↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

زیباترین رنگ موی شرابی

زیباترین رنگ موی شرابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت زیباترین رنگ موی شرابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با زیباترین رنگ موی شرابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

زیباترین رنگ موی شرابی : با غرور او را به مجازات سختی برای اعمال بدی که انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود تهدید بیبی لایت مو کرد. اوگو تا حدودی از زندانی پری خود می ترسید، علیرغم این واقعیت که معتقد پروتئین تراپی مو بود تمام قدرت هایش را از او گرفته رنگ مو است. پس سحری انجام بالیاژ مو داد که به سرعت او را از بین برد و او را از دید و شنوایی خود دور بیبی لایت مو کرد. پس از آن به دلیل مشغول کراتینه مو شدن به چیزهای دیگر، خیلی زود او را فراموش بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : نمی‌توانست او را ناپروتئین تراپی مو بود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همچنین با رنگ مو استفاده از تصویر جادویی خود می‌توانست هر کسی را که با فکر تسخیر کاخ سلطنتی او نزدیک می‌کراتینه مو شد، کشف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. (2) اینکه گلیندا خوب قدرتمندترین جادوگر در اوز پروتئین تراپی مو بود، از جمله دیگر دارایی های جادویی او کتاب رکوردهای بزرگ پروتئین تراپی مو بود که به او همه چیزهایی را که در هر نقطه از جهان اتفاق می افتاد، بازگو می بیبی لایت مو کرد.

زیباترین رنگ موی شرابی

زیباترین رنگ موی شرابی : اما پدرش از هرکو دور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و دیگر برنگشته پروتئین تراپی مو بود. بنابراین، وقتی اوگو بزرگ کراتینه مو شد، مجبور کراتینه مو شد برای امرار معاش کفش بسازد، بدون اینکه چیزی از جادوی اجبالیاژ مو دادش بداند. اما یک روز، در جستجوی اتاق زیر شیروانی خانه اش، تمام کتاب های دستور العمل های جادویی و بسیاری از ابزار جادویی را که قبلاً در خانواده اش رنگ مو استفاده می کراتینه مو شد، کشف بیبی لایت مو کرد.

از همان روز کفش ساختن را کنار گذاشت و شروع به فراگیری جادو بیبی لایت مو کرد. سرانجام او آرزو داشت که به بزرگترین جادوگر در اوز تبدیل نانو کراتین مو شود و روزها و هفته ها و ماه ها به نقشه ای فکر بیبی لایت مو کرد تا همه جادوگران و جادوگران دیگر و همچنین کسانی که قدرت های پری تمام دکلره مو دارند. از مقابله با او درمانده شوند. او از کتاب‌های اجبالیاژ مو دادش حقایق زیر را آموخت: (1) اینکه اوزمای اوز فرمانروای پریان شهر زمرد و سرزمین اوز پروتئین تراپی مو بود و با هیچ جادویی که تا به حال ابداع نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی یخی قطبی بدون دکلره

این کتاب رکوردها برای نقشه های اوگو بسیار خطرناک پروتئین تراپی مو بود و گلیندا در خدمت اوزما پروتئین تراپی مو بود و از هنرهای جادویی خود برای محافظت از دختر حاکم رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد. (3) اینکه جادوگر اوز که در کاخ اوزما زندگی می بیبی لایت مو کرد، توسط گلیندا جادوی بسیار قدرتمندی آموخته پروتئین تراپی مو بود و کیسه ای از ابزار جادویی در اختیار داشت که با آن می توانست کفاش را فتح الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

ظرفی جواهری ساخته کراتینه مو شده از طلا وجود داشت که ظرف دارای قدرت شگفت انگیزی از جادو پروتئین تراپی مو بود. با یک کلمه جادویی که اوگو از کتاب یاد گرفت، ظرف ظرف به اندازه‌ای بزرگ می‌کراتینه مو شد که مردی بتواند درون آن بنشیند. سپس، وقتی هر دو دسته طلایی را گرفت، ظرف ظرف در یک لحظه او را به هر جایی که می خورنگ مو است در مرزهای سرزمین اوز برود، می برد.

زیباترین رنگ موی شرابی : هیچ کس در حال حاضر به جز اوگو، از قدرت این دیشپان جادویی خبر نداشت. بنابراین، پس از مطالعه طولانی، کفاش به این نتیجه رسید که اگر بتواند ظرف ظرف را محکم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می‌تواند به وسیله آن، اوزما و گلیندا و جادوگر اوز را از تمام جادوهایشان رپروتئین تراپی مو بوده و به این ترتیب خود به قدرتمندترین فرد در تمام سرزمین تبدیل نانو کراتین مو شود.

اولین اقدام او دور کراتینه مو شدن از شهر هرکو و ساختن قلعه حصیری در تپه ها پروتئین تراپی مو بود. او کتاب ها و آلات جادویی خود را در اینجا حمل بیبی لایت مو کرد و یک سال تمام در اینجا تمام هنرهای جادویی را که از اجبالیاژ مو دادش آموخته پروتئین تراپی مو بود، با پشتکار به کار برد. در پایان آن زمان او می‌توانست کارهای شگفت‌انگیز زیادی انجام دهد. سپس، هنگامی که همه مقدمات او فراهم کراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو فیس فریم یخی

به سمت کشور ییپ حرکت بیبی لایت مو کرد و شب هنگام از کوه شیب‌دار بالا رفت و وارد خانه کیک کوکی‌پز کراتینه مو شد و ظرف طلای الماس‌کاری‌کراتینه مو شده او را در حالی که همه ییپ‌ها خواب پروتئین تراپی مو بودند، دزدید. جایزه خود را بیرون برد، ظرف را روی زمین گذاشت و کلمه جادویی مورد نیاز را به زبان آورد. بلافاصله ظرف به اندازه یک وان ظرفشویی بزرگ کراتینه مو شد و اوگو در آن نشست و دو دسته را گرفت.

سپس برای خود در اتاق نشیمن بزرگ گلیندا خوب آرزو بیبی لایت مو کرد. او در یک لحظه آنجا پروتئین تراپی مو بود. ابتدا کتاب رکوردهای بزرگ را گرفت و در ظرفی گذاشت. سپس به آزمایشگاه گلیندا رفت و تمام ترکیبات شیمیایی کمیاب و ابزار جادوگری او را گرفت و آنها را نیز در ظرفی گذاشت که باعث کراتینه مو شد به اندازه کافی بزرگ نانو کراتین مو شود که بتواند آنها را نگه رنگ مو دارد.

زیباترین رنگ موی شرابی : سپس خود را در میان گنجینه هایی که دزدیده پروتئین تراپی مو بود نشست و آرزو بیبی لایت مو کرد در اتاقی در قصر اوزما که جادوگر آن را اشغال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و کیسه ابزار جادویی خود را در آن نگهداری می بیبی لایت مو کرد. این کیسه اوگو به غارت خود اضافه بیبی لایت مو کرد و سپس خود را در آپارتمان های اوزما آرزو بیبی لایت مو کرد. در اینجا او ابتدا تصویر جادویی را از دیوار برداشت و سپس تمام چیزهای جادویی دیگری را که اوزما در اختیار داشت، تصرف بیبی لایت مو کرد.

با گذاشتن اینها در ظرف ظرف، می خورنگ مو است در خودش بالا برود که به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد و اوزما را دید که کنارش ایستاده رنگ مو است. غریزه پری او به او هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که خطر او را تهدید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بنابراین دختر زیبای حاکم از روی کاناپه بلند کراتینه مو شد و اتاق خوابش را ترک بیبی لایت مو کرد و بلافاصله با دزد روبرو کراتینه مو شد. اوگو باید به سرعت فکر می بیبی لایت مو کرد، زیرا متوجه کراتینه مو شد که اگر به اوزما اجازه دهد تا زندانیان قصر خود را بیدار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل رنگ مو زمستانی

همه برنامه های او و موفقیت های فعلی او نقش بر آب خواهند کراتینه مو شد. پس روسری را روی سر دختر انداخت که نتوانست فریاد بزند و او را در ظرف کوبید و سریع او را بست و نتوانست تکان بخورد. سپس در کنار او رفت و در قلعه حصیری خودش آرزو بیبی لایت مو کرد. ظرف جادویی با تمام محتویاتش در یک لحظه آنجا پروتئین تراپی مو بود و اوگو با خوشحالی پیروزمندانه دستانش را به هم مالید و فهمید که اکنون تمام جادوهای مهم سرزمین اوز را در اختیار رنگ مو دارد.

می تواند همه ساکنان آن سرزمین پریان را مجبور به انجام این کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همانطور که او اراده بیبی لایت مو کرد. سفر او به سرعت به پایان رسید که قبل از روشن کراتینه مو شدن روز، شعبده باز سارق اوزما را در اتاقی حبس بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و او را زندانی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و تمام وسایل دزدیده کراتینه مو شده او را باز بیبی لایت مو کرده و مرتب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

زیباترین رنگ موی شرابی : روز بعد کتاب رکوردها را روی میزش گذاشت و عکس جادویی را به دیوار آویزان بیبی لایت مو کرد و تمام اکسیرها و ترکیبات جادویی را که دزدیده پروتئین تراپی مو بود در کمدها و کشوهایش گذاشت.

سازهای جادویی را صیقل بالیاژ مو داده و تنظیم می بیبی لایت مو کرد و این کار جذابی پروتئین تراپی مو بود و او را بسیار خوشحال می بیبی لایت مو کرد. تنها چیزی که او را آزار می بالیاژ مو داد اوزما پروتئین تراپی مو بود. حاکم زندانی به نوبت به نوبت کفاش را سرزنش بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه