↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ موی دودی خاکستری

بهترین رنگ موی دودی خاکستری | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ موی دودی خاکستری را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ موی دودی خاکستری را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ موی دودی خاکستری : جادوگر با تکان بالیاژ مو دادن سر پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، آنها را می بینم.” “آنها روی دو وزغ بزرگ نشسته اند.” گربه شیشه ای گفت: “این عجیب رنگ مو است.” “وقتی من آنها را ترک بیبی لایت مو کردم هیچ وزغی وجود نداشت.” “چه گل دوست داشتنی!” دوروتی در حالی که نگاهش به گیاه سحر و جادو افتاد، با هیجان گریه بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : گربه پاسخ بالیاژ مو داد: “خودم تعجب بیبی لایت مو کردم.” اما دور تا دور جنگل تا جایی که رودخانه وارد آن می‌نانو کراتین مو شود، راه طولانی رنگ مو است، و من فکر بیبی لایت مو کردم که می‌توانیم با عبور مستقیم از آن در زمان صرفه‌جویی کنیم.» 201 جادوگر گفت: “هیچ کس نمی تواند تو را سرزنش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و من فکر می کنم، به جای برگشتن، می توانم راهی را ایجاد کنم که به ما اجازه می دهد ادامه دهیم.” کیف سیاهش را باز بیبی لایت مو کرد.

بهترین رنگ موی دودی خاکستری

بهترین رنگ موی دودی خاکستری : اما طولی نکشید که زیرشاخه ها و انگورها ضخیم و درهم پیچیده کراتینه مو شدند و مسافران ما پس از گذشت مدتی از این موانع به جایی رسیدند که حتی گربه شیشه ای هم نمی توانست از آن عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ببر گرسنه پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «بهتر رنگ مو است به عقب برگردیم و راهی پیدا کنیم. دوروتی در حالی که به کراتینه مو شدت به گربه شیشه ای نگاه می بیبی لایت مو کرد، گفت: «از تو متعجبم.

پس از جست‌وجو در میان ابزار جادویی‌اش، تبر کوچکی را بیرون آورد که از فلزی بسیار صیقلی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که حتی در تاریکی جنگل هم می‌درخشید. جادوگر تبر کوچک را روی زمین گذاشت و با صدایی آمرانه گفت: «تبر کوچولو خرد کن، تمیز و درست خرد کن. راهی برای پای ما که باید به سرعت بپیچید. ریز کنید تا این درهم تنیده جنگل رد نانو کراتین مو شود.

تبر کوچولو به سمت شرق ریز ریز کن – سریع خرد کن!» سپس تبر کوچولو شروع به حرکت بیبی لایت مو کرد و تیغه درخشان خود را به ررنگ مو است و چپ پرتاب بیبی لایت مو کرد و راهی را از میان تاک و برس باز بیبی لایت مو کرد و سد درهم پیچیده را چنان سریع پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده بیبی لایت مو کرد که شیر و ببر، دوروتی و جادوگر و قفس میمون ها را بر پشت خود حمل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ، توانستند با یک پیاده روی سریع از جنگل عبور کنند.

  رنگ مو فانتزی زرد

به نظر می‌رسید که برس جلوی آنها آب می‌کراتینه مو شد و تبر کوچک آنقدر سریع خرد کراتینه مو شد که چشمانشان فقط یک چشمک از تیغه را دید. سپس، ناگهان، جنگل دوباره باز کراتینه مو شد و تبر کوچک که دستورات آن را اطاعت بیبی لایت مو کرد، همچنان روی زمین دراز کشید. 202 جادوگر تبر جادویی را برداشت و پس از پاک بیبی لایت مو کردن آن با دستمال ابریشمی، آن را در کیف سیاهش گذاشت.

سپس ادامه بالیاژ مو دادند و در مدت کوتاهی به رودخانه رسیدند. گربه شیشه ای در حالی که به بالا و پایین رودخانه نگاه می بیبی لایت مو کرد، گفت: «بگذار ببینم، فکر می کنم ما زیر جزیره جادویی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. پس باید از رودخانه بالا برویم تا به آن برسیم.» بنابراین آنها به سمت رودخانه رفتند و به راحتی در ساحل رودخانه قدم زدند و پس از مدتی آب گسترده کراتینه مو شد و یک خم کراتینه مو شدید در رودخانه ظاهر کراتینه مو شد که همه زیر آن از دید آنها پنهان کراتینه مو شد.

با این حال، آن‌ها تند تند راه می‌رفتند و تقریباً به پیچ رسیده پروتئین تراپی مو بودند که صدایی هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد: «مواظب باش!» مسافران ناگهان ایستادند و جادوگر گفت: “مراقب چه چیزی باشید؟” صدا پاسخ بالیاژ مو داد: «تو تقریباً پا به قصر الماس من گذاشتی» و اردکی با پرهای رنگارنگ زیبا جلوی آنها ظاهر کراتینه مو شد. اردک با لحنی عصبانی ادامه بالیاژ مو داد: «جانوران و مردان به طرز وحشتناکی دست و پا چلفتی لایت و هایلایت مو هستند.

  مدل رنگ مو پلاتینه

بهترین رنگ موی دودی خاکستری : و به هر حال شما در این طرف رودخانه کاری ندارید. اینجا چه میکنی؟” دوروتی توضیح بالیاژ مو داد: “ما آمده ایم تا برخی از دوستان خود را که به سرعت در جزیره جادویی در این رودخانه گیر بیبی لایت مو کرده اند، نجات دهیم.” اردک گفت: “من آنها را می شناسم.” من برای دیدن آنها رفته ام، و آنها به سرعت گیر بیبی لایت مو کرده اند، بسیار خوب. شما همچنین می توانید به خانه برگردید.

زیرا هیچ نیرویی نمی تواند آنها را نجات دهد.» 203 دوروتی با اشاره به مرد کوچک گفت: “این جادوگر شگفت انگیز شهر اوز رنگ مو است.” “خب، من اردک تنها لایت و هایلایت مو هستم”، در حالی که مرغ به بالا و پایین حرکت می بیبی لایت مو کرد تا پرهای خود را به بهترین نحو نشان دهد. همانطور که هر جانوری می تواند به شما بگوید من جادوگر بزرگ جنگل لایت و هایلایت مو هستم.

اما حتی من قدرتی برای از بین بردن جذابیت وحشتناک جزیره جادو ندارم. “آیا تو تنها لایت و هایلایت مو هستی چون شعبده باز لایت و هایلایت مو هستی؟” از دوروتی پرسید. 204 «نه؛ من تنها لایت و هایلایت مو هستم چون خانواده و دوستی ندارم. اما من دوست دارم تنها باشم، پس لطفا پیشنهاد دوستی با من نده. برو و سعی کن پا به قصر الماس من نگذاری.» “کجرنگ مو است؟” از دختر پرسید. “پشت این بوته.” دوروتی از پشت شیر ​​پرید و دور بوته دوید تا کاخ الماس اردک تنها را ببیند.

اگرچه پرندگان زرنگ با یک سری کوک های ضعیف اعتراض آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در واقع، دختر گنبدی درخشان از شفاف‌ترین الماس‌ها را پیدا بیبی لایت مو کرد که به‌خوبی به هم چسبانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، و دری در کنارش به اندازه‌ای بزرگ پروتئین تراپی مو بود که بتواند اردک را بپذیرد. “از کجا این همه الماس پیدا بیبی لایت مو کردی؟” دوروتی با تعجب پرسید. اردک تنها گفت: “من جایی را در کولایت و هایلایت مو هستان می شناسم که مانند سنگریزه ها ضخیم لایت و هایلایت مو هستند.” و آنها را یکی یکی در صورت حسابم به اینجا آوردم.

  رنگ موی رزگلد شکلاتی

آنها را در رودخانه گذاشتم و اجازه بالیاژ مو دادم آب از روی آنها بگذرد تا زمانی که تمام شوند. براق جلا سپس این کاخ را ساختم و مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که تنها کاخ الماس در تمام دنیرنگ مو است.» دخترک گفت: “این تنها کسی رنگ مو است که من می شناسم.” اما اگر تنها در آن زندگی می‌کنید، نمی‌دانم چرا بهتر از یک قصر چوبی یا آجر یا سنگفرش رنگ مو است.» 205 اردک تنها پاسخ بالیاژ مو داد: “تو نباید این را بفهمی.” اما ممکن رنگ مو است.

به عنوان یک موضوع آموزشی به شما بگویم که هر نوع خانه ای باید برای کسانی که در آن زندگی می کنند زیبا باکراتینه مو شد و نباید برای خشنود بیبی لایت مو کردن غریبه ها باکراتینه مو شد. کاخ الماس خانه من رنگ مو است و آن را دوست دارم. بنابراین برای من فرقی نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که شما آن را دوست داشته باشید یا نه.» 206 “اوه، اما من دارم!” دوروتی فریاد زد. “از بیرون دوست داشتنی رنگ مو است، اما…” سپس حرفش را متوقف بیبی لایت مو کرد.

بهترین رنگ موی دودی خاکستری : زیرا اردک تنها بدون خداحافظی از در کوچک وارد قصرش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بنابراین دوروتی نزد دوستانش بازگشت و آنها سفر خود را از سر گرفتند. “فکر می کنی جادوگر، اردک درست می گفت که هیچ جادویی نمی تواند تروت و کپن بیل را نجات دهد؟” دختر با لحن نگرانی پرسید. جادوگر با جدیت پاسخ بالیاژ مو داد: «نه، فکر نمی‌کنم اردک تنها درست گفته باکراتینه مو شد.

اما این امکان وجود رنگ مو دارد که غلبه بر افسون آنها سخت‌تر از چیزی باکراتینه مو شد که انتظار داشتم. البته من تمام تلاشم را می‌کنم و هیچ‌کس نمی‌تواند بیشتر از بهترینش انجام دهد.» این به طور کامل اضطراب دوروتی را تسکین نبالیاژ مو داد، اما او دیگر چیزی نگفت، و به زودی، با چرخاندن پیچ رودخانه، آنها به جزیره جادویی رسیدند. “آنها آنجا لایت و هایلایت مو هستند!” دوروتی مشتاقانه فریاد زد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه