نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو زیتونی

جدیدترین رنگ مو زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو زیتونی : مشخص پروتئین تراپی مو بود که او اخیراً دوز خود را افزایش بالیاژ مو داده رنگ مو است و اکنون کاملاً تحت تأثیر آن قرار گرفته رنگ مو است. در حالی که هایدیا در گوشه ای دورتر از غار خمیده پروتئین تراپی مو بود، گفت: “خب، آقایان، وقت آن رسیده رنگ مو است که ما با یکدیگر صریح باشیم.” “از شما می خواهم که در برنامه های من برای بازسازی بشریت برای من کار کنید. زمان زیادی که برای آن زحمت کشیده ام تقریبا نزدیک رنگ مو است.

رنگ مو : با هماهنگی نزدیک با طبیعت، به تنهایی قادر به تحقق برنامه الهی آفرینش رنگ مو است.» برام مطمئناً تحت تأثیر مواد مخدر خود پروتئین تراپی مو بود. با این حال، حرکات او آنقدر خشونت آمیز پروتئین تراپی مو بود، آنقدر الهام بخش گفتارش پروتئین تراپی مو بود که تامی و بالیاژ مو داد تقریباً با هیبت گوش بالیاژ مو دادند.

جدیدترین رنگ مو زیتونی

جدیدترین رنگ مو زیتونی : او با تعجب به بالیاژ مو داد خیره کراتینه مو شد. بالیاژ مو داد خندید و او را به سمت خود کشید. او را بوسید و چشمان هایدیا بسته کراتینه مو شد. “این چیه؟” او زمزمه بیبی لایت مو کرد «اول به من دارویی می‌دهی که چشم‌هایم را باز می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بعد دارویی می‌دهی که چشم‌هایم را می‌بندد». بالیاژ مو داد پوزخند زد: “این چیزی نیست.” “صبر کن تا منو بهتر بفهمی.” چشمان برام به طور طبیعی درخشان پروتئین تراپی مو بود.

هر روز ممکن رنگ مو است ازدحام جدیدی از سوسک ها از مرحله شفیرگی بیرون بیایند. اما قبل از اینکه بیشتر صحبت کنم. آقایان بیایید و آنها را ببینید!” او بلند کراتینه مو شد، و بالیاژ مو داد و تامی نیز برخرنگ مو استند، تامی از بالیاژ مو داد حمایت می‌بیبی لایت مو کرد، که در حین حرکت اجازه بالیاژ مو داد دست و پایش به طرز ناخوشایندی دنبال نانو کراتین مو شود. برام راه را به شکاف میان صخره‌هایی که عادت داشت از آن عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هدایت بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو دارچینی تیره

فراتر از این دهانه، دو مرد غار کوچکتر دیگری را دیدند که در دو طرف آن یک محافظ سوسک ایستاده پروتئین تراپی مو بود و آنتن تکان می‌بالیاژ مو داد. برام صدایی بلند بیبی لایت مو کرد و آنتن افتاد. هر سه از آنجا گذشتند. تامی یک پالت پارچه مو را دید که روی صخره ها، یک میز و یک صندلی قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود. آن سوی شیب دار زمینی پروتئین تراپی مو بود. بالای سر یک سقف سنگی پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ مو زیتونی : برام از سطح شیب دار بالا رفت و هر سه از شکافی در صخره ها گذشتند و خود را در دشتی وسیع یافتند. اما به جای علف قرمز، دریای وسیعی از گل وجود داشت. با نور پرتاب کراتینه مو شده از آتش بنزین، که از دور بلند می‌کراتینه مو شد، یک فواره آتشین واقعی، دو آمریکایی می‌توانستند ببینند که گل مملو از شکل‌های غلیظ بزرگی رنگ مو است.

که سه یا چهار فوت طول رنگ مو دارد و در خاک بی‌حرکت رنگ مو است. برام یکی از آنها را برداشت و به هوا پرت بیبی لایت مو کرد. روی پاهایشان تکان خورد و بی حرکت ماند. برام گفت: «تا آنجایی که می‌بینید، و تا کیلومترها فراتر، این شفیره‌های سوسک‌ها در پوشش گیاهی در حال پوسیده‌ای که تخم‌ها از آن بیرون آمده‌اند، دفن کراتینه مو شده‌اند.» “هر یک قرن و نیم، تا جایی که من توانسته ام از روی آناتومی مقایسه ای قضاوت کنم.

یک گروه تازه ظاهر می نانو کراتین مو شود. ببینید!” او به شفیره ای که از زیر خاک بیرون آورده پروتئین تراپی مو بود، اشاره بیبی لایت مو کرد، که گویی با دست زدن او به فعالیت تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اکنون شروع به حرکت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. یا بهتر بگوییم چیزی در داخل پیله حرکت می بیبی لایت مو کرد. پوسته شکست و سر وحشتناک و آنتن تا کراتینه مو شده یک سوسک ظاهر کراتینه مو شد. هیولا با یک پیچش تشنجی پوشش را بیرون انداخت و بیرون رفت.

  انواع رنگ مو عسلی بدون دکلره

بال‌هایش را که با رطوبت می‌درخشید، از قفسه یا پوسته هنوز نرم و انعطاف‌پذیر باز بیبی لایت مو کرد و ناگهان به دوردست‌ها زوم بیبی لایت مو کرد. تامی با نرمتر کراتینه مو شدن و فروکش بیبی لایت مو کردن بوم پروازش لرزید. برام فریاد زد: “در حال حاضر، کل گروه ظاهر می نانو کراتین مو شود.” “چند پوست اندازی آنها قبل از اینکه به حالت نهایی برسد، نمی دانم، اما همانطور که می بینید، آنها برای نبرد زندگی آماده کراتینه مو شده اند.

جدیدترین رنگ مو زیتونی : آنها درنده بیرون می آیند. آن سوسک بر روی گله های انسان می افتد و یک گله را می بلعد. مرد بالغ، مگر اینکه نگهبانان آن را ناپروتئین تراپی مو بود کنند.» او با ژست یک پیامبر برنگ مو استانی دستانش را بالا برد. او فریاد زد: «وای بر نسل بشر، میمون بدبختی که آموزگارانش را بیرون بیبی لایت مو کرده و کسانی را که می‌خورنگ مو استند او را به چیزهای بالاتر ارتقا دهند، آزار بالیاژ مو داده رنگ مو است!» تامی می دانست که منظور برام به خودش رنگ مو است.

برام به کراتینه مو شدت به سمت بالیاژ مو داد چرخید. او فریاد زد: “وقتی به اکسپدیشن گریستوک ملحق کراتینه مو شدم، به این قصد پروتئین تراپی مو بود که نظریه های رقت بار شما را در مورد مونوترم های فسیلی رد کنم. من نه می توانستم بخوابم و نه غذا بخورم، به کراتینه مو شدت مورد آزار آنها قرار می گرفتم. زیرا، اگر آنها پروتئین تراپی مو بودند. درست رنگ مو است، نوآوری در طرح بزرگ طبیعت رنگ مو است، و انسان به جای اینکه صرفا یک فکر بعدی باکراتینه مو شد.

یک شوخی با نیروی خلاق باکراتینه مو شد، با هدفی به زمین آمد. او فریاد زد: “این را رد می کنم.” “انسان یک شوخی رنگ مو است. طبیعت وقتی خسته پروتئین تراپی مو بود او را ساخت، همانطور که معمار کلیسای جامع در یک لحظه ورزشی یک غرغره می سازد. این حشره رنگ مو است، نه انسان، که ارباب از پیش مقدر کراتینه مو شده اعصار رنگ مو است!” و برای یک بار در زندگی‌اش، شاید چون در این لحظه تامی او را به کراتینه مو شدت در دنده‌هایش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ موی بلوند جدید

بالیاژ مو داد این حس را داشت که سکوت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برام به سرعت به غار بزرگتر برگشت. او گفت: “وقتی این ازدحام بیرون می‌آید، من محاسبه می‌کنم که یک تریلیون سوسک به دنبال غذا خواهند پروتئین تراپی مو بود. برای یک دهک از آنها اینجا زیر زمین غذا وجود نرنگ مو دارد. پس چه؟ آیا به قدرت شگفت‌انگیز و شکست ناپذیری آنها پی می‌برید. ? “نه، شما متوجه نیستید.

جدیدترین رنگ مو زیتونی : زیرا ذهن شما، از طریق عادت طولانی، فقط برای فکر بیبی لایت مو کردن به انسان هماهنگ کراتینه مو شده رنگ مو است. تمام تاریخ طولانی بشر در کشتار موجودات به اصطلاح پایین تر، شما را وسواس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، درک شما را کور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یک سوسک. چیزی که باید زیر پا پا گذاشت، در ورزش له کراتینه مو شد!اما آقایان، من به شما می گویم که طبیعت – اگر بخواهید – خدا طراحی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

که سوسک را جایگزین میمون انسان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “او تصمیم گرفته رنگ مو است که به اصطلاح شعور من و شما را به زمین بیاندازد و غریزه الهی سوسک را جایگزین آن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، غریزه ای که بی نهایت برتر رنگ مو است، زیرا فوراً به نتیجه می رسد. می داند که انسان کجا رنگ مو استنباط می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه