتینه مو شد. “سریع، کارنس!” دکتر فریاد زد چراغ جستجو خاموش کراتینه مو شد و کارنز و ستوان می توانستند لغزش نور ماوراء بنفش را بشنوند که دکتر برد در حال باز بیبی لایت مو کردن آن پروتئین تراپی مو بود. دو سه دقیقه دکتر با دستگاهش کار بیبی لایت مو کرد. “خیلی خوب!” ناگهان گریه بیبی لایت مو کرد “چراغ ها روشن و از اینجا برو!” کارنز روی چراغ جستجو ضربه زد و ستوان لفینگول تانک را به اطراف چرخاند و به سمت دهانه غار حرکت بیبی لایت مو کرد.

جدیدترین و شیکترین رنگ مو امسال والان

جدیدترین و شیکترین رنگ مو امسال والان : اگر خوش شانس پروتئین تراپی مو بودیم، بیرون خواهیم آمد. تانک به سمت جلو خزید، گوسفند نفخ می‌بیبی لایت مو کرد و سعی می‌بیبی لایت مو کرد از بندهایی که آن را نگه داشته رنگ مو است جدا نانو کراتین مو شود. شنیدن صدای غرش موتور غیرممکن پروتئین تراپی مو بود، اما در حال حاضر دکتر پرنده به جلو خم کراتینه مو شد و چشمانش برق می زد. او اعلام بیبی لایت مو کرد: بوی مشک می دهم. “برای اقدام آماده شوید.” حتی وقتی او صحبت می بیبی لایت مو کرد.

برای چند فوتی پیشرفت آنها بدون مانع پروتئین تراپی مو بود و سپس تانک حرکت رو به جلو خود را متوقف بیبی لایت مو کرد، اگرچه موتور همچنان غرش می بیبی لایت مو کرد و مسیر روی کف غار می لغزد. کارنز با وحشت نگاه می بیبی لایت مو کرد که یک طرف تانک به آرامی به سمت او خم می نانو کراتین مو شود. صدای پارگی شنیده کراتینه مو شد و قسمتی از پارچه فولادی سنگین پاره کراتینه مو شد.

  رنگ موی قهوه ای ماهاگونی قرمز تیره

دکتر پرنده روی چیزی در کف مخزن خم کراتینه مو شد. در حال حاضر او ررنگ مو است کراتینه مو شد و یک شی کوچک را به تاریکی پرتاب بیبی لایت مو کرد. درخشش نوری وجود داشت و ذرات فسفر شعله ور به هر طرف پرواز می بیبی لایت مو کرد. لنگری که مخزن را نگه می داشت ناگهان شل کراتینه مو شد و دستگاه با سرعت کامل به جلو خزید، در حالی که غرش هوای فراری که با فریاد فریاد آمیخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

هوای مملو از دود را سنگین می بیبی لایت مو کرد. “سریع تر!” دکتر در حالی که نارنجک دیگری پرتاب بیبی لایت مو کرد، گریه بیبی لایت مو کرد. ستوان آخرین بیت از سرعت ممکن را از تانک خارج بیبی لایت مو کرد و آنها بدون آزار بیشتر به دهانه غار رسیدند. دکتر برد در حالی که از مخزن خارج می کراتینه مو شد با خنده گفت: «من فکر می بیبی لایت مو کردم دوستمان اهمیتی نمی دهد که از یک صفحه فسفر عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او باید روز گذشته به کراتینه مو شدت سوخته باکراتینه مو شد، و یک بار سوخته معمولاً دو بار خجالتی رنگ مو است. سرگرد براون کجرنگ مو است؟ افسر فرمانده جلو رفت. دکتر برد کارگردانی بیبی لایت مو کرد: «سرگرد چند گاو را به داخل غار برانید». من می‌خواهم آن بی رحمی را پر کنم و او را برای مدتی ساکت نگه دارم. می‌خواهم فیلم‌هایم را توسعه دهم.» ستوان و از روی شانه های دکتر در حالی که او فیلم های خود را در حمام در حال توسعه دستکاری می بیبی لایت مو کرد، نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

جدیدترین و شیکترین رنگ مو امسال والان : به تدریج خطوط و لکه های مبهم در یکی از فیلم ها ظاهر کراتینه مو شد، اما فرم نامشخص پروتئین تراپی مو بود. دکتر برد فیلم ها را در یک مخزن ثابت انداخت و صاف کراتینه مو شد. او اعلام بیبی لایت مو کرد: “آقایان ما چیزی داریم، اما هنوز نمی توانم بگویم که چقدر واضح رنگ مو است. درست کراتینه مو شدن آن فیلم ها پانزده دقیقه طول می ککراتینه مو شد، و سپس ما متوجه می شویم.” در عرض یک ربع، اولین فیلم را از مخزن بلند بیبی لایت مو کرد و آن را روی نور نگه داشت. فیلم جای خالی را نشان می بالیاژ مو داد.

  مدل رنگ مو شکلاتی نسکافه ای

با فریاد ناامیدی فیلم دوم و سوم را از تانک بلند بیبی لایت مو کرد و با همان نتیجه فیلم چهارم را بلند بیبی لایت مو کرد. “خداوند خوب!” کارنس نفس کشید. در بشقاب به وضوح می‌توان قسمت‌های عقب گوسفندی را دید که در چنگ چنین هیولایی گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که حتی مغز مملو از مواد مخدر یک سیگاری تریاک هرگز تصور نمی‌کراتینه مو شد.

با قضاوت از روی گوسفند، هیولا حدود بیست فوت قد داشت و قورباغه‌ای شبیه به قورباغه بیش از حد رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده روی قاب آن قرار داشت. آرواره های عظیمی برای گرفتن گوسفند باز کراتینه مو شد، اما در کمال تعجب سه ناظر، آرواره ها کاملاً بی دندان پروتئین تراپی مو بودند. در جایی که باید انتظار دندان‌ها را داشت، برجستگی‌های موازی طولانی از چیزی که شبیه رنگ مو استخوان لخت به نظر می‌رسید، ظاهر کراتینه مو شد.

بدون حتی یک جداسازی ابتدایی در دندان‌ها. بدن هیولا دراز و مار مانند پروتئین تراپی مو بود و روی پاهای بلند و سنگینی که به پاهایی با سه انگشت بلند ختم می‌کراتینه مو شد و با چنگال‌های شرور مسلح پروتئین تراپی مو بود، حمل می‌کراتینه مو شد. تاج وحشت این موجود پاهای جلویش پروتئین تراپی مو بود. دارای طول بسیار زیاد، لاغر و ظاهری ضعیف پروتئین تراپی مو بودند، و به دست‌های بدشکل بزرگ، دستگیره‌دار و لکه‌دار ختم می‌کراتینه مو شدند.

که گوسفند را به همان شکلی که دست‌های انسان می‌گرفتند. چشم ها به بزرگی بشقاب های شام پروتئین تراپی مو بودند و با حالت بدخواهی شیطانی به دوربین خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که کارنز را به لرزه در آورد. “چگونه آن چیز عظیم از آن شکافی که ما بررسی بیبی لایت مو کردیم عبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” ستوان را خورنگ مو استار کراتینه مو شد. دکتر پرنده متفکرانه سرش را مالید. او زمزمه بیبی لایت مو کرد: “این یک دوزیست نیست.

  رنگ مو زیتونی پلاتینه بدون دکلره

جدیدترین و شیکترین رنگ مو امسال والان : همانطور که به وضوح با شکل اندام ها و فقدان دم نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است، و با این حال به نظر می رسد فلس هایی از نوع ماهی واقعی رنگ مو دارد. این مربوط به هیچ فسیلی رنگ مو است که پیدا نکراتینه مو شده رنگ مو است، و من مایلم باور کنم که منحصر به فرد رنگ مو است. سازمان عصبی باید بسیار پایین باکراتینه مو شد، با توجه به فقدان پیشانی و ساختار کلی. قدرت فوق العاده ای رنگ مو دارد.

اما بازوها ضعیف به نظر می رسند.” ستوان اصرار بیبی لایت مو کرد: “نمی توان از آن شکاف عبور بیبی لایت مو کرد.” دکتر پاسخ بالیاژ مو داد: ظاهرا نه. “هر چند یک لحظه صبر کن. این را نگاه کن!” او به عدم تناسب زیاد بین طول و قطر پاهای جلویی و سپس پاهای عقب اشاره بیبی لایت مو کرد. “یا این یک تحریف بزرگ رنگ مو است یا چیزی عجیب و غریب در مورد آن ترکیب وجود رنگ مو دارد.

جدیدترین و شیکترین رنگ مو امسال والان : هیچ حیوانی نمی تواند به این شکل ساخته نانو کراتین مو شود.” فیلم را طوری چرخاند که نور اریب روی آن بیفتد. همانطور که او این کار را انجام بالیاژ مو داد، فریاد حیرت زده سر بالیاژ مو داد. “اینجا را نگاه کن!” با تندی گفت “این شکاف را از بین می برد! به آن بازوها و دست ها نگاه کنید! پاسخ وجود رنگ مو دارد. این موجود قد بلند و پهن رنگ مو است، اما از جلو تا عقب فقط چند اینچ اندازه گیری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه