↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو خاکستری

جدیدترین رنگ مو خاکستری | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو خاکستری را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو خاکستری را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو خاکستری : همچنین متنفر از بی عدالتی، به طوری که 18هر جا در زندگی اش با آن روبرو کراتینه مو شد، تمام وجودش شعله ای از هیجان کراتینه مو شد. او همیشه در ذهن خود تلاش می بیبی لایت مو کرد تا منبع دروغ و بی عدالتی را کشف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – چرا باید این همه در جهان وجود داشته باکراتینه مو شد؟ روزنامه‌ها وجود آنها را فاش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما به نظر می‌رسید که هیچ‌وقت نمی‌دانستند که علت آن‌ها چیست و چه باید بکنند.

رنگ مو : بعداً پسر “نیویورک ایونینگ پست” را که ایده آل زیبای یک روزنامه جنتلمن پروتئین تراپی مو بود، کشف بیبی لایت مو کرد و این برای 15سالها منبع اصلی فرهنگ او پروتئین تراپی مو بود. “ایونینگ پست” توسط ال گودکین، محقق و دوستدار عدالت، اما محدود، و با زبانی توهین آمیز ویرایش کراتینه مو شد. پسر از او فهمید که سیرنگ مو است آمریکا پوسیده رنگ مو است، و علت پوسیدگی را فهمید: اولاً، گروهی نادان وجود داشت که عمدتاً از خارجی ها تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ مو خاکستری

جدیدترین رنگ مو خاکستری : بنابراین پسر کوچک قلم خود را در دست گرفت و نامه ای به سردبیر “سان” نوشت و او را به کراتینه مو شدت سرزنش بیبی لایت مو کرد. او هرگز انتظار نداشت که در ستون های “خورشید” پیشنهادی را بخواند که پوپولیست ها ممکن رنگ مو است دیوانه شوند . و “خورشید” این محصول ضعیف را با “هوشمندی” خود منتشر بیبی لایت مو کرد.

و دوم، سیرنگ مو استمداران بدجنسی پروتئین تراپی مو بودند که به این اوباش میپرداختند. تلاش‌های مستمر توسط آقایان نجیب و فرهنگ انجام می‌کراتینه مو شد تا دولت را از دست این سیرنگ مو استمداران بداخلاق دور کنند، اما اوباش بیش از حد نادان پروتئین تراپی مو بودند و نمی‌توانستند آنها را متقاعد کنند که از یک دولت پاک حمایت کنند. با این حال، مبارزه باید ادامه یابد، زیرا شرایط بد به بدتر می‌رفت.

این پسر شاهد چندین “کارزار اصلاحی” پروتئین تراپی مو بود که عمدتا توسط “ایونینگ پست” و روزنامه های دیگر انجام کراتینه مو شد. این کمپین‌ها شامل انتشار تمام صفحه‌های افشاگری پوسیدگی مدنی، همراه با محکوم بیبی لایت مو کردن سیرنگ مو استمداران در مقام پروتئین تراپی مو بود. پسر هر کلمه افشاگری را باور بیبی لایت مو کرد، و هرگز به ذهنش خطور نبیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است روزنامه ها با رنگ مو استفاده از آنها نسخه های بیشتری بفروشند.

  مدل رنگ مو جدید روشن

هنوز کمتر به ذهنش خطور می بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است کسی در این هیجانات وسیله ای برای منحرف بیبی لایت مو کردن افکار عمومی از اشکال بزرگتر و قابل احترام تر «پیوند» بیابد. نامزدی برای بالیاژ مو دادستان منطقه به نام ویلیام تراورز جروم وجود داشت. مردی با ذهن معمولی «ایونینگ پست»، کاندیدای ایده‌آل «ایونینگ پست» رنگ مو است.

جدیدترین رنگ مو خاکستری : او یک کمپین «گردباد» به راه انداخت و هر شب در نیم دوجین جلسه سخنرانی بیبی لایت مو کرد و با روایت‌هایش از فساد پلیس شهر، مخاطبانش را دیوانه بیبی لایت مو کرد. مردان بلند می کراتینه مو شدند و با عصبانیت فریاد می زدند، زنان غش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند یا گریه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پسر در حالی که ناخن‌هایش را در کف دست‌هایش فرو می‌بیبی لایت مو کرد.

می‌نشست، در حالی که خطیب نقاب‌ها را از موضوعاتی که معمولاً از پسران کوچک پنهان می‌کراتینه مو شد می‌درید. این خطیب سیستم فحشا را توصیف بیبی لایت مو کرد که هر سال میلیون ها دلار خود را به پلیس شهر پرداخت می بیبی لایت مو کرد. او اتاقی را به تصویر کشید که در آن زنان افراد خود را به نمایش می گذاشتند و مردان بالا و پایین راه می رفتند و آنها را بازرسی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و یکی را انتخاب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا حیوانی را در نمایشگاه انتخاب کنند.

مرد سه دلار یا پنج دلارش را به صندوقدار پشت پنجره پرداخت و یک چک برنجی دریافت بیبی لایت مو کرد. سپس به طبقه بالا رفت و این چک را پس از دریافت لطف او به زن پرداخت. و ناگهان سخنور دستش را در جیبش بیبی لایت مو کرد و نقاشی کشید 16از تکه فلز “ببین!” او گریه. “بهای شرمندگی یک زن!” برای پسر بچه حاضران، این چک برنجی نمادی از هیولاترین شرارت در جهان پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین آموزشگاه رنگ مو در تهران

شب به شب در این جلسات شرکت می بیبی لایت مو کرد و روز بعد در روزنامه ها درباره آنها می خواند. او دانشجوی کالج پروتئین تراپی مو بود و در یک اتاق خوابگاهی با چهار دلار در هفته زندگی می بیبی لایت مو کرد که خودش درآمد داشت. با این حال او برای کمک به مبارزات انتخاباتی این سخنور وارد میدان کراتینه مو شد و چیزی بیش از صد دلار جمع آوری بیبی لایت مو کرد و آن را برای کاندیدای «ایونینگ پست» در باشگاهش برد.

صحبت او را در شام قطع بیبی لایت مو کرد و بدون شک صبر او را تحت فشار گذاشت. نامزد در گردبادی از هیجان به قدرت رسید و کاری را انجام بالیاژ مو داد که همه نامزدهای «ایونینگ پست» انجام می‌بالیاژ مو دادند و همیشه انجام می‌بالیاژ مو دادند – یعنی هیچ چیز. چهار سال طولانی، پسر در سرگشتگی و انزجار منتظر ماند و با خشم به پایان رسید.

جدیدترین رنگ مو خاکستری : بنابراین او این درس تلخ را آموخت که بیش از یک نوع انگل وجود رنگ مو دارد که از ضعف انسان تغذیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بیش از یک نوع فحشا وجود رنگ مو دارد که ممکن رنگ مو است با چک برنجی نماد آن باکراتینه مو شد. 17 فصل دوم درنگ مو استان یک شاعر این پسر که اکنون جوان کراتینه مو شده رنگ مو است، یک معرفی نامه از روحانی خود به سردبیر روزنامه محبوبش «ایونینگ پست» دریافت بیبی لایت مو کرد.

در شانزده سالگی به عنوان گزارشگر محاکمه کراتینه مو شد. او یک هفته برای جمع آوری تکه های عجیب و غریب از اخبار کار بیبی لایت مو کرد و وقتی هفته تمام کراتینه مو شد مبلغ سخاوتمندانه دو دلار و شصت و هفت سنت به دست آورده پروتئین تراپی مو بود. این اولین و آخرین تجربه او به عنوان گزارشگر روزنامه پروتئین تراپی مو بود و برداشت پسرانه او از درستی حرفه روزنامه نگاری را تأیید می بیبی لایت مو کرد.

  انواع رنگ مو زنانه زیبا

کار او شامل جمع آوری اعلامیه های ترحیم در مورد شهروندان برجسته ای پروتئین تراپی مو بود که مرده پروتئین تراپی مو بودند. جان تی مک گورک، شریک ارکراتینه مو شد مک گورک و ایزاکسون، بازرگانان کمیسیون 679 خیابان دسبروسز، دیروز بر اثر سیروز کبدی در خانه خود، خیابان جورج واشنگتن، 4321، هوبوکن درگذشت. آقای مک گورک 69 ساله پروتئین تراپی مو بود و یک بیوه و یازده فرزند از خود به جای گذاشت.

او عضو الکس ها و رئیس انجمن بولینگ نورث هوبوکن پروتئین تراپی مو بود. و این حقایق را “ایونینگ پست” دقیقاً همانطور که او نوشته پروتئین تراپی مو بود چاپ بیبی لایت مو کرد. در کتابی که حرف زیادی برای گفتن به نفع روزنامه‌نگاری آمریکایی نخواهد داشت، بگذارید این وفاداری به حقیقت و یاد مک‌گورک بی‌نقص مورد تحسین قرار گیرد. این جوان به نوشتن جوک و جنگ پرداخت، که در آن دو برابر مبلغی که «ایونینگ پست» به او پرداخت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، درآمد داشت.

بعداً به نوشتن رمان‌های سکه‌ای روی آورد که در آن‌ها مبالغ واقعاً افسانه‌ای به دست آورد. به نظر او گیج کننده پروتئین تراپی مو بود که این نوشته ارزان و احمقانه باید از نوعی باکراتینه مو شد که پول را به همراه داشته باکراتینه مو شد. ویررنگ مو استاران به او گفتند که به این دلیل رنگ مو است که مردم چنین چیزی را می‌خواهند. اما جوانان تعجب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – آیا حداقل بخشی از تقصیر ممکن رنگ مو است به گردن سردبیرانی باکراتینه مو شد که هرگز سعی نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

جدیدترین رنگ مو خاکستری : چیزی بهتر از این ارائه دهند؟ این مشکل قدیمی پروتئین تراپی مو بود – مرغ یا تخم مرغ کدام اول رنگ مو است؟ ما به شوخی از سنت های جنوب قدیم که در آن جوانان پرورش یافته اند صحبت بیبی لایت مو کرده ایم. اما خواننده نباید تصور نادرستی از آنها داشته باکراتینه مو شد – از بسیاری جهات آنها سنتهای عالی پروتئین تراپی مو بودند. یک چیز، آنها به جوانان یاد بالیاژ مو دادند که دروغ را تحقیر کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه