نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو مناسب پوست سبزه

جدیدترین رنگ مو مناسب پوست سبزه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو مناسب پوست سبزه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو مناسب پوست سبزه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو مناسب پوست سبزه : یک وزش طولانی روی گوش، درست زیر نقطه طاس. باید ضربه وحشتناکی پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد. به چشمانش نگاه بیبی لایت مو کردم. دوره پرستاری و داروسازی به من دانشی بالیاژ مو داد که باعث لرز کراتینه مو شد. به قلبم او مرده پروتئین تراپی مو بود حتما بیهوش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم. “وقتی بهپروتئین تراپی مو بود یافتم دنبال پک دویدم. او را نزدیک خانه دیدم که به سمت من آمده و چشم ررنگ مو استش را گرفته پروتئین تراپی مو بود. گفت: “چیزی به سرم زد.

رنگ مو : هرگز به من جواهرات نبالیاژ مو دادند. اثاثیه و تجهیزات دست نخورده پروتئین تراپی مو بود. فکر می کنم کاملاً مشهود رنگ مو است که دزد یک سارق معمولی کوچک نپروتئین تراپی مو بود. وکیل مطرح بیبی لایت مو کرد: “من معتقدم بهتر رنگ مو است به خانم دارو اجازه دهیم این درنگ مو استان را از ابتدا به روش خودش تعریف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فقط دو شاهد واقعاً مهم وجود رنگ مو دارد. هر چیزی که او به یاد داشته باکراتینه مو شد که بخواند ممکن رنگ مو است برای مقامات ارزش داشته باکراتینه مو شد.

جدیدترین رنگ مو مناسب پوست سبزه

جدیدترین رنگ مو مناسب پوست سبزه : مشکلات علمی که روی آنها کار می بیبی لایت مو کرد.” “آیا می توانید انگیزه چنین جنایتی را روشن کنید؟” او در حال کار بر روی اختراعی پروتئین تراپی مو بود که به گفته او جنگ را از بین می برد و صاحب دستگاه را به یک دیکتاتور عملی جهانی تبدیل می بیبی لایت مو کرد، اگر چنین قدرتی را اعمال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دستگاه کامل کراتینه مو شد. قاتل. او را کشت تا دستگاهش را ایمن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “آیا چیز دیگری با ارزش گرفته کراتینه مو شد؟” ما هیچ چیز با ارزش دیگری در مورد مکان نداشتیم.

اکنون خانم دارو، چه مدت در بروکنوک زندگی می بیبی لایت مو کردی؟ از آنجا شروع کن و بگذار درنگ مو استانت باز نانو کراتین مو شود. سعی کن اعصاب و احساساتت را کنترل کنی.” زن کوچولوی عجیب و غریب با شجاعت گفت: “من احساساتی نیستم. عصبی نیستم.” “قلب من درد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همین. این مکان توسط پدرم نامگذاری کراتینه مو شد. ما با مرگ او، سی سال پیش، آن را به ارث بردیم و به آنجا نقل مکان بیبی لایت مو کردیم.

  رنگ موی جو گندمی دخترانه

دو فرزندم در آنجا به دنیا آمدند و مردند. ابتدا خدمتکاران را نگه داشتیم و تمام سی و دو اتاق را نگهداری بیبی لایت مو کردیم. اما بعد از رفتن بچه ها، هر دوی خودمان را به درس خواندن سپردیم و شروع بیبی لایت مو کردیم به بستن اتاق ها یکی پس از دیگری، و خدمتکاران را یکی یکی آزاد می بیبی لایت مو کردیم.» “در حال حاضر چند اتاق را اشغال می کنید؟” “ما در سه اتاق زندگی می‌بیبی لایت مو کردیم.

یک اتاق نشیمن، آشپزخانه و اتاق خواب. دو سالن بزرگ به آزمایشگاه تبدیل کراتینه مو شد. هر دو در آنجا کار می‌بیبی لایت مو کردیم. آنجا پروتئین تراپی مو بود که شوهرم در محل کارش با مرگ روبرو کراتینه مو شد. گاهی اوقات با هم کار می‌بیبی لایت مو کردیم، گاهی مستقل. همه کارهای خانه را خودم انجام می‌بالیاژ مو دادم، جز لباس‌شویی که بیرون فرستادم، هیچ بازدیدکننده‌ای نداشتیم.

ما برای همدیگر و کارمان زندگی می‌بیبی لایت مو کردیم.» از اتاق هایی که اشغال نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند بگویید. ما آنها را مثل همیشه رها بیبی لایت مو کردیم. من بیست سال رنگ مو است که در هیچ یک از این اتاق ها نپروتئین تراپی مو بوده ام. یک بار به اتاق دختر کوچک نگاه بیبی لایت مو کردم – اتاق دخترم. گرد و خاک و تار عنکبوت پروتئین تراپی مو بود، اما دست انسان مزاحمتی نداشت. شوهر از روی شانه ام به داخل نگاه بیبی لایت مو کرد.

جدیدترین رنگ مو مناسب پوست سبزه : در را بستم، در آغوش هم برگشتیم. در اینجا پیرزن کوچک به آرامی در دستمال توری خود گریه بیبی لایت مو کرد. دقایقی با احترام به اندوه او، بالیاژ مو دادگاه منتظر ماند. “آیا این اتاق ها قفل پروتئین تراپی مو بودند؟” بالاخره وکیل پرسید. بیوه در حالی که در حال بهپروتئین تراپی مو بودی پروتئین تراپی مو بود، گفت: “نه.” ما از هیچ‌کس نمی‌ترسیدیم. همه اتاق‌ها بسته پروتئین تراپی مو بودند، اما قفل نپروتئین تراپی مو بودند. درهای بیرون به ندرت قفل می‌کراتینه مو شد.

  رنگ مو فندقی مدیا

ما در دنیای خودمان زندگی می‌بیبی لایت مو کردیم. به‌خاطر ظاهر، زمین را حفظ می‌بیبی لایت مو کردیم. پک، باغبان، زمین‌ها را نگه می‌داشت، مثل شما. می دانم. او در صورت لزوم از بیرون کمک می گرفت. این موضوع او پروتئین تراپی مو بود. ما هرگز او را اذیت نبیبی لایت مو کردیم. او احتمالاً نیم مایل بالاتر از جاده زندگی می بیبی لایت مو کرد. اول هر ماه برای دستمزدش می آمد. او عملاً تنها مهمان ما پروتئین تراپی مو بود. “زمانی که لازم پروتئین تراپی مو بود وکیل یا سایر ارتباطاتمان را ببینیم، پک ما را می‌راند.

ابتدا اسب‌های ما را می‌راند. ده سال پیش ما اسب‌ها را مادام‌العمر چرا می‌بیبی لایت مو کردیم و ماشین کوچکی را می‌خریدیم. به ندرت بیرون می‌رفتیم. هیچ نداریم. دوستان نزدیک و هیچ فامیلی نزدیکتر از ساحل اقیانوس آرام نیستند. آنها پسرعموهای دور لایت و هایلایت مو هستند. می بینید، از زمانی که بچه ها رفتند، ما در دنیا تنها پروتئین تراپی مو بودیم – ما هرگز از آنها به عنوان مرده صحبت نبیبی لایت مو کردیم. بالیاژ مو دادگاه دوباره ساکت کراتینه مو شد.

پزشک قانونی و وکیل از فرصتی رنگ مو استفاده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که دماغ خود را نسبتاً کراتینه مو شدید باد کنند. “در 27 مه، روزی که شوهرت فوت بیبی لایت مو کرد، چه اتفاقی افتاد که آن را دوباره به خاطر می آورید؟” از وکیل پرسید. “از خواب پا کراتینه مو شدیم و طبق معمول صبحانه خوردیم. داشتم اتاق ها را می زدم. شوهرم مرا بوسید و به سمت آزمایشگاه حرکت بیبی لایت مو کرد. من در آشپزخانه پروتئین تراپی مو بودم.

جدیدترین رنگ مو مناسب پوست سبزه : ساعت حدود ده پروتئین تراپی مو بود که آشپزخانه را تمام بیبی لایت مو کردم و وارد سالن کراتینه مو شدم. اتاقی که در مجاورت آزمایشگاه رنگ مو است. من نسبتاً مضطرب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، چیزی برای من غیرمعمول. به نظر می رسید که وجود کسی را در نزدیکی خود، شخصی که نمی شناختم، یک فرد خارجی را تاریک حس می بیبی لایت مو کردم. فکر بیبی لایت مو کردم این کار من احمقانه رنگ مو است و خود را خم بیبی لایت مو کردم.

  مدل رنگ موی مش زیتونی

اما وقتی وارد اتاق نشیمن کراتینه مو شدم انگار حضور نامرئی دنبالم می‌آمد، صدای زمزمه کم دستگاه شوهرم را می‌شنیدم، در آزمایشگاه باز پروتئین تراپی مو بود، او مرا صدا بیبی لایت مو کرد و گفت: “سو عزیزم، عجیب به نظر می رسد، اما من دو مدل از این مجموعه را ساختم و اکنون فقط یکی را می توانم پیدا کنم. شما به هیچ وجه نمی توانستید دیگری را نادرست کنید.

می توانید؟” “من به او اطمینان بالیاژ مو دادم که چیزی از آن نمی دانم و او گفت: “هوم، این خنده دار رنگ مو است.” بعد به داخل کتابخانه برگشت و در را بست. زمزمه ادامه داشت. من بیشتر از همیشه اذیت کراتینه مو شدم اما نمی خورنگ مو استم شوهرم را اذیت کنم. بعد یک اتفاق عجیب افتاد. دیدم در آزمایشگاه باز و بسته می نانو کراتین مو شود. اما من کسی را ندیدم.

جدیدترین رنگ مو مناسب پوست سبزه : لحظه بعد فریاد شوهرم را شنیدم.بیشتر یک ناله پروتئین تراپی مو بود تا یک جیغ. “با عجله وارد آزمایشگاه کراتینه مو شدم. شوهرم کنار میز تخته سنگی اش دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود. متوجه کراتینه مو شدم که دستگاه از بین رفته رنگ مو است. وقتی روی شوهرم خم کراتینه مو شدم فکر بیبی لایت مو کردم که بزرگتر از یک آسیاب قهوه نپروتئین تراپی مو بود. عجیب رنگ مو است که چقدر چنین رنگ مو است. یک فکر می توانست در چنین زمانی شلوغ نانو کراتین مو شود. “سر شوهرم خونریزی داشت. بریده کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه