↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین تکنیک رنگ مو

جدیدترین تکنیک رنگ مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین تکنیک رنگ مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین تکنیک رنگ مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین تکنیک رنگ مو : او خرخر بیبی لایت مو کرد: “گوش کن! ای سگ ناله کننده.” “همانطور که من به شما می گویم فکر کنید – و نه بیشتر! شما از دکتر نوخارین به دلیل عدم تمایل قبلی خود به فروش پروژکتور عذرخواهی خواهید بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : توسط گروهی از مردان به من حمله بیبی لایت مو کرد – با چمدان و چشم بند – به من حمله بیبی لایت مو کرد. می دانستم که آنها من را مسافت زیادی با ماشین برده پروتئین تراپی مو بودند، اما دیگر چیزی ندیدم تا اینکه وقتی مرا اینجا گذاشتند، چشم‌بند را از چشمانم پاره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.» و همه آنها با شما غریبه پروتئین تراپی مو بودند؟ “بله – آنهایی که دیدم.” “آیا همین الان کافی نیست، برک؟” کین را قطع بیبی لایت مو کرد و کوئست احساس ناراحتی بیبی لایت مو کرد که در لحن مخترع مشخص نپروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین تکنیک رنگ مو

جدیدترین تکنیک رنگ مو : چند تا نامه “یعنی کشتی در حال سر خوردن به سمت زمین پروتئین تراپی مو بود؟” “نه، نه. من از چتر نجات آویزان پروتئین تراپی مو بودم… ررنگ مو استی، الان کجا لایت و هایلایت مو هستم؟” “در انباری در خیابان مونسون.” “در شیکاگو؟” برک سری تکان بالیاژ مو داد. فیلیپ اخم بیبی لایت مو کرد: “من حدس زدم.” “می بینید، من در یک مزرعه پایین آمدم، و سپس قبل از اینکه بتوانم خودم را از تله هایم رهایی بخشم.

پس از یک رنگ مو استراحت خوب، او مطمئناً چیزهایی را به یاد می آورد که اکنون از او فرار می کنند. کارآگاه سرش را تکان بالیاژ مو داد و به طرف فیلیپ برگشت: «فقط یک دقیقه». “آیا هیچ دلیل قابل قبولی برای این حمله به ذهنتان نمی رسد؟ آیا کسی وجود نرنگ مو دارد که با کنار گذاشتن موقت شما از سر راه، منتفع نانو کراتین مو شود؟” فیلیپ با ترس شروع بیبی لایت مو کرد.

بعد روی پاهایش پروتئین تراپی مو بود و بازوی برادرش را چنگ زده پروتئین تراپی مو بود. “کین!” او التماس بیبی لایت مو کرد: “کین! چه اتفاقی افتاده؟ می دانم، می دانم! این پروژکتور رنگ مو است.” “اب!” کین غرش بیبی لایت مو کرد و کوئست وحشتی را احساس بیبی لایت مو کرد که در حالی که سعی می بیبی لایت مو کرد برادرش را غرق الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او را فرا گرفت. “یکی آب بیاورد! او به آن نیاز رنگ مو دارد!” در همان زمان او دست فیلیپ را در یک چنگال فولادی رپروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی دودی عسلی روشن با دکلره

بلافاصله چشمان وحشی دومی آرام کراتینه مو شد، برافروختگی از چهره آرامش‌بخش او گذشت و او به‌طور ضعیفی روی کاناپه خم کراتینه مو شد. در آن لحظه گذرا کوئست به بدن فیلیپ رفت و با اشتیاقی کراتینه مو شدید و پیروزمندانه با اراده او مقابله بیبی لایت مو کرد. در حال حاضر اراده او فرماندهی بدنی را خواهد داشت که با آن شیطان کنترل خود مبارزه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

جدیدترین تکنیک رنگ مو : او با احساس تحقیر با مقاومت فیلیپ روبرو کراتینه مو شد و او را بی‌رحمانه به عقب کوبید، درهم شکست و اراده ضعیف او را فشرده بیبی لایت مو کرد. و هنگامی که فیلیپ تسلیم کراتینه مو شد، کوئست احساس بیبی لایت مو کرد که اراده‌اش به حالت عادی گسترش می‌یابد، بدن قرضی را با حرص گرسنه در اختیار می‌گیرد و برق جوانی را از چشمان پژمرده‌اش می‌درخکراتینه مو شد.

برک با تعجب به سرعت کالیدوسکوپیک تغییرات در حالت مرد نجات یافته خیره کراتینه مو شد. با تهاجم کوئست به فیلیپ، نورها و سایه‌های عجیب و غریب همچنان روی صورت فیلیپ می‌چرخیدند، اما با فرکانس رو به کاهشی که به زودی به کین اطمینان بالیاژ مو داد که مامورش در حال تکراتینه مو شدید فرمانش رنگ مو است. جوانتر از دستیاران بورک مجذوب کراتینه مو شده ایستاده پروتئین تراپی مو بود و دهانش باز پروتئین تراپی مو بود.

دیگری با احتیاط با مافوقش صحبت بیبی لایت مو کرد: “دوپ، آه!” “نه!” برک پاسخ بالیاژ مو داد و شانه های خود را از حالت خلسه بیرون انداخت. “شوکه کراتینه مو شدن.” مدت زمان واقعی درگیری در فیلیپ چیزی کمتر از سه ثانیه پروتئین تراپی مو بود. اگر کوئست حداکثر تلاش را می بیبی لایت مو کرد، کوتاه تر پروتئین تراپی مو بود. اما احساسات او هنگام ورود به این زیستگاه جدید تحت نیروی محرکه کین آنقدر عجیب و غریب و غیرمعمول پروتئین تراپی مو بود که برای لحظه ای در شگفتی تجربه گم کراتینه مو شد.

  جدیدترین رنگ مو کنفی

بنابراین، در آن مدت کوتاه، فیلیپ توانست با هجوم اراده مهاجم مقابله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در ثانیه بعدی کوئست از مقاومت آگاه کراتینه مو شد. او با اصرار توسط کنترل خود، باید فیلیپ را به عقب براند و او را سرکوب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما همدردی او با حریفش و نفرتش از کین او را به شورش ناگهانی برانگیخت. او می خورنگ مو است از اراده رنگ مو استاد سرپیچی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، عقب نشینی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، فیلیپ را در اختیار خود بگذارد.

اما او فقط می‌توانست ادامه دهد و به‌رغم عذاب و سردرگمی وصف‌ناپذیر اراده‌ی فیلیپ، ناخورنگ مو استه از اراده‌اش عقب‌نشینی بیبی لایت مو کرد. سپس با این احساس که ده برابر بدتر از غیر انسانی ترین غول رنگ مو است، بدن امانت گرفته اش را به طور کامل تصاحب بیبی لایت مو کرد. کین با خونسردی به برک گفت: “الان او را به خانه می برم.” همانطور که می بینید، او به کمی خواب اضافی نیاز رنگ مو دارد.

جدیدترین تکنیک رنگ مو : در ضمن، اگر فرصتی داشتید با من تماس سامبره مو بگیرید، من در کارخانه خواهم پروتئین تراپی مو بود. برای ذهن جوان مامور که به سبکی هیکل ورزشی عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، بدنی که در آن از پله‌ها به سمت لیموزین پایین می‌رفت، به‌طور عجیبی سنگین و ناجور به نظر می‌رسید. وقتی ماشین به راه افتاد با لب های فیلیپ گفت: “کارم بد کراتینه مو شده، کین.” “به!” کین خرخر بیبی لایت مو کرد: “تو ترسیده ای، همین. وقتی به خانه رسیدی بخواب و تا نه شب بخواب.

ساعت ده مردی به نام دکتر نوخارین به دنبالت می آید. او تو را به گاراژ می برد، برو ماشین، و به یکی دیگر در چند بلوک آن طرف تر انتقال دهید. “در نزدیکی Marbleton، هواپیمایی را خواهید دید که در یک میدان باز قرار گرفته رنگ مو است. نوخارین یک خلبان توانا رنگ مو است. او به سمت جنوب شرقی در امتبالیاژ مو داد ساحل دریاچه به محل ملاقات پرواز خواهد بیبی لایت مو کرد. شما باید حدود دوازده و نیم برسید.

  مدل رنگ موی طوسی زیبا

آزمایش برای ساعت یک ساعت تعیین کراتینه مو شده رنگ مو است. ساعت.” کوئست با حالت خشم وحشیانه گوش بالیاژ مو داد. او که قدرت مقاومت در برابر کنترل خود را نداشت، فقط می‌توانست مانند موجودی وحشی که با میله‌های فولادی در بدن فیلیپ قرار رنگ مو دارد بجوکراتینه مو شد. کین با زهر ادامه بالیاژ مو داد: «مجموعه کاغذهایی را که از گاوصندوق در دفتر من برداشتی، بیاور. مجموعه دیگر را در آماده باش نگه دارید تا فردا به نوخارین برسانید.

بعد از اینکه او نتایج آزمایش را مطالعه بیبی لایت مو کرد و انجام کراتینه مو شد. به پاریس اطلاع بالیاژ مو داد که صد میلیون دلار پول نقد برای تحویل در دفتر لوپ شما در ساعت 3 بعد از ظهر آزاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. طمع قاتل مرد کوئست را دیوانه بیبی لایت مو کرد. او سعی بیبی لایت مو کرد طغیان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اراده‌اش مانند یک چیز فیزیکی می‌لرزید و اتر را مانند کوسه‌ای زخمی در دریا می‌کوبید. یک لحظه احساس بیبی لایت مو کرد که در شرف شکستن پیوندهایی رنگ مو است که دیو کنترلش دور او بافته رنگ مو است.

جدیدترین تکنیک رنگ مو : او چنان با خشونت مقاومت بیبی لایت مو کرد که اراده ی پریشان و هاگ مانند فیلیپ به شکلی ناگوار از سیاهی بیرون آمد و در مبارزه ناامیدانه به او پیوست. اما در امتبالیاژ مو داد مجراهای ضعیفی که هنوز کوئست را به رنگ مو استاد ویل کین زنجیر می‌بیبی لایت مو کرد، انگیزه شورش را گرفت، و چشمانش شعله‌های آتشی را به خود گرفت که با یک شوک اراده مقابله بیبی لایت مو کرد که مأمور سرکش او را فلج بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه