↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو جدید

بهترین رنگ مو جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

20 آوریل 2024

بهترین رنگ مو جدید : در لحظه ای دیگر در آغوش او دراز کشید و از خوشحالی گریه می بیبی لایت مو کرد و می خندید. “عزیزم، تو صدمه ای ندیده ای؟” او با نگرانی پرسید. او در حالی که آرام تر می کراتینه مو شد پاسخ بالیاژ مو داد: “بله.” “من آسیبی ندیده ام. و به نوعی نامهربان نپروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : با این حال، او اتاق ستاره را بهتر از هر نقطه دیگری در زندانش دوست داشت، و اغلب از آن بازدید می بیبی لایت مو کرد. 154 فصل یازدهم چگونه شاهزاده خورشید شاهزاده ماه را نجات بالیاژ مو داد (بدون برچسب) در این میان شاهزاده دوریون که از غم و اندوه حواسش پرت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به هر طریقی سعی می‌بیبی لایت مو کرد تا به اندازه کافی عمیق الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا عروس محبوبش را نجات دهد.

بهترین رنگ مو جدید

بهترین رنگ مو جدید : اما سنگ ها تسلیم نکراتینه مو شدند. او ناپدید کراتینه مو شدن عزیزش را در دستان کوتوله سیاه وحشتناک دیده پروتئین تراپی مو بود و اغلب برای عزاداری به آن مکان می آمد. او شب به شب از آن بازدید می بیبی لایت مو کرد، به این امید که معجزه ای اتلدا را در آنجا به او بازگرداند. اما تمام روز دنیا را برای او جستجو می بیبی لایت مو کرد. 155 زمین که از این عصبانیت از مهمان نوازی او ناراحت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

سعی بیبی لایت مو کرد به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نوه های او، پری های دریایی، اطلاعاتی را از هر نقطه از کره زمین جستجو بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، اما هنوز موفق نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. پرنسس ماه به طور کامل از روی زمین ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. سال گذشت و شاهزاده خورشید غمگین و مریض با همراهانش خداحافظی بیبی لایت مو کرد. او مصمم کراتینه مو شد تا زمانی که اتلدا را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند روی زمین بماند.

  رنگ موی بلوند صدفی ویژه روشن

از این رو چه تعجبی داشت وقتی شوالیه ها و دوشیزگان حاضر به ترک او نکراتینه مو شدند. گفتند با او منتظر خواهند ماند. از دست بالیاژ مو دادن عروسش آنها را بیشتر به هم پیوند بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. پرتوهای خورشید به طرز جذابی به پایین نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و نردبان ماه به طرز وسوسه انگیزی می درخشید، اما آنها شجاعانه چشمان خود را برگرداندند.

آنها شهری زیبا در نزدیکی اقیانوس ساختند، جایی که می توانستند نردبان ماه را واضح تر ببینند، اما حق بالا رفتن از پله های درخشان آن را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند، زیرا دوازده ماه منقضی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. شاهزاده دوریون هر روز دنبال عروسش می گشت. او با جادوگر خردمندی که تنها در جنگلی عمیق زندگی می بیبی لایت مو کرد مشورت بیبی لایت مو کرد.

اما او با ناراحتی سرش را تکان بالیاژ مو داد و همیشه با این کلمات کنجکاو پاسخ بالیاژ مو داد: هر طور که می خواهید جستجو کنید، اما نه در میان درختان آیا شاهزاده خانم منصف پیدا می نانو کراتین مو شود؟ برو از آب به دختر ماه؛ او در زندان دربند رنگ مو است!» 156 او هرگز یک کلمه بیشتر به زبان نمی آورد و شاهزاده بیچاره در مورد اینکه چگونه می تواند به شاهزاده خانم برسد.

خودش را متحیر می بیبی لایت مو کرد. اما او به جستجوی خود ادامه بالیاژ مو داد. او اغلب به جایی می رفت که معشوقش ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. درختی باشکوه، به باریکی شاهزاده خانم، در آنجا سبز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. شاخه های سبز رنگ آن به آرامی تکان می خوردند و با برگ های ظریف و لطیف دراز می کراتینه مو شدند. تنه‌اش لباس سفید و نقره‌ای دوشیزه ماه را می‌پوشید.

  مدل مو کوتاه با رنگ یخی

مانند شبح ایستاده پروتئین تراپی مو بود تا مکان را مشخص الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مردم زمین همیشه آن را توس نقره ای نامیدند. در پای آن یک چشمه کوچک زیبا جوشیده پروتئین تراپی مو بود و آب های شفاف و شفاف آن نهر کوچکی را تشکیل بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که بر روی صخره ها غرغر می بیبی لایت مو کرد و به دنبال رسیدن به دریا پروتئین تراپی مو بود. در اعماق درخشان آن گاهی نردبان ماه را می دید.

بهترین رنگ مو جدید : چشمان آبی شفاف اتلدا را تصور می بیبی لایت مو کرد که با حسرت به او نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما فقط تکه های آبی آسمان بالای سرشان پروتئین تراپی مو بود. یک شب غمگین و افسرده کنار اقیانوس نشست. به نظر می رسید که تپش دریای بزرگ کمی او را آرام می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در حالی که نشسته پروتئین تراپی مو بود و به اتلدا فکر می بیبی لایت مو کرد و تقریباً ناامید پروتئین تراپی مو بود، یک پری دریایی به سمت ساحل شناور کراتینه مو شد.

بازوهای زیبایش را روی شن های درخشان سفید تکیه بالیاژ مو داد و با او صحبت بیبی لایت مو کرد. 157 او شروع بیبی لایت مو کرد: “ای شاهزاده خورشید، من برای تو خبری دارم – خبری از عروس گمکراتینه مو شده تو.” «اخبار اتلدای محبوبم؟» شاهزاده با خوشحالی فریاد زد. پری دریایی پاسخ بالیاژ مو داد: «بله، اتلدای شما امن و سالم رنگ مو است. من او را دیده ام.» “تو او را دیده ای؟” شاهزاده گریه بیبی لایت مو کرد. “ای پری دریایی محبوب، فوراً مرا نزد او ببر.” او پاسخ بالیاژ مو داد: شاهزاده توانا، من آمده ام تا راه را به تو نشان دهم.

  رنگ موی دخترانه زرد

آیا جریان جوشان را که اغلب در کنار آن نشسته اید به یاد دارید؟ از اشک های اتلدا شکل گرفت. آن قطرات کریستال حتی از لابه لای صخره ها برخرنگ مو استند تا به شما آرامش دهند. اما در اعماق‌تر جریان جریان داشت و به زمین می‌پیچید تا اینکه رودخانه‌ای تاریک و تاریک را تشکیل بالیاژ مو داد تا شما را به سمت او بازگرداند.

من این جریان را پیدا بیبی لایت مو کردم و آن را دنبال بیبی لایت مو کردم – مستقیماً از چشمه بلورین به یک غار تاریک و تاریک. آنجا اتلدا زندگی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و منتظر توست.» لحظه ای بیشتر و شاهزاده دوریون در کنار پری دریایی کوچک شنا می بیبی لایت مو کرد. آنها در امتبالیاژ مو داد ساحل شنا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه یک خط تاریک به آنها نشان بالیاژ مو داد که رودخانه کجا به اقیانوس می پیوندد.

و پس از پیچ و خم های فراوان در رودخانه سیاه به غار اتلدا رسیدند. 158 پرنسس ماه به تنهایی در اتاق ستارگان طاقدار نشسته پروتئین تراپی مو بود. چه موجود درخشانی پروتئین تراپی مو بود! هاله نقره ای او را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و او با صدای موزیکال کلمات زیبایی را که باعث شکل گیری آن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود می خواند. چشمان شاهزاده خورشید با محبت به او خیره کراتینه مو شد.

بهترین رنگ مو جدید : اما او از دیدن ستارگانی که بالای سرشان در طاق آبی شفاف بهشت ​​می درخشند شگفت زده کراتینه مو شد. او به آرامی فریاد زد: «اتلدا». و قلبش با دیدن عروسش از عشق پرید و به سمت جلو رفت و به کنار او رسید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه