↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو جدید

جدیدترین رنگ مو جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو جدید را برای شما فراهم کنیم.

3.7/5 - (3 امتیاز)

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو جدید : باید ادعای من را در مورد این کتاب بپذیرید – که کتاب حقایق رنگ مو است. هیچ اشتباهی در آن وجود نرنگ مو دارد، هیچ حدس و گمانی وجود نرنگ مو دارد. هیچ نقصی در حافظه وجود نرنگ مو دارد.

رنگ مو : ما می گوییم “دلار قادر متعال”. بنابراین، با هزاران شوخ طبعی بومی، ما آمریکایی ها نگرش خود را نسبت به منابع طبیعی قاره خود روشن می کنیم. در نتیجه چهار قرن این نگرش، که توسط قانون مقرر کراتینه مو شده و توسط دین تقدیس کراتینه مو شده رنگ مو است، به این نتیجه رسیده رنگ مو است که در این آغاز قرن بیستم، کنترل انبوه ثروت آمریکا در دست شاید تعبالیاژ مو داد زیادی از افراد قدرتمند رنگ مو است.

جدیدترین رنگ مو جدید

جدیدترین رنگ مو جدید : تا آنجایی که تاریخ، انسان شناسی و حتی جانورشناسی می تواند ردیابی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، این منابع طبیعی موضوع مبارزه رقابتی پروتئین تراپی مو بوده اند. در چهارصد سال گذشته این مبارزه توسط قوانین مقرر کراتینه مو شده و توسط ادیان بشری تقدیس کراتینه مو شده رنگ مو است. می گوییم: «هر کدام برای خود» و «شیطان همه چیز را می گیرد». ما می گوییم: «سگ بخور سگ». ما می گوییم: “دیگران را انجام دهید وگرنه آنها شما را انجام می دهند.” ما می گوییم: “کسب و کار تجارت رنگ مو است.” ما می گوییم: “مواد را دریافت کنید”. ما می گوییم: «پول صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

ما در آمریکا از پادشاهان فولاد و بارون های زغال سنگ، از اربابان گندم و الوار، نفت و راه آهن صحبت می کنیم و فکر می کنیم که شاید از رنگ مو استعاره رنگ مو استفاده می کنیم. اما واقعیت ساده این رنگ مو است که مردانی که به آنها اشاره می کنیم در 222دنیای صنعت دقیقاً همان جایگاه و نقش‌هایی را ایفا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که در دنیای سیاسی توسط پادشاه لوئیس، که گفت: “من دولت لایت و هایلایت مو هستم.” این قدرت متمركز ثروت كه بر آمریكا حاكم رنگ مو است به نام های زیادی شناخته می نانو کراتین مو شود. این «وال رنگ مو استریت» رنگ مو است، «کسب و کار بزرگ» رنگ مو است، «تررنگ مو است» رنگ مو است. این «سیستم» لینکلن رنگ مو استفنس، «دولت نامرئی» وودرو ویلسون، «امپراتوری تجارت» اندرو کارنگی، «پلوتوکراسی» پوپولیست ها رنگ مو است.

  ریموور رنگ مشکی مو در خانه

این موضوع آنقدر موضوع بیخ گوش قرار گرفته رنگ مو است که در محافل فرهیخته صحبت از آن در گیومه، با دلالتی بازیگوش و شکاکانه، شکل خوبی تلقی می نانو کراتین مو شود. اما واقعیت ساده این رنگ مو است که این قدرت از زمان جنگ داخلی زندگی عمومی آمریکا را کنترل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و در این ساعت از هر زمان دیگری در تاریخ ما بیشتر رنگ مو است. تنها تفاوت بین امپراتوری تجارت و امپراتوری لوئیس این رنگ مو است که اولی در کنار یک دموکراسی سیاسی وجود رنگ مو دارد.

برای اینکه این دموکراسی سیاسی را مطیع اهداف خود نگه رنگ مو دارد، رنگ مو استببالیاژ مو داد صنعتی دو ماشین سیاسی رقیب را حفظ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به آنها یارانه می دهد، و هر از چند گاهی یک نبرد ساختگی مفصل به راه می اندازد و میلیون ها دلار به پروتئین تراپی مو بودجه مبارزات انتخاباتی هر دو طرف کمک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هزاران تن را می سوزاند.

آتش قرمز، ریختن میلیون‌ها دسته تبلیغات کاغذی و میلیاردها کلمه سخنرانی. مردم به این نبرد ساختگی علاقه مند می شوند – اما همه افراد عاقل می دانند که مسابقه به هر نحوی که تصمیم گیری نانو کراتین مو شود، تجارت به تجارت ادامه خواهد بالیاژ مو داد و پول به بحث ادامه خواهد بالیاژ مو داد. بنابراین ما در موقعیتی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که حقایق ارائه کراتینه مو شده در این کتاب را درک کنیم.

روزنامه نگاری یکی از ابزارهایی رنگ مو است که به موجب آن رنگ مو استببالیاژ مو داد صنعتی کنترل خود را بر دموکراسی سیاسی حفظ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این تبلیغات روز به روز و بین انتخابات رنگ مو است که به موجب آن ذهن مردم در حالت رضایت قرار می گیرد، به طوری که وقتی بحران یک انتخابات پیش می آید، پای صندوق های رای می روند و رای خود را به یکی از آنها می پردازند.

  رنگ مو فندقی با مش یخی

جدیدترین رنگ مو جدید : بدنه اجتماعی که ما به آن تعلق داریم در این لحظه در حال گذر از یکی از بزرگترین بحران های تاریخ خود رنگ مو است، روندی عظیم که به بهترین وجه می توان آن را به تولد تشبیه بیبی لایت مو کرد. ما هر کدام از ما در این روند سهمی داریم، کم و بیش مسئول سیر آن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. برای قضاوت خود باید گزارش هایی از سایر بخش های بدن اجتماعی داشته باشیم.

ما باید بدانیم که هموطنان ما، در همه طبقات جامعه، در تمام نقاط جهان، چه رنجی می کشند، چه برنامه ریزی می کنند، چه می کنند. شرایط اضطراری به وجود می‌آیند که نیازمند تصمیم‌گیری سریع، تحت مجازات اتلاف و رنج وحشتناک لایت و هایلایت مو هستند. اگر اعصابی که ما برای شناخت این بدن اجتماعی به آنها وابسته بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

گزارش های نادرستی از وضعیت آن به ما بدهد، چه؟ نیمه اول این کتاب یک درنگ مو استان شخصی را روایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: درنگ مو استان تجربیات یک مرد با روزنامه نگاری آمریکایی. این ویژگی شخصی خوشایند نیست، اما اجتناب ناپذیر رنگ مو است. اگر من در بالیاژ مو دادگاه بالیاژ مو دادگستری ریرنگ مو است شاهد را بر عهده می گرفتم، هیئت منصفه احساسات عمومی و نظرات فلسفی من را نمی پرسید.

آنها نمی‌پرسیدند که دیگران چه چیزی به من گفته‌اند، یا گزارش رایج چیست. چیزی که آنها دوست تمام دکلره مو دارند بدانند – تنها چیزی که به آنها اجازه بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود بدانند – چیزی رنگ مو است که من شخصا دیده و تجربه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. بنابراین، اکنون، با گرفتن موضع شاهد در مورد مردم آمریکا در مقابل روزنامه نگاری، آنچه را که شخصا دیده و تجربه بیبی لایت مو کرده ام، می گویم.

  جدیدترین رنگ مو امسال

جدیدترین رنگ مو جدید : سوگند شهادت می‌دهم: حق، تمام حق، و چیزی جز حق نیست، پس خدایا کمکم کن. پس از این عهد، که با جدیت بالیاژ مو داده کراتینه مو شده و به طور جدی منظور کراتینه مو شده رنگ مو است، خواننده یا باید مرا باور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یا باید مرا از جمع مردان متمدن خارج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. انگیزه من از نوشتن این کتاب دفاع از خودم نیست. ما در روزگاری زندگی می کنیم.

که در آن غم و اندوه و خطری غلیظ وجود رنگ مو دارد که مردی که جوهر و کاغذ را برای دفاع از شخصیت خود هدر دهد، حقیر خواهد پروتئین تراپی مو بود. آنچه من به شما می گویم این رنگ مو است: «ببین! اینجا روزنامه نگاری آمریکایی رنگ مو است! این چیزی رنگ مو است که با یک مرد، سیستماتیک، مداوم، عمدا، برای یک دوره بیست ساله انجام بالیاژ مو داد.

اینجا نام‌ها، مکان‌ها، تاریخ‌ها وجود رنگ مو دارد—چنان انبوهی از مطالب که نمی‌توانید شک کنید، نمی‌توانید از آن فرار کنید. اینجرنگ مو است 10همه چیز، داخل و خارج در اینجا نامهای مقدس شما، بالاترین خدایان شما لایت و هایلایت مو هستند. وقتی این درنگ مو استان را بخوانید، روزنامه نگاری ما را خواهید شناخت. شما جسم و روح آن را خواهید شناخت، آن را به گونه ای خواهید شناخت که لازم نیست به شما گفته نانو کراتین مو شود.

جدیدترین رنگ مو جدید : که با جنبش آزادی صنعتی و خودگردانی در سراسر جهان چه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در نیمه دوم کتاب انبوهی از شاهدان دیگر را می شنوید – چندین نفر از آنها، عاقل ترین، واقعی ترین و بهترین مردم کشورمان. آنها در هر نقطه از کشور ما، در هر طبقه و هر زمینه ای از زندگی عمومی لایت و هایلایت مو هستند. و هنگامی که تجربیات آنها را شنیدید که اکثراً به زبان خودشان گفته کراتینه مو شده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه