↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو طلایی

جدیدترین رنگ مو طلایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو طلایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو طلایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو طلایی : این کلمات را با عصبانیت می نویسم. اما بعد تعهد خود را به یاد می آورم – حقایق دقیق! بنابراین به کتابخانه می روم و اولین جلد صحافی را که دستم لمس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، پایین می آورم.

رنگ مو : در آن مکان ترسناک بخواب! تمام وجودم از وحشت خزیده پروتئین تراپی مو بود. دوباره به طرف مرد برگشتم. ویژگی های او تسلیم ناپذیر پروتئین تراپی مو بود. شاید این بیشتر درجه سه پروتئین تراپی مو بود. لنگی از ضعف و خستگی، پاهای عقب افتاده ام را به سمت تخت خواب کشیدم. تا زمانی که زنده ام هرگز بیداری ام را فراموش نخواهم بیبی لایت مو کرد. یک چهره یونیفرم پوش، رئیس، شانه ام را تکان می دهد.

جدیدترین رنگ مو طلایی

جدیدترین رنگ مو طلایی : من شروع به اعتراض بیبی لایت مو کردم، سعی بیبی لایت مو کردم او را دنبال کنم. مرد پشت در جلوی من را گرفت. بی‌صدا، تقریباً هولناک، تختخوابی باریک را در انتهای اتاق نشان بالیاژ مو داد. برای لحظه ای تردید بیبی لایت مو کردم و چشمان مرد را روی خود احساس بیبی لایت مو کردم. روی تختخواب مرده من بخواب – من مطمئن پروتئین تراپی مو بودم که مرده رنگ مو است – تختخواب دوست!

دو مرد یونیفرم پوش دیگر در سکوت نگاه می کنند. نشستم و مات و مبهوت بهم خیره کراتینه مو شدم. نور کراتینه مو شدید خورشید از پنجره ها عبور می بیبی لایت مو کرد. نوری سرگردان به قفس برخورد بیبی لایت مو کرد. با لرزش عقب افتادم. و با این حال من راحت خوابیده پروتئین تراپی مو بودم. رئیس گفت: “آقای تورنتون، من یک خبر جدی برای شما دارم. من دلیل مثبتی دارم که دوست شما مرده رنگ مو است.” “خدای عزیز!” وقتی خاطره با عجله برگشت.

این تعجب از من بلند کراتینه مو شد. “کجا؟ شما نمی توانید داشته باشید!” “اینجا.” دسته ای از نامه ها را در دستانم گذاشت. “شب دیشب آنقدر عجیب رفتار بیبی لایت مو کردی که باعث کراتینه مو شدی من به جنایت سنگینی مشکوک شوم. همچنین چند نکته مهم را نادیده گرفتی. همین دیشب از سفر برگشتی.” دیشب! حتما سالها پروتئین تراپی مو بود صدای سطح ادامه بالیاژ مو داد: «شما دستورالعمل‌هایی را برای ارسال نامه‌هایتان گذاشته پروتئین تراپی مو بودید». “این نامه ها ظاهراً یک روز پشت سر شما پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو جدید جلوی سر

امروز صبح آنها را از اتاق های شما برداشتم. من این آزادی را به خود گرفتم که آنها را باز کنم. این یکی را بخوانید.” او آن را انتخاب بیبی لایت مو کرد. با انگشتان لرزان از پاکت یک صفحه نوشته بیرون آوردم. من دستخط رنگ مو استاد را تشخیص بالیاژ مو دادم. من با کراتینه مو شدت تب خواندم، تک تک کلمات خود را در آگاهی من می سوزاند: تورنتون عزیز: من این را در انتظار می نویسم. وقتی برنامه های من تکمیل کراتینه مو شد.

جدیدترین رنگ مو طلایی : می بینم که پست می نانو کراتین مو شود. دوست عزیز خیلی دیر رنگ مو است که با بهترین نیت های دنیا سعی کنی آنها را ناامید کنی. شاید به خاطر بیاورید که سال ها پیش، وقتی به شما اطمینان کامل بالیاژ مو دادم، به شما گفتم که مطمئن پروتئین تراپی مو بودم که قانون غرامت تا حدودی تاوان زیان من را خواهد بالیاژ مو داد. تورنتون، دوست قدیمی، من معتقدم که از چند جهت، ساعت من فرا رسیده رنگ مو است.

دو روز پیش صفر مطلق را کامل بیبی لایت مو کردم. اما حتی بهتر! مردی امروز به اینجا زنگ زد. اگرچه او مرا نشناخت، اما من به راحتی روکش سالهای اضافه را دیدم. سرنوشت، اسمش را هر چه می خواهی بگذار، میهمان من مردی رنگ مو است که خوشبختی مرا به هم ریخت. به بهانه او را بازداشت خواهم بیبی لایت مو کرد. من او را وادار می کنم که وارد قفس بلورین نانو کراتین مو شود.

من قبلاً یک کنترل دوگانه ترتیب بالیاژ مو داده ام که وقتی آن را از داخل قفس اعمال می کنم ، پاور از بین می رود . لطفا قفس را خراب کنید قبل از اینکه این را بخوانید برای من جبران می نانو کراتین مو شود. خداحافظ دوست عزیز! راکستون. “من عذرخواهی می کنم، آقای تورنتون.” رئیس دستی را پیشکش بیبی لایت مو کرد که من در غم و اندوه و آسودگی درآمیختم.

  رنگ موی فندقی ساده

دنیا یک نابغه را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. دوست عزیزی را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم. اما حق با او پروتئین تراپی مو بود. غرامت پروتئین تراپی مو بود تانک ها نوشته موری لینستر … نبرد سرنوشت ساز جنگ 1932 اولین نبردی پروتئین تراپی مو بود که در آن رنگ مو استفاده از پیاده نظام عملاً متوقف کراتینه مو شد … – تاریخ ایالات متحده، 1920-1945 (گرگ-هارلی). ردیف به ردیف هیولاها غرش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و حریصانه با تفنگ های گرسنه به نبرد می رفتند.

جدیدترین رنگ مو طلایی : دو مایلی جبهه آمریکایی مرده پروتئین تراپی مو بود. و نتیجه جنگ 1932 به دو پیاده نظام که در خطر مه گاز و تانک ها گم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند بستگی داشت. بوی دائمی و روغنی گاز مه همه جا پروتئین تراپی مو بود، حتی در جعبه قرص کوچک. در خارج، تمام جهان توسط مه خاکستری غلیظی که با نسیم به آرامی در سراسر کشور می چرخید، محو کراتینه مو شد. صداهایی که از داخل آن می آمد به طرز عجیبی خاموش پروتئین تراپی مو بود.

گاز مه همه صداها را تا حدودی خاموش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – اما جایی در سمت ررنگ مو است توپخانه با گلوله HE چیزی را می کوبید و آن انفجارهای کوچک زیر جریانی وجود داشت که از تانک ها در حال عمل خبر می بالیاژ مو داد. در سمت ررنگ مو است صدای تیراندازی مسلسل از راه دور پروتئین تراپی مو بود. در این بین سکوتی محتاطانه برقرار پروتئین تراپی مو بود. گروهبان قهوه، که به او بد نام پروتئین تراپی مو بود و به انسان بی احترامی می بیبی لایت مو کرد.

روی صندلی یکی از توپچی ها پخش می کراتینه مو شد و با تلفن صحرایی صحبت می بیبی لایت مو کرد در حالی که گل از او می چکید. سرجوخه والیس، که به همان اندازه گل آلود و بی‌اعتبارتر پروتئین تراپی مو بود، با زحمت یک نخ سیگار کامل از ته ته مانده چهار سیگار دیگر درست می‌بیبی لایت مو کرد. هر دو تفنگ-پیاده پروتئین تراپی مو بودند. هیچ کدام حق یا دلیلی نداشتند که قطعاً یک پست مسلسل را اشغال کنند.

  ترکیب رنگ مو نسکافه ای با کاپوچینو

این واقعیت که خدمه مسلسل همگی مرده پروتئین تراپی مو بودند، با قضاوت از سؤالاتی که پرسیده می کراتینه مو شد، به نظر نمی رسید که تفاوت چندانی برای بخش HQ در انتهای دیگر سیم تلفن ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گروهبان کافی گفت: “به شما می گویم، آنها مرده اند… آره، همه مرده اند. همانقدر مرده اند که بار اول به شما گفتم، شاید حتی مرده تر… گاز، البته. نمیدانم چه جور….آه.نقابهایشان را پوشیدند.” او منتظر ماند و به سیگاری که سرجوخه والیس در حال تولید داشت نگاه بیبی لایت مو کرد. شروع به تحمیل بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد.

جدیدترین رنگ مو طلایی : سرجوخه والیس با محبت به آن نگاه بیبی لایت مو کرد. گروهبان کافی دستش را روی دهانی گذاشت و با دقت به همراهش نگاه بیبی لایت مو کرد. او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “به آن بکش، پیت.” “در یک دقیقه چند ته قنداق را برمی اندازم.” سرجوخه والیس سری تکان بالیاژ مو داد و با هنر بی نهایت سیگار را روشن بیبی لایت مو کرد. او با ظرافت روی آن پف بیبی لایت مو کرد، آن را با دقتی رنگ مو استنشاق بیبی لایت مو کرد.

که مردی می آموزد که این همه تنباکو داشته باکراتینه مو شد و هرگز انتظار نرنگ مو دارد بیشتر از آن بگیرد، و با اکراه آن را به گروهبان قهوه بالیاژ مو داد. اکنون در حال انتشار مقالاتی رنگ مو است در مورد اینکه چگونه یک پسر بچه سیب زمینی را در جعبه سیگار پرورش می دهد و چگونه یک مرد می تواند با سنگ فرش بیبی لایت مو کردن کفش های خود میلیونر نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه