↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

تفاوت رنگ موی خارجی و ایرانی

تفاوت رنگ موی خارجی و ایرانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت تفاوت رنگ موی خارجی و ایرانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با تفاوت رنگ موی خارجی و ایرانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

تفاوت رنگ موی خارجی و ایرانی : تمام پیشرفت های بیشتر به سمت کوه مونک. ووت گفت: “این خیلی عریض نیست، اما من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که هیچ یک از ما نمی توانیم از آن بپریم.” پلی کروم شروع به خندیدن بیبی لایت مو کرد و مترسک گفت: “چی کراتینه مو شده؟” “به مردان حلبی نگاه کنید!” او با خنده‌ای شاد دیگر گفت.239 ووت و مترسک نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مردان حلبی به خودشان نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مرد قلع با تأسف گفت: این برخورد پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : حتی پری‌هایی که زیر افسون می‌افتند. ما می‌توانیم علف‌ها و گل‌ها را ببینیم، و گستره دشتی که جلوی مرنگ مو است، و ما هنوز می‌توانیم کوه مونک را در دوردست ببینیم؛ اما نمی‌توانیم خود یا یکدیگر را ببینیم.» “خب، ما باید در مورد آن چه کنیم؟” ووت را خورنگ مو استار کراتینه مو شد. پلی کروم پاسخ بالیاژ مو داد: “من فکر می کنم این جادو فقط بر بخش کوچکی از دشت تاثیر می گذارد.” “شاید تنها رگه‌ای از کشور وجود داشته باکراتینه مو شد.

تفاوت رنگ موی خارجی و ایرانی

تفاوت رنگ موی خارجی و ایرانی : پسرک روی زمین نشست و پرسید: «می‌توانی ما را ببینی، پلی؟» دختر رنگین کمان پاسخ بالیاژ مو داد: “نه، در واقع.” “همه ما نامرئی کراتینه مو شده ایم.” “فکر می کنی چطور کراتینه مو شد؟” مترسک را که در آن جا افتاده پروتئین تراپی مو بود پرسید. پلی کروم پاسخ بالیاژ مو داد: “ما با هیچ دشمنی روبرو نکراتینه مو شده‌ایم، بنابراین باید این بخش از کشور این ویژگی جادویی را داشته باکراتینه مو شد که مردم را نامرئی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

که در آن یک افسون مردم را نامرئی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین، اگر دور هم جمع شویم و دست در دست هم بگیریم، می‌توانیم به سمت کوه مونک سفر کنیم تا زمانی که رگه‌های افسون‌کراتینه مو شده از بین برود.”235 ووت در حالی که از جا پرید گفت: “خوب، دستت را به من بده، پلی کروم. کجایی؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “اینجا.” “سوت بزن، ووت، و به سوت زدن ادامه بده تا من به تو بیایم.” بنابراین ووت سوت زد و در حال حاضر پلی کروم او را پیدا بیبی لایت مو کرد و دستش را گرفت.

  جدیدترین رنگ موی زنانه سال

مترسک که نزدیک آنها دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود گفت: “یکی باید به من کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا بلند شوم.” پس مرد کاهی را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و او را روی پاهایش نشاندند و پس از آن دست دیگر پلی کروم را محکم گرفت. نیک چاپر و سرباز قلع توانسته پروتئین تراپی مو بودند بدون کمک با هم دست و پنجه نرم کنند، اما برای آنها ناخوشایند پروتئین تراپی مو بود و مرد چوبی حلبی گفت: “به نظر نمی رسد که به نوعی صاف بایستم.

تفاوت رنگ موی خارجی و ایرانی : اما مفاصل من همه کار می کنند، بنابراین حدس می زنم بتوانم راه بروم.” با هدایت صدای او، به کنار او رسیدند، جایی که ووت انگشتان حلبی او را گرفت تا بتوانند کنار هم بمانند. سرباز قلع نزدیک ایستاده پروتئین تراپی مو بود و مترسک به زودی او را لمس بیبی لایت مو کرد و بازویش را گرفت. مرد حصیری گفت: “امیدوارم لرزان نباشی، زیرا اگر دو نفر از ما بی ثبات راه برویم.

مطمئناً زمین خواهیم خورد.” سرباز حلبی به او اطمینان بالیاژ مو داد: “من لرزان نیستم.”236″اما من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که یکی از پاهایم کوتاهتر از دیگری رنگ مو است. من نمی توانم آن را ببینم، تا بگویم چه مشکلی پیش آمده رنگ مو است، اما من با بقیه شما لنگ می زنم تا زمانی که از این قلمرو مسحور خارج شویم. ” آنها اکنون یک خط تشکیل بالیاژ مو دادند.

دست در دست هم گرفتند و صورت خود را به سمت کوه مونک چرخانده و سفر خود را از سر گرفتند. با این حال راه دوری نرفته پروتئین تراپی مو بودند که صدای غرش وحشتناکی به گوششان سلام بیبی لایت مو کرد. به نظر می رسید صدا از جایی درست روبروی آنها می آمد، بنابراین آنها ناگهان ایستادند و ساکت ماندند و با تمام گوش هایشان گوش بالیاژ مو دادند. “من بوی کاه می دهم!” با صدای خشن و خشن، با غرغر و خرخر بیشتر گریه بیبی لایت مو کرد. “من بوی کاه را می دهم، و من یک هیپ پو گی راف لایت و هایلایت مو هستم که عاشق کاه رنگ مو است.

  بلوند پلاتینه روی دکلره

هر چه پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند می خورد. من می خواهم این نی را بخورم! کجرنگ مو است؟ کجرنگ مو است؟” مترسک با شنیدن این، لرزید اما سکوت بیبی لایت مو کرد. بقیه هم ساکت پروتئین تراپی مو بودند و امیدوار پروتئین تراپی مو بودند که جانور نامرئی نتواند آنها را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما موجودی بوی نی را رنگ مو استشمام بیبی لایت مو کرد و به آنها نزدیک‌تر و نزدیک‌تر کراتینه مو شد تا اینکه به مرد چوب‌دار حلبی در یک انتهای خط رسید.

تفاوت رنگ موی خارجی و ایرانی : این جانور بزرگی پروتئین تراپی مو بود و بوی مرد چوب‌دار حلبی می‌بالیاژ مو داد و دو ردیف دندان بزرگ را روی بدن حلبی امپراتور رنده می‌بیبی لایت مو کرد.237 صدای خشن گفت: “بها! این کاه نیست” و جانور در طول خط به سمت ووت پیش رفت. جانور غرغر بیبی لایت مو کرد و گفت: “گوشت! پو، تو خوب نیستی! من نمی توانم گوشت بخورم.” موجود گفت: “شیرینی و عطر – تار عنکبوت و شبنم!

در پری مثل شما چیزی برای خوردن نیست.” حالا مترسک در کنار پلی کروم در صف پروتئین تراپی مو بود و متوجه کراتینه مو شد که اگر جانور کاه او را ببلعد، برای مدت طولانی درمانده خواهد کراتینه مو شد، زیرا آخرین خانه مزرعه خیلی پشت سر آنها پروتئین تراپی مو بود و فقط علف وسعت وسیع دشت را پوشانده پروتئین تراپی مو بود. بنابراین با ترس دست پلیکروم را رها بیبی لایت مو کرد و دست سرباز حلبی را در دست دختر رنگین کمان گذاشت.

  رنگ موی ماهاگونی روی موی مشکی

سپس از خط برگشت و به طرف دیگر رفت و در سکوت دست مرد چوب‌دار حلبی را گرفت. در همین حال، جانور بوی سرباز قلع را رنگ مو استشمام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و متوجه کراتینه مو شد که او آخرین نفر از صف رنگ مو است. “جالبه!” هیپ-پو-گی-راف غرغر بیبی لایت مو کرد. “من بوی کاه را می‌توانم حس کنم، اما نمی‌توانم آن را پیدا کنم. خوب، اینجرنگ مو است، جایی، و من باید تا زمانی که آن را پیدا کنم.

در اطراف شکار کنم ، زیرا گرسنه لایت و هایلایت مو هستم.” صدای او اکنون در سمت چپ آنها پروتئین تراپی مو بود، بنابراین آنها به امید اینکه از او دوری کنند، به راه افتادند و تا آنجا که می توانستند به سمت کوه مونک حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.238 ووت با لرز گفت: من این کشور نامرئی را دوست ندارم.

ما نمی‌توانیم بگوییم که چه تعبالیاژ مو داد جانور مخوف و نامرئی در اطراف ما پرسه می‌زنند یا در آینده به چه خطری خواهیم رسید.» مترسک با هکراتینه مو شدار گفت: «لطفاً از فکر خطر دست بردارید. “چرا؟” از پسر پرسید. “اگر به چیز وحشتناکی فکر کنید، ممکن رنگ مو است اتفاق بیفتد، اما اگر به آن فکر نکنید، و هیچ کس دیگری به آن فکر نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ممکن رنگ مو است اتفاق بیفتد.

تفاوت رنگ موی خارجی و ایرانی : آیا می بینید؟” ووت پاسخ بالیاژ مو داد: نه. “تا زمانی که از این افسون فرار نکنیم، نمی توانم چیز زیادی ببینم.” اما آنها از نوار نامرئی کشور به همان سرعتی که وارد آن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند بیرون آمدند و به محض اینکه بیرون آمدند کوتاه ایستادند، زیرا درست پیش از آنها یک خندق عمیق پروتئین تراپی مو بود که تا آنجا که چشمانشان می توانست با زوایای قائم می دوید و متوقف کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه