نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو با فرمول ترکیب

جدیدترین رنگ مو با فرمول ترکیب | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو با فرمول ترکیب را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو با فرمول ترکیب را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو با فرمول ترکیب : شب را به سرگردانی سپری بیبی لایت مو کرده اند. در مورد در و سپس یک آقایی از بوستون از طریق به نام پروتئین تراپی مو بود. او کتابی درباره انقلابیون پاریس نوشته پروتئین تراپی مو بود و با میکروسکوپ به آن‌ها نگاه می‌بیبی لایت مو کرد که گویی این‌همه حشرات عجیب و غریب پروتئین تراپی مو بوده‌اند. و حالا آمد تا میکروسکوپش را روی ما بچرخاند. او ثابت بیبی لایت مو کرد که یک جنتلمن با یک کراوات نرم روان و یک بینی مشکوک تیز رنگ مو است.

رنگ مو : پذیرایی ما را پذیرفت و بعد رفت و از پختن حبوبات ما انتقاد بیبی لایت مو کرد. مقاله او در «نوشته عصرانه» بوستون، شهری که به ویژه در مورد حبوبات حساس رنگ مو است، منتشر کراتینه مو شد. آقای سنبورن فضای ما را شبیه یک پانسیون بورژوازی یافت. شک ندارم که فضای متفاوتی با فضای کوارتیر لاتین پروتئین تراپی مو بود، جایی که معیارهای سلیقه آقای سنبورن شکل گرفته پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ مو با فرمول ترکیب

جدیدترین رنگ مو با فرمول ترکیب : و وقتی ساعت یازده از اتاق کمیته بیرون آمدم، متوجه کراتینه مو شدم منتقد هنری در حال آماده سازی برای گذراندن شب روی یکی از کاناپه های اتاق نشیمن ما پروتئین تراپی مو بود. مودبانه به او گفته کراتینه مو شد که باید برود که در آن صحنه صحنه ای رخ بالیاژ مو داد. او چند ساعتی را به دعوا و تقبیح گذراند و روز بعد نامه ای به همه روزنامه ها نوشت و گفت که چگونه او و همراهانش را ساعت یک بامبالیاژ مو داد از سالن هلیکن بیرون آورده اند.

همچنین دو پسر ییل پروتئین تراپی مو بودند که از کالج فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آمدند تا کوره های ما را تعمیر کنند و سپس به دانشگاه دویدند و ما را در “نیویورک سان” نوشتند. آنها آلن آپدگراف و سینکلر لوئیس پروتئین تراپی مو بودند که هر دوی آنها رمان نویس کراتینه مو شده اند. آنچه در مورد ما نوشتند بازیگوش پروتئین تراپی مو بود و من هم در این سرگرمی شریک پروتئین تراپی مو بودم، اما به خاطر این واقعیت که برخی از اعضای ما زندگی خود را برای فکر بیبی لایت مو کردن داشتند.

  بهترین رنگ مو قشنگ

مثلاً یک رنگ مو استاد فلسفه در کلمبیا پروتئین تراپی مو بود. هفته‌ای یک یا دو بار باید برای خانم‌های جوان در بارنارد سخنرانی می‌بیبی لایت مو کرد، و رئیس دانشگاه بارنارد بانویی خشن و بی‌وقار پروتئین تراپی مو بود، و پس از انتشار آن مقالات، رنگ مو استاد ما هر بار که او را می‌دید می‌لرزید. ما در هلیکن هال سعی می بیبی لایت مو کردیم نداشته باشیم 65خدمتکاران، به معنای طبقه جداگانه ای از حیوانات پست که ما به تنهایی آنها را در زیرزمین ساختمان به عقب انداختیم.

ما سعی بیبی لایت مو کردیم با کارگرانمان مانند انسان رفتار کنیم. هفته ای یک بار رقص داشتیم و همه شرکت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و رنگ مو استاد فلسفه با دو دختر زیبای ایرلندی که روی میز منتظر پروتئین تراپی مو بودند می رقصید. این واقعیت که همسرش در آن حضور داشت، حتی برای یک رئیس باید تفاوتی ایجاد می‌بیبی لایت مو کرد، اما درنگ مو استان‌های «سان» نامی از همسرش نداشتند. بنابراین خیلی زود متوجه نکات تاریک روزنامه ها کراتینه مو شدیم.

عبارات باطنی مانند “لانه عشق سینکلر”. از آن زمان با مردان روزنامه‌نگار صحبت بیبی لایت مو کردم و فهمیدم که عموماً توسط جهان روزنامه بدیهی می‌دانستند که تالار هلیکون مکانی رنگ مو است که من برای داشتن زنان زیبا در مورد خودم تشکیل بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم. یا این، یا ولع بیماری برای بدنامی!

یادم می‌آید که ریدوی از «همه» این سوال را مطرح بیبی لایت مو کرد: «آیا نمی‌توانی راه کم دردسرتری برای تبلیغات خود پیدا کنی؟» در حال حاضر، من هنوز در مورد بسیاری از چیزهای جهان ساده لوح پروتئین تراپی مو بودم، اما به خواننده اطمینان می دهم که در این زمان به اندازه کافی یاد گرفته پروتئین تراپی مو بودم که اگر هدف من در زندگی این پروتئین تراپی مو بود، در صفحه اول روزنامه ها امن نگه داشتم.

  رنگ مو قهوه ای گرم

گروهی از سرمایه داران با پیشنهاد تاسیس یک شرکت بسته بندی گوشت به من مراجعه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها برای رنگ مو استفاده از نامم سیصد هزار دلار سهام به من پیشنهاد بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند و اگر من آن پیشنهاد را می پذیرفتم و رئیس یکی از نمایشگاه های تجاری شهر می کراتینه مو شدم و آگهی های تمام صفحه را در روزنامه ها می ریختم، ممکن پروتئین تراپی مو بود. من انتخابی ترین و باوقارترین نوع تبلیغات را داشتم.

جدیدترین رنگ مو با فرمول ترکیب : شاید نیکلاس موری باتلر یا جورج هاروی دیگری پروتئین تراپی مو بودم. شاید از من دعوت می کراتینه مو شد که در ضیافت های اتاق بازرگانی و فدراسیون ملی مدنی به عنوان سخنران ارکراتینه مو شد شرکت کنم و سخنان من به اندازه ستون ها چاپ می کراتینه مو شد. من ممکن پروتئین تراپی مو بود به باشگاه اتحادیه لیگ و باشگاه قرن بپیوندم و نام من در لیست افرادی قرار می گرفت که تحت هیچ شرایطی ممکن رنگ مو است.

هیچ خبر غیرقابل قبولی درباره آنها منتشر ننانو کراتین مو شود. در همان زمان ممکن پروتئین تراپی مو بود یک یا چند آپارتمان را در ریورساید درایو نگه می‌داشتم، با همان تعبالیاژ مو داد زن زیبا که می‌خورنگ مو استم، و هیچ‌کس از من انتقاد نمی‌بیبی لایت مو کرد، هیچ روزنامه‌ای نکاتی درباره «لانه‌های عشق» منتشر نمی‌بیبی لایت مو کرد. من بسیاری از مردان، سرمایه داران برجسته و حتی ناشران و ویررنگ مو استاران برجسته را می شناسم.

  رنگ موی مسی روشن با دکلره

که این کار را انجام بالیاژ مو داده اند، و شما هرگز از آن خبر نداشتید. 66آن را – تحت سیستم امروز روزنامه نگاری غارتگرانه ما، ده هزار بار دیگر از آن خبر نخواهید داشت. اما کاری که من انجام بالیاژ مو دادم حمله به سیستم سود پروتئین تراپی مو بود – حتی سود در اخبار. من از رفتن به دنبال پول امتناع می بیبی لایت مو کردم و وقتی پول به دستم می رسید فوراً آن را خرج تبلیغات بیبی لایت مو کردم. بنابراین به این نتیجه می رسد.

جدیدترین رنگ مو با فرمول ترکیب : که شما در مورد من فکر می کنید – در بهترین حالت به عنوان یک جور مترسک، در بدترین حالت به عنوان یک عاشق آزاده و واعظ شورش جنسی. تا آنجا که به هلیکن هال مربوط می کراتینه مو شد، ما گردهمایی پروتئین تراپی مو بودیم از ادبای شایسته، تعبالیاژ مو دادی از ما نه سوسیالیست و نه هیچ گونه ادم سوسیالیستی، چند تن از خانم هایی که از جنوب آمده پروتئین تراپی مو بودند، جایی که معیارهای بانویی سفت و سخت رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه