↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین مدل رنگ مو

بهترین مدل رنگ مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین مدل رنگ مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین مدل رنگ مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین مدل رنگ مو : برای مثال، وقتی خواندم که روسیه یک نخست‌وزیر سوسیالیست به نام کرنسکی رنگ مو دارد، و او نمی‌دانست با تزار و خانواده‌اش چه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : و هنگامی که شما یک بار این کار را انجام بالیاژ مو دادید، با کینه توزی شخصی شما را تعقیب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هیچ مناسبتی آنقدر کوچک نیست که بتوان آن را به دست آورد و هرگز تو را فراموش نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مهم نیست چند سال بگذرد. دوستم راب واگنر درنگ مو استانی سرگرم‌کننده درباره دشمنی بین اوتیس و شهر سانتا باربارا، یک مستعمره میلیونر در صد مایلی لس‌آنجلس، برایم می‌نویسد: زمانی که ناوگان بزرگ چند سال پیش به اینجا آمدند.

بهترین مدل رنگ مو

بهترین مدل رنگ مو : من مدیر کل یک جشنواره گل بسیار جذاب در سانتا باربارا پروتئین تراپی مو بودم، و در حالی که “Times” تمام دعواهای اتاق بار را که ملوانان وارد آن کراتینه مو شدند و نمایش زیبای من را تحقیر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، پخش می بیبی لایت مو کرد. خبرنگار محلی را نگه می رنگ مو دارد و می گوید: “مک، چرا برنامه را به نمایش می گذارید و چیزهای خشن را نشان می دهید؟” “خب حقیقت این رنگ مو است.

که باب، دستمزد من به نوع چیزهایی که می فرستم بستگی رنگ مو دارد. یک درنگ مو استان پوسیده برای ستون ها خوب رنگ مو است، در مقابل چند پاراگراف از پرندگان و گل ها. می دانید که ژنرال شهرها و همچنین افراد را در فهرست خود رنگ مو دارد و سانتا باربارا یکی از آنهرنگ مو است. ژنرال زمانی صاحب «پرس» سانتا باربارا پروتئین تراپی مو بود و با روش‌های معمول غارنشین‌اش با روستاییان بد کراتینه مو شد و آن‌ها از نظر اجتماعی با او برخورد کراتینه مو شدیدی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که سرانجام در گرمای کراتینه مو شدید.

  رنگ مو فانتزی دخترانه

آنجا را ترک بیبی لایت مو کرد و قسم خورد که انتقامش را تا امروز انجام می‌دهد. . این سال‌هرنگ مو است که ادامه رنگ مو دارد.» اکنون “ژنرال” قدیمی رفته رنگ مو است، اما “شاخص” او همچنان پابرجرنگ مو است. 203این آهنگ باید اینگونه باکراتینه مو شد: “جسد اوتیس پیر در قبر رنگ مو است، اما روح او به نفرین ادامه می دهد!” این به فحش بالیاژ مو دادن ادامه می دهد، نه صرفاً جنبش های اصلاحات اجتماعی و کسانی که از آنها حمایت می کنند.

به سانتا باربارا فحش میده! بلافاصله پس از اینکه به پاسادنا آمدیم، یک زلزله به اندازه کافی کراتینه مو شدید پروتئین تراپی مو بود که باعث کراتینه مو شد از خانه خود فرار کنیم. البته می‌دانید که زلزله به ارزش املاک آسیب می‌زند. بنابراین هیچ گزارشی از زلزله در هیچ روزنامه لس آنجلسی روز بعد وجود نداشت – به جز اینکه “تایمز” از زلزله در سانتا باربارا خبر بالیاژ مو داد! یکی دو سال بعد دوباره این اتفاق افتاد.

و دوباره زلزله در سانتا باربارا پروتئین تراپی مو بود. همچنین، راب واگنر از تجربه سرگرم کننده خود با “تایمز” به من می گوید. نقل می کنم: در طول مبارزات انتخاباتی هریمن، کلاسم را رها بیبی لایت مو کردم، وارد رنگ مو استودیوی خود کراتینه مو شدم و جلسات سوسیالیست داشتم، و حتی از تحقیر بالیاژ مو دادن مهمانخانه به بن رایتمن و اما گلدمن در شبی که آنها از سن دیگو خارج کراتینه مو شدند، لذت بردم.

بنابراین ژنرال به من تعارف شگفت انگیزی بیبی لایت مو کرد که مرا در فهرست خود قرار بالیاژ مو داد و دستور بالیاژ مو داد که نام من پس از آن در ستون های هنری او دیده ننانو کراتین مو شود. آنتونی اندرسون آن را با لغزش در یک تابلوی پرتره ای که در دست داشتم و مبالیاژ مو داد آبی را دریافت بیبی لایت مو کرد، به من ثابت بیبی لایت مو کرد. بنابراین می بینید که حتی هنرمندی که ممکن رنگ مو است.

  رنگ موی قهوه ای خیلی روشن طبیعی

به شهر در زیبایی شناسی بسیار رو به رکراتینه مو شد آن کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگر ژنرال سیرنگ مو است او را دوست نداشته باکراتینه مو شد، تبر ژنرال را گرفت! به طور عجیبی اتفاق می افتد که من از نظر اجتماعی با نیم دوجین نفر از کارکنان “تایمز” ملاقات بیبی لایت مو کرده ام. آنها دنیا پرستان بدبین لایت و هایلایت مو هستند و کاری را انجام می دهند که از آن نفرت تمام دکلره مو دارند و این کار را انجام می دهند زیرا معتقدند زندگی یک موضوع “سگ خوردن سگ” رنگ مو است.

من با خانم آلما ویتاکر ملاقات بیبی لایت مو کردم که شرح سخنرانی من در کلوپ صبح جمعه را نوشته پروتئین تراپی مو بود. او گفت که از سخنرانی لذت برده پروتئین تراپی مو بود، اما پس از آن نزد سردبیر رفت و از من پرسید که چگونه باید با من رفتار کنند. او این را بدیهی می دانست که من این را می فهمم و با مدارا به آن نگاه خواهم بیبی لایت مو کرد. شرمندگی یک نویسنده در رابطه با قبض یک بقالی پرداخت نکراتینه مو شده را برای او توضیح بالیاژ مو دادم.

بهترین مدل رنگ مو : در نتیجه آنچه او در مورد من نوشته پروتئین تراپی مو بود، هیچ باشگاه زنانه دیگری در کالیفرنیای جنوبی از من دعوت نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود! همچنین با یکی از سردبیران ارکراتینه مو شد “تایمز” آشنا کراتینه مو شدم، شخصیت مهمی که آنها از او رنگ مو استفاده می کنند. او در مورد مسئله صداقت روزنامه نگاری گفت: «سینکلر، آنقدر طولانی رنگ مو است که چیزی ننوشته ام.

که فکر می کنم فکر نمی کنم این حس را بدانم.» پاسخ من این پروتئین تراپی مو بود: «من در مورد سؤالات عمومی نوشته ام 204بیست سال رنگ مو است و می‌توانم بگویم که هرگز حتی یک کلمه را که باور نبیبی لایت مو کرده‌ام، ننوشته‌ام.» من در طول این کتاب در مورد آسوشیتدپرس چیزهای زیادی برای گفتن داشته ام. من فقط باید یک چیز در مورد آن در کالیفرنیای جنوبی بگویم.

  رنگ موی نسکافه ای عسلی تیره

اینکه دفتر مرکزی آن در اتاق های تحریریه “لس آنجلس تایمز” رنگ مو است. بخش خوبی از آنچه روی سیم آسوشیتدپرس می‌گذرد، ابتدا از غربال «تایمز» عبور می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و بنابراین من می توانم به آقای فابیان فرانکلین، سابقاً از “نیویورک ایونینگ پست” و اکنون از “بازبینی” اطلاع دهم که الوهیت مقدس او، آسوشیتدپرس، در اینجا در کالیفرنیای جنوبی سیستمی را ایجاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

که هیچ گونه امکانی را غیرممکن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اخبار مساعد برای آرمان رادیکال باید به سیم‌های آسوشیتد پرس برسند. و هر چیزی که مربوط به جنبش رادیکال در جنوب کالیفرنیا رنگ مو است که از روی سیم‌های آسوشیتدپرس می‌گذرد، نه فقط نادرست، بلکه به کراتینه مو شدت و به طرز بدخواهانه نادرست رنگ مو است. به عنوان مثال، یک وکیل جنایی برجسته در لس آنجلس توسط یک بمب منفجر می نانو کراتین مو شود.

بهترین مدل رنگ مو : و گزارش به این کشور می رسد که مقامات پلیس معتقدند این کار “رادیکال ها” پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. اما روز بعد مقامات پلیس رسما اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چنین اعتقادی نتمام دکلره مو دارند. و چند روز بعد ثابت کراتینه مو شد که جنایت یک انگیزه کاملا شخصی داشته رنگ مو است. من خودم نه یک بار بلکه چندین بار سیستم دیوار بتنی و کانال خبری را که اینجا در لس آنجلس کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آزمایش بیبی لایت مو کرده ام.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه