نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ موی قهوه ای و شرابی

ترکیب رنگ موی قهوه ای و شرابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ موی قهوه ای و شرابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ موی قهوه ای و شرابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ موی قهوه ای و شرابی : التماس می بیبی لایت مو کرد و دستور به سکوت می بالیاژ مو داد. «تیم رافرتی! صبر کن!” و تیم با تشخیص صدا، اطاعت بیبی لایت مو کرد. هنگامی که از مطبوعات خارج کراتینه مو شد، هال به ایوان رسید، جایی که کارترایت سعی نبیبی لایت مو کرد با او مداخله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : بله، و او در راس یک میزبان پروتئین تراپی مو بود، موسیقی راهپیمایی آن در گوشش پروتئین تراپی مو بود! در زیر سخنان شوخی هال یک دید واقعی پروتئین تراپی مو بود، یک ایمان واقعی به این دختر. از آن روزی که برای اولین بار او را کشف بیبی لایت مو کرد، یک گل رز وحشی در کمپ معدن که در شست‌وشوهای خانوادگی قرار می‌گیرد، متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که او یک دختر جوان کارگر و زیبا نیست، بلکه زنی با ذهن و شخصیت رنگ مو است.

ترکیب رنگ موی قهوه ای و شرابی

ترکیب رنگ موی قهوه ای و شرابی : اینجا امید در دره شمالی پروتئین تراپی مو بود! در اینجا مردم برخرنگ مو استند – و مری برک در راس آنها پروتئین تراپی مو بود! این رویای او محقق کراتینه مو شد – مری برک با شکوهی در چهره اش و موهایش مانند تاجی از طلا می درخشید! مری برک سوار بر اسبی سفید برفی، ردایی سفید، نرم و براق بر تن داشت – مانند جوآن آو آرک، یا یک رهبر در رژه حق رای!

  مدل رنگ مو دم اسبی

او دورتر را دید، عمیق تر از میانگین این بردگان مزدبگیر احساس بیبی لایت مو کرد. مشکل او مانند آنها پروتئین تراپی مو بود، اما پیچیده تر. هنگامی که او می خورنگ مو است به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به او پیشنهاد شغلی بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، او روشن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که آنچه او میل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند صرفاً رهایی از مشقت نیست، بلکه یک زندگی با علاقه فکری رنگ مو است. پس این فکر به ذهنش رسید که مریم باید معلم و رهبر قومش نانو کراتین مو شود.

او آنها را دوست داشت، برای آنها و با آنها رنج می برد، و در عین حال ذهنی داشت که می توانست دلایل بدبختی آنها را جستجو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما هنگامی که او با برنامه های رهبری نزد او رفت، با ناامیدی فرساینده او مواجه کراتینه مو شد. به نظر می‌رسید که بدبینی او رویاهای او را مسخره می‌بیبی لایت مو کرد، تحقیر او نسبت به این برده‌های معدن تلاش‌های او را برای آنها و به نفع او کم‌اهمیت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

و حالا، اینجا نقشی را که او برایش در نظر گرفته پروتئین تراپی مو بود را بر عهده می گرفت! او فکر بیبی لایت مو کرد که روح او در این ازدحام فریاد پروتئین تراپی مو بود. او زندگی این افراد را گذرانده پروتئین تراپی مو بود، همه اشتباهات آنها را در میان می گذاشت، به شورش با آنها سوق بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هال به عنوان یک مرد صرف، یک نکته مهم در مورد این پیشرفت شگفت انگیز را از دست بالیاژ مو داد.

  رنگ مو شرابی قرمز ماهاگونی

ترکیب رنگ موی قهوه ای و شرابی : او متوجه نکراتینه مو شد که سخنان مری نه فقط خطاب به رافرتی‌ها و واچوپ‌ها و بقیه برده‌های معدن دره شمالی، بلکه خطاب به دختری روی جلد مجله پروتئین تراپی مو بود که کلاهی سبز کم رنگ و کلاه سبز کم‌رنگ به تن داشت. حجاب موتوری نرم و فیلمی و وحشتناک گران قیمت! بخش 5. سخنرانی مریم ناگهان به پایان رسید. گروهی از مردان در خیابان حرکت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و در آنجا ناآرامی ایجاد کراتینه مو شد.

سر و صدای آن بلندتر کراتینه مو شد و افراد بیشتری به سمت آن حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مری برگشت و نگاه بیبی لایت مو کرد و یکدفعه همه جمعیت در خیابان جمع کراتینه مو شدند. مشکل در بیمارستان پروتئین تراپی مو بود. جلوی این ساختمان یک ایوان پروتئین تراپی مو بود و روی آن کارترایت و الک رنگ مو استون با گروهی از منشی ها و کارمندان اداری ایستاده پروتئین تراپی مو بودند که هال در میان آنها پردوویچ، جانسون، رئیس پست و سی آدامز را دید.

در پای پله ها، تیم رافرتی ایستاده پروتئین تراپی مو بود، با انبوهی از مردان مصمم پشتش. او فریاد می‌زد: «ما می‌خواهیم وکیل‌ها را از آنجا بیرون کنند!» خود سرپرست متعهد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که با او گفتگو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “اینجا هیچ وکیلی وجود نرنگ مو دارد، رافرتی.” “ما به شما اعتماد نداریم!” و جمعیت فریاد زدند: “خودمان خواهیم دید!” کارترایت گفت: “شما نمی توانید وارد این ساختمان شوید.” “من به دیدن پدرم می روم!” فریاد زد تیم “من حق دارم پدرم را ببینم.

  رنگ مو بلوند طلایی مسی روشن

اینطور نیست؟” شما می توانید او را در صبح ببینید. اگر بخواهی می‌توانی او را ببری. ما هیچ تمایلی به نگه داشتن او نداریم. اما او اکنون خواب رنگ مو است و شما نمی توانید مزاحم دیگران شوید.» شما نمی ترسیدید که با وکلای لعنتی خود مزاحم آنها شوید! و غرش تأیید بلند کراتینه مو شد – چنان بلند که انکار کارترایت به سختی شنیده می کراتینه مو شد.

ترکیب رنگ موی قهوه ای و شرابی : من به شما می گویم: “هیچ وکیلی نزدیک او نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.” “این یک دروغ رنگ مو است!” فریاد زد واچوپ. آنها تمام روز را در آنجا پروتئین تراپی مو بودند، و شما این را می دانید. منظور ما این رنگ مو است که آنها را بیرون بیاوریم.» “برو، تیم!” اندی، پسر یونانی، گریه بیبی لایت مو کرد و راه خود را به سمت جلو هل بالیاژ مو داد. “ادامه بالیاژ مو دادن!” دیگران گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و بنابراین رافرتی با تشویق، پله ها را شروع بیبی لایت مو کرد.

منظورم این رنگ مو است که پدرم را ببینم!” همانطور که کارترایت از شانه او گرفت، فریاد زد: “بگذار بروم، من می گویم!” واضح پروتئین تراپی مو بود که سرپرست تمام تلاش خود را می بیبی لایت مو کرد تا از خشونت رنگ مو استفاده نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او در همان زمان که پسر را در آغوش می گرفت، به پیروان خود دستور می بالیاژ مو داد. اما خون تیم بالا رفته پروتئین تراپی مو بود. او را به جلو هل بالیاژ مو داد، و سرپرست، یا او را می زد یا سعی می بیبی لایت مو کرد ضربه ای را دفع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  نمونه رنگ مو با دکلره

او را از پله ها به عقب پرت بیبی لایت مو کرد. غوغایی از خشم از میان جمعیت بلند کراتینه مو شد. آنها به جلو حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در همان زمان برخی از مردان ایوان هفت تیر کشیدند. معنای آن وضعیت به اندازه کافی روشن پروتئین تراپی مو بود. در یک لحظه بیشتر اوباش از پله ها بالا می رفتند و تیراندازی می کراتینه مو شد. و اگر یک بار این اتفاق افتاده باکراتینه مو شد، چه کسی می تواند پایان را حدس بزند؟ به همان اندازه که ازدحام جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

ترکیب رنگ موی قهوه ای و شرابی : ممکن پروتئین تراپی مو بود تا زمانی که تمام ساختمان های شرکت را اخراج نمی بیبی لایت مو کرد، متوقف نمی کراتینه مو شد، شاید تا زمانی که همه نمایندگان شرکت را به قتل نمی رساند. هال تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بود در پس‌زمینه بماند، اما دید که ماندن در پس‌زمینه در آن لحظه یک عمل بزدلانه و تقریباً یک جنایت رنگ مو است. او به جلو پرید، فریادش بالاتر از هیاهو پروتئین تراپی مو بود. «بس کن مردان! متوقف بیبی لایت مو کردن!” احتمالاً هیچ مرد دیگری در دره شمالی وجود نداشت.

که بتواند در آن لحظه به خودش توجه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما هال به آنها اعتماد داشت، او حق شنیده کراتینه مو شدن را به دست آورده پروتئین تراپی مو بود. آیا او به خاطر آنها به زندان نرفته پروتئین تراپی مو بود، آیا او را پشت میله ها ندیده پروتئین تراپی مو بودند؟ “جو اسمیت!” فریاد از یک سر جمعیت هیجان زده به سر دیگر می پیچید. هال به سمت جلو می جنگید، مردان را به یک طرف هل می بالیاژ مو داد.

  رنگ موی بلوند بژ روشن بدون دکلره

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱