↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو بلوند

جدیدترین رنگ مو بلوند | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو بلوند را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو بلوند را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو بلوند : خدایان سرخ مرا فرا می خوانند!” من می روم، چارلی. امشب می روم – و می خواهم با من بروی! من برم؟ این چیز مانند سایه ای تهدیدآمیز به کراتینه مو شدت برای مقابله با من بلند کراتینه مو شد. من برم؟ ناگهان چهره دختری جلوی من پروتئین تراپی مو بود. سفید. دلهره آور تقریباً التماس به نظر می رسید. چهره ای زیبا، با دهانی از لب های سرخ باز. صورت قاب کراتینه مو شده در موهای بلند و طلایی کم رنگ با چشمان آبی خیره درشت.

رنگ مو : هر چند افکارم روی صورتم نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بدون شک. درک به آرامی گفت: “باورش سخت رنگ مو است، چارلی؟ بله! اما اتفاقا درست رنگ مو است. دختری که دوستش دارم اهل این دنیا نیست، اما با این وجود زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من او را دیده ام، با او صحبت بیبی لایت مو کرده ام. یک چیز کوچک باریک – زیبا. ….” نشست و خیره کراتینه مو شد. “این چیزی ماوراء طبیعی نیست.

جدیدترین رنگ مو بلوند

جدیدترین رنگ مو بلوند : یک قوم ستمدیده را نجات دهی، ظلم یک پادشاه شیطانی را سرنگون کن، و دوستت و دختر مورد علاقه خود را بر تخت سلطنت بنشانی؟ یا می خواهی بروی؟ فردا صبح طبق معمول در مترو کار کنید؟ با لحن تند او مطابقت داشتم. “بیا بشنویم، درک.” فصل دوم چالش ناشناخته ها باور نبیبی لایت مو کردنی! غیر ممکن! من نگفتم.

چارلی. فقط وحشی های نادان گذشته ما ناشناخته – غیرعادی – ماوراء طبیعی نامیده می شوند. ما اکنون بهتر می دانیم.” گفتم: این دختر… اشاره بیبی لایت مو کرد. “همانطور که به شما گفتم، من سال هرنگ مو است که روی این نظریه کار می کنم که جهان دیگری وجود رنگ مو دارد، اینجا در همین فضا با ما وجود رنگ مو دارد. بعد چهارم! آن را هر چه دوست دارید بنامید.

من آن را پیدا بیبی لایت مو کردم، وجودش را ثابت بیبی لایت مو کرد! و این دختر – اسمش هوپ رنگ مو است – در آن زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اجازه دهید از او و مردمش برای شما بگویم. قلبم طوری می زد که نزدیک پروتئین تراپی مو بود خفه ام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “بله، درک.” “او اینجا زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در این فضایی که ما آن را شهر نیویورک می نامیم. او و مردمش از همان فضا رنگ مو استفاده می کنند.

  رنگ مو قرمز دوماسی

در همان زمانی که ما از آن رنگ مو استفاده می کنیم. دنیایی متفاوت از دنیای ما، که اکنون اینجا با ما وجود رنگ مو دارد! دیده نکراتینه مو شده توسط ما. و ما بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. دیده نکراتینه مو شده توسط آنها! “شکل متفاوتی از ماده، چارلی. همانطور که برای مردم قلمرو دیگر ملموس رنگ مو است، همانطور که ما برای دنیای خودمان ملموس بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. انسان‌هایی مانند خودمان.” مکث بیبی لایت مو کرد.

اما هیچ کلمه ای برای پر بیبی لایت مو کردن این شکاف پیدا نبیبی لایت مو کردم. و در حال حاضر ادامه بالیاژ مو داد: دنیای امید که اینجا با ما همزیستی رنگ مو دارد، به ما وابسته رنگ مو است. زمزمه بیبی لایت مو کردم: “شباح واقعیت.” “بله. دنیایی که بسیار شبیه دنیای مرنگ مو است. اما ابتدایی، جایی که دنیای ما متمدن رنگ مو است.” دوباره مکث بیبی لایت مو کرد. چشمانش به من خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که انگار از دیوارهای اتاق زیرزمین می توانست به بخش های بزرگی از ناشناخته ها نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

چه مخلوط عجیبی پروتئین تراپی مو بود این درک میسون! چه ترکیب عجیبی از واقعیت سرد دانشمند و خیال بافی رویاپرداز عاشقانه! با این حال من نمی دانم که آیا علم این نیست؟ هیچ عاشق عاشقانه‌ای نیست که به ماه نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بتواند عاشقانه‌های بیشتری در روحش داشته باکراتینه مو شد، یا در چشمان مهتابی معشوقش عاشقانه‌تر از آن چیزی باکراتینه مو شد که دانشمند در شگفتی‌های آزمایشگاهش می‌یابد.

  مدل رنگ مو خرمایی

جدیدترین رنگ مو بلوند : درک به آرامی ادامه بالیاژ مو داد: “یک جهان بدوی، ملت بدوی، احساسات بدوی! همانطور که اکنون می بینم، چارلی – همانطور که می دانم – به نظر می رسد که شاید دنیای هوپ صرفاً یک کپی از ما باکراتینه مو شد که به چیزهای ابتدایی برهنه کراتینه مو شده رنگ مو است. گویی ممکن رنگ مو است چنین باکراتینه مو شد. روح برهنه نیویورک مدرن ما، خودمان آنطور که واقعا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

نه آنطور که وانمود می کنیم بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.» او خود را از خیال خود بیدار بیبی لایت مو کرد. “ملت امید توسط یک پادشاه اداره می نانو کراتین مو شود. اگر بخواهید یک امپراتور. پادشاهی که با شرارت های تجمل و راحتی و شراب و زنان گرفتار کراتینه مو شده رنگ مو است. او توسط اشراف خود، اشراف بیکار، محاصره کراتینه مو شده رنگ مو است، به دلیل تولدشان که اعلام می کنند. به این دلیل که بر شنل‌های زرشکی تأثیر می‌گذارند.

زنان زیبای آن‌ها، هوس‌باز و دیوانه، معمولاً خود را به روبنده‌ها و جامه‌های زرشکی می‌پوشانند. و کارگرانی لایت و هایلایت مو هستند، زحمتکشانی که به آنها می گویند. زحمتکشان مظلوم و زیر پا گذاشته کراتینه مو شده، با نفرت از اشراف و پادشاه در درونشان می سوزد. در فرانسه چنین شرایطی وجود داشت و انقلاب خونین از آن ناشی کراتینه مو شد. اکنون اینجا وجود رنگ مو دارد.

جدیدترین رنگ مو بلوند : امید در ردیف این زحمتکشان متولد کراتینه مو شد، اما به لطف و زیبایی خود به مقامی در دربار این پادشاه بی رحم رسید.» از روی صندلی پرید و شروع به قدم زدن در اتاق بیبی لایت مو کرد. ساکت نشستم و بهش خیره کراتینه مو شدم. خیلی چیز عجیبیه! غیر ممکن رنگ مو است؟ نمی توانستم این را بگویم. فقط می توانستم بگویم برای من باورنبیبی لایت مو کردنی رنگ مو است.

  رنگ موی وانیلی قهوه ای

و همانطور که این فکر را شکل بالیاژ مو دادم، می دانستم که باور نبیبی لایت مو کردنی پروتئین تراپی مو بودن آن معیار سنجش هوش محدود من، عدم آگاهی من رنگ مو است. ناشناخته وسیع طبیعت، آنقدر وسیع که هر چیزی که برای من واقعی پروتئین تراپی مو بود و برای من قابل درک پروتئین تراپی مو بود، قطره ای پروتئین تراپی مو بود در اقیانوس ناشناخته های موجود. “حالا منو درک نمیکنی؟” درک با کراتینه مو شدت اضافه بیبی لایت مو کرد. “من فانتزی صحبت نمی کنم. واقعیت سرد!

من راهی برای انتقال خودم – و شما – به این وضعیت متفاوت ماده، به این دنیای دیگر پیدا بیبی لایت مو کردم! من قبلاً آزمایشی انجام بالیاژ مو داده ام. به آنجا رفتم و فقط ماندم. برای چند لحظه، یک شب یا بیشتر.” باعث کراتینه مو شد قلبم وحشیانه بپرد. اون پیش میرفت:- “آنجا هرج و مرج وجود رنگ مو دارد. انقلابی در حال دود کراتینه مو شدن که در هر زمانی – شاید همین شب – ممکن رنگ مو است به آتش کشیده نانو کراتین مو شود.

جدیدترین رنگ مو بلوند : این طبقه حاکم بدخواه را ناپروتئین تراپی مو بود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” خندید تند. “در دنیای هوپ، کارگران مردمی بدوی و نادان لایت و هایلایت مو هستند. خرافاتی. مانند هموطنان مکزیک، همگی آماده اند و آماده اند تا برای هر رهبری که خود را تنظیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند فریاد بزنند. شانس من – شانس ما -.” ناگهان قدم هایش را قطع بیبی لایت مو کرد و جلوی من ایستاد. “آیا فریب آن را حس نمی کنی؟ جاده باز؟ “جاده در برابر من مستقیم رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه