↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مش روی موی زیتونی

بهترین رنگ مش روی موی زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مش روی موی زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مش روی موی زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مش روی موی زیتونی : می‌توانیم بدون کشف عمل کنیم.» اما چگونه دو جانور می توانند ارتشی را برای تسخیر مردم قدرتمند اوز تشکیل دهند؟ کیکی پرسید. 46 “آسان رنگ مو است. اما نه ارتشی از مردم ، توجه داشته باشید.

رنگ مو : و به تو اجازه خواهم بالیاژ مو داد تا برای همیشه پادشاه اوز باشی.” کیکی پاسخ بالیاژ مو داد: «درباره آن فکر می‌کنم، و این تمام چیزی رنگ مو است که او آن شب می‌گفت. 42 در شبی که همه در مسافرخانه خواب پروتئین تراپی مو بودند، اما خودش، پیر روگدو نوم، به آرامی از روی کاناپه بلند کراتینه مو شد و به اتاق کیکی آرو هیوپ رفت و همه جا را به دنبال ابزار جادویی که دگرگونی های او را انجام می بالیاژ مو داد جستجو بیبی لایت مو کرد.

بهترین رنگ مش روی موی زیتونی

بهترین رنگ مش روی موی زیتونی : آن‌قدر جادو خواهم داشت که بتوانم پادشاهی نوم‌های خودم را فتح کنم، و برمی‌گردم و در غارهای زیرزمینی‌ام زندگی می‌کنم، غارهایی که بیشتر از بالای زمین شبیه به خانه لایت و هایلایت مو هستند. بنابراین پیشنهاد من این رنگ مو است: به من کمک کن اوز را فتح کنم و انتقام بگیرم، و به من کمک کن تا جادو را از گلیندا و جادوگر دور کنم.

البته چنین ابزاری وجود نداشت و اگرچه روگدو در تمام جیب های پسر جستجو بیبی لایت مو کرد، اما هیچ چیز جادویی پیدا نبیبی لایت مو کرد. بنابراین او به تخت خود بازگشت و شروع به شک بیبی لایت مو کرد که کیکی می تواند تغییراتی را انجام دهد. صبح روز بعد گفت: “امروز به کدام سمت سفر می کنید؟” پسر پاسخ بالیاژ مو داد: “فکر می کنم از پادشاهی رز بازدید خواهم بیبی لایت مو کرد.” نوم اعلام بیبی لایت مو کرد: «این یک سفر طولانی رنگ مو است.

  انواع رنگ مو خیلی روشن

کیکی گفت: «من خودم را به یک پرنده تبدیل خواهم بیبی لایت مو کرد، و پس یک ساعت دیگر به پادشاهی رز پرواز خواهم بیبی لایت مو کرد.» روگدو پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “پس مرا نیز به یک پرنده تبدیل کن و من با تو خواهم رفت.” اما، در این صورت، اجازه دهید با هم به سرزمین اوز پرواز کنیم و ببینیم چه شکلی رنگ مو است. کیکی به این موضوع فکر بیبی لایت مو کرد. به اندازه کشورهایی که از آنها دیدن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

او در همه جا شنید که سرزمین اوز زیباتر و لذت بخش تر رنگ مو است. سرزمین اوز نیز کشور خود او پروتئین تراپی مو بود و اگر امکانی وجود داشت که او پادشاه آن نانو کراتین مو شود، باید چیزی در مورد آن بداند. 43 در حالی که کیکی هیوپ فکر می بیبی لایت مو کرد، روگدو نوم نیز در فکر پروتئین تراپی مو بود. این پسر قدرت شگفت انگیزی داشت و اگرچه از جهاتی بسیار ساده پروتئین تراپی مو بود، اما مصمم پروتئین تراپی مو بود که از راز خود جدا ننانو کراتین مو شود.

با این حال، اگر روگدو بتواند او را وادار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که نومه مکار پیر را به اوز برساند، جایی که به هیچ وجه نمی توانست به آنجا برسد، ممکن رنگ مو است پسر را وادار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به توصیه او عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و وارد نقشه انتقامی نانو کراتین مو شود، که قبلاً در برنامه خود برنامه ریزی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. دل بد کیکی بعد از مدتی گفت: “جادوگران و جادوگران در اوز لایت و هایلایت مو هستند.” آنها ممکن رنگ مو است ما را کشف کنند.

  رنگ مو نسکافه ای دودی با دکلره

علی رغم دگرگونی های ما. روگدو به او اطمینان بالیاژ مو داد: «اگر مراقب باشیم، نه. اوزما یک عکس جادویی رنگ مو دارد که در آن می‌تواند هر چیزی را که می‌خواهد ببیند. اما اوزما از رفتن ما به اوز چیزی نمی‌داند، و بنابراین به عکس جادویی خود دستور نمی‌دهد که نشان دهد ما کجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم یا داریم انجام می‌دهیم. یک کتاب بزرگ به نام کتاب رکوردها رنگ مو دارد.

که در آن هر کاری که مردم در سرزمین اوز انجام می‌دهند، در همان لحظه نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است. کیکی گفت: «پس تلاش ما برای فتح کشور فایده ای نرنگ مو دارد، زیرا گلیندا تمام کارهایی که ما انجام می دهیم را در کتابش می خواند، و چون جادوی او از من بزرگتر رنگ مو است، به زودی نقشه های ما را متوقف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ” 44 “من گفتم “مردم، نه؟” نوم را پاسخ بالیاژ مو داد. «این کتاب از کارهایی که پرندگان یا جانوران انجام می دهند.

ثبت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فقط کارهای مردم را می گوید. بنابراین، اگر ما به عنوان پرنده به کشور پرواز کنیم، گلیندا چیزی در مورد آن نمی‌داند.» پسر با تمسخر گفت: “دو پرنده نتوانستند سرزمین اوز را فتح کنند.” «نه؛ این درست رنگ مو است.» روگدو اعتراف بیبی لایت مو کرد و سپس پیشانی خود را مالید و ریش نوک تیز بلندش را نوازش بیبی لایت مو کرد و بیشتر فکر بیبی لایت مو کرد. 45 “آه، حالا من این ایده را دارم!” او اعلام بیبی لایت مو کرد. “فکر می کنم می توانید.

  شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره

بهترین رنگ مش روی موی زیتونی : ما را به حیوانات و همچنین پرندگان تبدیل کنید؟” “البته.” و آیا می توانی پرنده ای را به هیولا تبدیل کنی و هیولایی را دوباره پرنده کنی، بدون اینکه در این میان شکل انسانی به خود بگیرد؟ کیکی گفت: «مطمئنا. من می‌توانم خودم یا دیگران را به هر چیزی تبدیل کنم که بتواند حرف بزند. یک کلمه جادویی وجود رنگ مو دارد که باید در ارتباط با دگرگونی ها گفته نانو کراتین مو شود.

و همانطور که جانوران، پرندگان، اژدها و ماهی ها می توانند در اوز صحبت کنند، ما ممکن رنگ مو است به هر یک از آنها تبدیل شویم که مایلیم. با این حال، اگر خودم را به یک درخت تبدیل می بیبی لایت مو کردم، همیشه یک درخت می ماندم، زیرا در آن صورت نمی توانستم کلمه جادویی را برای تغییر تحول به زبان بیاورم. “می بینم؛ می‌بینم.» روگدو گفت، سر پرپشت و سفیدش را تکان بالیاژ مو داد.

بهترین رنگ مش روی موی زیتونی : تا جایی که نوک موهایش مثل آونگ به جلو و عقب تکان می‌خورد. “این دقیقاً با ایده من مطابقت رنگ مو دارد. حالا گوش کن و من برنامه ام را برایت توضیح می دهم.

ما به عنوان پرنده به اوز پرواز خواهیم بیبی لایت مو کرد و در یکی از جنگل های انبوه در کشور گیلیکین مستقر خواهیم کراتینه مو شد. در آنجا شما ما را به جانورانی قدرتمند تبدیل خواهید بیبی لایت مو کرد، و چون گلیندا هیچ ردی از اعمال جانوران نرنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه