↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو روی دکلره

بهترین رنگ مو روی دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو روی دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو روی دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو روی دکلره : و هر جانور با همسایه خود بحث می بیبی لایت مو کرد تا زمانی که به نظر می رسید سر و صدا هرگز قطع نمی نانو کراتین مو شود. 132 روگدو نوم دستانش را تکان بالیاژ مو داد و بال هایش را تکان بالیاژ مو داد تا دوباره به او گوش دهند، اما جانوران توجهی نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : بنابراین روگدو نوم بر صخره‌ای مسطح در کنار گوگو پادشاه بلند کراتینه مو شد، و غرش دیگری که این بار ملایم پروتئین تراپی مو بود، نشان بالیاژ مو داد که جانوران از دیدن شکل کنجکاو او چقدر شگفت زده کراتینه مو شدند. صورت شیر ​​او توسط یالی از موهای سفید خالص احاطه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بال های عقاب او به شانه های بدن میمونش چسبیده پروتئین تراپی مو بود و آنقدر بلند پروتئین تراپی مو بود که تقریباً زمین را لمس می بیبی لایت مو کرد.

بهترین رنگ مو روی دکلره

بهترین رنگ مو روی دکلره : او علاوه بر بال‌ها دست‌ها و پاهای قدرتمندی داشت و در انتهای دم بلند و قوی‌اش یک توپ طلا قرار داشت. تا به حال هیچ حیوانی چنین موجود کنجکاویی را ندیده پروتئین تراپی مو بود، و از این رو، همان منظره غریبه، که گفته می کراتینه مو شد جادوگر بزرگی پروتئین تراپی مو بود، همه حاضران را با هیبت و شگفتی پر بیبی لایت مو کرد. کیکی پایین ماند و نیمه پنهان در قفسه سنگ، به ندرت متوجه او کراتینه مو شد.

پسر متوجه کراتینه مو شد که پیر بدون قدرت جادویی خود درمانده رنگ مو است، اما او همچنین متوجه کراتینه مو شد که بهترین سخنران رنگ مو است. بنابراین او مایل پروتئین تراپی مو بود که رهبری را بر عهده بگیرد. 127 روگدو نوم شروع بیبی لایت مو کرد: «جانوران جنگل گوگو، من و رفیقم دوستان شما بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. ما جادوگر بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و از خانه خود در آسمان می توانیم به سرزمین اوز نگاه کنیم و همه چیز را ببینیم.

  رنگ مرواریدی صورتی

همچنین می توانیم بشنویم که افراد زیر ما چه می گویند. به این ترتیب شنیدیم که اوزما، حاکم سرزمین اوز، به مردمش گفت: “جانوران جنگل گوگو تنبل لایت و هایلایت مو هستند و برای ما فایده ای نتمام دکلره مو دارند.” بیایید به جنگل آنها برویم و همه آنها را اسیر خود کنیم. آنها را با طناب ببندیم و با چوب بزنیم تا برای ما کار کنند و غلامان ما شوند. و مردم چون اوزمای اوز را شنیدند، خوشحال کراتینه مو شدند و فریاد بلندی بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

گفتند: ما این کار را خواهیم بیبی لایت مو کرد! ما جانوران جنگل گوگو را برده خود خواهیم بیبی لایت مو کرد!» نوم پیر شرور نمی‌توانست بیشتر از این بگوید، زیرا چنان غرش خشم کراتینه مو شدیدی از میان انبوه جانوران بلند کراتینه مو شد که صدایش در غوغا غرق کراتینه مو شد. سرانجام غرش مانند رعد و برق دور از بین رفت و روگدو نوم به سخنرانی خود ادامه بالیاژ مو داد. «با شنیدن توطئه مردم اوز علیه آزادی شما، تماشا بیبی لایت مو کردیم تا ببینیم آنها چه خواهند بیبی لایت مو کرد.

و دیدیم که همگی شروع به ساختن طناب‌هایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – طناب‌هایی بلند و کوتاه – که با آن دوستانمان جانوران را به دام بیاندازیم. شما عصبانی لایت و هایلایت مو هستید، اما ما نیز عصبانی پروتئین تراپی مو بودیم، زیرا زمانی که مردم اوز دشمن جانوران کراتینه مو شدند، آنها نیز دشمن ما کراتینه مو شدند. زیرا ما نیز حیوان بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

اگرچه در آسمان زندگی می کنیم. و من و رفیقم گفتیم: “دوستانمان را نجات خواهیم بالیاژ مو داد و از مردم اوز انتقام خواهیم گرفت” و به همین دلیل به اینجا آمدیم تا از خطر شما و نقشه خود برای نجات شما بگوییم.” 128 یک فیل پیر فریاد زد: “ما می توانیم خودمان را نجات دهیم.” “ما می توانیم مبارزه کنیم.” نوم پاسخ بالیاژ مو داد: “مردم اوز پری لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو بدون دکلره برای پوست گندمی

و شما نمی توانید با جادو مبارزه کنید مگر اینکه جادو داشته باشید.” “برنامه خود را به ما بگویید!” ببر عظیم الجثه فریاد زد و جانوران دیگر سخنان او را تکرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند: “برنامه خود را به ما بگو.” روگدو پاسخ بالیاژ مو داد: «برنامه من ساده رنگ مو است. ما با جادوی خود همه شما حیوانات را به مرد و زن تبدیل خواهیم بیبی لایت مو کرد – مانند مردم اوز – و همه مردم اوز را به حیوانات تبدیل خواهیم بیبی لایت مو کرد.

بهترین رنگ مو روی دکلره : سپس می توانید در خانه های خوب سرزمین اوز زندگی کنید و غذاهای خوب مردم اوز را بخورید و لباس های خوب آنها را بپوشید و آواز بخوانید و برقصید و شاد باشید. و مردم اوز که تبدیل به جانور کراتینه مو شده‌اند، باید اینجا در جنگل زندگی کنند و شکار کنند و برای غذا بجنگند، و اغلب گرسنه بمانند، همانطور که شما اکنون انجام می‌دهید.

و جایی برای خواب نتمام دکلره مو دارند جز تختی از برگ یا سوراخی در آن. زمین با زن و مرد کراتینه مو شدن، شما جانوران تمام آسایشی که می خواهید خواهید داشت، و با تبدیل کراتینه مو شدن به حیوان، مردم اوز بسیار بدبخت خواهند کراتینه مو شد. این نقشه ما رنگ مو است و اگر شما با آن موافقت کنید، همه ما به یکباره به سرزمین اوز لشکرکشی می کنیم و به سرعت بر دشمنان خود غلبه می کنیم.

هنگامی که مرد غریبه از صحبت خود دست کشید، سکوتی عظیم بر جمع حاکم کراتینه مو شد، زیرا جانوران به آنچه او گفته پروتئین تراپی مو بود فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بالاخره یکی از وال ها پرسید: آیا واقعاً می توانید حیوانات را به انسان تبدیل کنید و انسان ها را به جانوران؟ “او می تواند – او می تواند!” لو تکشاخ گریه بیبی لایت مو کرد و با هیجان بالا و پایین می رفت. او فقط عصر گذشته مرا متحول بیبی لایت مو کرد و می تواند همه ما را متحول الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  ترکیب رنگ مو قهوه ای و صورتی

گوگو پادشاه اکنون جلو رفت. او گفت: “شما صحبت های غریبه را شنیده اید، و اکنون باید به او پاسخ دهید. این با شمرنگ مو است که تصمیم سامبره مو بگیرید. آیا با این طرح موافقت کنیم یا نه؟» “آره!” برخی از حیوانات فریاد زدند. “نه!” دیگران فریاد زدند. و برخی هنوز ساکت پروتئین تراپی مو بودند. گوگو به دور دایره بزرگ نگاه بیبی لایت مو کرد. او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «زمان بیشتری برای فکر بیبی لایت مو کردن صرف کنید. «پاسخ شما بسیار مهم رنگ مو است.

ما تا این زمان با مردم اوز مشکلی نداشتیم، اما ما مغرور و آزاد بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و هرگز برده نخواهیم کراتینه مو شد. خوب فکر کن و وقتی آماده جواب بالیاژ مو دادن کراتینه مو شدی، صدایت را خواهم شنید.» 131 کیکی از جادوی خود رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند فصل 12 سپس در حالی که همه حیوانات شروع به صحبت با همنوعان خود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، سردرگمی بزرگی از صداها به وجود آمد.

بهترین رنگ مو روی دکلره : میمون ها پچ پچ می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خرس ها غر می زدند و صدای جگوارها و شیرها می پیچید و گرگ ها فریاد می زدند و فیل ها مجبور پروتئین تراپی مو بودند با صدای بلند شیپور بزنند تا صدایشان شنیده نانو کراتین مو شود. پیش از این هرگز چنین هولناکی در جنگل شناخته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه