نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین مارک رنگ مو مشکی خارجی

بهترین مارک رنگ مو مشکی خارجی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین مارک رنگ مو مشکی خارجی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین مارک رنگ مو مشکی خارجی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

26 آوریل 2024

بهترین مارک رنگ مو مشکی خارجی : به اتفاق آرا آن را اجرا بیبی لایت مو کردیم ! اما افسوس که آدولف وولف، یک مجسمه‌ساز و شاعر آنارشیست، برخرنگ مو است و با توهین به من به خاطر درخورنگ مو است آزادی بیان با متولیان شهر تاری‌تاون، سخنی ایراد بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : او در هر مناسبتی به راه من رای می بالیاژ مو داد و از اول تا آخر ما هرگز کلمه ای که صمیمانه نپروتئین تراپی مو بود رد و بدل نبیبی لایت مو کردیم. با خواندن این گزارش بلافاصله به ملاقات او رفتم و مطمئن کراتینه مو شدم که هم او و هم سایر متولیان این گزارش را دروغ و غیرقابل توجیه می دانند. سپس نامه ای به هرالد فرستادم و به آنها اطلاع بالیاژ مو دادم که به من افترا زده اند و آنها را با کت و شلوار تهدید بیبی لایت مو کردم.

بهترین مارک رنگ مو مشکی خارجی

بهترین مارک رنگ مو مشکی خارجی : ما دیگر از این نوع رنگ مو استدلال نمی شنویم. اولاً، من حاضر پروتئین تراپی مو بودم به حرف‌های این افراد گوش دهم و آنها را منصفانه و صادقانه بشنوم، اما وقتی آنها با تهدید به مرگ، ترور و حکومت اوباش به اینجا بیایند، دیگر آنها را نخواهم شنید.» 189اکنون در مورد این روایت فقط یک چیز می توان گفت: درنگ مو استان مطلق پروتئین تراپی مو بود. من هرگز نجیب زاده ای دلپذیرتر از آقای پیرسون، رئیس هیئت مدیره دهکده تاری تاون ندیده ام.

خبرنگاری را برای دیدن من فرستادند و من اساس شکایتم را برای این خبرنگار توضیح بالیاژ مو دادم و صبح روز بعد روزنامه هرالد نامه شکایت من را همراه با مقاله ای منتشر بیبی لایت مو کرد که بیانیه خود را تکرار بیبی لایت مو کرد و به نقل از سه نفر از معتمدین از آن حمایت بیبی لایت مو کرد. بیانیه. سخنان خبرنگار هرالد را نقل می کنم: فرانک آر پیرسون، رئیس دهکده را دیدم.

  مدل رنگ مو شکلاتی دودی

نظر او را درباره صحت گزارش منتشر کراتینه مو شده در “هرالد” جویا کراتینه مو شدم. آقای پیرسون مقاله را با دقت خواند و سپس گفت: “آقای. اگر درست شنیده باشم، سینکلر قطعاً اظهاراتی را که به او نسبت بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است در “هرالد” بیان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و من از جا پریدم و اعلام بیبی لایت مو کردم که ما نباید مرعوب تهدید شویم. شاید آقای سینکلر قصد تهدید نداشت.

اما این رنگ مو استنباط واضح پروتئین تراپی مو بود. “هرالد” نه از آقای سینکلر و نه از من اشتباه نقل قول نبیبی لایت مو کرد. و در مورد مصاحبه فوق نیز تنها یک نکته قابل بیان رنگ مو است. تخیلی مطلق پروتئین تراپی مو بود من دوباره به ملاقات آقای پیرسون رفتم و او به من اطمینان بالیاژ مو داد که چنین مصاحبه ای انجام نبالیاژ مو داده رنگ مو است و در بالیاژ مو دادگاه حاضر خواهد کراتینه مو شد و بر اساس آن شهادت خواهد بالیاژ مو داد. یکی دیگر از متولیان امر به من نوشت که مصاحبه «هرالد» با او «جعلی» رنگ مو است.

بنابراین من موضوع را به دست وکلای خود سپردم و شکایتی علیه «نیویورک هرالد» تشکیل کراتینه مو شد. یکی دو سال طول کشید و من به کالیفرنیا آمدم و موضوع را از ذهنم دور بیبی لایت مو کردم. وقتی زمان رسیدگی به بالیاژ مو دادخورنگ مو است فرا رسید، من حاضر به سفر به نیویورک نپروتئین تراپی مو بودم و از وکلایم خورنگ مو استم که این موضوع را متوقف کنند.

  رنگ موی کرم استخوانی ترکیبی

شاید تعجب مرا تصور کنید که نامه ای از آنها دریافت بیبی لایت مو کردم که به من می گفتند با وکلای “هرالد” در حال مذاکره پروتئین تراپی مو بوده اند و بر اساس پرداخت غرامت بیست و پانصد دلاری موفق کراتینه مو شده اند پرونده را حل و فصل کنند! هرگز، اگر عمری به اندازه متوشالح داشته باشم، پولی خرج نخواهم بیبی لایت مو کرد که بیشتر از آن بیست و پانصد دلار برایم رضایت داشته باکراتینه مو شد!

در طول این ماجراهای تاری تاون، که چندین بار به طول انجامید 190هفته‌ها، هر روزنامه یک خبرنگار داشت که درنگ مو استان را روز به روز دنبال می‌بیبی لایت مو کرد و دو سه نفر از این مردها با من دوست کراتینه مو شدند. آیزاک راسل، گزارشگر “تایمز”، من را به ناهار در رستورانی در تاری تاون با چند مرد دیگر دعوت بیبی لایت مو کرد. توضیح بالیاژ مو دادم که مریض لایت و هایلایت مو هستم و چیزی نمی خورم.

بهترین مارک رنگ مو مشکی خارجی : اما می نشینم و با آنها چت می کنم. در حالی که کارشان تمام می کراتینه مو شد، گزارشگر «جهان» وارد کراتینه مو شد که اتفاقاً در بیشتر مواقع مست پروتئین تراپی مو بود. صبح روز بعد، در «دنیا» گزارشی به خصوص ناخوشایند از وقایع روز ظاهر کراتینه مو شد، که در آن توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که چگونه با چهار زن در قطارم به تاری تاون آمده‌ام، با چند خبرنگار ناهار خورده‌ام و به آنها اجازه بالیاژ مو داده‌ام هزینه را بپردازند.

  رنگ مو بلوند طلایی روشن

صورت حساب من زحمت کشیدم و به دفتر “جهان” رفتم و آقای فرانک کاب، مدیر مسئول را دیدم. به او توضیح بالیاژ مو دادم که به تنهایی به تاری تاون آمده ام، با هیچ زنی در تاری تاون صحبت نبیبی لایت مو کرده ام و در تاری تاون ناهار نخورده ام. آقای کاب اعتراف بیبی لایت مو کرد که من شکایتی داشتم و برای جبران به من اجازه بالیاژ مو داد تا یک مصاحبه ستونی درباره معنای مبارزه آزادی بیان در تاری تاون دیکته کنم.

اتفاقاً او خبرنگار مست را از کار خارج بیبی لایت مو کرد. از دیگر خبرنگاران، من درنگ مو استان «درونی» را از آنچه اتفاق افتاده پروتئین تراپی مو بود دریافت بیبی لایت مو کردم، و این موضوع نور سرگرم کننده ای را بر اخلاق روزنامه می اندازد. خبرنگار مست در مسابقه با من شکست خورده پروتئین تراپی مو بود، نه به این دلیل که مست پروتئین تراپی مو بود و نه به این دلیل که در مورد یک رادیکال دروغ گفته پروتئین تراپی مو بود.

بلکه به این دلیل که در مقاله خود تلویحاً گفته پروتئین تراپی مو بود که یک خبرنگار یک پست اجتماعی رنگ مو است! آیا یک خبرنگار این امتیاز را نداشت که نویسنده ای را به ناهار دعوت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در صورت صلاحدید هزینه ناهار را بپردازد؟ 191 فصل XXXI ساخت بمب سازان متولیان تاری تاون توافق بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که اگرچه ممکن رنگ مو است در یک جلسه خیابانی درباره قتل عام لودلو صحبت نکنیم.

  مدل مو با رنگ یخی

ممکن رنگ مو است در جلسه ای در یک تئاتر یا سالن درباره آن صحبت کنیم. به دنبال یافتن تئاتر یا سالنی پروتئین تراپی مو بودم، اما تئاتر یا سالنی وجود نداشت که بتوان برای این کار اجاره بیبی لایت مو کرد. سپس به ارتفاعات، جایی که راکفلرها زندگی می کنند، رفتم و به حس بازی جوانمردانه همسایگان آقای راکفلر متوسل کراتینه مو شدم. این کشور تپه‌های پوکانتیکو رنگ مو است.

مجموعه‌ای از املاک و خانه‌های باشکوه، که تصاویر آن را در «مکمل‌های یکشنبه» مشاهده می‌کنید. ممکن رنگ مو است فکر بیبی لایت مو کرده باشید که این منطقه برای تبلیغات رادیکال ضعیف رنگ مو است. با این وجود، توانستم یکی از ساکنان، خانم چارلز جی. گولد را متقاعد کنم که اجازه رنگ مو استفاده از تئاتر در فضای باز او را برای جلسه ای در دفاع از آزادی بیان بدهد.

اگر می‌توانید، هیجان روزنامه‌های نیویورک را تصور کنید، وقتی فهمیدند که قرار رنگ مو است یک جلسه IWW در یک تئاتر روباز در یک املاک میلیونر تقریباً در مجاورت راکفلرها برگزار نانو کراتین مو شود. ما جلسه را با حضور حدود سیصد نفر از مردم شهر، ثروتمند و فقیر، از جمله تعبالیاژ مو دادی کارگر از املاک آقای راکفلر جوان برگزار بیبی لایت مو کردیم.

بهترین مارک رنگ مو مشکی خارجی : جان دبلیو براون، سازمان‌دهنده کارگران معدن متحد، درنگ مو استان اعتصاب را بیان بیبی لایت مو کرد و ما قطعنامه‌ای را ارائه بیبی لایت مو کردیم که احساس می‌بیبی لایت مو کرد در جلسه رفتار آقای راکفلر با اعتصاب‌کنندگانش به گونه‌ای پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است که ما از رئیس‌جمهور تماس گرفتیم. از ایالات متحده برای مصادره معادن او. ما آن قطعنامه را برای چند ساعت مورد بحث قرار بالیاژ مو دادیم.

  انواع رنگ مو دودی با دکلره

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱