↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ تنباکویی روشن بدون دکلره

ترکیب رنگ تنباکویی روشن بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ تنباکویی روشن بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ تنباکویی روشن بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ تنباکویی روشن بدون دکلره : جایی که او در دربار لویی چهاردهم شیوایی بسیار داشت. او به دلیل غیرعادی پروتئین تراپی مو بودن و عدم اخلاق کاملش توجه زیادی را به خود جلب بیبی لایت مو کرد. انتقاد از خانم های دربار فرانسه – ظاهر، لباس و جواهراتشان – بیشترین لذت را برای او به همراه داشت.

رنگ مو : یکی دیگر از ایتالیایی ها، یکی از سنتانلی، که کاپیتان گارد او پروتئین تراپی مو بود، به نفع او جانشین او کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. مونالدسکی انتقامی پر پیچ و خم و دوربرگردان گرفت. او اجازه نبالیاژ مو داد ملکه از کشف خود مطلع نانو کراتین مو شود. او مانند یک مرد چالشی برای سنتانلی ارسال نبیبی لایت مو کرد. در عوض او با خیانت بالیاژ مو دادن اسرار او به الیور کرامول، که او سعی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود با او مکاتبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، شروع بیبی لایت مو کرد.

ترکیب رنگ تنباکویی روشن بدون دکلره

ترکیب رنگ تنباکویی روشن بدون دکلره : آنها در عوض از شانه‌های ناقص و لاغر کریستینا صحبت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما پادشاه با او بسیار مهربان پروتئین تراپی مو بود و او را به قصر شکار خود در فونتنبلو دعوت بیبی لایت مو کرد. در حالی که مونالدسکی شیفته طعنه‌های طعنه‌آمیز را به دست می‌آورد، به تدریج مشکوک کراتینه مو شد و سپس متوجه کراتینه مو شد که معشوقه سلطنتی‌اش دیگر به او صادق نیست.

او دوباره با تقلید از دست و مهر سنتالی، مجموعه ای از رسوایی ترین و توهین آمیزترین نامه ها را در مورد کریستینا به جریان انداخت. با این ترفند خائنانه او امیدوار پروتئین تراپی مو بود که به روابط بین رقیب خود و ملکه پایان دهد. اما هنگامی که نامه ها برای کریستینا حمل کراتینه مو شد، او فورا منبع واقعی آنها را تشخیص بالیاژ مو داد.

او دید که مورد علاقه سابقش به او خیانت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و او انتقامی گرفته رنگ مو است که ممکن رنگ مو است او را به خطر بیاندازد. این منجر به یک تراژدی کراتینه مو شد که حقایق آن مدت ها مبهم پروتئین تراپی مو بود. با این حال، آنها توسط کشیش خانه ملکه، پدر لو بل، با دقت ضبط کراتینه مو شدند.

  بهترین رنگ کار مو در غرب تهران

و همچنین روایتی توسط یکی از مارکو آنتونیو کونتی نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است که درنگ مو استان را تأیید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر دو به طور خصوصی در سال 1865 با یادداشت های لویی لاکور منتشر کراتینه مو شدند. روایت کشیش در سادگی و جزییات بسیار هولناک رنگ مو است. ممکن رنگ مو است در اینجا به اختصار خلاصه نانو کراتین مو شود.

زیرا شهادت یک شاهد عینی رنگ مو است که کریستینا را می‌شناخت. کریستینا با مارکی و همراهان بزرگ در نوامبر 1657 در فونتنبلو پروتئین تراپی مو بود. اندکی بعد از نیمه شب، زمانی که همه چیز آرام پروتئین تراپی مو بود، کشیش، پدر لو بل، برانگیخته کراتینه مو شد و دستور بالیاژ مو داد فوراً برود. تالار گوزن ها، در قسمتی دیگر از کاخ. وقتی علت را پرسید.

ترکیب رنگ تنباکویی روشن بدون دکلره : به او گفتند: “این به دستور اعلیحضرت ملکه سوئد رنگ مو است.” کشیش با تعجب، با عجله لباس هایش را پوشید. با رسیدن به سالن تاریک، مارکی مونالدسکی را دید که ظاهراً در حال آشفتگی پروتئین تراپی مو بود، و در انتهای راهرو، ملکه را در لباس های غمگینی. در کنار ملکه، گویی در انتظار دستور، سه چهره ایستاده پروتئین تراپی مو بودند.

که به سختی می‌توانستند آنها را به عنوان سه سرباز گارد او تشخیص دهند. ملکه به پدر لو بل اشاره بیبی لایت مو کرد و از او بسته ای خورنگ مو است که مدتی قبل برای نگهداری به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. آن را به او بالیاژ مو داد و او در را باز بیبی لایت مو کرد. در آن نامه ها و اسناد دیگری پروتئین تراپی مو بود که با نگاهی پولادین به مونالدسکی نشان بالیاژ مو داد.

او از دیدن آنها و از کلمات قاطعانه ای که کریستینا نشان می بالیاژ مو داد که چگونه به او توهین بیبی لایت مو کرده و سعی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است تقصیر را به گردن سنتانلی بیندازد، گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. مونالدسکی کاملاً خراب کراتینه مو شد. او به پای ملکه افتاد و به کراتینه مو شدت گریه بیبی لایت مو کرد و طلب بخشش بیبی لایت مو کرد، اما با پاسخ سرد مواجه کراتینه مو شد.

  رنگ مو کاهی دودی

تو رعیت من لایت و هایلایت مو هستی و به من خائن. مارکیز، باید برای مردن آماده شوی!” سپس به رغم فریادهای مونالدسکی که او فقط به او این توصیه را اضافه بیبی لایت مو کرد که باید با اعتراف به پدر لو بل با خدا صلح الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، روی برگرداند و سالن را ترک بیبی لایت مو کرد. پس از رفتن او، مارکیز در سیلابی از تبرئه خود افتاد و برای رحمت گریه بیبی لایت مو کرد.

سه مرد مسلح نزدیک کراتینه مو شدند و از او خورنگ مو استند که برای صلاح روحش اعتراف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به نظر می رسید که آنها هیچ سوء نیتی علیه او نداشتند، اما احساس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که باید از دستوراتی که به آنها بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است اطاعت کنند. با اصرار دیوانه وار مارکیز، رهبر آنها حتی نزد ملکه رفت تا از او بپرسد که آیا او تسلیم خواهد کراتینه مو شد یا خیر.

ترکیب رنگ تنباکویی روشن بدون دکلره : اما سرش را تکان بالیاژ مو داد و گفت: مارکیز، تو باید بمیری. پدر لو بل مأموریت مشابهی را انجام بالیاژ مو داد، اما با این پیام بازگشت که امیدی نیست. بنابراین مارکیز اعتراف خود را به زبان فرانسه و لاتین بیبی لایت مو کرد، اما حتی در آن زمان نیز امیدوار پروتئین تراپی مو بود. زیرا او منتظر دریافت عفو نکراتینه مو شد، بلکه بیشتر برای تأخیر یا عفو التماس بیبی لایت مو کرد.

سپس سه مرد مسلح با شمشیر کشیدن نزدیک کراتینه مو شدند. و سپس یک سال در بروکسل ماند، جایی که لوترانیسم را کنار گذاشت. پس از این، او به آرامی به ایتالیا سفر بیبی لایت مو کرد، جایی که سوار بر اسب وارد بورن کراتینه مو شد، و توسط پاپ، الکساندر هفتم، پذیرایی کراتینه مو شد، که او را در قصری باشکوه اسکان بالیاژ مو داد.

  انواع رنگ مو دودی با دکلره

تغییر دین او را پذیرفت و او را غسل تعمید بالیاژ مو داد و نام جدیدی به نام الکساندرا به او بالیاژ مو داد. در رم، او شخصیتی درخشان اما نامنظم پروتئین تراپی مو بود و با شکوه زندگی می‌بیبی لایت مو کرد، حتی اگر درآمدهایش از سوئد به الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندی وارد می‌کراتینه مو شد، تا حدی به این دلیل که سوئدی‌ها از تغییر مذهب او خوششان نمی‌آمد.

او توسط مردان ادیب احاطه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که با آنها خود را سرگرم می بیبی لایت مو کرد و معشوقه ای به نام مارکی مونالدسکی به خود گرفت. او فکر می بیبی لایت مو کرد که بالاخره واقعاً وابستگی واقعی خود را پیدا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، در حالی که مونالدسکی معتقد پروتئین تراپی مو بود که می تواند روی وفاداری ملکه حساب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

ترکیب رنگ تنباکویی روشن بدون دکلره : او هر روز بر او حضور داشت و تقریباً جدا نکراتینه مو شدنی پروتئین تراپی مو بودند. او با او بیعت بیبی لایت مو کرد و بدین وسیله خود را یکی از رعایایی قرار بالیاژ مو داد که او بر او قدرت مطلق داشت. برای مدتی او رنگ مو استاد آن احساسات کراتینه مو شدیدی پروتئین تراپی مو بود که در او با حالات سرد و حتی ظلم متناوب پروتئین تراپی مو بود.

مونالدسکی یک ایتالیایی خوش تیپ پروتئین تراپی مو بود که از هوای خوب پرورش حوصله داشت. او هنر جذابیت را می‌دانست، اما نمی‌دانست که پس از مدتی مشخص، هیچکس نمی‌تواند محبت کریستینا را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال، پس از آن که او با کاردینال های مختلف نزاع بیبی لایت مو کرد و تصمیم گرفت برای مدتی رم را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مونالدسکی او را به فرانسه همراهی بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه