نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

تاثیر رنگ مو بر مغز

تاثیر رنگ مو بر مغز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت تاثیر رنگ مو بر مغز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با تاثیر رنگ مو بر مغز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

تاثیر رنگ مو بر مغز : اچ بسیاری از رمان های دیکنز را در جایی قرض گرفت و ما آنها را با نور کم در سرداب دوباره خواندیم. هنگامی که گلوله باران کاهش می یابد، H. می رود تا کمی قدم بزند یا “شهروند روزانه” را دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که هنوز یک برگه کوچک با قیمت بیست و پنج و پنجاه سنت چاپ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. البته این فقط تکراری از حدس و گمان رنگ مو است که نیم ساعت سرگرم کننده رنگ مو است.

رنگ مو : آیا به محض زنگ زدن شما این کار را نبیبی لایت مو کرده‌ام؟ یک خانم در را به روی مردانی که روی آن کتک می‌زنند باز نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آقایان معمولا زنگ می‌زنند، من فکر می‌بیبی لایت مو کردم که ممکن رنگ مو است تپنده‌ها باکراتینه مو شد.” “خب” که خیلی بدتر می نانو کراتین مو شود، “ما قرار رنگ مو است چند واگن برای شما بفرستیم تا حرکت کنید، باید آماده شوید.” “با کمال میل، اگر خانه ای برای من انتخاب بیبی لایت مو کرده اید. این خیلی بزرگ رنگ مو است.

تاثیر رنگ مو بر مغز

تاثیر رنگ مو بر مغز : او به آن تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و تقریباً با یک جمله “اوه! این چیست؟” سپس با دیدن من در حالی که او صاف کراتینه مو شد، “آه، خانم!” از تعجب و عصبانیت تقریباً با لکنت زبان گفت: “آیا می‌دانی اگر این در را باز نمی‌بیبی لایت مو کردی، من حق داشتم این در را بشکنم؟” “این برای من فرقی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من مالک نیستم. شما یا صاحبخانه صورتحساب تعمیرات را پرداخت می کنید.

  رنگ کردن مو با پوست گردو

به من نمی خورد.” “نه، من خانه ای برای تو پیدا نبیبی لایت مو کردم.” مطمئناً از من انتظار ندارید که در میان گرد و غبار و گلوله ها بدوم و دنبال آن بگردم و آقای ال. خیلی شلوغ رنگ مو است. “خب خانم پس باید خونه رو با هم تقسیم کنیم. طبقه پایین رو میگیریم.” “من ترجیح می‌دهم خودم طبقه پایین را نگه دارم؛ مطمئناً انتظار ندارید که از پله‌ها بالا و پایین بروم وقتی شما خیلی سبک لایت و هایلایت مو هستید و توانایی بیشتری برای انجام آن دارید.

از راهرو گذشت و درها را امتحان بیبی لایت مو کرد. “آن اتاق کدام رنگ مو است؟” – “سالن.” “و این؟” – “اتاق خواب من.” “و این؟” – “اتاق غذاخوری.” _خب خانوم، یه خونه برات پیدا می کنیم و بعد میایم اینو بگیر. “از شما متشکرم، سرهنگ. وقتی خانه را پیدا بیبی لایت مو کردید آماده خواهم پروتئین تراپی مو بود. صبح بخیر قربان.” شنیدم که در حالی که از پله‌ها پایین می‌دوید گفت: “باید برگردیم، کاپیتان، می‌بینی که نمی‌دانستم آنها این‌جور آدم‌ها لایت و هایلایت مو هستند.

تاثیر رنگ مو بر مغز : البته فرمانده در ابتدا دروغ گفته پروتئین تراپی مو بود تا من را بترساند، زیرا ژنرال پمبرتون از ویکسبورگ بسیار دور رنگ مو است تا چنین دستوری را ارسال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او به دنبال ژنرال گرانت رنگ مو است. به ما گفته کراتینه مو شده که او برای ملاقات با جانستون بیرون رفته رنگ مو است. و با هم انتظار تمام دکلره مو دارند ارتش گرانت را ناپروتئین تراپی مو بود کنند و ویکسبورگ را برای همیشه آزاد کنند. در حال حاضر یک بیمارستان عمومی روبروی این خانه و یک بیمارستان آبله کوچک در کنار آن وجود رنگ مو دارد.

  رنگ مو قهوه ای بنفش تیره

جنگ، قحطی، طاعون و آتش ما را احاطه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. هر روز گروه در مقابل بیمارستان آبله کوچک می نوازد. نمی دانم آیا این برای حفظ روحیه آنهرنگ مو است؟ می توان تصور بیبی لایت مو کرد که سکوت بیشتر تشویق کننده رنگ مو است. 17 مه 1863 – صبحانه کم ما به سختی تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که یک حلقه شتابزده ما را به سمت در کشاند. آقای ج، یکی از دستیاران ح، با هیجان بالا ایستاده پروتئین تراپی مو بود. “خب، آقای L.، آنها پیش ما لایت و هایلایت مو هستند.

یانکی ها تا امروز عصر اینجا خواهند پروتئین تراپی مو بود.” “منظورت چیه؟” “پمبرتون در بیکرز کریک و بیگ بلک شلاق خورده رنگ مو است، و ارتش او با سرعت هر چه تمامتر به اینجا می دود و یانک ها به دنبال آنها لایت و هایلایت مو هستند، در این تعبالیاژ مو داد هیچ چیز نمی تواند آنها را متوقف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آیا پمبرتون مانند یک احمق رفتار نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟” H پاسخ بالیاژ مو داد: “شاید او تنها مقصر نباکراتینه مو شد.” “آنها در امتبالیاژ مو داد جاده Big B. می آیند، و مردم من به آنجا رفتند تا در امان باشند.

می دانید؛ اکنون آنها درست در آن لایت و هایلایت مو هستند. من می شنوم که شما نمی توانید ارتش ها را برای گرد و غبار ببینید؛ هرگز چیز دیگری نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. اما من باید بروم و سعی کنم مردمم را به اینجا برگردانم.” چیزی که هر دوی ما را تحت تأثیر قرار بالیاژ مو داد فقدان آن نگرانی قابل انتظار و نوعی تسکین یا لذت سرکوب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو ترکیبی روشن

تاثیر رنگ مو بر مغز : بعد از دوازده، چند مرد فرسوده زیر پنجره نشستند. “چه خبر؟” من پرس و جو بیبی لایت مو کردم. “عقب نشینی، عقب نشینی!” آنها به انگلیسی شکسته گفتند – آنها آکادمی لوئیزیانا پروتئین تراپی مو بودند. حدود ساعت 3 عجله شروع کراتینه مو شد. من هرگز آن منظره رقت انگیز ارتش شکست خورده و بی روحیه ای را که با عجله بازگشته پروتئین تراپی مو بود فراموش نمی کنم.

بشریت در آخرین تنگنای رنگ مو استقامت. وان، چشمان توخالی، ژنده پوش، پاره پاره، خون آلود، مردان بدون سلاح لنگان لنگان در امتبالیاژ مو داد رفتند، اما به دنبال آن اسلحه های محاصره، آمبولانس ها، کالسکه های تفنگ، و واگن ها در سردرگمی بی هدف دنبال کراتینه مو شدند. هنگام غروب، دو یا سه گروه موسیقی روی تپه بالیاژ مو دادگاه و سایر نقاط شروع به نواختن دیکسی، بانی بلو فلگ و غیره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و طبل ها شروع به زدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

فکر می کنم آنها ارتش پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده را جمع می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. چهاردهم خود محاصره 28 مه 1863 – از آن روز محاصره منظم ادامه رنگ مو دارد. ما کاملاً از جهان بریده کراتینه مو شده ایم و دور تا دور آن را دایره ای از آتش احاطه بیبی لایت مو کرده ایم. باران آتشین صدف ها روز و شب ادامه رنگ مو دارد. البته شغل ح. از بین رفته، دفترش بسته رنگ مو است. هر مردی باید یک پاس در جیبش داشته باکراتینه مو شد. مردم هیچ کاری نمی کنند.

  رنگ موی تنباکویی زیتونی بدون دکلره

تاثیر رنگ مو بر مغز : جز اینکه آنچه را که می توانند می خورند، تا زمانی که می توانند بخوابند و از پوسته ها طفره می روند. سه فاصله زمانی وجود رنگ مو دارد که گلوله باران متوقف می نانو کراتین مو شود، یا برای خنک کراتینه مو شدن اسلحه ها یا برای وعده های غذایی تفنگچی ها، فکر می کنم، حدود هشت صبح، به همان اندازه عصر و ظهر. در آن زمان ما باید هم خودمان را آماده کنیم و هم بخوریم.

لباس را نمی توان شست و یا کار دیگری انجام بالیاژ مو داد. در روزهای 19 و 22، زمانی که حملات در خطوط انجام کراتینه مو شد، من سربازان را تماشا بیبی لایت مو کردم که در سبزه روبه‌رو غذا می‌پزند. توپ های نیمه تمام که از آن خطوط می آمدند چنان ضخیم پرواز می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که مجبور پروتئین تراپی مو بودند در هر نوبت طفره بروند. در تمام غارهایی که از ارتفاع بلندم می‌توانستم ببینم.

مردم نشسته پروتئین تراپی مو بودند و شام فقیرانه‌شان را پشت درهای غار می‌خوردند و آماده پروتئین تراپی مو بودند دوباره در غار فرو بروند. هنگامی که اولین پوسته دوباره پرواز بیبی لایت مو کرد، آنها شیرجه زدند، و هیچ انسانی دیده نمی کراتینه مو شد. صدای ترق تند شلیک تفنگ ها تضاد کراتینه مو شدیدی با فریاد بمب ها داشت. من فکر می کنم همه سگ ها و گربه ها باید کشته شوند یا گرسنه بمانند.

تاثیر رنگ مو بر مغز : ما دیگر حیوانات رقت انگیزی را نمی بینیم که در اطراف پرسه می زنند. با این پیش بینی که هر لحظه ممکن رنگ مو است تخریب نانو کراتین مو شود. حصر وحشتناک رنگ مو است. این که بنشینم و گوش کنم که گویی به طرز وحشتناکی منتظر مرگ لایت و هایلایت مو هستم، مرا دیوانه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من نمی دانم دیگران چه می کنند، اما وقتی من در این مورد خط نویسی نمی کنم، می خوانیم.

  بهترین رنگ مو روی پایه 8

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱