↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو با دکلره

بهترین رنگ مو با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو با دکلره : این واقعیت پروتئین تراپی مو بود که یک جادوگر واقعی وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که گفته می کراتینه مو شد قدرت های جادویی زیادی رنگ مو دارد و این جادوگر ابزارهای خود را در یک کیسه سیاه حمل می بیبی لایت مو کرد و دوست مردم اوز پروتئین تراپی مو بود و احتمالاً تلاش می بیبی لایت مو کرد. برای جلوگیری از جنگ بین جانوران جنگل و مردم اوز. تمام این چیزها در حالی که شیر ترسو و گوگو شاه با هم صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند از ذهن پسر هیوپ گذشت و به همین دلیل پروتئین تراپی مو بود که او اکنون شروع به انجام چندین کار عجیب بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : برخی می خورنگ مو استند با مردم اوز بجنگند، برخی می خورنگ مو استند متحول شوند و برخی می خورنگ مو استند هیچ کاری انجام ندهند. غرغر و سردرگمی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته پروتئین تراپی مو بود که در یک سکوت ناگهانی همه جانوران حاضر را فرا گرفت، بحث ها خاموش کراتینه مو شد و همه با حیرت به یک منظره عجیب خیره کراتینه مو شدند. زیرا شیر بزرگی در این دایره قدم زد – بزرگتر و قدرتمندتر از هر شیر دیگری در آنجا – و بر پشت او دختر بچه ای سوار کراتینه مو شد.

بهترین رنگ مو با دکلره

بهترین رنگ مو با دکلره : که بی باکانه به انبوه جانوران لبخند زد. و پشت شیر ​​و دختر کوچک، جانور دیگری آمد – ببری هیولا، که مرد کوچک بامزه ای را که کیف سیاهی حمل می بیبی لایت مو کرد، روی پشت خود داشت. درست از کنار ردیف جانوران شگفت‌انگیز، حیوانات عجیب راه می‌رفتند و پیشروی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه درست در مقابل تخت سنگی گوگو ایستادند.

سپس دختر کوچولو و مرد کوچولو بامزه پیاده کراتینه مو شدند و شیر بزرگ با صدای بلند گفت: “شاه در این جنگل کیست؟” “من لایت و هایلایت مو هستم!” گوگو پاسخ بالیاژ مو داد و به طور پیوسته به دیگری نگاه بیبی لایت مو کرد. “من گوگو پلنگ لایت و هایلایت مو هستم و من پادشاه این جنگل لایت و هایلایت مو هستم.” 133 شیر گفت: «پس با احترام فراوان به اعلیحضرت سلام می‌کنم». «شاید در مورد من شنیده باشید، گوگو. من “شیر بزدل” نامیده می شوم و من پادشاه همه جانوران در سراسر جهان لایت و هایلایت مو هستم.” چشمان گوگو با عصبانیت برق زد. او گفت: “بله، من در مورد شما شنیده ام.

  مدل رنگ مو بالیاژ

شما مدتهرنگ مو است که ادعا می کنید پادشاه حیوانات لایت و هایلایت مو هستید، اما هیچ جانوری که ترسو باکراتینه مو شد نمی تواند بر من پادشاه نانو کراتین مو شود. دختر کوچولو گفت: “او ترسو نیست، اعلیحضرت، او فقط ترسو رنگ مو است، فقط همین.” گوگو به او نگاه بیبی لایت مو کرد. همه جانوران دیگر نیز به او نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟” از پادشاه پرسید. “من؟ اوه، من فقط دوروتی لایت و هایلایت مو هستم. “چطور جرات بیبی لایت مو کردی بیای اینجا؟” پادشاه را خورنگ مو استار کراتینه مو شد.

او گفت: “چرا، من نمی ترسم جایی بروم، اگر شیر ترسو با من باکراتینه مو شد.” من او را به خوبی می شناسم و بنابراین می توانم به او اعتماد کنم. او همیشه می ترسد، زمانی که ما دچار مشکل می شویم، و به همین دلیل رنگ مو است که ترسو رنگ مو است. اما او جنگجوی وحشتناکی رنگ مو است و به همین دلیل ترسو نیست. او دوست نرنگ مو دارد بجنگد، می دانید، اما وقتی مجبور رنگ مو است.

هیچ جانوری زندگی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بتواند او را فتح الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» گوگو پادشاه به شکل بزرگ و قدرتمند شیر ترسو نگاه بیبی لایت مو کرد و می دانست که او حقیقت را می گوید. همچنین شیرهای دیگر جنگل اکنون جلو آمده و در برابر شیر عجیب تعظیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. 134 135 136 یکی گفت: «ما به اعلیحضرت خوشامد می‌گوییم. ما شما را سال‌ها پیش می‌شناختیم، قبل از اینکه به شهر زمرد زندگی کنید.

  ترکیب رنگ موی کرم عروسکی

و دیدیم که با کالیده‌های وحشتناک مبارزه بیبی لایت مو کرده و آنها را فتح بیبی لایت مو کرده‌اید، بنابراین می‌دانیم که شما پادشاه همه جانوران لایت و هایلایت مو هستید. شیر ترسو پاسخ بالیاژ مو داد: «درست رنگ مو است. “اما من به اینجا نیامدم تا بر جانوران این جنگل حکومت کنم. گوگو در اینجا پادشاه رنگ مو است، و من معتقدم که او یک پادشاه خوب و عادل و خردمند رنگ مو است. من با دوستانم می‌آیم مهمان گوگو باشیم و امیدوارم خوش آمد باشیم.» این باعث خوشحالی پلنگ بزرگ کراتینه مو شد.

بهترین رنگ مو با دکلره : که خیلی سریع گفت: “آره؛ شما حداقل به جنگل من خوش آمدید. اما این غریبه ها با شما چه کسانی لایت و هایلایت مو هستند؟» شیر پاسخ بالیاژ مو داد: «دوروثی خودش را معرفی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و مطمئناً وقتی او را بهتر بشناسید او را دوست خواهید داشت. این مرد جادوگر شهر اوز رنگ مو است، یکی از دوستان من که می تواند ترفندهای شگفت انگیزی از جادو انجام دهد. و اینجا دوست واقعی و آزمایش کراتینه مو شده من، ببر گرسنه رنگ مو است.

که با من در شهر زمرد زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “آیا او همیشه گرسنه رنگ مو است؟” لو تکشاخ پرسید. ببر در حالی که خودش به این سوال پاسخ می دهد پاسخ بالیاژ مو داد: “من لایت و هایلایت مو هستم.” “من همیشه تشنه بچه های چاق لایت و هایلایت مو هستم.” 137 آیا هیچ نوزاد چاقی در اوز پیدا نمی کنید که بخورید؟ از لو، تکشاخ پرسید. ببر گفت: «البته تعبالیاژ مو دادشان زیاد رنگ مو است، اما متأسفانه من چنان وجدان لطیفی دارم که به من اجازه نمی دهد.

بچه بخورم. بنابراین من همیشه گرسنه آنها لایت و هایلایت مو هستم و هرگز نمی توانم آنها را بخورم، زیرا وجدانم به من اجازه نمی دهد. اکنون از میان همه جانوران شگفت‌زده در آن پاکسازی، هیچ‌یک از ظاهر ناگهانی این چهار غریبه به اندازه شگفت‌زده نکراتینه مو شد. او نیز ترسیده پروتئین تراپی مو بود، زیرا آنها را قدرتمندترین دشمنان خود می شناخت. اما او همچنین متوجه کراتینه مو شد که آنها نمی‌توانستند بدانند که او پادشاه سابق نومز رنگ مو است.

  رنگ موی سال در ایران

زیرا هیولایی که به تن داشت و به طرز مؤثری او را پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. بنابراین او شجاعت گرفت و تصمیم گرفت که جادوگر و دوروتی نباید نقشه های او را شکست دهند. هنوز نمی‌توان گفت که مجموعه عظیم جانوران درباره تازه واردان چه فکر می‌کنند. برخی با عصبانیت به آنها خیره کراتینه مو شدند، اما به نظر می رسید بیشتر آنها کنجکاو و متعجب پروتئین تراپی مو بودند.

با این حال، همه علاقه مند پروتئین تراپی مو بودند و بسیار ساکت ماندند و با دقت به تمام آنچه گفته کراتینه مو شد گوش بالیاژ مو دادند. 138 کیکی آرو که زیر سایه صخره بی‌توجه مانده پروتئین تراپی مو بود، در ابتدا از آمدن غریبه‌ها حتی از روگدو نگران‌تر کراتینه مو شد و پسر به خود گفت مگر اینکه سریع و بدون اینکه منتظر راهنمایی پیرمرد باکراتینه مو شد اقدام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نومه، احتمالاً توطئه آنها کشف می کراتینه مو شد.

بهترین رنگ مو با دکلره : تمام نقشه های آنها برای فتح و حکومت اوز شکست می خورد. کیکی از رفتار روگدو خوشش نمی‌آمد، زیرا پادشاه سابق نومز می‌خورنگ مو است همه چیز را به روش خودش انجام دهد و پسر را که به تنهایی دارای قدرت دگرگونی پروتئین تراپی مو بود، مجبور می‌بیبی لایت مو کرد تا از دستورات او اطاعت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، انگار که یک برده رنگ مو است. چیز دیگری که کیکی آرو را ناراحت بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه