نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو های دخترانه

جدیدترین رنگ مو های دخترانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو های دخترانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو های دخترانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو های دخترانه : برای اینکه خطر ظلم به آن سازمان را نداشته باشیم، سرگرد سیمن را به شیکاگو دعوت بیبی لایت مو کردیم و اولین گزارش او هفته آینده منتشر خواهد کراتینه مو شد. بنابراین، می بینید، آنها قصد داشتند تصویری از انصاف ویررنگ مو استاری، توجه دقیق به حقیقت دقیق ارائه دهند.

رنگ مو : غرشی کر کننده که فصاحت دولتمردان و دیپلمات‌ها را خفه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. 26این سوال ساعت در آمریکا رنگ مو است و آمریکا باید پاسخ آن را تحت مجازات جنگ داخلی بیابد. شانزده سال پیش پاسخ رابرت کولیر بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، و اگر او شهامت ایستادگی در برابر پدرش را داشت، اگر نورمن هاپگود همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که تظاهر می‌بیبی لایت مو کرد، ویررنگ مو استار پروتئین تراپی مو بود، آن‌ها حقیقتی را که قبلاً عرض بیبی لایت مو کردم، دریافت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

جدیدترین رنگ مو های دخترانه

جدیدترین رنگ مو های دخترانه : شانزده سال گذشته رنگ مو است، و فقط اکنون شما در مورد آن می شنوید – و بیشتر شما حتی اکنون در مورد آن چیزی نمی شنوید! اما اینجا یک نکته حیاتی برای روشن کراتینه مو شدن وجود رنگ مو دارد. کوله‌فروش پیر بحث من را در مورد سؤال پاک بیبی لایت مو کرد، اما سؤال را پاک نبیبی لایت مو کرد. امروز این پرسش با صدای بلند از گلوی صد و هشتاد میلیون نفر در روسیه فریاد می‌زند و صدای آن سرتاسر اروپا را فرا می‌گیرد.

آنها باید کمپینی را انجام می‌بالیاژ مو دادند تا مردم آمریکا آن را ببینند – و امروز ما نباید با زندانی بیبی لایت مو کردن رهبران اعتراضات مردم سعی در حل مشکل اجتماعی داشته باشیم. 27 فصل چهارم مبارزه واقعی اعتصاب بردگان مزدوری در شیکاگو رخ بالیاژ مو داد، و من برای “توسل به عقل” یک طرف گسترده خطاب به این اعتصاب کنندگان نوشتم و سعی بیبی لایت مو کردم به آنها حقیقتی را که پیتر کولیر از نیمه گرانبهای خود پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، گوشزد کنم.

  رنگ موی مشکی بدون ضرر

میلیون مشترک این بخش گسترده توسط سوسیالیست های ناحیه رنگ مو استاکیاردز گرفته کراتینه مو شد و سی هزار نسخه در میان اعتصاب کنندگان شکست خورده توزیع کراتینه مو شد. در حالی که من رمانی می نوشتم که به زندگی آن بردگان مزدوری می پرداخت، «توسل به عقل» به من پانصد دلار پیشنهاد بالیاژ مو داد تا زندگی کنم.

بنابراین به پکینگ تاون رفتم و هفت هفته در میان کارگران زندگی بیبی لایت مو کردم و دوباره به خانه آمدم و «جنگل» را نوشتم. حالا تا اینجا کارهایی که دنیای روزنامه نگاری آمریکا با من بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، ماهیت تمسخر آمیزی داشت. من یک جور “مرد” پروتئین تراپی مو بودم. یک شاعر جوان – بسیار جوان – که معتقد پروتئین تراپی مو بود “نبوغ” رنگ مو دارد و مدام در مورد آن سروصدا می بیبی لایت مو کرد.

بنابراین من با ویولونیست‌های مو بلند خارج از کشور، و نقاشان با جلیقه‌های فانتزی، و زنان حق رأی با موهای کوتاه، و پیامبران مذهبی با لباس ارغوانی کبوتر کراتینه مو شدم. همه این چیزها توسط روزنامه ها جمع آوری کراتینه مو شده رنگ مو است، روزنامه هایی که با خوش اخلاقی نسبت به همنوعان جعلی خود مدارا می کنند. مردم دوست تمام دکلره مو دارند سرگرم شوند و “نابغه” یکی از چیزهایی رنگ مو است.

که آنها را سرگرم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: چنین نگرش جهانی رنگ مو است که می داند پول تنها چیزی رنگ مو است که در زندگی واقعاً ارزش رنگ مو دارد، پول درآوردن تنها هدف رکراتینه مو شد رنگ مو است. مردان بلند و جدی. اما از این به بعد خواهید دید که یک یادداشت جدید وارد درنگ مو استان من می نانو کراتین مو شود. عنصر اسب بازی از بین می رود و چیزی تلخ جای آن را می گیرد. و دلیل این تغییر چیست؟ آیا تغییری در من ایجاد کراتینه مو شد؟ آیا من ناگهان پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده، ناصادق، خودخواه کراتینه مو شدم؟ نه، هیچ تغییری در من ایجاد نکراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو سبز زیتونی

من همان آدمی پروتئین تراپی مو بودم که همان زندگی را داشتم. اما من از مخالفت با شرارت اجتماعی با سلاح شکننده شعر، با بینش ها و الهامات و تقدیس ها دست برداشتم. در عوض، من یک شمشیر تیز از واقعیت معاصر برداشتم و فشار آوردم 28آن را به حیاتی یکی از آن انگل های هیولایی که خون زندگی مردم آمریکا را می مالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این تفاوت پروتئین تراپی مو بود. و اگر از این به بعد در این درنگ مو استان نت طغیان کراتینه مو شدیدی پیدا بیبی لایت مو کردید.

جدیدترین رنگ مو های دخترانه : لطفاً درک کنید که به سخنان مردی گوش می دهید که چهارده سال در نبرد پروتئین تراپی مو بوده و هدف خود را هر روز از یک دشمن ظالم و خائن رنج می برد. اولین تجربه من، این اتفاق افتاد، با “هفته نامه Collier’s” پروتئین تراپی مو بود. اما این بار تجربه مهمانی شام نپروتئین تراپی مو بود، هیچ عنصر دوستی یا اجتماعی در آن وجود نداشت. “جنگل” به صورت سریالی ظاهر می کراتینه مو شد و بحث های زیادی را ایجاد می بیبی لایت مو کرد.

به ذهنم خطور بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است بتوان “کولیر” را متقاعد بیبی لایت مو کرد که به این موضوع بپردازد، بنابراین مقاله ای نوشتم و به سادگی برخی از چیزهایی را که در بسته بندی خانه های شیکاگو در جریان پروتئین تراپی مو بود، بیان بیبی لایت مو کردم. من آنجا پروتئین تراپی مو بودم و دیده پروتئین تراپی مو بودم – و نه به عنوان یک آماتور اشتباه، آنطور که بسته‌برها اتهام می‌زدند.

این اتفاق افتاد که در شیکاگو با یک مرد انگلیسی، آقای آدولف اسمیت، بزرگ‌ترین مرجع جهان در بسته‌بندی‌ها آشنا کراتینه مو شدم. او روش های بسته بندی گوشت را در سرتاسر بریتانیای کبیر و در سرتاسر قاره اروپا برای “London Lancet”، مقاله پزشکی برجسته بریتانیای کبیر مطالعه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او به عنوان نماینده مجاز “لانست” آمده پروتئین تراپی مو بود تا شرایط آمریکا را بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل رنگ مو تنباکویی

من در آنچه نوشتم از او حمایت بیبی لایت مو کردم. من همچنین از حمایت مقامات مختلف ایالتی و فدرال برخوردار پروتئین تراپی مو بودم. من متن قانون فدرال بازرسی گوشت را داشتم که توسط بسته‌بندان نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا بتوانند گوشت بیمار را بدون مجازات بفروشند. همه این حقایق را نزد نورمن هاپگود و رابرت کالیر بردم. به آنها این فرصت را بالیاژ مو دادم.

جدیدترین رنگ مو های دخترانه : که از شهرت و سودی که بعداً از انتشار کتاب «جنگل» به دست آوردم، بهره ببرند و اتفاقاً خدمات عمومی بزرگی انجام دهند. آنها علاقه مند پروتئین تراپی مو بودند، اما متقاعد نکراتینه مو شدند، و یک افسر ارتش ایالات متحده به نام سرگرد لوئیس ال سیمن را رنگ مو استخدام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، که به شیکاگو رفت و مهمان نوازی کوله بران را پذیرفت و گزارش بالیاژ مو داد که تمام اتهامات من اغراق آمیز رنگ مو است.

و بیشتر آنها. کاملا نادرست و کالیر و هاپگود حرف سرگرد سیمن را بر خلاف حرف من و مقاماتی که پیشنهاد بالیاژ مو دادم پذیرفتند. همه چیز درست پروتئین تراپی مو بود. من شکایتی از آن نداشتم. آنها از قضاوت تحریریه خود رنگ مو استفاده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. شکایت من از نحوه برخورد آنها با درنگ مو استان پروتئین تراپی مو بود. آنها در اطلاعیه اولیه خود (15 آوریل 1905) گفتند: 29در مورد روش های غیربهداشتی مقالات بسیار درخشانی برای ما ارسال کراتینه مو شده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه