نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو و مش

جدیدترین رنگ مو و مش | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو و مش را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو و مش را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو و مش : فلاش پروتئین تراپی مو بود. از رنگ مو استوانه به نظر می رسید که پرتویی به بیرون پرید، فلاش نور نقره ای. سه مرد را که جلوتر از بقیه پروتئین تراپی مو بودند گرفتار بیبی لایت مو کرد. شمشیرهایشان با صدای تق تق به کف بالکن افتاد. ایستادند، متحیر کراتینه مو شدند.

رنگ مو : لیز پرسید. “بدون شک. این یک پارانوییک با توهمات پول، عظمت و یک شیدایی قتل به کراتینه مو شدت توسعه یافته پروتئین تراپی مو بود. برای من، این تنها راه حل معقول رنگ مو است. من کاملا مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که درست می گویم.” لیز برخرنگ مو است تا برود و ژورت او را اصرار نبیبی لایت مو کرد که بماند. او لیز را تعظیم بیبی لایت مو کرد و دوریس با او تعظیم بیبی لایت مو کرد. زمانی که لیز بیرون پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ مو و مش

جدیدترین رنگ مو و مش : من از گفتن این که من اخترشناس لایت و هایلایت مو هستم غافل کراتینه مو شدم. “آره؟” لیز را کشید. “آره!” ژورت با قاطعیت گفت. دختر یک ژست تئاتری اتخاذ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که جذابیت قابل توجهی از او را آشکار می بیبی لایت مو کرد و اصلاً چیزی نمی گفت. ژورت داوطلبانه گفت: “وقتی مرد خود را پیدا بیبی لایت مو کردید، یک دیوانه خواهید یافت.” او این را با تأمل و با یک حرکت گفت که ظاهراً تأثیرگذار پروتئین تراپی مو بود. “به نظر شما یک دیوانه این کار را بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟” در حالی که ژوره مکث بیبی لایت مو کرد و منتظر یک سوال پروتئین تراپی مو بود.

فکر بیبی لایت مو کرد: “او دختر زیبایی رنگ مو است.” لیز در ذهنش شرایط دیدارش از ژورت را بررسی بیبی لایت مو کرد. هیچ شکی در ذهن او وجود نداشت که کفش های ژوره آنقدر کوچک لایت و هایلایت مو هستند که نمی توانند شماره نه باشند، و او رنگ مو استدلال بیبی لایت مو کرد که این واقعیت ممکن رنگ مو است باعث حذف ژوره نانو کراتین مو شود. اما او راضی نپروتئین تراپی مو بود. او به خودش گفت: «من می‌خواهم بنزین بیاورم.

  رنگ موی شنی نسکافه ای با دکلره

و بعد از آن دو کارآگاه خصوصی می‌گیرم تا به من کمک کنند، زیرا من دقیقاً به آنجا برمی‌گردم. برای اولین بار در زندگی‌ام قرار رنگ مو است باشم. یک تام در حال نگاه بیبی لایت مو کردن “هیچ ماه وجود نرنگ مو دارد. صنوبرها اگر پرده هایشان را به اندازه کافی بالا بگذارند، منظره ای از هر سه طبقه آن خانه را به ما می دهند و سه نفر از ما می توانیم هر سه طبقه را همزمان تماشا کنیم.” او با فرگوسن تماس گرفت که ممکن رنگ مو است.

روزها مشغول باکراتینه مو شد، به جفت مأمورش از سازمان کارآگاهی پیوست و مدتی آن سه بر اساس یک نقشه خوب عمل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. احتمالاً یک هفته بعد پروتئین تراپی مو بود که لیز گزارشی را به پرکینز فرگوسن ارائه بیبی لایت مو کرد که برای مدتی یکی از عجیب‌ترین اسناد این پرونده عجیب را ثابت بیبی لایت مو کرد. خوانده کراتینه مو شد: “شما احتمالا فکر خواهید بیبی لایت مو کرد که من دیوانه لایت و هایلایت مو هستم.

جدیدترین رنگ مو و مش : و به همین دلیل من این گزارش را مشترکاً و انفرادی به اشتراک می گذارم و سوگند یاد می کنم. با دو کارآگاهم، خانم ژورت، دختری را که از طریق تلفن به شما گفتم، در سه جا دیده ام. نه یک بار بلکه دو بار این اتفاق افتاده رنگ مو است. “شب که از پنجره های محل ژورت نگاه می بیبی لایت مو کردیم، دختر را در طبقه اول، دوم و سوم خانه دیدیم.

به دلیل چیدمان هوشمندانه آینه ها این را باور بیبی لایت مو کردیم. اما این را بفهم: روز بعد او با ماشینی به شهر رفت. ما به دنبالش رفتیم. او در یکی از سالن های تئاتر پیاده کراتینه مو شد و وارد کراتینه مو شد. او برنگشت تا بتوانیم ببینیم، اما ماشین حرکت بیبی لایت مو کرد. راننده نپروتئین تراپی مو بود و ما فکر می بیبی لایت مو کردیم که داریم. ماشین بدون راننده را کشف بیبی لایت مو کردیم، تا اینکه نگاه بیبی لایت مو کردیم.

  رنگ موی یخی برای پوست گندمی

دیدیم خانم ژوره هنوز در فرمان رنگ مو است. “او پیاده کراتینه مو شد و وارد سالن دیگری کراتینه مو شد. او برنگشت، اما ماشین در حالی که او هنوز در فرمان پروتئین تراپی مو بود حرکت بیبی لایت مو کرد. او پس از پارک ماشین وارد سالن سومی کراتینه مو شد و این بار صندلی راننده و تونیو خالی پروتئین تراپی مو بود. “قرقره را برگردانید و خواهید دید که او از سه سالن سینما بیرون می آید و به خانه می رود. همین اتفاق افتاد.

باید سه تا از او وجود داشته باکراتینه مو شد، همه یکسان، اما فقط یک نمایش در هر زمان. اگر این بخشی از جادوی معروف ژوره باکراتینه مو شد. من می گویم او یک جادوگر رنگ مو است. توضیح هنوز ارائه نکراتینه مو شده رنگ مو است. ما می خواهیم ژورت را تحت الشعاع قرار دهیم، اما او هرگز به جایی نمی رسد. دختر فقط یک بار بیرون رفته رنگ مو است که در سه مراسم تشریح کراتینه مو شده شرکت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

باور کنید یا نه. “شب بعد ما هر کدام – دو کارآگاه و من – سعی بیبی لایت مو کردیم یک راهپیمایی روی یکدیگر بدزدیم و او را صدا زدیم و از او خورنگ مو استیم بیرون برود. در کمال تعجب فردی ما، او در هر مورد موافقت بیبی لایت مو کرد. در کمال تعجب ما، او ادامه بالیاژ مو داد. هر سه قرار در یک شب پروتئین تراپی مو بود. او با من از میان درختان این حوالی راه می‌رفت.

او همچنین با یکی از کارآگاهان من با ماشین در جاده رانده کراتینه مو شد و با دیگری به رقصیدن رفت. او در سه مکان مایل از هم فاصله داشت. یکباره و ناگهان برگشت و لبخندش را به من زد. غوغای باغ کلامش را غرق بیبی لایت مو کرد. جمعیت فریاد می زد: “الکساندر! شاهزاده گمکراتینه مو شده ما!” نگهبانان پادشاه روی سکوی پایینی عبوس و گیج ایستاده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ موی یخی صدفی بدون دکلره

جدیدترین رنگ مو و مش : صدای قدم هایی را پشت سرم شنیدم. دور خودم چرخیدم از اتاق، گروه اعیان سرمه ای روحبار به سمتم هجوم آوردند! شمشیرهایشان بیرون پروتئین تراپی مو بود. یکی از آنها فریاد زد: “حالا آنها را بکش! ما باید آنها را بکشیم و انجام بالیاژ مو دادیم!” در گروه پنج شش نفر پروتئین تراپی مو بودند. آنها بیش از ده قدم با من فاصله نداشتند. با جهش آمدند. من در باز کراتینه مو شدن پنجره ایستادم و فقط با عصبانیت خود مخالفت بیبی لایت مو کردم.

فریاد زدم “درک! درک!” فکر کنم یه قدم عقب رفتم بیرون بالکن پروتئین تراپی مو بودم. روی من جرقه زد – من و درک اینجا گرفتار کراتینه مو شدیم! اولین نفر از چهره های شنل قرمز رنگ از در ورودی بیرون آمد. پریدم تا از شمشیر او دوری کنم. دیدم بقیه پشت سرش شلوغ کراتینه مو شده اند. سپس احساس بیبی لایت مو کردم درک به کراتینه مو شدت مرا کنار زد. من نیمه زمین خوردم، اما خودم را در راه آهن بالکن به دست آوردم.

پنج تن از اشراف سرمه ای در بالکن پروتئین تراپی مو بودند. درک با آنها روبرو کراتینه مو شد. جنبه او باعث کراتینه مو شد مکث کنند. آنها با شمشیرهای دراز ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. باغ ساکت پروتئین تراپی مو بود. جمعیت خیره کراتینه مو شد. و درک در سکوت غرش بیبی لایت مو کرد “برگردید! همه، برگردید داخل! برگردید، وگرنه می کشم!” در دست ررنگ مو است درک، او رنگ مو استوانه را به سمت اشراف تهدیدآمیز دراز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. “برگرد، من می گویم!” اما در عوض به او عجله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه