↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو که قرمزی نداشته باشه

بهترین رنگ مو که قرمزی نداشته باشه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو که قرمزی نداشته باشه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو که قرمزی نداشته باشه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو که قرمزی نداشته باشه : زن در یک جامعه غارتگر، در معرض بردگی مضاعف رنگ مو است، بردگی طبقاتی و جنسی، و نتیجه آن انحراف گزینش جنسی، و گرایش دائمی فزاینده به بقای افراد ناشایست رنگ مو است. در یک حالت طبیعی، نرها برای جلب رضایت زن با یکدیگر رقابت می کنند. زن مورد تجاوز قرار نمی گیرد و رپروتئین تراپی مو بوده نمی نانو کراتین مو شود. برعکس، او از حق خود رنگ مو استفاده می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، جذابیت‌های مختلف مردانه را که پیش روی او قرار می‌گیرد بررسی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : آیا این یک واقعیت نیست که در سرتاسر طبیعت، مازاد هر نوع انرژی یا محصول ممکن رنگ مو است منبع شادی باکراتینه مو شد تا ناراحتی؟ آواز پرندگان را در نظر سامبره مو بگیرید! یا انگیزه طبیعت را برای پوشاندن یک مزرعه با گیاهان بی فایده در نظر سامبره مو بگیرید و چگونه با کمی حیله و تدبیر می توانیم آن را به محصولی برای رنگ مو استفاده خود تبدیل کنیم! در زندگی بدن ما ممکن رنگ مو است یک چیز یکسان را بارها و بارها نشان دهیم.

بهترین رنگ مو که قرمزی نداشته باشه

بهترین رنگ مو که قرمزی نداشته باشه : ما در درون خود امکان و انگیزه ای برای فعالیت عضلانی بیشتر از آنچه بقای ما لازم رنگ مو است داریم. اما ما این انرژی اضافی را به عنوان نفرین طبیعت و خطری برای زندگی خود نمی دانیم – ما بیرون می آییم و بیسبال بازی می کنیم. ما انگیزه ای برای دیدن بیش از آنچه لازم رنگ مو است داریم، بنابراین از کوه ها بالا می رویم یا به سفر می رویم. ما انگیزه بیشتری برای شنیدن داریم.

آن‌ها می‌دانستند چگونه زندگی کنند و از هر فرآیند و جنبه‌ای از زندگی‌شان لذت می‌بردند، درست مثل بچه‌ها، ساده لوحانه و ساده. این شامل زندگی جنسی آنها نیز می نانو کراتین مو شود. و من فکر می‌کنم این به ما اطمینان می‌دهد که نمی‌تواند چنین ناهماهنگی فیزیکی اساسی در ارگانیسم انسان وجود داشته باکراتینه مو شد که دانشمند بزرگ روسی فکر می‌بیبی لایت مو کرد که کشف بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  ترکیب رنگ مو طلایی و زیتونی

بنابراین به کنسرت می رویم. ما انگیزه بیشتری برای فکر بیبی لایت مو کردن داریم، بنابراین شطرنج بازی می کنیم، یا سوت می زنیم، یا کتاب می نویسیم و کتابخانه جمع می کنیم. ما هرگز این فعالیت ها را نشانه ای از یک اشتباه غیرقابل جبران از طرف طبیعت نمی دانیم. اما در مورد فعالیت های عشق، ما احساس متفاوتی داریم. و چرا این رنگ مو است؟ اگر می گویم به این دلیل رنگ مو است.

که ما نگرش ناسالم و تحقیرآمیزی نسبت به عشق داریم، زیرا در نتیجه خرافات مذهبی از آن می ترسیم و جرات برخورد صادقانه با آن را نداریم، خواننده ممکن رنگ مو است گمان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که من در حال آماده کراتینه مو شدن برای اشاره به خود لایت و هایلایت مو هستم. افراط و تفریط، نوعی از عیاشی جنسی مانند “یورت بوقلمون” و “آغوش خرگوش” و “گریزلی”خرس، «شیمی» و «کوچولو» و «نوازش».

عجله دارم توضیح دهم که منظورم هیچ یک از ناهنجاری‌ها و هیولاهای زندگی مد امروزی نیست. از آدم خواران شاد در دریاهای جنوبی الگوبرداری کنید. در کتاب ذهن من با دقتی که می دانستم تفاوت بین طبیعت و انسان، زندگی غریزی و زندگی عقل را بیان بیبی لایت مو کردم. این اعتقاد من رنگ مو است که اگر زندگی متمدنانه باید ادامه بالیاژ مو داد، باید قضاوت و خویشتن داری در امور انسانی گسترش بسیار بیشتری داشته باکراتینه مو شد.

شادی از دست رفته ما را نه با «بازگشت به طبیعت»، بلکه با رفتن به جلو به وضعیتی جدید و بالاتر، برنامه ریزی کراتینه مو شده، پیدا می کنیم. با عقل و با انگیزه ایدئالیسم اخلاقی. اما ما خود را رو در رو با اختلالات جنسی وحشتناک می یابیم و یک دانشمند بزرگ به ما می گوید که آنها اشتباه غم انگیز طبیعت لایت و هایلایت مو هستند که ما قربانیان درمانده آن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

  رنگ مو برای زنان سبزه

بدیهی رنگ مو است که راه حل این سوال رفتن به طبیعت رنگ مو است و اینکه آیا انسان های بدوی که همان ارگانیسم فیزیکی ما را تمام دکلره مو دارند، همان مشکلات را داشتند و زندگی خود را در همان بدبختی سپری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ اگر چنین آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، ممکن رنگ مو است ما محکوم به فنا باشیم. اما اگر این کار را نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، با قاطعیت می‌توان گفت که این طبیعت نیست، بلکه خود ما بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که اشتباه بیبی لایت مو کرده‌ایم.

بهترین رنگ مو که قرمزی نداشته باشه : سپس وظیفه ما به کار بردن دلیل برای مشکل می نانو کراتین مو شود. تا ترتیبات جنسی کنونی خود، مزرعه علف های هرز بدبوی خود را بگیریم و آن را کاملاً شخم بزنیم و آن را با بذر خوب بکاریم و محصولی از خوشبختی را در عشق به دست آوریم. اعتقاد من این رنگ مو است که با اعتراف به عشق واقعی – عشق صادقانه و باوقار و منطقی – می توان هر مقدار انرژی جنسی را در آن ریخت و یک سیستم کاملاً جدید از عشق بازی زیبا و شاد ابداع بیبی لایت مو کرد.

فصل XXXIV عشق و اقتصاد (مطمئن رنگ مو است که اختلالات جنسی ما منشأ اجتماعی تمام دکلره مو دارند، به دلیل جابجایی عشق توسط پول به عنوان انگیزه در جفت گیری.) اگر علت اختلالات جنسی ما فیزیولوژیک نیست، چیست؟ هر چیزی در طبیعت باید علتی داشته باکراتینه مو شد و این شامل طبیعت انسان، اعمال و احساسات انسان ها، چه به عنوان فردی و چه به عنوان گروه می نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو کرم بلوند

این ضرب المثل را می شنویم: “شما نمی توانید ماهیت انسان را تغییر دهید”; اما واقعیت این رنگ مو است که طبیعت انسان یکی از متغیرترین چیزهای جهان رنگ مو است. می‌توانیم تغییر آن را از سنی به سن دیگر، چه خوب و چه بد تماشا کنیم، و اگر هوش و ذکاوت رنگ مو استفاده از نیروهای تحت فرمان خود را داشتیم، می‌توانستیم طبیعت انسان را شکل دهیم.

دقیقاً همانطور که یک آبجوسازی یک محموله رازک را به یک محموله خاص تبدیل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مارک آبجو ولتر مؤلف این ضرب المثل پروتئین تراپی مو بود که “رذیت و فضیلت محصولی مانند سرکه رنگ مو است.” تمدن ما مبتنی بر رنگ مو استثمار صنعتی و امتیاز طبقاتی، انحصار ابزار تولید و منابع طبیعی ثروت توسط گروهی رنگ مو است. این گروه ممتاز را قادر می‌سازد.

تا با کار بقیه جامعه در بیکاری زندگی کنند. قدرتی نامحدود و عملاً بدون هیچ مسئولیتی اعطا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – فشاری که از هر هزار انسان یک نفر قدرت اخلاقی تحمل آن را نرنگ مو دارد. تاریخ پنج هزار سال گذشته یکی پس از دیگری نشان می دهد که اعطای یک طبقه قدرت بدون مسئولیت به معنای فروپاشی آن طبقه و سقوط تمدن آن رنگ مو است.

بهترین رنگ مو که قرمزی نداشته باشه : در مورد مرد طبقه حاکم، آنچه که سیستم امتیازی انجام می دهد این رنگ مو است که به او توانایی نامحدودی برای ارضای تمایلات جنسی خود می دهد. کاری که برای زن انجام می‌دهد این رنگ مو است که او را به خورنگ مو استه‌های مردانه تسلیم می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و آن متقابل در جنسیت، آن تعامل بین تأثیر مرد و زن را که ماهیت هدف آن رنگ مو است، از بین می‌برد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه