↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو سفید

بهترین رنگ مو سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو سفید : به تعصبات، هذیان‌ها، دروغ‌هایی که عمداً حفظ کراتینه مو شده‌اند نگاه کنید – و متوجه هدر رفتن همه‌ی آن‌ها، حیف همه آن‌ها شوید! به نظر می رسد هر مردی توهمات حیوان خانگی خود را رنگ مو دارد که آنها را در آغوش می گیردبه آغوش و عشق هایش چون مال اوست.

رنگ مو : یا شاید “قطار” را پیشنهاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “کت” به معنای “شلوار” یا شاید “جیب” و غیره باکراتینه مو شد. ممتحن یک کرونومتر نگه می رنگ مو دارد و یادداشت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که هر یک از این واکنش ها چه کسری از ثانیه طول می ککراتینه مو شد. انسان معمولی که سعی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چیزی را پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همه تداعی های خود را به سرعت بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و زمان واکنش تقریباً یکسان خواهد پروتئین تراپی مو بود.

بهترین رنگ مو سفید

بهترین رنگ مو سفید : اما فرض کنید آن مرد فقط یک نفر را با تبر به قتل رسانده و جسد را با بیل آتش نشانی در یک انبار دفن بیبی لایت مو کرده و یک دفتر جیب و یک ساعت و یک قفسه و تعبالیاژ مو دادی اشیاء مختلف برداشته و از سرداب خارج کراتینه مو شده رنگ مو است. پنجره با شکستن شیشه؛ و حالا فرض کنید که روانشناس در فهرست صد شیء خود تعبالیاژ مو دادی از این چیزها را به طور غیرمنتظره معرفی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در هر مورد، اولین تداعی خاطره مجرم، خاطره ای خواهد پروتئین تراپی مو بود که او مایل به ارائه آن نیست. او باید دیگری پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و این ناگزیر زمان می برد. یک یا دو تاخیر ممکن رنگ مو است تصادفی باکراتینه مو شد. اما اگر هر بار که پیشنهاد قتل یا روش یا صحنه قتل وجود رنگ مو دارد، سردرگمی و تأخیر مشاهده می نانو کراتین مو شود، ممکن رنگ مو است مطمئن باشید که ضمیر خودآگاه با ضمیر ناخودآگاه تداخل رنگ مو دارد.

  ترکیب رنگ مو زیتونی عسلی دودی

تشخیص تفاوت بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه همیشه امکان پذیر رنگ مو است، و اگر به شما اجازه بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود در آزمایشات خود دقیق باشید، می توانید مطمئن شوید که چه چیزی در ضمیر ناخودآگاه وجود رنگ مو دارد که ضمیر خودآگاه سعی در پنهان بیبی لایت مو کردن آن رنگ مو دارد. در اینجا، مانند هر جای زندگی، دانش قدرت رنگ مو است، و دانش خبره، تسلط بر زیرک ترین ذهن آموزش ندیده را اعطا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

تنها مشکل این رنگ مو است که در سیستم اجتماعی کنونی ما، ذهن آموزش دیده بسیار مستعد کار بیبی لایت مو کردن رنگ مو استبه نفع امتیاز طبقاتی روانشناسی که توسط یک شرکت بزرگ یا توسط یک اداره پلیس رنگ مو استخدام می نانو کراتین مو شود، ممکن رنگ مو است به اندازه شیمیدانی که مشغول تولید گازهای سمی رنگ مو است که توسط امپریالیسم سرمایه داری برای ناپروتئین تراپی مو بودی بردگان سرکش خود رنگ مو استفاده نانو کراتین مو شود.

ارزش کمی برای اعتماد داشته باکراتینه مو شد. اما آنچه این امر ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند این نیست که دانش علمی غیرقابل اعتماد رنگ مو است، بلکه صرفاً این رنگ مو است که کارگران باید آن را به دست آورند، آنها باید سازمان های خود و آزمایش های خود را در هر زمینه ای داشته باشند. اعطای دانش به توده‌های بشر، هر چند که روند آلایت و هایلایت مو هسته و دردناک به نظر می‌رسد، اکنون مهم‌ترین وظیفه‌ای رنگ مو است که پیش روی متفکر روشن‌فکر قرار رنگ مو دارد.

روش روانکاوی همچنین بینش زیادی در مورد پدیده های نبوغ به ما می دهد و امیدواریم که در نهایت بتوانیم آن را درک کنیم. در حال حاضر ما خجالت می کشیم زیرا نبوغ اغلب با عجیب و غریب پروتئین تراپی مو بودن پیوند نزدیکی رنگ مو دارد. ماوراء الطبیعه در ارتباط با غیرطبیعی ظاهر می نانو کراتین مو شود – و تشخیص آنها اغلب دشوار رنگ مو است. شاعران و نقاشان بزرگ در قیام علیه دنیای تجاری گرایی خود راضی، بی مسئولیتی را به عنوان دین خود می پذیرند.

  مدل رنگ مو مش کاهی

آنها در دنیایی برای خود زندگی می کنند، مانند عجیب و غریب لباس می پوشند، از پرداخت بدهی خود یا وفادار پروتئین تراپی مو بودن به همسران خود سرباز می زنند. پس از آنها انبوهی از شاگردان قرار می گیرند که عیوب رنگ مو استاد را جایگزین ویژگی های او می کنند. و بنابراین، یک تصور منحرف از آنچه نبوغ رنگ مو است، و معیارهای کاملاً نادرست کیفیت هنری رکراتینه مو شد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بهترین رنگ مو سفید : بشریت به چیزی بیش از آزمون های مطمئن و دقیق برتری ذهنی نیاز نرنگ مو دارد. نه صرفاً توانایی کسب زبان و حل معادلات ریاضی، بلکه توانایی حمل احساسات کراتینه مو شدید در ذهن و در عین حال شکل بالیاژ مو دادن و سازماندهی آنها توسط قوه منطقی، انتخاب انبوه حقایق و در هم تنیدن آنها در قالب یک الگوی محاسبه کراتینه مو شده احساسات را در دیگران بیدار کنید.

این آخرین و بزرگترین کار روح انسان رنگ مو است، و انتخاب مردانی که می توانند آن را انجام دهند و فعالیت آنها را تقویت کنند، هدف نهایی همه علوم واقعی رنگ مو است. فصل هفدهم رفتار ذهن (کتاب ذهن را با مطالعه در مورد چگونگی حفظ و توسعه قدرت های آن برای محافظت از زندگی خود و زندگی همه انسان ها به پایان می رساند.) روز دیگر شخصی برای من نوشت و پرسید: “بهترین زمان برای کسب دانش چه زمانی رنگ مو است؟” من پاسخ می دهم: “زمان الان رنگ مو است.” در جوانی آموختن چیزها آسان‌تر رنگ مو است، اما وقتی می‌خواهی نمی‌توانی جوان باشی، و اگر پیر کراتینه مو شده‌ای، بهترین زمان برای کسب علم، پیری رنگ مو است. درست رنگ مو است که به نظر می‌رسد سلول‌های مغز مانند بدن سخت می‌شوند.

  سالن رنگ مو غرب تهران

و گرفتن تأثیرات جدید برای آنها آسان‌تر نیست. اما می توان این کار را انجام بالیاژ مو داد، و درست زمانی که سنکا در هشتاد سالگی شروع به یادگیری یونانی بیبی لایت مو کرد، من چندین پیرمرد را می شناسم که جنگ اخیر آنها را از شیارهای فکرشان بیرون انداخته و مجبور به پرداختن به ایده های مدرن کراتینه مو شده رنگ مو است. اما اگر جوان لایت و هایلایت مو هستید، پس خیلی بهتر رنگ مو است!

سپس هیجان الهی کنجکاوی کراتینه مو شدیدتر رنگ مو است. پس حافظه شما تازه رنگ مو است و می توان آن را آموزش بالیاژ مو داد. ذهن شما پلرنگ مو استیکی رنگ مو است و می توانید عادات درستی ایجاد کنید. شما می توانید به خود بیاموزید که به حقیقت احترام بگذارید و به دنبال آن باشید، می توانید به خود دقت، نگرش باز، انعطاف پذیری، پشتکار در جستجوی درک را بیاموزید. اول از همه، من فکر می کنم.

دقت رنگ مو است. درست فکر بیبی لایت مو کردن را یاد بگیر! بگذارید ذهن شما مانند یک چاقوی جراحی تیز باکراتینه مو شد، در غیرواقعی ها و نادرست ها نفوذ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و راه خود را به حقایق قطع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. وقتی قصد پرداختن به موضوع خاصی را دارید، بر آن تسلط پیدا کنید تا بتوانید بگویید: «می دانم». و با این حال، هرگز خیلی مطمئن نباشید که می دانید! هرگز آنقدر مطمئن نباشید.

بهترین رنگ مو سفید : که حاضر نیستید حقایق جدید را در نظر سامبره مو بگیرید و در صورت لزوم روش تفکر خود را تغییر دهید. به دنیا نگاه می‌کنم و ببرها و مارها، دینامیت و گاز سمی و صدف‌های چهل و دو سانتی‌متری را می‌بینم – با این حال هیچ چیز را در جهان به اندازه خطای ذهن برای انسان کشنده نمی‌بینم. به حماقت های ذهنی خود نگاه کنید!


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه