↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

زیباترین رنگ مو جهان

زیباترین رنگ مو جهان | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت زیباترین رنگ مو جهان را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با زیباترین رنگ مو جهان را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

زیباترین رنگ مو جهان : با چشمانی شاد و درخشان و لبخندی شیرین. بنابراین، به جای ترس از او به خاطر جادوی او، همه او را دوست داشتند. اکنون اوزما بسیار نگران پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : فنر جدیدی می ساخت. در عرض دو هفته، با کار مداوم در شب و روز، رئیس مهماندار وظیفه خود را به پایان رساند و سه مجموعه ساعت و آخرین میخ پرچ را در بدن Tiktok قرار بالیاژ مو داد. سپس ماشین‌های حرکتی را پیچید و مرد ساعت‌دار مثل همیشه به‌طور طبیعی در اتاق بالا و پایین رفت. سپس کالیکو کارهای فکری و تنظیم کننده.

زیباترین رنگ مو جهان

زیباترین رنگ مو جهان : کالیکو تکه ها را جارو بیبی لایت مو کرد، اما آنها را داخل گودال سیاه نینداخت. از آنجایی که یک مکانیک باهوش و ماهر پروتئین تراپی مو بود، تصمیم گرفت قطعات را دوباره به هم بچسباند. هیچ مردی هرگز با معمای بزرگتر روبرو نکراتینه مو شده رنگ مو است. اما کار جالبی پروتئین تراپی مو بود و کالیکو موفق کراتینه مو شد. وقتی فنر یا چرخی را فرسوده یا ناقص می دید.

گفتار را قطع بیبی لایت مو کرد و به Tiktok گفت: “الان شما چه احساسی دارید؟” مرد ساعتی گفت: خوب. “تو کار بسیار خوبی انجام بالیاژ مو دادی، کالی کو، و مرا از ناپروتئین تراپی مو بودی نجات بالیاژ مو دادی. رئیس مهماندار پاسخ بالیاژ مو داد: به آن اشاره نکنید. “من از کار بسیار لذت بردم.” درست در همان لحظه صدای گونگ نوم کینگ به صدا درآمد و کالیکو با عجله از میان غار پر از جواهرات دور کراتینه مو شد و به داخل لانه ای که پادشاه در آن پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود رفت و درها را باز گذاشت.

پادشاه با صدای ملایمی گفت: “کالیکو، من آنقدر در اینجا بسته کراتینه مو شده ام تا از ناپروتئین تراپی مو بودی تیکتوک پشیمان شوم. البته اوزما انتقام خواهد گرفت و لشکری ​​برای جنگ با ما می فرستد، اما ما باید آن را بگیریم. یک چیز به من آرامش می دهد: تیکتوک واقعاً یک انسان زنده نپروتئین تراپی مو بود، او فقط یک مرد ماشینی پروتئین تراپی مو بود، و بنابراین خیلی بد نپروتئین تراپی مو بود که ساعتش را متوقف کنم.

  مدل رنگ مو مش زیتونی

اما شکستن یک مرد ماشینی ضرری بیشتر از شکستن یک عروسک مومی نرنگ مو دارد. کالیکو گفت: من متواضع تر از آن لایت و هایلایت مو هستم که در حضور اعلیحضرت فکر کنم. پادشاه گفت: “پس برایم چیزی بیاور، زیرا من تقریباً گرسنه کراتینه مو شده ام. دو بز بریان، یک بشکه کیک و نه پای چرخ بیبی لایت مو کرده تا وقت شام به من کمک می کنند.” کالیکو تعظیم بیبی لایت مو کرد و به سرعت به سمت آشپزخانه سلطنتی رفت و تیکتوک را که در غار بیرونی سرگردان پروتئین تراپی مو بود فراموش بیبی لایت مو کرد.

ناگهان پادشاه نوم به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد و مرد ساعتی را دید که جلوی او ایستاده پروتئین تراپی مو بود، و با دیدن این منظره چشمان پادشاه بزرگ و گرد کراتینه مو شد و از هر اندامش لرزان به زمین افتاد. “دور، سایه تلخ!” او گریه. “تو اینجا نیستی، می دانی، تو فقط یک حلقه چرخ دنده و فنر لایت و هایلایت مو هستی که در ته گودال سیاه خوابیده ای. ناپدید شو، ای چشم انداز تیکتوک ویران کراتینه مو شده.

زیباترین رنگ مو جهان : و مرا در آرامش رها کن – زیرا به کراتینه مو شدت پشیمان کراتینه مو شده ام. !” تیکتوک با صدایی خشن گفت: “پس ببخشید.” اما صدای صدایی که از چیزی که او فکر می‌بیبی لایت مو کرد یک رویایی صرف می‌کراتینه مو شد برای اعصاب متزلزل نوم کینگ زیاد پروتئین تراپی مو بود. از ترس فریاد زد و از اتاق بیرون رفت. Tiktok به دنبالش آمد، بنابراین پادشاه با دویدن سریع از راهروها عبور بیبی لایت مو کرد و به Kaliko برخورد بیبی لایت مو کرد.

  ترکیب رنگ موی شنی کاراملی

کسی که با سینی چیزهایی برای خوردن برمی گشت. صدای شکستن ظروف که به زمین می خوردند، بر وحشت پادشاه افزود و او دوباره فریاد زد و به داخل غار بزرگی رفت که در آن هزار نوم مشغول چکش فلز پروتئین تراپی مو بودند. مواظب باش! پادشاه وحشت زده فریاد زد، و هر نوم ابزارهای خود را رها بیبی لایت مو کرد و از غار هجوم آورد، پادشاه خود را در پرواز دیوانه وارشان زد و بی پروا بدن چاق سجده دار او را زیر پا گذاشت.

بنابراین، هنگامی که Tiktok وارد غار کراتینه مو شد، تنها پادشاه Nome باقی مانده پروتئین تراپی مو بود، و او روی زمین سنگی غلت می زد و برای رحمت زوزه می کشید، با چشمانش به سرعت بسته به طوری که نمی توانست چیزی را که مطمئن پروتئین تراپی مو بود یک شبح وحشتناک رنگ مو است ببیند. مستقیم به سمتش می آمد تیکتوک با خونسردی گفت: “این برای من اتفاق افتاده رنگ مو است، “که سرگرد شما مانند یک بابا رفتار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

من یک فانتوم نیستم. یک فانتوم غیر واقعی رنگ مو است، در حالی که من واقعی لایت و هایلایت مو هستم. چیز.” شاه غلت زد، نشست و چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد. “من تو را تکه تکه نبیبی لایت مو کردم؟” با صدای لرزان پرسید. Tiktok گفت: “بله.” “پس شما چیزی جز یک آشغال نیستید و این شکلی که اکنون در آن ظاهر می شوید نمی تواند واقعی باکراتینه مو شد.” Tiktok اعلام بیبی لایت مو کرد: “اما همینطور رنگ مو است.” تکه های من را برداشت و من را با هم جمع بیبی لایت مو کرد.

زیباترین رنگ مو جهان : من به اندازه جدید لایت و هایلایت مو هستم و شاید بهترم.” کالیکو که اکنون ظاهر کراتینه مو شده رنگ مو است، اضافه بیبی لایت مو کرد: “این درست رنگ مو است، اعلیحضرت، و امیدوارم مرا به خاطر اصلاح تیکتوک ببخشید. او پس از شکستن او کاملاً متلاشی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و من این کار را تقریباً به همان اندازه سخت یافتم. با تکه هایش مطابقت کنم و شلغم را از بوته های انگور فرنگی بچینم.

  رنگ مو دارچینی بدون دکلره

اما من این کار را بیبی لایت مو کردم.” نوم کینگ اعلام بیبی لایت مو کرد: «تو بخشیده کراتینه مو شدی» و از جایش بلند کراتینه مو شد و نفسی طولانی کشید. “من دستمزد شما را سالی یک اسپکتو افزایش خواهم بالیاژ مو داد و Tiktok با جواهرات برای شاهزاده خانم اوزما به سرزمین اوز بازخواهد گشت.” Tiktok گفت: “همه چیز درست رنگ مو است.” اما چیزی که می خواهم بدانم این رنگ مو است که چرا با گرز خود مرا زدی؟ شاه اعتراف بیبی لایت مو کرد: “چون عصبانی پروتئین تراپی مو بودم.” “هنگامی که عصبانی لایت و هایلایت مو هستم.

همیشه کاری انجام می دهم که بعداً برای آن متاسفم. بنابراین قاطعانه تصمیم گرفته ام که دیگر عصبانی نشم، مگر اینکه-مگر-” “مگر چه، اعلیحضرت؟” از کالیکو پرسید. نوم کینگ گفت: “مگر اینکه چیزی مرا آزار دهد.” و سپس به اتاق گنج خود رفت تا جواهرات شاهزاده اوزمای اوز را بگیرد. اوزما و جادوگر کوچک O روزی روزگاری در شهر زیبای زمرد، که در مرکز سرزمین پریان اوز قرار رنگ مو دارد.

زیباترین رنگ مو جهان : دختری دوست داشتنی به نام پرنسس اوزما زندگی می بیبی لایت مو کرد که فرمانروای تمام آن کشور پروتئین تراپی مو بود. و در میان کسانی که به این فرمانروای دخترانه خدمت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در مجموعه‌ای از اتاق‌های دنج در قصر باشکوه او زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، پیرمرد کوچک و پژمرده‌ای به نام جادوگر شهر اوز وجود داشت. این جادوگر کوچک می تواند کارهای عجیب و غریب زیادی را در جادو انجام دهد. اما او مردی مهربان پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه